Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2300(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0071/2007

Ingivna texter :

A6-0071/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.3

Antagna texter :

P6_TA(2007)0090

Antagna texter
PDF 103kWORD 69k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
Begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis immunitet och privilegier
P6_TA(2007)0090A6-0071/2007

Europaparlamentets beslut av den 29 mars 2007 om begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis immunitet och privilegier (2006/2300(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Giuseppe Garganis begäran av den 30 november 2006 om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett civilrättsligt mål i italiensk domstol, vilket tillkännagavs i kammaren den 11 december 2006,

–   efter att ha hört Giuseppe Gargani i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0071/2007).

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Giuseppe Garganis immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy