Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0203(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0065/2007

Predkladané texty :

A6-0065/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.2

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0089

Prijaté texty
PDF 199kWORD 34k
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel
Účasť Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu *
P6_TA(2007)0089A6-0065/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o účasti Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu (KOM(2006)0621 – C6-0426/2006 – 2006/0203(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0621)(1),

–   so zreteľom na článok 3 rozhodnutia Rady 94/375/ES zo 6. júna 1994 o členstve Spoločenstva v Európskom investičnom fonde(2), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0426/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0065/2007),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. ES L 173, 7.7.1994, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia