Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0020(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0062/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0062/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0092

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 60k
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel
Yritysten rakennetilastot ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0066)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0063/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0062/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi yritystoiminnan rakennetilastoista (uudelleenlaadittu)
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä - asetus (EY) N:o .../2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö