Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2537(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0105/2007

Teksty złożone :

B6-0105/2007

Debaty :

PV 15/03/2007 - 11.3
CRE 15/03/2007 - 11.3

Głosowanie :

PV 15/03/2007 - 12.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0086

Teksty przyjęte
PDF 112kWORD 39k
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
Nigeria
P6_TA(2007)0086B6-0105/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Nigerii

Parlament Europejski,

–   uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Nigerii,

–   uwzględniając ratyfikowane przez Nigerię międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka,

–   uwzględniając art. 115 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że mimo podejmowanych w ostatnich latach przez nigeryjski rząd wysiłków na rzecz wspierania praw człowieka i zahamowania korupcji oraz mimo pewnych postępów w zakresie poszanowania praw obywatelskich i politycznych liczne i pilne kwestie z zakresu podstawowych praw człowieka nadal pozostają nierozwiązane; oraz mając na uwadze, że a kraj jest wciąż nękany korupcją, arbitralnymi aresztowaniami i torturami, pozasądowymi egzekucjami i przemocą polityczną,

B.   mając na uwadze, że podziały etniczne i religijne, a także wszechobecna bieda, są głównymi powodami nieustannej przemocy między poszczególnymi wspólnotami,

C.   mając na uwadze, że islamskie trybunały stosujące prawo szariatu obejmują swą jurysdykcją sprawy karne w 12 z 36 stanów Nigerii; mając na uwadze, że trybunały te nadal wydają wyroki śmierci oraz skazują na chłostę i amputację; mając na uwadze, że chociaż egzekucje i amputacje nie są już wykonywane, procesy nie odpowiadają międzynarodowym standardom, na przykład jeśli chodzi o prawo do posiadania adwokata i poinformowania oskarżonych o przysługujących im prawach, oraz wykazują tendencję do dyskryminacji kobiet;

D.   mając na uwadze, że bezkarność jest nadal powszechna i nie należy do wyjątków, gdyż niewielu sprawców przemocy staje przed sądem i niewiele pogwałceń praw człowieka jest badane, oraz mając na uwadze, że tego typu bezkarność jest jedną z najważniejszych przeszkód w zwalczaniu naruszeń praw człowieka i przemocy,

E.   mając na uwadze, że niewystarczające możliwości i brak zasobów nigeryjskiej policji ograniczają jej szanse na prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw, powodując także, że duża liczba osób jest przetrzymywana w areszcie przed rozpoczęciem procesu, co narusza ich prawa,

F.   mając na uwadze, że policja i siły bezpieczeństwa były często zamieszane w naruszanie praw człowieka, w tym w pozasądowe egzekucje, samowolne aresztowania i tortury,

G.   mając na uwadze, że nadal powszechna jest praca dzieci i handel dziećmi,

H.   mając na uwadze, że wolność słowa jest nadal ograniczana ciągłym nękaniem dziennikarzy i działaczy politycznych,

I.   mając na uwadze, że nigeryjski parlament analizuje obecnie projekt ustawy zatytułowanej "Ustawa (zakazująca) o zawieraniu małżeństw przez osoby tej samej płci", karzącej pięcioletnim wyrokiem więzienia osoby "przeprowadzające, będące świadkami lub pomagające w ceremonii zawarcia związku małżeńskiego przez osoby tej samej płci", ale także wszystkich zaangażowanych publicznie lub prywatnie w pozytywne przedstawianie lub popieranie związków osób tej samej płci,

J.   mając na uwadze, że wybory stanowe i krajowe w 1999 i 2003 r. nie mogą być uważane za wolne i uczciwe z powodu rozpowszechnionych oszustw i przemocy,

1.   wzywa rząd nigeryjski do podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków w celu ochrony obywateli, zakończenia przemocy, zahamowania powszechnej korupcji i bezkarności sprawców naruszeń praw człowieka i do aktywnego wspierania poszanowania praw człowieka;

2.   wzywa nigeryjski rząd do zniesienia kary śmierci i do interweniowania w indywidualnych przypadkach osób sądzonych w oparciu o prawo szariatu i skazanych na śmierć, amputację, chłostę lub inne nieludzkie i poniżające traktowanie sprzeczne z nigeryjską konstytucją, a także z międzynarodowym prawem z zakresu praw człowieka;

3.   przyjmuje z zadowoleniem wielostronne porozumienie między 26 krajami zachodniej i środkowej Afryki przeciw handlowi kobietami i dziećmi, jak również inne wysiłki podejmowane w tym zakresie przez nigeryjskie władze; wzywa jednak nigeryjski rząd do podjęcia dalszych działań w tym obszarze, a także do zajęcia się problemem wyzysku dzieci;

4.   wzywa wszystkie zainteresowane strony biorące udział w wyborach krajowych, które odbędą się w kwietniu, do publicznego zdeklarowania zaangażowania na rzecz zakończenia przemocy politycznej, zabójstw, zastraszania i innych naruszeń praw człowieka, a także bezkarności w przypadku tego typu przestępstw;

5.   wzywa nigeryjski rząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uspokojenia pojawiających się przed wyborami obaw co do ograniczenia niezależności Niezależnej Krajowej Komisji Wyborczej (INEC), agresywnych zachowań i prześladowań ze strony sił bezpieczeństwa i wszelkich innych zakłóceń wolności myśli i słowa i innych podstawowych warunków niezbędnych dla przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów;

6.   wzywa nigeryjski parlament do nieprzyjęcia projektowanej ustawy o zakazie zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w jej obecnym brzmieniu, gdyż łamie ona podstawowe prawa człowieka do wolności myśli i słowa, zwłaszcza wprowadzając pięcioletnią karę więzienia dla osób zaangażowanych publicznie lub prywatnie w pozytywne przedstawianie lub popieranie związków między osobami tej samej płci;

7.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Nigerii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności