Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0020(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0062/2007

Předložené texty :

A6-0062/2007

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0092

Přijaté texty
PDF 336kWORD 26k
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel
Strukturální statistika podnikání ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturální statistice podnikání (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0066)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0063/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0062/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. března 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o strukturální statistice podnikání (přepracované znění)
(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu v prvním čtení konečnému právnímu aktu, nařízení (ES) č. .../2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Právní upozornění - Ochrana soukromí