Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2537(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0105/2007

Ingivna texter :

B6-0105/2007

Debatter :

PV 15/03/2007 - 11.3
CRE 15/03/2007 - 11.3

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 12.3

Antagna texter :

P6_TA(2007)0086

Antagna texter
PDF 111kWORD 35k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Nigeria
P6_TA(2007)0086B6-0105/2007

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om Nigeria

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Nigeria,

–   med beaktande av de internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, vilka ratificerats av Nigeria,

–   med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De senaste åren har Nigerias regering gjort ansträngningar för att värna de mänskliga rättigheterna och stävja korruptionen och respekten för medborgerliga och politiska rättigheter har i viss mån förbättrats. Ändå återstår ett antal akuta och grundläggande frågor att lösa inom området mänskliga rättigheter och nu som förr är korruption, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, avrättningar utan dom och rättegång samt politiskt våld en skamfläck för landet.

B.  Söndringen mellan olika folkgrupper och religioner är tillsammans med den utbredda fattigdomen viktiga orsaker till det ständiga våldet inom samhället.

C.  I tolv av Nigerias 36 delstater har de islamiska shariadomstolarna domsrätt i brottmål. Dessa domstolar fortsätter att döma människor till döden, liksom också till kroppsstraff och amputering – fastän kroppsstraffen och amputeringarna visserligen inte längre verkställs – och rättegångarna inför dem motsvarar inte heller internationella normer beträffande rätten till advokat och information till åtalade om deras rättigheter och där finns också en tendens att diskriminera av kvinnor.

D.  Det verkar snarare regel än undantag att förbrytare går straffria, eftersom ytterst få av dem som begått våldsdåd och brott mot de mänskliga rättigheterna görs till föremål för undersökning och lagförs. Här har vi redan ett av de svåraste hindren för att man skall kunna åtgärda och få slut på våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna.

E.  Polisen i Nigeria har inte tillräckligt med kapacitet och resurser för adekvat brottsutredning. Detta leder också till många fall av långa häktningstider i avvaktan på rättegång, vilket strider mot de häktades rättigheter.

F.  Polisen och säkerhetsstyrkorna har ofta varit inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna, bland dem också avrättningar utan dom och rättegång, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr.

G.  Barnarbetet och handeln med barn florerar fortfarande.

H.  Yttrandefriheten är fortfarande begränsad till följd av att journalister och politiskt aktiva ständigt trakasseras.

I.  Nigerias parlament behandlar för närvarande ett lagförslag med titeln "Lagen om (förbud mot) samkönade äktenskap", enligt vilket den som "förrättar, bevittnar eller medverkar till vigsel mellan makar av samma kön" straffas med fängelse i fem år, vilket också gäller den som offentligen eller privat såsom fördelaktigt beskriver eller förespråkar förhållanden mellan personer av samma kön.

J.  Delstatsvalen och de nationella valen under 1999 och 2003 kan till följd av det utbredda valfusket och våldet inte anses som fria och rättvisa.

1.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias regering att omedelbart vidta effektiva åtgärder för att skydda medborgarna, få slut på våldet och den utbredda korruptionen, se till att de som begår brott mot de mänskliga rättigheterna inte längre får gå ostraffade samt aktivt verka för respekten för de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias regering att avskaffa dödsstraffet och ingripa i fall där enskilda personer stått åtalade enligt sharialagen och dömts till döden, amputering, kroppsstraff eller andra former av omänsklig och förnedrande behandling, som innebär ett brott både mot Nigerias statsförfattning och mot folkrätten om de mänskliga rättigheterna.

3.  Europaparlamentet välkomnar det multilaterala avtalet mot handel med kvinnor och barn, vilket ingåtts mellan 26 länder i Väst- och Centralafrika, tillsammans med de andra insatser Nigerias myndigheter gjort på detta område. Parlamentet uppmanar dock Nigerias regering till ytterligare åtgärder på området samt också att gripa sig an problemet med att barn utnyttjas genom barnarbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter vid de kommande nationella valen i april att offentligen avge en bindande viljeyttring om att få slut på det politiska våldet, fallen där människor dödas, skrämseltaktiken och andra brott mot de mänskliga rättigheterna samt straffriheten för sådana brott.

5.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bemöta de farhågor som yppats under valrörelsen i fråga om begränsningar av friheten för den oberoende nationella valkommissionen (Independent National Electoral Commission, INEC) samt i fråga om maktmissbruk och trakasserier från säkerhetsstyrkornas sida och alla övriga hinder för yttrande- och åsiktsfriheten samt för andra grundläggande förutsättningar för fria och rättvisa val.

6.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias parlament att inte anta lagen om (förbud mot) samkönade äktenskap i dess aktuella form, eftersom den inkräktar på de grundläggande mänskliga rättigheterna till yttrande- och åsiktsfrihet i sina stadganden om fängelse i fem år för den som offentligen eller privat såsom fördelaktigt beskriver eller förespråkar förhållanden mellan personer av samma kön.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Nigerias regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy