Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0081/2007

Debatai :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 273kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Išpuolis prieš Galiną Kozlovą
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išpuolio prieš Mari Ušem organizacijos administracinės valdybos narę ir literatūrinio žurnalo "Ontšõko" vyriausiąją redaktorę Galiną Kozlovą

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesniąją 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimų Rusijos Federacijos Mari El Respublikoje(1), kitas rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į 2006 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos vadovų susitikimo 2006 m. lapkričio 24 d. Helsinkyje(2) bei į 2006 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Rusijos žurnalistės Annos Politkovskajos nužudymo(3) ir į 2005 m. gegužės 26 d. pranešimą dėl ES ir Rusijos santykių(4),

–   atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Rusijos Federacijos(5),

–   atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, ypač į jos 10 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos chartiją dėl regioninių ar mažumų kalbų, kurią Rusijos Federacija pasirašė 2001 m. gegužės 10 d.,

–   atsižvelgdamas į Mari El Respublikos konstituciją, kurioje marių kalba pripažįstama viena iš valstybinių kalbų, ir į 1995 m. aktą dėl kalbos reikalų, kuriame Mari El skelbiama daugiataute respublika ir kuriame įtvirtinama visų piliečių, neatsižvelgiant į jų tautybę, teisė saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą ir kultūrą,

–   atsižvelgdamas į patikimus Rusijos ir tarptautinių NVO pranešimus apie besitęsiančius žmogaus teisių ir viešosios tvarkos pažeidimus Mari El,

–   atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių, mažumų ir pagrindinių laisvių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi 2007 m. sausio 25 d. Galina Kozlova, marių tautinės organizacijos Mari Ušem tarybos narė, literatūrinio žurnalo Ontšõko redaktorė ir marių organizacijos tarybos pirmininko Vladimiro Kozlovo žmona, buvo žiauriai užpulta ir patyrė galvos traumą, dėl kurios jai diagnozuotas smegenų sukrėtimas, labai stiprūs galvos skausmai, galvos svaigimas ir regėjimo sutrikimas,

B.   kadangi, Mari Ušem organizacijos atstovų duomenimis, užpuolimas nebuvo įvykdytas siekiant tik apiplėšti,

C.   kadangi G. Kozlovos užpuolimas įvyko po keleto aktyvistų ir žurnalistų užpuolimų Mari El, įskaitant trijų žurnalistų nužudymą 2001 m., V.Kozlovo užpuolimą 2005 m. vasario 4 d. ir buvusios marių judėjimo lyderės Ninos Maksimovos užpuolimą,

D.   kadangi 2006 m. spalio mėn. V.Kozlovas optimistiškai vertino organizacijos ateitį ir pažymėjo, kad aktyvistai, kovojantys už marių tautos teises, daugiau kaip metus nepatyrė smurto, tačiau toks tariamai mažiau priešiškas požiūris į Mari Ušem buvo šiurkščiai paneigtas,

E.   kadangi vietinės ir federacinės valdžios institucijos nesiėmė atitinkamų priemonių, kad nuteistų kaltininkus, užtikrintų žurnalistų saugumą bei žiniasklaidos nepriklausomumą,

F.   kadangi opozicijos žiniasklaidos priemonėms laisvai veikti ir informaciniams leidiniams leisti sudaromos didelės kliūtys, pavyzdžiui, keletas opozicijos laikraščių gali būti spausdinama tik už Mari El ribų,

G.   kadangi marių tautinės mažumos atstovai, siekdami išsilavinimo gimtąja kalba, susiduria su didelėmis kliūtimis, nes negalima įgyti vidurinio ar aukštojo išsilavinimo marių kalba,

1.   griežtai smerkia Galinos Kozlovos užpuolimą, po kurio iki šiol niekam nebuvo pareikšti kaltinimai ar niekas netgi nebuvo suimtas, ir besitęsiančius aktyvistų, kultūros veikėjų bei nepriklausomų žurnalistų puldinėjimus Marij El bei ragina federalines bei vietos valdžios institucijas nubausti kaltuosius ir užtikrinti saviraiškos laisvę;

2.   yra įsitikinęs, kad daugiatautiškumas Rusijos Federacijoje labai prisideda prie Europos kultūrinės ir kalbų įvairovės ir kad tokiu reiškiniu visi Rusijos Federacijos piliečiai pagrįstai didžiuojasi ir tai turi būti išsaugota visų europiečių labui;

3.   ragina federalines ir vietos valdžios institucijas atlikti greitą, išsamų ir nepriklausomą G. Kozlovos užpuolimo ir kitų panašių incidentų tyrimą;

4.   ragina Mari El vyriausybę nutraukti politinį susidorojimą su valstybės tarnautojais, prieštaraujančiais valdžios nuomonei, bei jų bauginimą ir susilaikyti nuo netinkamo kišimosi į švietimo ir kultūros institucijų veiklą;

5.   ragina vietines ir federalines valdžios institucijas vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų sudaromos sąlygos įgyvendinti konstitucijos ir teisės aktų nuostatas, susijusias su mažumų kalbų ir kultūrų išsaugojimu ir puoselėjimu, ypač pabrėžiant kokybišką švietimą visais lygmenimis asmens gimtąja kalba, taigi užtikrinant, kad Mari El marių ir rusų kalboms būtų sudaromos tos pačios sąlygos;

6.   ragina Komisiją iškelti ugrofinų mažumų problemą Rusijoje ir pareikšti susirūpinimą dėl padėties Mari El per nuolatinį ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais ir per ateinantį ES ir Rusijos vadovų susitikimą;

7.   ragina Komisiją įtraukti programas, susijusias su ugrofinais ir kitomis mažumomis, į ES ir Rusijos bendradarbiavimo kultūros ir švietimo programas;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Rusijos Federacijos bei Mari El Respublikos vyriausybėms.

(1) OL C 92 E, 2006 4 20, p. 409.
(2) Priimti tekstai, 2006 12 12, P6_TA(2006)0566.
(3) Priimti tekstai, 2006 10 25, P6_TA(2006)0448.
(4) OL C 117 E, 2006 5 18, p. 235.
(5) OL L 327, 1997 11 28, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika