Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0020(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0062/2007

Pateikti tekstai :

A6-0062/2007

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0092

Priimti tekstai
PDF 267kWORD 26k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 29 d. - Briuselis
Verslo struktūros statistika ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos (COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0066)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0063/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0062/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar neskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. kovo 29 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija)
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2007)
P6_TC1-COD(2006)0020
Teisinė informacija - Privatumo politika