Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0102/2007

Debatai :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 12.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 202kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Kambodža
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kambodžos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 13 d.(1), 2005 m. kovo 10 d.(2) ir 2006 m. sausio 19 d.(3) rezoliucijas dėl Kambodžos ir į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Kambodžoje, Laose ir Vietname(4),

–   atsižvelgdamas į 1999 spalio 4 d. patvirtintą Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą(5),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 1998 m. gruodžio 9 d. priimtą Žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 14 d. Tarybos patvirtintas Europos Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. priimtus Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurių prisijungusi ir Kambodža;

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ir Kambodžos Karalystės vyriausybės 2003 m. birželio 6 d. susitarimą dėl teisminio persekiojimo pagal Kambodžos įstatymus už Demokratinės Kampučijos gyvavimo laikotarpiu padarytus nusikaltimus;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi 2007 m. vasario 24 d. Kambodžos Karalystės darbuotojų laisvosios profesinės sąjungos (KKDLPS) Suntex drabužių fabriko pirmininkas Hy Vuthy Pnompenio Dangkao rajone buvo nušautas po savo naktinės pamainos Suntex drabužių fabrike;

B.   kadangi 2004 m. sausio 22 d. buvo nušautas KKDLPS pirmininkas Chea Vichea, o Trinunggal Komara fabriko KKDLPS pirmininkas Ros Sovannareth buvo nužudytas 2004 m. gegužės 7 d., o kiti Kambodžos profesinių sąjungų nariai praėjusiais metais tapo persekiojimo, bauginimo ir fizinio smurto aukomis,

C.   kadangi Chea Vichea nužudymas vis dar neištirtas; kadangi 2004 m. sausio 28 d. Born Sammang and Sok Sam Oeun buvo suimti už tariamą Chea Vichea nužudymą, vėliau nuteisti, o jiems paskirta 20 metų įkalinimo bausmė, nepaisant to, kad nebuvo jokių įtikinamų jų kaltės įrodymų,

D.   kadangi Kambodža prisijungusi prie Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, pagal kuriuos kiekvienas asmuo turi teisę laisvai įkurti profesinę sąjungą ar tapti jos nariu, o profesinės sąjungos turi teisę laisvai veikti,

E.   kadangi JT Žmogaus teisių gynėjų deklaracijoje taip pat numatyta "teisė atskirai ar drauge su kitais skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir jų apsaugą bei už jas kovoti" (1 straipsnis),

F.   būdamas rimtai susirūpinęs, kad pirmiau minėti atvejai parodo, jog vis dar neužtikrinamas teismų nepriklausomumas ir nešališkumas ir jog jie nesugeba vykdyti raudonųjų khmerų vadovų bylų teisminio nagrinėjimo specialiai tuo tikslu sukurtame teisme ir nesikišant politinėms jėgoms,

G.   kadangi Kambodžos teismų specialiųjų kolegijų (KTNK) teismo procesai dar neprasidėjo dėl įvairių Kambodžos ir tarptautinės teisės pareigūnų nesutarimų dėl KTNK vidaus taisyklių projekto,

H.   sunerimęs dėl neaiškaus montanjarų pabėgėlių iš Vietnamo teisinės padėties Kambodžoje;

1.   smerkia Hy Vuthy žmogžudystę ir visas kitas prievartos prieš profesinių sąjungų narius formas; ragina Kambodžos valdžios institucijas pradėti skubų, nešališką ir veiksmingą Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith ir Yim Ry nužudymų tyrimą, viešai paskelbti šių tyrimų duomenis ir nuteisti kaltus asmenis; ragina valdžios institucijas iš naujo atlikti tinkamą Born Sammang ir Sok Sam Oeum bylos teisminį procesą, kuris atitiktų tarptautines normas;

2.   reikalauja, kad Kambodžos vyriausybė panaikintų vyraujančią nebaudžiamumo atmosferą ir veiksmingai taikytų įstatymus ir nubaustų žmogaus teisių ir pilietinių laisvių pažeidėjus;

3.   primena Kambodžos vyriausybei, kad ji turi vykdyti savo pareigas ir įsipareigojimus laikytis demokratinių principų ir gerbti pagrindines žmogaus teises, kurie yra pagrindinis susitarimo dėl bendradarbiavimo su Europos bendrija elementas, kaip nurodyta to susitarimo 1 straipsnyje;

4.   ragina Kambodžos valdžios institucijas pradėti politines ir institucines reformas siekiant pagal tarptautines žmogaus teisių normas ir Kambodžos pasirašytas tarptautines konvencijas sukurti demokratinę valstybę, valdomą pagal teisinės valstybės principus ir pagrįstą pagarba pagrindinėms laisvėms, ir visomis aplinkybėmis užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

5.   ragina Kambodžos vyriausybę leisti nedelsiant veikti raudonųjų khmerų teismui pagal tarptautines teisinio nepriklausomumo, nešališko teismo ir tinkamo teisminio proceso normas, kaip buvo susitarta su JT 2003 m. birželio mėnesį;

6.   palaiko KTNK vidinių taisyklių persvarstymo komiteto pastangas sušvelninti nuomonių skirtumus įvairiais klausimais siekiant toliau tirti baudžiamąsias bylas ir tęsti teismo procesus;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją palaikant santykius su Kambodžos vyriausybe spręsti su žmogaus teisių ir teisinės valstybės padėtimi Kambodžoje susijusias problemas;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Kambodžos Karalystės vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, JT Generalinio Sekretoriaus specialiajam atstovui žmogaus teisių klausimais Kambodžoje ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 247 E, 2005 10 6, p. 161.
(2) OL C 320 E, 2005 12 15, p. 280.
(3) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 334.
(4) OL C 285 E, 2006 11 22, p. 129.
(5) OL L 269, 1999 10 19, p. 18.

Teisinė informacija - Privatumo politika