Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0081/2007

Viták :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Szavazatok :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 44k
2007. március 15., Csütörtök - Strasbourg
Galina Kozlovát ért támadás
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása Galina Kozlováról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Orosz Föderációhoz tartozó Mari El Köztársaságban az emberi jogok és a demokrácia megsértéséről szóló 2005. május 12-i állásfoglalására(1), és az Oroszországról szóló egyéb állásfoglalásaira, nevezetesen a 2006. november 24-i EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló 2006. december 13-i(2) és az Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolása után az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló 2006. október 25-i állásfoglalására(3), valamint az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló 2005. május 26-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra(5), amely 1997. december 1-én lépett hatályba,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre, és különösen annak 10. cikkére,

–   tekintettel a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájára, melyet az Oroszországi Föderáció 2001. május 10-én aláírt,

–   tekintettel a Mari Köztársaság (Mari El) alkotmányára, amely a mari (cseremisz) nyelvet a köztársaság egyik hivatalos nyelveként ismeri el, és az 1995-ös nyelvügyi törvényre, amely Mari El-t többnemzetiségű köztársaságnak nyilvánítja, és nemzetiségtől függetlenül valamennyi polgárának jogot biztosít anyanyelvének és kultúrájának megtartására és ápolására,

–   tekintettel az orosz és nemzetközi nem-kormányzati szervezetek az emberi jogoknak Mari El-ben történő megsértéséről és egyéb szabálytalanságokról szóló megbízható jelentéseire,

–   tekintettel az EU és Oroszország között az emberi jogokról, a kisebbségekről és az alapvető szabadságjogokról folyó párbeszédre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel Galina Kozlovát, a Mari Ušem nevű mari nemzeti szervezet vezetőségi tagját, az Ontšõko nevű irodalmi folyóirat szerkesztőjét, Vlagyimir Kozlov – a Mari Tanács elnökének – feleségét 2007. január 25-én brutálisan megtámadták, amelynek következtében agyrázkódással, súlyos fejfájással, szédüléssel és látási problémákkal járó fejsérülést szenvedett,

B.   mivel a Mari Ušem szerint a támadás nem lehetett egyszerű rablási kísérlet,

C.   mivel a Kozlova asszony elleni támadásra más aktivisták és újságírók elleni támadások egész sora után került sor Mari El-ben, amely támadások során 2001-ben három újságírót meggyilkoltak, Vlagyimir Kozlovot 2005. február 4-én megtámadták, és a mari nemzeti mozgalom korábbi vezetőjét, Nina Makszimovát szintén támadás érte,

D.   mivel Vlagyimir Kozlov 2006 októberében optimistán nyilatkozott szervezete jövőjéről, rámutatva, hogy a Mari El nemzetiségi jogi aktivistáit akkor már több mint egy éve nem érte fizikai erőszak, de ez a Mari Ušemmel szembeni állítólagosan kevésbé ellenséges magatartás most brutálisan az ellenkezőjére fordult,

E.   mivel a helyi és a szövetségi kormány nem tettek megfelelő lépéseket az elkövetők bíróság elé állítása, valamint az újságírók biztonságának és a média függetlenségének biztosítása érdekében,

F.   mivel az ellenzéki média és hírlevelek komoly nehézségekkel szembesülnek a szabad működés terén, például több ellenzéki újságot csak Mari El-en kívül lehet kinyomtatni,

G.   mivel a mari kisebbséghez tartozó személyek komoly nehézségekkel szembesülnek az anyanyelvükön való oktatás terén, mivel mari nyelven nem létezik közép- vagy felsőfokú oktatás;

1.   szigorúan elítéli a Galina Kozlova elleni támadást – amelynek ügyében eddig még nem született büntető ítélet, sőt, letartóztatás sem történt –, csakúgy mint az aktivisták, vezető kulturális személyiségek és független újságírók folyamatos zaklatását Mari El-ben, valamint felhívja a szövetségi és helyi hatóságokat, hogy a fenti cselekmények elkövetőit állítsák bíróság elé és biztosítsák a véleménynyilvánítás szabadságát;

2.   meggyőződése, hogy az Oroszországi Föderáció többnemzetiségű volta nagy mértékben hozzájárul Európa kulturális és nyelvi sokszínűségéhez, és olyan jelenség, amely jogos büszkeséggel töltheti el az Oroszországi Föderáció minden állampolgárát, és azt meg kell őrizni minden európai javára;

3.   felszólítja a szövetségi és helyi igazságügyi hatóságokat, hogy gyors, átfogó és független módon vizsgálják ki a Kozlova asszony elleni támadást és a többi hasonló incidenst;

4.   felszólítja Mari El kormányát, hogy azonnal hagyjon fel a másként gondolkodó közalkalmazottak elleni politikai megtorlással és megfélemlítéssel, és tartózkodjon az oktatási és kulturális intézmények ügyeibe való szükségtelen politikai beavatkozástól;

5.   felszólítja a helyi és szövetségi hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jog által rájuk rótt kötelezettségeiket, és tegyék meg a megfelelő lépéseket az alkotmánynak és a jogszabályoknak a kisebbségi nyelvek és kultúrák védelmével és fejlesztésével kapcsolatos rendelkezései gyakorlati végrehajtása megkönnyítésére, különös hangsúlyt helyezve az anyanyelvi oktatásra minden szinten, ezáltal biztosítva, hogy a mari és az orosz nyelv az egész köztársaságban egyenlő jogokat élvezzen;

6.   felszólítja a Bizottságot, hogy a rendszeres EU–Oroszország emberi jogi párbeszéd keretében és a soron következő EU–Oroszország csúcstalálkozó során vesse fel az oroszországi finnugor kisebbségek kérdését és a Mari El-ben uralkodó helyzettel kapcsolatos aggodalmait;

7.   felszólítja a Bizottságot, hogy az EU és Oroszország közötti kulturális és oktatási együttműködés keretében indítson a finnugor és egyéb nemzeti kisebbségeket célzó programokat;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az Oroszországi Föderáció és Mari El Köztársaság kormányának.

(1) HL C 92. E, 2006.4.20., 409. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0566.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0448.
(4) HL C 117. E, 2006.5.18., 235. o.
(5) HL L 327., 1997.11.28., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat