Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0102/2007

Dezbateri :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Voturi :

PV 15/03/2007 - 12.2

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 200kWORD 46k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Cambodgia
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind Cambodgia

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale din 13 ianuarie 2005(1), 10 martie 2005(2) şi 19 ianuarie 2006(3) privind Cambodgia şi Rezoluţia sa din 1 decembrie 2005 privind situaţia drepturilor omului în Cambodgia, Laos şi Vietnam(4),

–   având în vedere Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi Regatul Cambodgiei(5) din 1997, aprobat la 4 octombrie 1999,

–   având în vedere Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind apărătorii drepturilor omului, adoptată la 9 decembrie 1998,

–   având în vedere Orientările Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului, adoptate de Consiliu la 14 iunie 2004,

–   având în vedere Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptate la 16 decembrie 1966, la care Cambodgia a aderat,

–   având în vedere acordul încheiat între ONU şi Guvernul regal al Cambodgiei la 6 iunie 2003 privind condamnarea, în conformitate cu legislaţia cambodgiană, a infracţiunilor comise în perioada republicii Kampucia Democratică,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât la 24 februarie 2007, Hy Vuthy, preşedintele Sindicatului liber al lucrătorilor din Regatul Cambodgia (SLLRC) al fabricii de confecţii Suntex, a fost împuşcat mortal, la sfârşitul turei de noapte în respectiva fabrică din districtul Phnom Penh's Dangkao;

B.   întrucât Chea Vichea, preşedintele SLLRC, a fost împuşcat mortal în 22 ianuarie 2004, iar Ros Sovannareth, preşedintele SLLRC al fabricii Trinunggal Komara, a fost ucis în 7 mai 2004, în timp ce, în ultimul an, alţi sindicalişti din Cambodgia au căzut victime hărţuirilor grave, actelor de intimidare şi atacurilor fizice;

C.   întrucât uciderea lui Chea Vichea nu a fost încă elucidată; întrucât, la 28 ianuarie 2004, Born Sammang şi Sok Sam Oeun au fost arestaţi pentru presupusa ucidere a lui Chea Vichea şi mai târziu condamnaţi la 20 de ani de închisoare, în ciuda lipsei oricărei dovezi credibile împotriva lor;

D.   întrucât Cambodgia a aderat la Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, care prevăd dreptul oricărui individ de a crea un sindicat şi de a se alătura unui sindicat pe care acesta l-a ales, precum şi dreptul sindicaliştilor de a acţiona liber;

E.   întrucât Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind apărătorii drepturilor omului prevede, de asemenea, "dreptul de a promova şi de a lupta, individual şi în asociere cu alte persoane, pentru protejarea şi realizarea drepturilor omului" (articolul 1);

F.   întrucât este profund îngrijorat de faptul că aceste cazuri menţionate mai sus demonstrează că nu există încă o garanţie a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar şi nici a capacităţii de a organiza procese fără intervenţii politice, în cadrul tribunalului special creat pentru liderii khmerilor roşii;

G.   întrucât procedurile în faţa Camerelor Extraordinare ale Instanţelor din Cambodgia nu au fost încă demarate, din cauza diverselor neînţelegeri dintre autorităţile judecătoreşti cambodgiene şi cele internaţionale, cu privire la proiectul de regulament intern al acestui organ,

H.   alarmat de statutul juridic neclar al refugiaţilor de origine vietnameză în Cambodgia;

1.   condamnă uciderea lui Hy Vuthy şi toate celelalte acte de violenţă comise împotriva sindicaliştilor; îndeamnă autorităţile cambodgiene să lanseze o investigaţie urgentă, imparţială şi eficientă asupra infracţiunilor de omor comise împotriva lui Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith şi a lui Yim Ry, să facă publice rezultatele acestei investigaţii şi să aducă persoanele responsabile în faţa justiţiei; invită autorităţile să le ofere lui Born Sammang şi lui Sok Sam Oeum posibilitatea de a fi rejudecaţi, în conformitate cu normele internaţionale;

2.   insistă ca guvernul cambodgian să pună capăt climatului dominant de impunitate şi să aplice în mod eficient legislaţia celor care încalcă drepturile omului şi libertăţile civile;

3.   reaminteşte guvernului cambodgian că trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile şi să-şi respecte angajamentele cu privire la principiile democratice şi drepturile fundamentale ale omului, care constituie un element esenţial al Acordului de cooperare cu Comunitatea Europeană, astfel cum sunt definite la articolul 1 din respectivul acord;

4.   invită autorităţile cambodgiene să se angajeze pe calea reformelor politice şi instituţionale, în vederea construirii unui stat democratic, guvernat de principiul statului de drept şi bazat pe respectarea libertăţilor fundamentale, şi să garanteze, în orice circumstanţă, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în conformitate cu standardele internaţionale privind drepturile omului şi convenţiile internaţionale ratificate de Cambodgia;

5.   îndeamnă guvernului cambodgian să permită Tribunalului khmerilor roşii să funcţioneze fără întârziere, în conformitate cu standardele internaţionale privind independenţa judiciară, procesul echitabil şi procedurile juridice corecte, astfel cum s-a convenit cu ONU în iunie 2003;

6.   sprijină toate eforturile Comisiei pentru revizuirea regulamentului intern al Camerelor Extraordinare ale Instanţelor din Cambodgia, în vederea limitării numărului divergenţelor cu privire la anumite chestiuni, pentru a putea face să avanseze urmărirea penală şi procesele;

7.   invită Consiliul şi Comisia să abordeze chestiunile legate de drepturile omului şi statul de drept în Cambodgia, cu ocazia contactelor acestora cu guvernul cambodgian;

8.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Guvernului şi Adunării Naţionale a Regatului Cambodgia, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru drepturile omului în Cambodgia şi guvernelor statelor membre ale ASEAN.

(1) JO C 247 E, 6.10.2005,p. 161.
(2) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 280.
(3) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 334.
(4) JO C 285 E, 22.11.2006, p.129.
(5) JO L 269, 19.10.1999, p.18.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate