Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0203(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0065/2007

Внесени текстове :

A6-0065/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0089

Приети текстове
PDF 262kWORD 32k
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд *
P6_TA(2007)0089A6-0065/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 март 2007 г. по предложението за решение на Съвета относно участието на Общността в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (COM(2006)0621 – C6-0426/2006 – 2006/0203(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0621)(1),

–   като взе предвид член 3 от Решение 94/375/ЕО на Съвета от 6 юни 1994 г. относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд(2), съгласно който Съветът се е допитал до него (C6-0426/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A6-0065/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да измени съществено предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.
(2) ОВ L 173, 7.7.1994 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност