Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0020(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0062/2007

Esitatud tekstid :

A6-0062/2007

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0092

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 60k
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel
Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0066)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0063/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0062/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 struktuurilise ettevõtlussatistika kohta (uuesti sõnastamine)
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht lõplikule õigusaktile, määrusele(EÜ) nr .../2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika