Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0020(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0062/2007

Внесени текстове :

A6-0062/2007

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P6_TA(2007)0092

Приети текстове
PDF 333kWORD 40k
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
Структурна бизнес статистика ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 март 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика (COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0066)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0063/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0062/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 март 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика (преработена версия)
(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № .../2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Правна информация - Политика за поверителност