Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0081/2007

Dezbateri :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Voturi :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 199kWORD 43k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Atac împotriva Galinei Kozlova
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 cu privire la Galina Kozlova

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţia sa anterioară din 12 mai 2005 privind încălcările drepturilor omului şi ale democraţiei în Republica Mari El din Federaţia Rusă(1), celelalte rezoluţii referitoare la Rusia, în special Rezoluţia din 13 decembrie 2006 privind reuniunea la nivel înalt UE-Rusia ce s-a desfăşurat la Helsinki la 24 noiembrie 2006(2) şi cea din 25 octombrie 2006 privind relaţiile dintre UE şi Rusia după asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya(3), precum şi raportul Malmstrom privind relaţiile UE-Rusia, adoptat la 26 mai 2005(4),

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre CE şi Rusia, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 1997(5),

–   având în vedere Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în special articolul 10,

–   având în vedere Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare semnată de Federaţia Rusă la 10 mai 2001,

–   având în vedere Constituţia Republicii Mari (Mari El), prin care mari este recunoscută ca una dintre limbile oficiale, şi Actul din 1995 privind aspectele lingvistice, prin care Mari El este declarată republică multietnică şi care prevede dreptul tuturor cetăţenilor, indiferent de originea lor etnică, de a-şi păstra şi dezvolta limba şi cultura lor maternă,

–   având în vedere rapoartele credibile întocmite de ONG-urile din Rusia şi comunitatea internaţională privind permanentele încălcări ale drepturilor omului şi neregulile din Mari El,

–   având în vedere consultările în curs dintre UE şi Rusia privind drepturile omului, minorităţile şi libertăţile fundamentale,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Galina Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei naţionale Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontsoko şi soţia lui Vladimir Kozlov, preşedinte al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari, a fost atacată cu brutalitate la 25 ianuarie 2007, suferind leziuni la cap care au avut ca efect o comoţie cerebrală, puternice dureri de cap, ameţeli şi tulburări de vedere;

B.   întrucât, potrivit Mari Ušem, atacul nu ar fi putut fi o tentativă obişnuită de tâlhărie;

C.   întrucât atacul împotriva dnei Kozlova urmează unei serii de atacuri împotriva activiştilor şi a jurnaliştilor din Mari El, inclusiv uciderea, în 2001, a trei jurnalişti, atacul împotriva lui Vladimir Kozlov, din 4 februarie 2005, precum şi cel împotriva fostului lider al mişcării Mari, Nina Maksimova;

D.   întrucât, în octombrie 2006, Vladimir Kozlov se declara optimist cu privire la viitorul organizaţiei, subliniind că niciun activist pentru drepturile etnice din Mari El nu a fost ţinta vreunui atac, de mai bine de un an, însă această atitudine aparent mai puţin ostilă faţă de Mari Ušem s-a schimbat acum cu brutalitate;

E.   întrucât autorităţile locale şi cele federale nu au reuşit să ia măsurile necesare pentru a aduce autorii faptelor în faţa justiţiei şi pentru a garanta siguranţa jurnaliştilor şi independenţa mass-mediei;

F.   întrucât mass-media şi buletine informative ale opoziţiei se confruntă cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte desfăşurarea liberă a activităţii, astfel încât, de exemplu, mai multe ziare ale opoziţiei nu pot fi imprimate decât în afara Mari El;

G.   întrucât persoanele care aparţin minorităţii Mari se confruntă cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia în limba lor maternă, deoarece nu există învăţământ liceal şi universitar în limba mari,

1.   condamnă ferm atacul împotriva Galinei Kozlova, care nu a dus, până în prezent, la nicio condamnare sau arestare, precum şi continua hărţuire şi atacurile împotriva activiştilor, personalităţilor culturale şi ziariştilor independenţi din Mari El şi invită autorităţile federale şi locale să aducă autorii acestor acte în faţa justiţiei şi să asigure respectarea libertăţii de exprimare;

2.   este convins că caracterul multietnic al Federaţiei Ruse contribuie, în mare măsură, la diversitatea culturală şi lingvistică a Europei şi reprezintă un fenomen de care toţi cetăţenii Federaţiei Ruse sunt mândri, pe bună dreptate, şi care ar trebui păstrat în avantajul tuturor europenilor;

3.   invită autorităţile federale şi judiciare locale să efectueze anchete rapide, amănunţite şi independente privind atacurile împotriva doamnei Kozlova şi alte incidente similare;

4.   invită guvernul din Mari El să înceteze imediat condamnările şi intimidarea pe motive politice la adresa funcţionarilor disidenţi şi să se abţină de la orice interferenţă politică nejustificată în problemele instituţiilor educaţionale şi culturale;

5.   invită autorităţile locale şi federale să îşi onoreze obligaţiile care decurg din dreptul internaţional şi să ia măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de alte dispoziţii legislative privind menţinerea şi dezvoltarea limbilor şi culturilor minorităţilor, cu un accent deosebit pe asigurarea unei educaţii de calitate în limba maternă a unei populaţii, la toate nivelurile, punând în acest fel limbile mari şi rusă pe picior de egalitate, în Mari El;

6.   invită Comisia să ridice problema minorităţilor fino-ugrice din Rusia şi să îşi exprime îngrijorarea privind situaţia din Mari EL, în timpul dialogului obişnuit dintre UE şi Rusia privind drepturile omului, precum şi cu ocazia viitoarei reuniuni la nivel înalt UE-Rusia;

7.   invită Comisia să includă programe axate pe minorităţile fino-ugrice şi alte minorităţi în cadrul cooperării culturale şi educaţionale UE-Rusia;

8.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi guvernelor Federaţiei Ruse şi Republicii Mari El.

(1) JO C 92 E, 20.4.2006, p. 409.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2006)0566.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2006)0448.
(4) JO C 117 E, 18.5.2006, p.235.
(5) JO L 327, 28.11.1997, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate