Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0020(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0062/2007

Texte depuse :

A6-0062/2007

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0092

Texte adoptate
PDF 269kWORD 79k
Joi, 29 martie 2007 - Bruxelles
Statisticile structurale privind întreprinderile ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 martie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0066)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0063/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0062/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 martie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (reformare)
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. … 2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate