Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2537(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0105/2007

Pateikti tekstai :

B6-0105/2007

Debatai :

PV 15/03/2007 - 11.3
CRE 15/03/2007 - 11.3

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 12.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0086

Priimti tekstai
PDF 194kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Nigerija
P6_TA(2007)0086B6-0105/2007

2007 kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Nigerijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į Nigerijos ratifikuotas tarptautines žmogaus teisių konvencijas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį,

A.   kadangi nepaisant pastarųjų metų Nigerijos vyriausybės pastangų skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir kovoti su korupcija, taip pat nepaisant kai kurių pasiekimų pilietinių ir politinių teisių srityse, dar liko daug svarbių skubiai spręstinų su žmogaus teisėmis susijusių klausimų; ir kadangi šalyje įsikerojusi korupcija, vykdomi savavališki suėmimai ir kankinimai, be teismo sprendimo žudomi žmonės ir veša politinis smurtas,

B.   kadangi pagrindinės bendruomenėse klestinčio smurto priežastys – tautinis ir religinis susiskaldymas bei plačiai paplitęs skurdas,

C.   kadangi islamo šariato teismų jurisdikcijai priklauso baudžiamosios bylos 12-oje iš 36 Nigerijos valstijų; kadangi šie teismai ir toliau priima mirties nuosprendžius, taip pat nuosprendžius, pagal kuriuos skiriamos asmens išplakimo arba galūnės amputavimo bausmės; kadangi nors nei mirties, nei galūnės amputavimo bausmės jau nevykdomos, teismo procesų metu nesilaikoma tarptautinių standartų, pvz., neįgyvendinama teisė turėti gynėją, kaltinamajam nepranešama apie jo turimas teises, be to, šiuose teismo procesuose diskriminuojamos moterys,

D.   kadangi nebaudžiamumas – tai labiau taisyklė, o ne išimtis, nes labai retai tiriami smurto ir žmogaus teisių pažeidimo atvejai, o kaltininkai retai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, ir kadangi toks nebaudžiamumas ir yra viena iš pagrindinių kliūčių, neleidžiančių nagrinėti žmogaus teisių pažeidimo ir smurto atvejų ir juos sustabdyti,

E.   kadangi dėl to, kad Nigerijos policijos pajėgoms trūksta žmogiškųjų ir finansinių išteklių, ribojamos jų galimybės tirti nusikaltimus, taip pat dėl tos pačios priežasties daugeliui asmenų taikomas ilgas kardomasis sulaikymas taip pažeidžiant jų teises,

F.   kadangi policijos ir saugumo pajėgų veiksmai dažnai susiję su žmogaus teisių pažeidimu, įskaitant žudymus be teismo sprendimo, savavališkus suėmimus ir kankinimus,

G.   kadangi plačiai paplitę vaikų darbas ir prekyba vaikais,

H.   kadangi ribojama žodžio laisvė, nes nuolat persekiojami žurnalistai ir politiniai aktyvistai,

I.   kadangi Nigerijos parlamentas šiuo metu svarsto įstatymo projektą, pavadintą "Tos pačios lyties santuokų (uždraudimo) aktas", kuriuo remiantis skiriama 5 metų įkalinimo bausmė visiems, kurie "atlieka tos pačios lyties santuokų ceremonijas, dalyvauja jose, padeda arba skatina jas rengti", taip pat ir tiems asmenims, kurie viešai ar privačiai remia tos pačios lyties santykius,

J.   kadangi 1999 m. ir 2003 m. vykę rinkimai valstybės ir vietos lygmenimis negali būti laikomi laisvais ir teisingais dėl plačiai paplitusio sukčiavimo ir smurto,

1.   ragina Nigerijos vyriausybę skubiai imtis veiksmingų priemonių siekiant apsaugoti savo piliečius, sustabdyti smurtą, kovoti su plačiai paplitusia korupcija ir žmogaus teisių pažeidėjų nebaudžiamumu, taip pat aktyviai skatinti laikytis žmogaus teisių;

2.   ragina Nigerijos vyriausybę panaikinti mirties bausmę ir imtis priemonių siekiant nutraukti atskiras asmenų, teistų pagal šariato įstatymus, bylas, kuriose jiems paskirta mirties, amputavimo, išplakimo ar kita nežmoniška ir žeminanti bausmė, kuri neatitinka Nigerijos konstitucijos ir tarptautinės žmogaus teisės;

3.   pritaria daugiašaliam 26 vakarų ir vidurio Afrikos valstybių susitarimui, skirtam kovai su prekyba moterimis ir vaikais, taip pat džiaugiasi kitais šioje srityje Nigerijos valdžios atstovų atliktais veiksmais; tačiau ragina Nigerijos vyriausybę imtis tolesnių veiksmų šiuo atžvilgiu, visų pirma sprendžiant vaikų išnaudojimo ir vaikų darbo problemas;

4.   ragina visus suinteresuotus asmenis per ateinančius rinkimus balandžio mėn. viešai paskelbti savo pasiryžimą sustabdyti politinį smurtą, žudymus, bauginimus ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, taip pat užkirsti kelią šių nusikaltimų nebaudžiamumui;

5.   ragina Nigerijos vyriausybę imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti susirūpinimą keliantys priešrinkiminiai klausimai dėl Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos nepriklausomybės varžymo, dėl užgaulaus saugumo pajėgų elgesio ir jų vykdomo persekiojimo, taip pat panaikintos bet kurios kitos kliūtys, varžančios žodžio laisvę ir neleidžiančios įvykti laisviems ir teisingiems rinkimams;

6.   ragina Nigerijos parlamentą nepriimti siūlomo Tos pačios lyties santuokų (uždraudimo) akto tokio, koks jis dabar yra, nes juo pažeidžiamos pagrindinės žodžio ir išraiškos žmogaus laisvės, visų pirma tuomet, kai nustatoma penkerių metų įkalinimo bausmė kiekvienam, kuris viešai ar privačiai remia tos pačios lyties santykius;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Nigerijos parlamentui bei vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika