Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0102/2007

Rozpravy :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 12.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 206kWORD 42k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Kambodža
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o Kambodže

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 13. ledna 2005(1), 10. března 2005(2) a 19. ledna 2006(3) o Kambodži a na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o stavu lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu(4),

-   s ohledem na dohodu o spolupráci z roku 1997 mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím(5), schválenou dne 4. října 1999,

-   s ohledem na deklaraci OSN o ochráncích lidských práv, přijatou dne 9. prosince 1998,

-   s ohledem na pokyny Evropské unie o ochráncích lidských práv, kterou Rada přijala dne 14 . června 2004,

-   s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, přijaté dne 16. prosince 1966, jejichž smluvní stranou Kambodža je,

-   s ohledem na dohodu mezi OSN a královskou kambodžskou vládou týkající se stíhání trestných činů spáchaných v období Kambodžské podle kambodžského trestního zákona ze dne 6. června 2003,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že 24. února 2007 byl po skončení noční směny v továrně Suntex ve čtvrti Dangkao v Phompenhhu zastřelen Hy Vuthy, předseda Svobodné odborové organizace pracujících Kambodžského království (FTUWKC) v továrně na výrobu oděvů Suntex,

B.   vzhledem k tomu, že Chea Vichea, předseda Svobodných odborů pracujících (FTUWKC) byl zastřelen dne 22. ledna 2004 a Ros Sovannarith, předseda FTUWKC v továrně Trinunggal Komara byl zavražděn dne 7. května 2004, zatímco ostatní odboráři v Kambodži se v loňském roce stali obětí pronásledování, zastrašování a fyzických útoků,

C.   vzhledem k tomu, že vražda Chea Vichey nebyla dosud vyřešena; vzhledem k tomu, že dne 28. ledna 2004 byli za údajnou vraždu Chea Vichey zatčeni a později odsouzeni k 20 letům odnětí svobody Born Sammang a Sok Sam Oeun, přestože proti nim neexistovaly žádné věrohodné důkazy,

D.   vzhledem k tomu, že Kambodža je signatářem Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které zaručují každému právo zakládat odborové organizace a stát se členem odborové organizace, kterou si zvolí, a právo odborových organizací svobodně vyvíjet svou činnost,

E.   vzhledem k tomu, že deklarace OSN o obhájcích lidských práv rovněž obsahuje právo individuálně nebo v rámci sdružení podporovat, usilovat o ochranu a uskutečňování lidských práv (článek 1),

F.   vzhledem k tomu, že je vážně znepokojen tím, že výše uvedené případy ukazují, že stále neexistuje záruka nezávislosti a nestrannosti justice nebo její schopnosti vést soudní přelíčení s vedoucími představiteli Rudých Khmerů u zvlášť vytvořeného soudu bez politických zásahů,

G.   vzhledem k tomu, že řízení před Zvláštními soudními komorami Kambodži (ECCC) dosud nebyla zahájena, protože Kambodža se dosud v řadě otázek neshodla s mezinárodními soudními úředníky na návrhu vnitřních předpisů pro ECCC,

H.   znepokojen nejistým právním postavením montagnardských uprchlíků z Vietnamu v Kambodži,

1.   odsuzuje zabití Hy Vuthy a všechny ostatní násilné činy proti členům odborových organizací; vyzývá kambodžské orgány, aby neprodleně zahájily nestranné a účinné vyšetřování vražd Hy Vuthyho, Chea Vichea, Rosa Savannaritha a Yima Ryho, aby zveřejnily výsledky vyšetřování a aby postavily zodpovědné osoby před soud; vyzývá úřady, aby neprodleně obnovily soudní proces s Bornem Sammangem a Sokem Samem Oeumem tak, aby probíhal v souladu s mezinárodními standardy;

2.   trvá na tom, že kambodžská vláda musí skoncovat s převládajícím stavem beztrestnosti a účinně uplatňovat právní předpisy vůči těm, kteří porušují lidská práva a občanské svobody;

3.   připomíná kambodžské vládě, že musí dodržet své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropským společenstvím podle článku 1 této dohody;

4.   vyzývá kambodžské orgány, aby zahájily politické a institucionální reformy zaměřené na vybudování demokratického státu, který se řídí zásadami právního státu a je založen na úctě k základním svobodám, a aby zajistily za všech okolností dodržování lidských práv a základních svobod v souladu s mezinárodními standardy pro lidská práva a mezinárodními úmluvami, které Kambodža ratifikovala;

5.   vyzývá kambodžskou vládu, aby umožnila tribunálu pro Rudé Khmery začít pracovat bez dalších průtahů v souladu s mezinárodními normami nezávislosti soudů, spravedlivého soudního procesu a zákonných postupů, jak bylo dohodnuto s OSN v červnu 2003;

6.   podporuje snahy komise ECCC, která se zabývá revizí vnitřních předpisů, aby sblížila rozdílné názory na řadu otázek s cílem urychlit trestní stíhání a soudní proces;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby se v rámci svých kontaktů s kambodžskou vládou zabývaly obavami, které se týkají lidských práv a právního státu v Kambodži;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a Národnímu shromáždění Kambodžského království, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, zvláštnímu představiteli generálního tajemníka OSN pro lidská práva v Kambodži a vládám členských států ASEAN.

(1) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, p. 161.
(2) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, p. 280.
(3) Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, p. 334.
(4) Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, p. 129
(5) Úř. věst. L 269, 19.10.1999, p. 18.

Právní upozornění - Ochrana soukromí