Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0081/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 283kWORD 46k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Галина Козлова
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно Галина Козлова

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 12 май 2005 г. относно нарушенията на правата на човека и принципите на демокрацията в Република Марий Ел на Руската федерация(1), другите си резолюции по отношение на Русия, по-специално резолюцията от 13 декември 2006 г. относно срещата на върха ЕС-Русия в Хелзинки от 24 ноември 2006 г.(2) и резолюцията от 25 октомври 2006 г. относно отношенията ЕС - Русия след убийството на руската журналистка Анна Политковская(3) и доклада за отношенията ЕС - Русия, приет на 26 май 2005 г.(4),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руеската федерация, от друга, в сила на 1 декември 1997 г.(5),

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. и по-специално член 10 от нея,

–   като взе предвид Европейската харта за регионалните или малцинствени езици, подписана от Руската федерация на 10 май 2001 г.,

–   като взе предвид Конституцията на Марийската Република (Марий Ел), която признава марийския като един от официалните езици, и Закона по езиковите въпроси от 1995 г., който обявява Марий Ел за мултиетническа република и признава правото на всички граждани, независимо от техния етнически произход, да поддържат и развиват своя роден език и култура,

–   като взе предвид достоверните сведения на руски и международни неправителствени организации за продължаващи нарушения на правата на човека и нередностите в Марий Ел,

–   като взе предвид продължаващите консултации между ЕС и Русия относно правата на човека, малцинствата и основните свободи,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Галина Козлова, член на управителния съвет на марийската национална организация "Мари Ушем", редактор на литературното списание "Ончико" и съпруга на Владимир Козлов, председател на Всемарийския съвет, е била брутално нападната на 25 януари 2007 г. и е получила наранявания на главата, довели до мозъчно сътресение и остро главоболие, замайване и проблеми със зрението;

Б.   като има предвид, че, по мнението на "Мари Ушем", нападението не би могло да бъде обикновен опит за грабеж;

В.   като има предвид, че нападението срещу г-жа Козлова е поредното от серията нападения срещу активисти и журналисти в Марий Ел, която включва убийството на трима журналисти през 2001 г., нападение срещу Владимир Козлов на 4 февруари 2005 г., както и нападение срещу бившия лидер на марийското национално движение Нина Максимова;

Г.   като има предвид, че през октомври 2006 г. Владимир Козлов бе оптимистично настроен за бъдещето на своята организация, като посочи, че нито един активист на движението за защита на етническите права на марийците не е бил обект на нападение в продължение на повече от година, но че това предполагаемо по-малко враждебно отношение към "Мари Ушем" понастоящем е претърпяло брутален обрат;

Д.   като има предвид, че местното и федералното правителство не успяха да предприемат подходящи мерки, за да изправят извършителите пред съда и да гарантират безопасността на журналистите и свободата на медиите;

Е.   като има предвид, че средствата за масово осведомяване и печатните издания на опозицията са в значителна степен възпрепятствани да работят свободно, така че, например, няколко опозиционни вестника могат да бъдат печатани единствено извън границите на Марий Ел;

Ж.   като има предвид, че лица, които принадлежат към марийското малцинство срещат значителни трудности при получаването на образование на родния си език, тъй като няма средно или висше образование на марийски език;

1.  Решително осъжда нападението срещу Галина Козлова, което до този момент не е било последвано от присъди или дори от арести, както и продължаващия тормоз и нападения срещу активисти, водещи личности в областта на културата и независими журналисти в Марий Ел, и призовава федералните и местните власти да изправят извършителите на тези деяния пред съда и да гарантират зачитането на свободата на словото;

2.  Убеден е, че мултиетническият характер на Руската федерация допринася значително за културното и езиково многообразие в Европа и представлява феномен, с който всички граждани на Руската федерация основателно се гордеят и който трябва да бъде съхранен за благото на всички европейци;

3.  Призовава за бързо, цялостно и независимо разследване от страна на федералните и местните съдебни власти на нападението срещу г-жа Козлова и други сходни инциденти,

4.  Призовава правителството на Марий Ел да прекрати незабавно разчистването на сметки и сплашването на политическа основа, насочено към опозиционно настроени държавни служители, и да се въздържа от необосновано политическо вмешателство в дейността на образователните и културните институции;

5.  Призовава местните и федералните власти да зачитат задълженията, поети в рамките на международното право, и да предприемат необходимите стъпки за улесняване на практическото приложение на разпоредбите на федералната конституция и другите законодателни актове, свързани със съхранението и развитието на малцинствените езици и култури, като се отделя особено внимание на предоставянето на качествено образование на роден език за всеки гражданин на всички образователни нива, като по този начин се гарантира, че марийският и руският език съжителстват при равни условия на територията на Марий Ел;

6.  Призовава Комисията да повдигне въпроса за угро-финските малцинства в Русия и да изрази своята загриженост във връзка със ситуацията в Марий Ел по време на редовните срещи в рамките на диалога ЕС-Русия в областта на правата на човека и на предстоящата среща на високо равнище ЕС-Русия;

7.  Призовава Комисията да включи програми, насочени към угро-финските и други малцинства, в рамките на сътрудничеството ЕС-Русия в областта на културата и образованието;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на Руската федерация и на Република Марий Ел.

(1) ОВ С 92 Е, 20.4.2006 г., стр. 409.
(2) Приети текстове, Р6_ТА(2006)0566.
(3) Приети текстове, P6_TA(2006)0448.
(4) ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 235.
(5) ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност