Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0263(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0332/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0332/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0091

Pieņemtie teksti
PDF 264kWORD 26k
Ceturtdiena, 2007. gada 29. marts - Brisele
Medicīnas ierīču direktīvu pārskatīšana ***I
P6_TA(2007)0091A6-0332/2006
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai pārskatītu medicīnas ierīču direktīvas (COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0681)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuru Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0006/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0332/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 29. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/385/EEK un 93/42/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai pārskatītu medicīnas ierīču direktīvas
P6_TC1-COD(2005)0263

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2007/47/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika