Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0203(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0065/2007

Teksty złożone :

A6-0065/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0089

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 32k
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela
Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego *
P6_TA(2007)0089A6-0065/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2006)0621 – C6-0426/2006 –2006/0203 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0621)(1),

–   uwzględniając art.  3 decyzji Rady nr 94/375/WE z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie członkostwa Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym(2), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0426/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0065/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 12.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności