Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0102/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 12.2

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 283kWORD 45k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Камбоджа
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно Камбоджа

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюциите си от 13 януари 2005 г.(1), 10 март 2005 г.(2) и 19 януари 2006 г.(3) относно Камбоджа, както и резолюцията си от 1 декември 2005 г. относно положението на правата на човека в Камбоджа, Лаос и Виетнам(4),

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа(5), одобрено на 4 октомври 1999 г.,

–   като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета на 9 декември 1998 г.,

–   като взе предвид Ръководните принципи на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека, приети от Съвета на 14 юни 2004 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права и Международния пакт за граждански и политически права, подписани на 16 декември 1966 г., по които Камбоджа е страна,

–   като взе предвид Споразумението от 6 юни 2003 г. между Организацията на обединените нации и правителството на Кралство Камбоджа относно съдебното преследване, според камбоджанския закон, на престъпленията, извършени в периода на Демократична Кампучия,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че на 24 февруари 2007 г. Hy Vuthy, председател на Свободния профсъюз на работниците в Кралство Камбоджа (FTUWKC) във фабриката за облекла Suntex, бе застрелян след завършване на нощната смяна във фабриката Suntex в района Dangkao на Пном Пен;

Б.   като има предвид, че Chea Vichea, председател на FTUWKC, бе застрелян на 22 януари 2004 г. и Ros Sovannarith, председател на FTUWKC във фабриката Trinunggal Komara, бе убит на 7 май 2004 г., а други профсъюзни активисти в Камбоджа са били жертва на сериозен тормоз, сплашване и физическо нападение през последната година;

В.   като има предвид, че все още няма яснота относно убийството на Chea Vichea; като има предвид, че на 28 януари 2004 г. Born Sammang и Sok Sam Oeun бяха задържани с обвинение в убийството на Chea Vichea и впоследствие признати за виновни и осъдени на 20 години лишаване от свобода, въпреки липсата на достоверни доказателства срещу тях;

Г.   като има предвид, че Камбоджа е страна по Международния пакт за икономически, социални и културни права и по Международния пакт за граждански и политически права, които предвиждат правото на всеки да основе профсъюз и да се присъедини към профсъюз по свой избор, както и правото на профсъюзите да работят свободно;

Д.   като има предвид, че в Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека е залегнало и "правото на всеки, индивидуално или в съдружие с други, да съдейства активно за защитата и осъществяването на правата на човека" (член 1);

Е.   като изразява сериозно безпокойство, че горепосочените случаи свидетелстват, че все още липсват гаранции за независимостта и безпристрастността на съдебната система или за нейната способност да води процесите срещу лидери на Червените кхмери в специално създадения за целта съд без политическа намеса;

Ж.   като има предвид, че разглеждането на делата от извънредните съдебни състави в съдилищата на Камбоджа (ИСССК) все още не е започнало поради несъгласия между камбоджанските и международните магистрати относно проекта на процедурен правилник на ИСССК;

З.   като изразява тревога относно несигурния правен статут в Камбоджа на бежанците от Виетнам в планинските райони;

1.  Осъжда убийството на Hy Vuthy и други прояви на насилие срещу синдикалисти; призовава настойчиво камбоджанските власти да пристъпят незабавно към безпристрастно и ефикасно разследване на убийствата на Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Savannareth и Yim Ry, като публично оповестят разкритията и изправят виновниците пред съда; призовава властите да преразгледат в кратки срокове делото на Born Sammang и Sok Sam Oeum, като съблюдават международните норми;

2.  Настоява камбоджанското правителство да сложи край на съществуващата атмосфера на безнаказаност и да приложи ефективно закона спрямо лицата, нарушаващи правата на човека и гражданските свободи;

3.  Припомня на камбоджанското правителство, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които се явяват основен елемент от Споразумението за сътрудничество с Европейската общност, както е посочено в член 1 от въпросното споразумение;

4.  Призовава камбоджанските власти да предприемат политически и институционални реформи с оглед изграждане на демократична държава, ръководена от принципа на върховенство на закона и основаваща се на съблюдаването на основните свободи, както и да гарантират спазването на правата на човека и основните свободи при всякакви обстоятелства, в съответствие с международните норми в областта на правата на човека и ратифицираните от Камбоджа международни конвенции;

5.  Приканва настоятелно камбоджанското правителство да разреши на Трибунала за престъпленията на Червените кхмери да започне да функционира в скоро време, в съответствие с международните норми за независимост на съдиите, безпристрастен процес и надлежно съдопроизводство, съгласно постигнатото през м. юни 2003 г. споразумение с ООН;

6.  Подкрепя усилията на комитета за преразглеждане на процесуалния правилник на ИСССК да намали различията по редица въпроси с оглед отбелязване на напредък по отношение на съдебните преследвания и процесите;

7.  Призовава Съвета и Комисията да изразят безпокойството си относно спазването на правата на човека и принципа на правовата държава в Камбоджа при своите контакти с камбоджанското правителство;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството и националната асамблея на Кралство Камбоджа, на Генералния секретар на ООН, Върховния комисар на ООН по правата на човека, Специалния представител на Генералния секретар на ООН по въпросите на правата на човека в Камбоджа, както и на правителствата на държавите-членки на АСЕАН.

(1) ОВ С 247 Е, 6.10.2005 г., стр. 161.
(2) ОВ С 320 Е, 15.12.2005 г., стр. 280.
(3) ОВ С 287 Е, 24.11.2006 г., стр. 334.
(4) ОВ С 285 Е, 22.11.2006 г., стр. 129.
(5) ОВ L 269, 19.10.1999 г., стр. 18.

Правна информация - Политика за поверителност