Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2537(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0105/2007

Внесени текстове :

B6-0105/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 11.3
CRE 15/03/2007 - 11.3

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 12.3

Приети текстове :

P6_TA(2007)0086

Приети текстове
PDF 263kWORD 40k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Нигерия
P6_TA(2007)0086B6-0105/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно Нигерия

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Нигерия,

–   като взе предвид международните конвенции за правата на човека, ратифицирани от Нигерия,

–   като взе предвид член 115 от своя правилник,

А.   като има предвид, че въпреки усилията, положени от нигерийското правителство през последните години да насърчава правата на човека и да сложи край на корупцията, и въпреки постигането на известен напредък по отношение на гражданските и политическите права, редица неотложни основни въпроси относно правата на човека остават да бъдат разгледани; като има предвид,че страната остава белязана от корупция, произволни арести и изтезания, извънсъдебни убийства и политическо насилие;

Б.   като има предвид, че етническото и религиозно разделение, както и широко разпространената бедност, са главните причини за постоянни прояви на насилие между общностите;

В.   като има предвид, че ислямските Шериатски съдилища имат юрисдикция по наказателни дела в 12 от 36-те щата на Нигерия; като има предвид, че тези съдилища продължават да произнасят смъртни присъди, както и присъди за телесни наказания и отрязване на крайници; като има предвид, че макар вече да не се извършват екзекуции и отрязване на крайници, съдебните процеси не отговарят на международните стандарти, например по отношение на правото на обвиняемия на адвокат и информация относно правата му, и проявят тенденция на дискриминация срещу жените;

Г.   като има предвид, че безнаказаността остава по-скоро правило, отколкото изключение, тъй като много малко от извършителите на насилие и на нарушения на правата на човека биват разследвани и предавани на съд, и като има предвид, че такава безнаказаност сама по себе си е една от най-големите пречки пред решаването на проблема с прекратяването на злоупотребите с правата на човека и на насилието;

Д.   като има предвид, че недостатъчният капацитет и липсата на ресурси на нигерийските полицейски сили ограничават възможностите за разследване на престъпления и също така водят до продължителни предварителни задържания на голям брой лица в нарушение на техните права,

Е.   като има предвид, че полицейските сили и силите за сигурност често са замесени в нарушения на правата на човека, в т.ч. извънсъдебни убийства, произволни арести и изтезания;

Ж.   като има предвид, че детският труд и трафикът на деца остават широко разпространени;

З.   като има предвид, че свободата на изразяване остава ограничена посредством продължителните преследвания на журналисти и политически активисти,

И.   като има предвид, че нигерийският парламент понастоящем разглежда проект на закон, озаглавен "Закон за (забрана на) браковете на лица от един и същи пол", който налага петгодишна присъда на лишаване от свобода за всеки, който "осъществява, става свидетел, подпомага или насърчава брачна церемония с лице от същия пол", но също така за всеки, който е замесен публично или лично в положителното представяне или защитаване на връзки с лица от един и същ пол;

Й.   като има предвид, че предишните федерални и национални избори през 1999 г. и 2003 г. не могат да се считат за свободни и справедливи поради широко разпространените измами и насилие;

1.  Призовава нигерийското правителство да предприеме незабавни и ефективни мерки за защита на своите граждани, да сложи край на насилието, широко разпространената корупция и безнаказаност за извършителите на нарушения на правата на човека и активно да насърчава зачитането на правата на човека;

2.  Призовава нигерийското правителство да премахне смъртното наказание и да се намеси в отделни дела на лица, съдени според Шериатското право и осъдени на смърт, отрязване на крайници, бичуване или друго нечовешко или унизително третиране, което е в нарушение на конституцията на Нигерия, както и на международното право за правата на човека;

3.  Приветства многостранното споразумение между 26 западно- и централноафрикански държави срещу трафика на жени и деца, както и други усилия, полагани в тази сфера от нигерийските власти; въпреки това призовава нигерийското правителство да предприеме допълнителни мерки в тази сфера, както и за справянето с експлоатацията на деца чрез детски труд;

4.  Призовава всички заинтересовани страни в предстоящите национални избори през м. април публично да обявят ангажимента си за прекратяване на политическото насилие, убийствата, заплахите и другите злоупотреби с правата на човека, както и безнаказаността за такива престъпления;

5.  Призовава нигерийското правителство да предприеме всички необходими мерки за преодоляване на предизборните тревоги по отношение на ограниченията на независимостта на Независимата национална изборна комисия (INEC), оскърбителното поведение и тормоз от страна на силите за сигурност и всички други пречки пред свободата на изразяване и мнение и други основни изисквания за провеждане на свободни и справедливи избори;

6.  Призовава нигерийския парламент да не приема предложението за "Закон за (забрана на) браковете на лица от един и същи пол" в настоящата му форма, тъй като то съдържа нарушения на основните права на човека на свобода на изразяване и мнение, по-конкретно като предвижда наказание от пет години лишаване от свобода за всеки, който е замесен публично или лично в положителното представяне или защитаване на връзки на лица от един и същи пол;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството и парламента на Нигерия.

Правна информация - Политика за поверителност