Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0278(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0061/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0061/2007

Viták :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Szavazatok :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
A szavazatok indokolása
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Elfogadott szövegek
PDF 597kWORD 376k
2007. március 29., Csütörtök - Brüsszel
Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Konzultációs eljárás)

A javaslatot 2007. március 29-én módosították az alábbiak szerint(1):

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
Első bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. és 95. cikkére,
Módosítás: 2
(1) preambulumbekezdés
(1)  Az ökológiai termelés egy gazdaságirányításból és élelmiszertermelésből álló átfogó rendszer, amely kombinálja a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű biodiverzitást, a természeti erőforrások megőrzését, a magas szintű állatjóléti szabványok alkalmazását és az egyes fogyasztók természetes anyagok és eljárások használatával előállított termékek iránti preferenciájával összhangban lévő termelést. Az ökológiai termelési módszernek így kettős társadalmi szerepe van, egyrészt gondoskodik olyan speciális piacról, amely a fogyasztók ökológiai termékek iránti igényét kielégíti, másrészt olyan közjavakat termel, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez és az állatjóléthez, valamint a vidékfejlesztéshez.
(1)  Az ökológiai termelés egy gazdaságirányításból és élelmiszertermelésből álló átfogó rendszer, amely a fenntartható termelés minden szempontját tekintetbe veszi és az egyensúly kialakítására törekszik, és egyesíti a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű biológiai sokféleséget, a természeti erőforrások megőrzését és a magas szintű állatjóléti szabványok alkalmazását, és célja, hogy természetes módszerekkel javítsa a talaj termőképességét, valamint az egyes fogyasztók természetes anyagok és eljárások használatával előállított termékek iránti preferenciájával összhangban lévő termelést biztosítson. Az ökológiai termelési módszernek így számos pozitív szerepe van: nemcsak gondoskodik egy olyan speciális piacról, amely a fogyasztók ökológiai termékek iránti igényét kielégíti, olyan közjavakat termelve eközben, amelyek túlmutatnak az élelmiszeripari ágazaton, hanem – mindenekelőtt – hozzájárul a környezet védelméhez és az állatjóléthez, valamint a szociális vidékfejlesztéshez is.
Módosítás: 3
(2) preambulumbekezdés
(2)  Az ökológiai mezőgazdasági ágazat részesedése a legtöbb tagállamban növekvőben van. Kifejezetten észrevehető az elmúlt években a fogyasztói kereslet növekedése. A közös agrárpolitika legutóbbi reformja, amely a piacorientáltságra és a fogyasztói igényeket kielégítő minőségi termékek kínálatára helyezi a hangsúlyt, valószínűleg tovább ösztönzi az ökológiai termékek piacát. Ennek tükrében az ökológiai termelés jogi szabályozása egyre fontosabb szerepet játszik az agrárpolitika keretrendszerében és szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági piacok fejlődéséhez.
(2)  Az ökológiai gazdálkodás teljesen összhangban van az Európai Unió által a göteborgi menetrenddel összefüggésben meghatározott fenntartható fejlesztési célokkal, amennyiben hozzájárul a fenntartható fejlődés eléréséhez, egészséges, jó minőségű termékeket állít elő és környezeti szempontból fenntartható termelési módszereket alkalmaz. Az ökológiai mezőgazdasági ágazat részesedése a legtöbb tagállamban növekvőben van. Kifejezetten észrevehető az elmúlt években a fogyasztói kereslet növekedése. A közös agrárpolitika legutóbbi reformja, amely a piacorientáltságra és a fogyasztói igényeket kielégítő minőségi termékek kínálatára helyezi a hangsúlyt, valószínűleg tovább ösztönzi az ökológiai termékek piacát. Ennek tükrében az ökológiai termelésnek egyre fontosabb szerepet kell játszania az agrárpolitika keretrendszerében és szorosan kapcsolódnia kell a mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, valamint a művelés alá vont földek talajának védelméhez és megóvásához.
Módosítás: 4
(2a) preambulumbekezdés (új)
(2a)  A Közösség által e területen elfogadott valamennyi jogszabálynak és politikának hozzá kell járulnia az e rendeletben meghatározott ökológiai gazdálkodás és ökológiai termelés fejlődéséhez. Az ökológiai gazdálkodás jelentős szerepet játszik a Közösség fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikájának végrehajtásában.
Módosítás: 5
(3) preambulumbekezdés
(3)  Az ökológiai termelési ágazatot irányító közösségi jogszabályi keret által követendő célok a tisztességes verseny és az ökológiai termékek belső piaca megfelelő működésének biztosítása, valamint az ökológiai jelölésű termékek iránti fogyasztói bizalom fenntartása és indokolttá tétele. További célként olyan feltételeket kellene nyújtania, amelyek mellett ez az ágazat a termelési és piaci fejlődéssel összhangban tud előrelépni.
(3)  Az ökológiai termelési ágazatot irányító közösségi jogszabályi keret által követendő célok a tisztességes verseny és az ökológiai termékek belső piaca megfelelő működésének biztosítása, valamint az ökológiai jelölésű termékek iránti fogyasztói bizalom fenntartása és indokolttá tétele. További célként olyan feltételeket kellene nyújtania, amelyek mellett ez az ágazat a termelési és piaci helyzet alakulásával összhangban, valamint környezeti szempontból fenntartható módon tud előrelépni.
Módosítás: 6 és 157
(7) preambulumbekezdés
(7)  Létre kell hozni az ökológiai termelési szabályok általános közösségi keretét, tekintettel a növénytermesztésre és állattartásra, beleértve az átállásra, valamint a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok előállítására vonatkozó szabályokat. Az általános szabályok részletei meghatározásának és az akvakultúrára vonatkozó közösségi termelési szabályok elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni.
(7)  Létre kell hozni az ökológiai termelési szabályok általános közösségi keretét, tekintettel a növénytermesztésre és állattartásra, beleértve az átállásra, valamint a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok előállítására vonatkozó szabályokat. Az általános szabályok részletei és mellékletei meghatározásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek konzultálnia kell a Parlamenttel és a Tanáccsal.
Módosítás: 7
(8) preambulumbekezdés
(8)  Az ökológiai termelés fejlődését tovább kellene segíteni különösen az ökológiai termelésnek jobban megfelelő új technológiák és anyagok használatának támogatásával.
(8)  A bizonyítottan bevált gyakorlatok alapján az ökológiai termelés fejlődését tovább kellene segíteni különösen a talaj termékenységének fokozásával, a vetésforgó alkalmazásával, illetve a helyi vetőmag-tartósítás, valamint a víz- és energiatakarékos eljárások és az ökológiai termelésnek jobban megfelelő új technológiák és anyagok használatának támogatásával.
Módosítás: 8
(9) preambulumbekezdés
(9)  A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a GMO-kból vagy azok által előállított termékek összeegyeztethetetlenek az ökológiai termelés fogalmával és a fogyasztók ökológiai termékekről alkotott elképzelésével. Ezért ezeket nem szabad az ökológiai termelésben vagy az ökológiai termékek feldolgozásában szándékosan használni.
(9)  A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a GMO-kból vagy azok által előállított termékek összeegyeztethetetlenek az ökológiai termelés fogalmával és a fogyasztók ökológiai termékekről alkotott elképzelésével. Ezért ezeket nem szabad az ökológiai termelésben vagy az ökológiai termékek feldolgozásában használni. Az ökológiai vetőmagok, termelési tényezők, takarmány és élelmiszerek szennyeződését megfelelő, az óvatosság elvén alapuló nemzeti és közösségi jogszabályokkal eleve meg kell akadályozni.
Módosítás: 187
(9a) preambulumbekezdés (új)
(9a)  Figyelembe véve a biovetőmagok, takarmányok és élelmiszerek GMO-val való szennyezésének növekvő kockázatát, valamint annak hiányában, hogy számos tagállam nem rendelkezik a megelőző intézkedésekre és a felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, a Bizottságnak 2008. január 1. előtt közé kell tennie egy keretrendeletre irányuló javaslatot az élelmiszerlánc egészére kiterjedő, a GMO-szennyezés elkerülésére irányuló megelőző intézkedésekről, beleértve a bármilyen GMO-szennyezésre vonatkozó, a "szennyező fizet" elvén alapuló felelősségrendszer jogszabályi kereteit.
Módosítás: 9
(9b) preambulumbekezdés (új)
(9b)  A szintetikus növényvédő szerek használata összeegyeztethetetlen az ökológiai termeléssel.
Módosítás: 10
(14) preambulumbekezdés
(14)  A környezetszennyezés elkerülése érdekében, különös tekintettel az olyan természeti erőforrásokra mint a talaj és a víz, az ökológiai állattartásnak elvben szoros kapcsolatot kellene biztosítania az ilyen állattartás és a termőföld, a megfelelő többéves vetésforgó-rendszerek és az állatok ökológiai termelésből származó, a szóban forgó gazdaságban vagy a szomszédos ökológiai gazdaságokban előállított növényi termékekkel való takarmányozása közt.
(14)  A környezetszennyezés elkerülése, valamint az olyan természeti erőforrások mint a talaj és a víz minősége és elérhetősége visszafordíthatatlan károsodásának elkerülése érdekében, az ökológiai állattartásnak elvben szoros kapcsolatot kellene biztosítania az ilyen állattartás és a termőföld, a megfelelő többéves vetésforgó-rendszerek és az állatok ökológiai termelésből származó, a szóban forgó gazdaságban vagy a szomszédos ökológiai gazdaságokban előállított növényi termékekkel való takarmányozása közt.
Módosítás: 11
(15) preambulumbekezdés
(15)  Mivel az ökológiai állattenyésztés a termőföldhöz kapcsolódó tevékenység, az állatoknak, amennyiben lehetséges, hozzá kell jutniuk szabadtéri kifutóhoz vagy legeltető területhez.
(15)  Mivel az ökológiai állattenyésztés a termőföldhöz kapcsolódó tevékenység, az állatoknak hozzá kell jutniuk szabadtéri kifutóhoz vagy legeltető területhez, amennyiben azt az éghajlati és talajviszonyok lehetővé teszik.
Módosítás: 12 és 158
(16) preambulumbekezdés
(16)  Az ökológiai állattenyésztésnek tiszteletben kell tartania a magas szintű állatjóléti szabványokat és ki kell elégítenie az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteit, az állategészségügynek pedig a betegségmegelőzésen kell alapulnia. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a tartási körülményekre, a tenyésztési gyakorlatokra és az állománysűrűségre. Ezen felül a fajták kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a lassú növekedésű törzseket és figyelembe kell venni a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességüket. Az állattartásra és az akvakultúrára vonatkozó végrehajtási szabályoknak biztosítaniuk kell az összhangot legalább a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezménnyel (T-AP) és ajánlásaival.
(16)  Az ökológiai állattenyésztésnek tiszteletben kell tartania a magas szintű állatjóléti szabványokat, és ki kell elégítenie az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteit, az állategészségügynek pedig a betegségmegelőzésen kell alapulnia. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a tartási körülményekre, a tenyésztési gyakorlatokra és az állománysűrűségre. Ezen felül a fajták kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a hosszú élettartammal rendelkező, betegségeknek ellenálló és lassú növekedésű törzseket és az őshonos helyi fajtákat, és figyelembe kell venni a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességüket. Az állattartásra vonatkozó végrehajtási szabályoknak biztosítaniuk kell az összhangot legalább a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezménnyel (T-AP) és ajánlásaival.
Módosítás: 13
(17) preambulumbekezdés
(17)  Az ökológiai állattartási rendszernek törekednie kell arra, hogy ökológiai módon tenyésztett állatokkal tegye teljessé a különböző állatfajok termelési ciklusait. Ezért ösztönözni kell az ökológiai módon tartott állatok génállományának növelését és javítani kell az önellátást, így biztosítva az ágazat fejlődését.
(17)  Az ökológiai állattartási rendszernek törekednie kell arra, hogy ökológiai módon tenyésztett állatokkal tegye teljessé a különböző állatfajok termelési ciklusait. Ezért ösztönözni kell az ökológiai módon tartott állatok génállományának növelését és javítani kell az önellátást, így biztosítva és ösztönözve az ágazat fejlődését.
Módosítás: 159
(18) preambulumbekezdés
(18)  Az akvakultúrára vonatkozó közösségi termelési szabályok elfogadásáig a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy nemzeti szabványok alkalmazásáról, vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott vagy elismert magánszférabeli szabványok alkalmazásáról rendelkezzenek. Azonban a belső piac megzavarását megelőzendő, a tagállamoktól meg kell követelni, hogy elismerjék egymás termelési szabványait ezen a területen.
törölve
Módosítás: 14
(22a) preambulumbekezdés (új)
(22a)  Az ökológiai gazdálkodásban a művelési és állattartási gyakorlatok jelenlegi sokfélesége miatt lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy területükön az ökológiai gazdálkodás vonatkozásában további, szigorúbb szabályok alkalmazása mellett döntsenek.
Módosítás: 15
(25) preambulumbekezdés
(25)  Azért, hogy egyértelműség uralkodjon a teljes közösségi piacon, egy egyszerű szabványosított hivatkozást kellene kötelezővé tenni minden, a Közösségen belül előállított ökológiai termék számára, legalább abban az esetben, ha ezek a termékek nem viselik az ökológiai termelés közösségi logóját. E hivatkozás használatának lehetősége a harmadik országokból behozott ökológiai termékekre is vonatkozna, de kötelezettség nélkül.
(25)  Azért, hogy egyértelműség uralkodjon a teljes közösségi piacon, egy egyszerű szabványosított hivatkozást kellene kötelezővé tenni minden, a Közösségen belül előállított ökológiai termék számára, még abban az esetben is, ha ezek a termékek viselik az ökológiai termelés közösségi logóját. A harmadik országokból behozott ökológiai termékekre is alkalmazni kell a szabványosított hivatkozást, amelynek egyértelműen mutatnia kell a termékek eredetét és az ökológiai termelési szabályok alkalmazásában esetlegesen felmerülő különbségeket.
Módosítás: 170
(27a) preambulumbekezdés (új)
(27a)  Szükséges, hogy a tagállamok létrehozzanak egy, a megelőzés és "a szennyező fizet'elvén nyugvó megfelelő jogi keretet, annak érdekében, hogy teljes mértékben elháruljon a biotermékek GMO-val való megfertőzésének kockázata. A működtetőket terheli az összes olyan megelőző intézkedés meghozatalának kötelezettsége, amely a GMO-val való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen fertőzés kockázatának teljes elhárítása végett szükséges. A GMO jelenléte a biotermékekben kizárólagosan az előre nem látható és technikailag elkerülhetetlen, a 0,1%-ot meg nem haladó mértékű előfordulásra korlátozott.
Módosítás: 17
(32) preambulumbekezdés
(32)  Az egyenértékűség behozott termékek tekintetében történő értékelésénél figyelembe kell venni a Codex Alimentarius-ban meghatározott nemzetközi szabványokat.
(32)  Az egyenértékűség behozott termékek tekintetében történő értékelésénél figyelembe kell venni a Közösségben az ökológiai termelés tekintetében alkalmazott szabványokkal egyenértékű termelési szabványokat.
Módosítás: 18
(32a) preambulumbekezdés (új)
(32a)  Az ökológiai termékekre vonatkozó behozatali szabályok a minősített piaci hozzáférés modelljének tekintendők, amelyek révén a harmadik országok termelői megjelenhetnek egy nagy gazdasági jelentőségű piacon, amennyiben tiszteletben tartják e piac szabványait.
Módosítás: 19
(36) preambulumbekezdés
(36)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. Tekintve, hogy az ökológiai termelés jogi szabályozása fontos tényező a közös agrárpolitika keretén belül, mivel szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, indokolt összhangba hozni az e politikát irányító, létező jogalkotási eljárásokkal. Az e rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket ezért az 1999/468/EK rendelet 4. cikkében előírt irányítóbizottsági eljárással összhangban kell gyakorolni,
(36)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. Tekintve, hogy az ökológiai termelés jogi szabályozása fontos tényező a közös agrárpolitika keretén belül, mivel szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, indokolt összhangba hozni az e politikát irányító, létező jogalkotási eljárásokkal. Az e rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket ezért az 1999/468/EK rendelet 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell gyakorolni,
Módosítás: 20
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész
(1)  E rendelet célkitűzéseket, elveket és szabályokat állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:
(1)  E rendelet megalapozza az ökológiai termelés fenntartható fejlesztését, és célokat, elveket és szabályokat állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:
Módosítás: 21
1. cikk (1) bekezdés a) pont
a) ökológiai termékek előállítása, forgalomba hozatala, importálása, exportálása és ellenőrzése;
a) az ökológiai termékek előállításának valamennyi fázisa, termelési módszerei, feldolgozása, elosztása, forgalomba hozatala, importálása, exportálása, ellenőrzése és tanúsítása;
Módosítás: 160
1. cikk (2) bekezdés bevezető rész
E rendelet a következő, mezőgazdaságból vagy akvakultúrából származó termékekre alkalmazandó, amennyiben ezeket ökológiai termékként kívánják forgalmazni:
E rendelet a következő, mezőgazdaságból származó termékekre alkalmazandó, amennyiben ezeket ökológiai termékként kívánják forgalmazni:
Módosítás: 161
1. cikk (2) bekezdés c) pont
c) élő vagy feldolgozatlan akvakultúra-termékek;
törölve
Módosítás: 162
1. cikk (2) bekezdés d) pont
d) emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott akvakultúra-termékek;
törölve
Módosítás: 179 és 153
1. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)
ea) egyéb termékek, például só, kisállateledel, gyapjú, textilipari termékek, tartósított hal, kozmetikai termékek, étrend-kiegészítők és illóolajok.
Módosítás: 24
1. cikk (3) bekezdés bevezető rész
(3)  Ez a rendelet az Európai Közösség területén belül az alábbi tevékenységekben résztvevő valamennyi gazdasági szereplőre alkalmazandó:
(3)  Ez a rendelet az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek termelése, előkészítése és elosztása bármely szakaszának tevékenységeiben részt vevő minden gazdasági szereplőre alkalmazandó beleértve:
Módosítás: 25
1. cikk (3) bekezdés b) pont
b) élelmiszer- és takarmányfeldolgozás;
b) élelmiszer és takarmány előcsomagolása, feldolgozása és előkészítése;
Módosítás: 26
1. cikk (3) bekezdés c) pont
c) csomagolás, címkézés és reklámozás;
c) az ökológiai gazdálkodás termékeinek előcsomagolása, csomagolása, tárolása, címkézése és reklámozása;
Módosítás: 27
1. cikk (3) bekezdés második albekezdés (új)
Nem alkalmazandó azonban catering tevékenységekre, gyári étkezdékre, intézményi étkezdékre, éttermekre és egyéb hasonló, élelmiszerekkel kapcsolatos szolgáltatást végző vállalkozásokra.
fa) közétkeztetés, étkezdei, éttermi és egyéb hasonló, élelmiszerekkel kapcsolatos szolgáltatás.
Módosítás: 28
2. cikk a) pont
a) "ökológiai termelés": ökológiai termelési módszerek alkalmazása a mezőgazdasági üzemben, valamint a termék további feldolgozásával, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos tevékenységek során, az e rendeletben megállapított célkitűzések, alapelvek és szabályok értelmében;
a) "ökológiai termelés": ökológiai termelési módszerek alkalmazása a mezőgazdasági üzemben, valamint a termék további feldolgozásával, előcsomagolásával, csomagolásával, becsomagolásával, tárolásával és címkézésével kapcsolatos tevékenységek során, az e rendeletben megállapított célkitűzések, alapelvek és szabályok értelmében;
Módosítás: 29
2. cikk b) pont
b) "ökológiai termék": ökológiai termelésből származó mezőgazdasági termék;
b) "ökológiai termék": ökológiai gazdálkodásból származó termék;
Módosítás: 30
2. cikk ba) pont (új)
ba) "gazdasági szereplő": az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket az ökológiai termelésért felelős hatóságok vagy ellenőrző szervek felügyelete mellett végző vállalkozó;
Módosítás: 163
2. cikk e) pont
e) "akvakultúra": a vízi szervezetek olyan tenyésztése vagy művelése, amelyben a gyarapodást a környezet természetes teljesítményét meghaladó mértékben növelő technológiákat használnak, és amelyben a vízi szervezetek természetes vagy jogi személy tulajdonában maradnak a tenyésztés vagy művelés egész időszaka alatt, beleértve a betakarítást is;
törölve
Módosítás: 31
2. cikk f) pont
f) "átállás": a nem ökológiai gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra való átállás;
f) "átállás": a hagyományos gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra való átállás időszaka;
Módosítás: 32
2. cikk j) pont
j) "illetékes hatóság": egy tagállam központi hatósága, amely az ökológiai termelés területén hatósági vizsgálatok szervezésének hatáskörével rendelkezik, vagy bármely más hatóság, amelyre ezt a hatáskört ruházták, és adott esetben valamely harmadik ország megfelelő hatósága;
j) "illetékes hatóság": egy tagállam hatósága, amely e rendelet rendelkezéseinek, valamint e rendelet alkalmazása céljából a Bizottság által elfogadott részletes szabályok végrehajtását illetően hatáskörrel rendelkezik, vagy bármely más hatóság, amelyre ezt a hatáskört részben vagy egészben átruházták; ez adott esetben valamely harmadik ország megfelelő hatósága is lehet;
Módosítás: 33
2. cikk k) pont
k) "ellenőrző szervezet": független harmadik fél, amelyre az illetékes hatóság bizonyos ellenőrzési feladatokat ruházott;
k) "ellenőrző szervezet": az a független szervezet, amelyik az e rendelet rendelkezéseivel és a Bizottság által az e rendelet alkalmazására elfogadott részletes szabályokkal összhangban vizsgálati, tanúsítási és nyomon követési eljárásokat végez az ökológiai termelési ágazatban, valamint amelyet az illetékes hatóság e célból elismert és ellenőrzött; a fogalom magában foglalja adott esetben azt a harmadik országban működő, egyenértékű szervezetet is, amelynek elismerése tekintetében egyedi szabályokat alkalmaznak;
Módosítás: 34
2. cikk m) pont
m) "megfelelőségi jel": bizonyos szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak való megfelelés igazolása egy jel formájában;
m) "megfelelőségi jel": bizonyos szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumokból származó követelményeknek való megfelelés igazolása egy jel formájában;
Módosítás: 35
2. cikk r) pont
r)  "GMO-k által előállított termékek": élelmiszer- és takarmány-adalékanyagok, aromaanyagok, vitaminok, enzimek, technológiai segédanyagok, az állati takarmányozásban használt bizonyos termékek (a 82/471/EGK irányelv szerint), növényvédő szerek, műtrágyák és talajjavítók, amelyek előállítása egy szervezet olyan anyagokkal történő táplálásával történik, amelyek teljesen vagy részben GMO-k;
r)  "GMO-k felhasználásával előállított termékek": a termelési folyamatban utolsó élő szervezetként részt vevő GMO felhasználásával kinyert termékek, amelyek azonban nem tartalmaznak GMO-t, nem GMO-ból állnak és nem GMO-ból kerültek előállításra;
Módosítás: 36
2. cikk va) pont (új)
va) "zöldtrágya": növényállomány, mely tartalmazhat spontán fejlődő növényeket és gyomokat, és amelyet talajjavítási céllal visszaforgatnak a talajba.
Módosítás: 37
2. cikk vb) pont (új)
vb) "állatorvosi kezelés": a beteg állatnak vagy beteg állatok csoportjának egy adott betegség vonatkozásában történő kezelésére az előírással összhangban és korlátozott időszakon át használt, valamennyi megelőző és gyógyító intézkedés.
Módosítás: 38
2. cikk vc) pont (új)
vc) "szintetikus": kémiai és ipari eljárásokkal előállított termék, ideértve a természetben nem megtalálható termékeket, vagy természetes forrásból származó termékek szimulációját, kizárva azonban a természetes nyersanyagokból kivont vagy egyszerű kémiai eljárással átalakított termékeket.
Módosítás: 195
2. cikk vd) pont (új)
vd) "termőföldhöz kapcsolódó": az állattartó gazdaság esetében azt jelenti, hogy az eleget tesz az alábbi három követelménynek:
- a gazdaságban tartott állatok számára biztosítják a szabadtéri kifutóhoz való hozzáférést,
- trágyájukat egészben vagy részben a termőföldön terítik szét,
- takarmányukat részben vagy egészben a gazdaság biztosítja;
Módosítás: 180
3. cikk (-1) bekezdés (új)
(-1) E rendelet célkitűzései a következők:
a) a biogazdálkodási rendszerek és a bioélelmiszer- és takarmánylánc egésze fenntartható fejlődésének fokozása;
b) a biotermékek belső piaca működésének, valamint a biotermékek valamennyi termelője közötti tisztességes versenynek a biztosítása;
c) a bio termelési rendszerekre – beleértve a vizsgálatot, a tanúsítást és a címkézést – vonatkozó megbízható szabályok létrehozása.
Módosítás: 39
3. cikk bevezető rész
Az ökológiai termelési rendszer a következő célkitűzéseket követi:
(1)  Az ökológiai termelési módszer a következő célkitűzéseket követi:
Módosítás: 40
3. cikk a) pont bevezető rész
a)  Gyakorlatias, gazdaságilag életképes mezőgazdasági igazgatási rendszerben széles termékskála előállításának létrehozása olyan módszerekkel, amelyek:
a)  Környezeti és társadalmi–gazdasági szempontból fenntartható termelésen alapuló rendszerben széles termékskála előállításának létrehozása olyan módszerekkel, amelyek:
Módosítás: 41
3. cikk a) pont i. alpont
i. minimálisra csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat;
i. minimálisra csökkentik a környezetre és az éghajlatra gyakorolt negatív hatásokat;
Módosítás: 42
3. cikk a) pont ia. alpont (új)
ia. a talaj, a víz, a növények és az állatok között tartós egyensúlyt biztosítanak;
Módosítás: 43
3. cikk a) pont ii. alpont
ii. fenntartják és növelik a magas szintű biológiai sokféleséget a mezőgazdasági üzemekben és a környező területeken;
ii. fenntartják és növelik a magas szintű biológiai és genetikai sokféleséget a mezőgazdasági üzemekben és következésképpen a tágabb értelemben vett környező területeken, különös figyelmet szentelve az alkalmazkodott helyi fajták és az őshonos fajták megőrzésének;
Módosítás: 44
3. cikk a) pont iii. alpont
iii. a lehető legjobban óvják az olyan természeti erőforrásokat, mint a víz, a talaj, a szerves anyagok és a levegő;
iii. a lehető legésszerűbb módon aknázzák ki a természeti erőforrásokat (víz, talaj és levegő) és mezőgazdaságban használt anyagokat (energia, növényvédő szerek, tápértékkel rendelkező összetevők);
Módosítás: 45
3. cikk a) pont iv. alpont
iv. tiszteletben tartják a magas szintű állatjóléti szabványokat és főként kielégítik az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteit.
iv. tiszteletben tartják a magas szintű állat-egészségügyi és -jóléti szabványokat és főként kielégítik az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteit.
Módosítás: 46
3. cikk a) pont iva. alpont (új)
iva. hozzájárulnak a minőségi élelmiszertermék-előállítás hagyományos folyamatainak megőrzéséhez és a családi mezőgazdasági kisüzemek és -vállalkozások fejlesztéséhez.
Módosítás: 47
3. cikk b) pont
b)  Élelmiszer és egyéb mezőgazdasági termékek olyan előállításának megteremtése, amely eleget tesz a természetes folyamatok, vagy természetes folyamatokhoz hasonló folyamatok, valamint természetesen előforduló anyagok alkalmazásával előállított áruk iránti fogyasztói igénynek.
b)  Élelmiszer és egyéb mezőgazdasági termékek olyan előállításának megteremtése, amely eleget tesz a természetes folyamatok, vagy természetes folyamatokhoz hasonló fizikai folyamatok, valamint természetesen előforduló anyagok alkalmazásával előállított áruk iránti fogyasztói igénynek.
Módosítás: 48
4. cikk a) pont
a) előnyben kell részesíteni az élő szervezetek és a mechanikus termelési módszerek alkalmazását a szintetikus anyagokkal szemben;
a) csak az élő szervezetek és a mechanikus termelési módszerek alkalmazandók, a szintetikus anyagok és a szintetikus anyagokkal végzett termelési módszerek alkalmazása kizárólag a 16. cikknek megfelelően megengedett;
Módosítás: 49
4. cikk aa) pont (új)
aa) előnyben kell részesíteni a biológiai és mechanikus termelési módszereket a külső források – például a szintetikus anyagok – alkalmazásával szemben;
Módosítás: 50
4. cikk b) pont
b) a természetes anyagok alkalmazását kell előnyben részesíteni a kémiai úton előállított anyagokkal szemben, amelyeket csak akkor lehet használni, ha a természetes anyagok kereskedelmi forgalomban nem elérhetők;
b) amennyiben külső források szükségesek, természetes anyagokat és szerves előállítású nyersanyagokat kell alkalmazni; a vegyileg kezelt vagy szintetikus anyagok alkalmazását szigorúan kivételes esetekre kell korlátozni, és azokat csak akkor lehet használni, ha a természetes anyagok kereskedelmi forgalomban nem elérhetők, és azokat a 11. cikk szerint külön engedélyeztetni kell;
Módosítás: 51
4. cikk c) pont
c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által előállított termékek nem alkalmazhatók, az állatgyógyászati készítmények kivételével
c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azokkal előállított termékek nem alkalmazhatók;
Módosítás: 52
4. cikk ca) pont (új)
ca) ionizáló sugárzás nem alkalmazható;
Módosítás: 172
4. cikk cb) pont (új)
cb) el kell kerülni a GMO-termőhelyek közelségéből adódó véletlenszerű fertőződést.
Módosítás: 53
4. cikk d) pont
d) az ökológiai termelés szabályait hozzá kell igazítani a helyi feltételekhez, a fejlettség szintjéhez és speciális állattenyésztési gyakorlatokhoz az ökológiai termelés általános koncepciójának fenntartása mellett;
d) az ökológiai termelés szabályait hozzá kell igazítani a helyi feltételekhez, a fejlettség szintjéhez és speciális állattenyésztési gyakorlatokhoz az ökológiai termelés céljainak és elveinek fenntartása mellett;
Módosítás: 54
4. cikk da) pont (új)
da) az ökológiai termelés révén megőrizhető a termékminőség, az integritás és a nyomon követhetőség az élelmiszerláncban;
Módosítás: 55
4. cikk db) pont (új)
db) az ökológiai termelésnek társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból fenntartható tevékenységnek kell lennie;
Módosítás: 56
4. cikk dc) pont (új)
dc) nem végezhető hidroponikus növénytermesztés, illetve a talaj nélküli növénytermesztés bármely más formája és a talaj nélküli állattenyésztés;
Módosítás: 182
4. cikk dd)pont (új)
dd) a biotermelés munkahelyeket tart fenn és teremt, a gazdálkodók és a fogyasztók számára lehetővé teszi a fenntartható gyakorlatokra, a minőségi élelmiszer-előállításra és -fogyasztásra irányuló, a természetvédelmet, a fenntartható termelést és a helyi érdekű értékesítést célzó intézkedések ötvözetét tartalmazó társadalmi megállapodás létrehozását.
Módosítás: 57
5. cikk a) pont
a) a gazdálkodás fenntartja és fokozza a talaj termékenységét, megelőzi és leküzdi a talajeróziót és minimálisra csökkenti a szennyezést;
a) a gazdálkodás fenntartja és fokozza a talajban lévő életet és a talaj termékenységét, megelőzi és leküzdi a talajeróziót és minimálisra csökkenti a szennyezést;
Módosítás: 58
5. cikk aa) pont (új)
aa) a gazdálkodás megőrzi a munkahelyeket és munkahelyeket teremt, ily módon hozzájárulva a fenntartható vidékfejlesztéshez;
Módosítás: 59
5. cikk c) pont
c) minimálisra kell csökkenteni a nem-megújuló erőforrások és a gazdaságon kívüli források felhasználását;
c) minimálisra kell csökkenteni a nem-megújuló erőforrások és a gazdaságon kívüli források felhasználását; ösztönözni kell a megújuló energiák használatát;
Módosítás: 60
5. cikk f) pont
f) a növények elsősorban a talaj ökoszisztémájából nyerik a tápanyagot;
f) a növények elsősorban a talaj ökoszisztémájából nyerik a tápanyagot; ezért helyes talajgazdálkodási gyakorlatot kell folytatni;
Módosítás: 61
5. cikk g) pont
g) az állati és növényi egészség fenntartása megelőző módszereken alapuljon, beleértve a megfelelő fajták és változatok kiválasztását;
g) a növényi egészség fenntartása megelőző módszereken alapuljon, beleértve a megfelelő változatok kiválasztását, a vetésforgót, a vegyes növénykultúrákat, a kártevők természetes ellenségeinek felhasználását és a kártevőkkel és betegségekkel szembeni természetes ellenállás fejlesztését;
Módosítás: 62
5. cikk ga) pont (új)
ga) az állategészségnek az állatok természetes immunológiai védelme és erőnléte erősítésén, valamint a megfelelő fajok és állattartási módszerek kiválasztásán kell alapulnia;
Módosítás: 63
5. cikk h) pont
h) az állatállomány takarmányának elsősorban abból a gazdaságból kell származnia, ahol az állatokat tartják, vagy ugyanabban a régióban lévő más ökológiai gazdaságokkal együttműködve kell előállítani;
h) az állatállomány takarmányának leginkább abból a gazdaságból kell származnia, ahol az állatokat tartják, vagy más ökológiai gazdaságokkal együttműködve kell azt előállítani, az állománysűrűséget pedig korlátozni kell annak biztosítása érdekében, hogy az állattenyésztés igazgatása integrálódjon a növénytermesztésbe;
Módosítás: 64
5. cikk k) pont
k) a fajták kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a lassan növő törzseket és figyelembe kell venni az állatok helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességét, vitalitását és betegségekkel vagy egészségügyi problémákkal szembeni ellenálló-képességét;
k) a fajták kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a lassan növő, hosszú élettartamú törzseket, valamint az őshonos helyi fajtákat, és figyelembe kell venni az állatok helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességét, vitalitását és betegségekkel vagy egészségügyi problémákkal szembeni ellenálló-képességét;
Módosítás: 65
5. cikk l) pont
l) az ökológiai tartású állatok takarmányának alapvetően ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági összetevőkből és természetes, nem-mezőgazdasági anyagokból kell állnia;
l) az ökológiai tartású állatok takarmányának ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági összetevőkből és természetes, nem-mezőgazdasági anyagokból kell állnia, és a fejlődés különböző szakaszaiban fedeznie kell az állatállomány egyedi tápanyagigényét; a kivételeket a 11. cikk szerint kell engedélyezni.
Módosítás: 196
5. cikk m) pont
m) olyan tenyésztési gyakorlatokat kell alkalmazni, amelyek erősítik az immunrendszert és fokozzák a betegségekkel szembeni természetes ellenállóképességet;
m) olyan tenyésztési gyakorlatokat kell alkalmazni, amelyek erősítik az immunrendszert és fokozzák a betegségekkel szembeni természetes ellenállóképességet, különösen rendszeres mozgással és a szabadtéri, illetve legeltető területekhez történő hozzáférés biztosításával, valahányszor azt az éghajlati és talajviszonyok lehetővé teszik;
Módosítás: 66
5. cikk n) pont
n) az akvakultúra-termelésnek minimálisra kell csökkentenie a vízi környezetre gyakorolt negatív hatást;
n) az akvakultúra-termelésnek meg kell őriznie a természetes vízi ökoszisztéma biológiai sokféleségét és minőségét, és minimálisra kell csökkentenie a vízi és szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt negatív hatást;
Módosítás: 67
6. cikk, cím
A feldolgozásban alkalmazandó elvek
A feldolgozásban és az előállításban alkalmazandó elvek
Módosítás: 68
6. cikk bevezető rész
A 4. cikkben meghatározott általános elveken kívül a következő elvek alkalmazandók a feldolgozott ökológiai takarmányok és élelmiszerek előállításában:
A 4. cikkben meghatározott célokon és általános elveken kívül a következő elvek alkalmazandók a feldolgozott ökológiai takarmányok és élelmiszerek termelésében és előállításában, beleértve a meghatározásokat és a mellékletek esetleges módosításait.
Módosítás: 69
6. cikk a) pont
a) az ökológiai élelmiszereket és takarmányokat alapvetően ökológiai mezőgazdasági összetevőkből kell előállítani, kivéve, ha egy ökológiai összetevő kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhető;
a) az ökológiai élelmiszereket és takarmányokat ökológiai mezőgazdasági összetevőkből kell előállítani, kivéve, ha egy ökológiai összetevő kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhető;
Módosítás: 70
6. cikk b) pont
b) adalékanyagok és technológiai segédanyagok csak minimális mértékben használhatók és csak alapvető technológiai szükséglet esetében;
b) adalékanyagok és technológiai segédanyagok csak minimális mértékben használhatók és csak alapvető technológiai vagy táplálkozási szükséglet esetében, valamint ha engedélyezték azokat a 15. cikkben meghatározott eljárás szerint;
Módosítás: 71
6. cikk ca) pont (új)
ca) az élelmiszert körültekintően és oly módon kell feldolgozni, hogy biztosítva legyen az ökológiai élelmiszer integritása;
Módosítás: 72
7. cikk (1) bekezdés első albekezdés
Egy gazdaság teljes kereskedelmi részét az ökológiai termelésre vagy az ökológiai termelésre való átállásra alkalmazandó követelményeknek megfelelően kell igazgatni.
A teljes mezőgazdasági üzemet az ökológiai termelésre alkalmazandó követelményeknek megfelelően kell igazgatni.
Módosítás: 184
7. cikk (2) bekezdés 1. albekezdés
(2)  A gazdálkodókkal szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat vagy GMO-kból előállított termékeket, amennyiben tudomásuk van ezek jelenlétéről valamely terméket kísérő címkén vagy más kísérő dokumentumon szereplő információ alapján.
(2)  A gazdálkodókkal szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat vagy GMO-kból vagy felhasználásukkal előállított termékeket.
Módosítás: 75
7. cikk (2) bekezdés második albekezdés
Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt termékeket használnak fel ökológiai élelmiszer vagy takarmány előállításához, igazolást kell kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a beszállított terméket nem GMO-k által állították elő.
Ha a gazdálkodók vagy az ökológiai termék bármely más előállítói harmadik féltől vásárolt termékeket használnak fel ökológiai élelmiszer vagy takarmány előállításához, igazolást kell kérniük az eladótól arra, hogy a beszállított terméket nem GMO-kból vagy azok felhasználásával állították elő, és az nem tartalmaz GMO-kat és nem azokból épül fel.
Módosítás: 76
7. cikk (2) bekezdés második a) albekezdés (új)
A GMO-kal való véletlen, vagy technikailag elkerülhetetlen szennyeződés esetén a gazdasági szereplőknek képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy minden szükséges lépést megtettek az ilyen szennyeződés elkerülésére.
Módosítás: 77
8. cikk (1) bekezdés b) pont
b) a talaj termőképességét és biológiai aktivitását többéves vetésforgóval kell fenntartani és növelni, amely magában foglalja a zöldtrágyázást, az ökológiai gazdaságokból származó trágya és szerves anyag alkalmazását;
b) a talaj termőképességét és biológiai aktivitását többéves vetésforgóval kell fenntartani és növelni, amely magában foglalja a zöldtrágyázást, az ökológiai gazdaságokból származó, az állattenyésztésből eredő szennyvíz és szerves anyag alkalmazását, lehetőség szerint komposztálva;
Módosítás: 78
8. cikk (1) bekezdés h) pont
h) bármely jóváhagyott szintetikus anyag használata az alkalmazás tárgyát képező növényi kultúrákra, az alkalmazás módjára, az adagolásra, a használat időbeli korlátozására és a növényi termékkel való érintkezésre vonatkozó feltételek és korlátozások függvénye;
h) bármely jóváhagyott szintetikus anyag használata az alkalmazás tárgyát képező növényi kultúrákra, az alkalmazás módjára, az adagolásra, a használat időbeli korlátozására és a növényi termékkel való érintkezésre vonatkozó szigorú feltételek és korlátozások függvénye;
Módosítás: 185
8. cikk (1) bekezdés i) pont
i) csak ökológiai termelés keretében előállított vetőmagot és szaporítóanyagot szabad felhasználni. E célból a vetőmag és a vegetatív szaporítóanyag esetében az anyanövények termesztését az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban legalább egy generáción, vagy évelő szabadföldi kultúrák esetén legalább két vegetációs időszakon keresztül kellett, hogy folytassák.
i) csak biotermelés keretében előállított, bizonyítottan GMO-mentes vetőmagot és szaporítóanyagot szabad felhasználni. E célból a vetőmag és a vegetatív szaporítóanyag esetében az anyanövények termesztését az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban legalább egy generáción, vagy évelő szabadföldi kultúrák esetén legalább két vegetációs időszakon keresztül kellett, hogy folytassák.
Abban az esetben, ha biotermeléssel előállított vetőmag nem áll rendelkezésre, mentesség adható a [XX.] melléklet 11. cikkében megállapított szabályok szerint (lásd a 1452/2003/EK rendeletet), amennyiben a vetőmagok GMO-val semmiféleképpen nem szennyezettek.
Módosítás: 79
9. cikk b) pont iii. alpont
iii. az állatok számára folyamatos hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területhez, lehetőleg legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi;
iii. állatok számára folyamatos hozzáférést kell biztosítani szabadtéri kifutó területekhez, lehetőleg legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi, kivéve, ha a közösségi jogszabályok az emberek és állatok egészségének védelmével kapcsolatban korlátozásokat és kötelezettségeket állapítanak meg; a Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen korlátozások és kötelezettségek nem eredményezik az állatok szenvedését, illetve nem eredményeznek piacvesztést az ökológiai termékek számára;
Módosítás: 80
9. cikk b) pont iv. alpont
iv. az állatok számát úgy kell korlátozni, hogy minimális legyen az állatok által okozott túllegelés, talajtaposási kár, erózió vagy a trágyájuk szétszóródása általi szennyezés;
iv. az állatok számát úgy kell korlátozni, hogy minimális legyen az állatok által okozott túllegelés, talajtaposási kár, erózió vagy a szennyvíz szétszóródása általi szennyezés;
Módosítás: 81
9. cikk b) pont v. alpont
v. az ökológiai tartású állatokat elkülönítve vagy könnyen elkülöníthető módon kell tartani a többi állattól;
v. az ökológiai tartású állatokat elkülönítve kell tartani a többi állattól;
Módosítás: 186
9. cikk b) vi. pont
vi. tilos az állatok kötött tartása és elszigetelése, kivéve egyes állatok esetében korlátozott időtartamra, indokolt biztonsági, jóléti vagy állat-egészségügyi okokból;
vi. tilos az állatok kötött tartása és elszigetelése, kivéve egyes állatok esetében korlátozott időtartamra, indokolt biztonsági, jóléti vagy állat-egészségügyi okokból; azonban az illetékes hatóság által delegált hatóság vagy testület eltérést engedélyezhet, amennyiben a szarvasmarhák kötött tartása olyan épületben folyik, amely már 2000 augusztus 24. előtt létezett, vagy olyan kisbirtokok esetében, ahol nem lehetséges őket viselkedési igényeiknek megfelelő csoportokban tartani, azzal a feltétellel, hogy hetente legalább két alkalommal legelőhöz, nyitott karámhoz vagy kifutóhoz jutnak, illetve a tartás az állat jó közérzetét szolgáló követelményeknek megfelelően, kényelmesen almozott helyen és az egyéni tartáshoz hasonlóan folyik;
Módosítás: 82
9. cikk b) pont x. alpont
x. a kaptárokat és a méhészetben használt anyagokat természetes alapanyagokból kell készíteni;
x. a kaptárokat és a méhészetben használt anyagokat a környezetre káros hatást igazoltan nem gyakorló alapanyagokból kell készíteni;
Módosítás: 83
9. cikk c) pont i. alpont
i. a szaporodást nem szabad hormonkezeléssel befolyásolni, kivéve szaporodási rendellenességek kezelése céljából;
i. a szaporodást alapvetően természetes módszerekkel kell biztosítani. Azonban engedélyezhető a mesterséges megtermékenyítés is. A mesterséges vagy emberi beavatkozással történő szaporítás (pl. az embriók áthelyezése) nem alkalmazható;
Módosítás: 84
9. cikk c) pont ii. alpont
ii. klónozás és embrióátültetés nem alkalmazható;
ii. géntechnológiát alkalmazó tenyésztési módszerek, klónozás és embrió-átültetés nem alkalmazható;
Módosítás: 85
9. cikk d) pont i. alpont
i. az állatokat ökológiai takarmánnyal kell etetni, amely bizonyos arányban tartalmazhat ökológiai gazdálkodásra való átállásban lévő gazdasági egységekből származó takarmányt, amely kielégíti az állatok tápanyagszükségletét fejlődésük különböző szakaszaiban;
i. az állatokat ökológiai takarmánnyal kell etetni, amely kielégíti az állatok tápanyagszükségletét fejlődésük különböző szakaszaiban; a XX. mellékletben megállapítottak szerint mentességek adhatók, meghatározva az ökológiai gazdálkodásra való átállásban lévő gazdaságokból származó takarmány arányát;
Módosítás: 86
9. cikk d) pont, ii. alpont
ii. az állatoknak folyamatos hozzáférést kell biztosítani legelőhöz vagy szálastakarmányhoz;
ii. állatorvosi ellenjavallatok hiányában – melyek mérlegelése a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy az állatokat kezelő állatorvos feladata – az állatoknak folyamatos hozzáférést kell biztosítani legelőhöz vagy szálastakarmányhoz;
Módosítás: 87
9. cikk e) pont ii. alpont
ii. a betegségek kitörésekor azonnal meg kell kezdeni a kezelést az állatok szenvedésének elkerülésére; szükség esetén alkalmazhatók allopátiás készítmények, beleértve az antibiotikumokat, ha fitoterápiás, homeopátiás és egyéb készítmények alkalmazása nem hatékony
ii. a betegségek kitörésekor azonnal meg kell kezdeni a kezelést az állatok szenvedésének elkerülésére; szükség esetén szigorú feltételek mellett (állatonként a kezelések maximális számának, továbbá a várakozási időnek a meghatározásával) alkalmazhatók szintetikus vegyi allopátiás állatgyógyszerek, ha fitoterápiás, homeopátiás és egyéb készítmények alkalmazása nem hatékony.
Módosítás: 165
10. cikk
10. cikk
törölve
Akvakultúra-termelési szabályok
1.  A Bizottságnak a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a II. címben megállapított célkitűzések és elvek szerint meg kell állapítania az ökológiai akvakultúrára alkalmazandó termelési szabályokat, beleértve az átállás szabályait.
2.  Az (1) bekezdésben említett szabályok elfogadásáig nemzeti szabályok, vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott vagy elismert magánszférabeli szabványok alkalmazandók, feltéve, hogy azok a II. címben megállapítottakkal azonos célkitűzéseket és elveket követik.
Módosítás: 89
11. cikk (1) bekezdés bevezető rész
(1)  A Bizottságnak a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a II. címben megállapított célkitűzések és elvek szerint egyedi kritériumokat kell megállapítania az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható, következő termékek és anyagok jóváhagyására:
(1)  A Bizottságnak a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, az érintettekkel folytatott konzultációt követően, és a II. címben megállapított célkitűzések és elvek szerint egyedi kritériumokat kell megállapítania az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható, következő termékek és anyagok jóváhagyására:
Módosítás: 90
11. cikk (1) bekezdés e) pont
e) tisztítószerek;
e) tisztító-, higiénés és fertőtlenítőszerek;
Módosítás: 91
11. cikk (1) bekezdés f) pont
f) egyéb anyagok.
f) egyéb anyagok, úgymint vitaminok, mikroorganizmusok és növényerősítők.
Módosítás: 92
11. cikk (2a) bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy a kérelmezési, dokumentációs, elbírálási és értékelési folyamat átlátható, a döntéshozatali mechanizmus pedig hatékony legyen. Iránymutatást nyújt a kérelmező tagállamok részére, valamint felhasználja az ökológiai gazdálkodók és az élelmiszer-ágazat szakértelmét. Bizonyos termékek és anyagok engedélyezése során az érintett feleknek lehetőséget kell biztosítani a részvételre. A módosításra és visszavonásra irányuló kérelmeket, valamint az ezekről szóló döntéseket közzé kell tenni.
Módosítás: 93
11. cikk (2b) bekezdés (új)
(2b)  A növényvédő szerek esetében a következőket kell alkalmazni:
i. használatuknak létfontosságúnak kell lennie olyan károsító szervezetek vagy betegségek ellenőrzése céljából, melyek tekintetében más biológiai, fizikai vagy tenyésztési alternatívák, illetve művelési gyakorlat vagy más hatékony gazdálkodási gyakorlat még nem áll rendelkezésre;
ii. nem növényi, állati, mikrobiális vagy ásványi eredetű termékek, melyek ezek természetes formáihoz nem hasonlók, csak akkor hagyhatók jóvá, ha használatuk feltételei kizárják a termények ehető részével (részeivel) való közvetlen érintkezést;
iii. használatuk ideiglenes, és a Bizottság megállapítja kivonásuk vagy használatuk megújításának dátumát;
Módosítás: 94
11. cikk (2c) bekezdés (új)
(2c)  Hús- és csontliszt nem adható takarmányként élelmiszer előállításához használt állatoknak.
Módosítás: 95
12. cikk c) pont
c) a korábban nem-ökológiai tejelő állatoktól származó tejet és tejtermékeket lehet ökológiaiként árusítani a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó átmeneti időszak után;
c) a korábban nem-ökológiai tejelő állatoktól származó tejet, tejtermékeket és más termékeket – úgymint húst, tojást és mézet – lehet ökológiaiként árusítani a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó átmeneti időszak után;
Módosítás: 96
13. cikk (3) bekezdés
(3)  Hexán vagy egyéb szerves oldószerek nem alkalmazhatók.
(3)  Hexán vagy vegyi oldószerek nem alkalmazhatók.
Módosítás: 189
13. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés
A takarmányok gyártóival szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat vagy GMO-kból előállított termékeket, amennyiben tudomásuk van ezek jelenlétéről valamely terméket kísérő címkén vagy más kísérő dokumentumon szereplő információ alapján;
A takarmányok gyártóival szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat vagy GMO-kból vagy GMO-k által előállított termékeket; a gazdaság szereplőinek minden megfelelő lépést meg kell tenniük a GMO-kal való szennyeződés elkerülésére, és bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra, hogy ilyen szennyeződés nem történt.
Módosítás: 156
14. cikk (1) bekezdés a) pont
a) a termék mezőgazdasági eredetű összetevőinek legalább 95 tömegszázaléka ökológiai legyen;
a) a termék mezőgazdasági eredetű összetevőinek legalább 95 tömegszázaléka ökológiai legyen, ha vegyes termék részét képezik; ugyanakkor a több mint 5% halat, tengeri algát, bort vagy ecetet tartalmazó termékek esetében külön szabályokat kell alkotni;
Módosítás: 99
14. cikk (1) bekezdés b) pont
b) nem-mezőgazdasági eredetű összetevők és technológiai segédanyagok csak akkor használhatók, ha a 15. cikk szerint jóváhagyásra kerültek;
b) az adalékanyagok, feldolgozási segédanyagok, aromák, víz, só, mikroorganizmusokból és enzimekből származó készítmények, ásványok, nyomelemek, vitaminok, aminosavak és más mikrotápanyagok csak akkor használhatók fel sajátos táplálkozási célra szánt élelmiszerekben, ha a 15. cikk szerint engedélyezésre kerültek;
Módosítás: 100
14. cikk (1) bekezdés c) pont
c) nem-ökológiai mezőgazdasági összetevőket csak akkor szabad alkalmazni, ha azok a 15. cikk szerint jóváhagyottak.
c) nem-ökológiai mezőgazdasági összetevőket csak akkor szabad alkalmazni, ha azok a 15. cikk szerint jóváhagyottak, vagy ha ezeket valamely tagállam ideiglenesen jóváhagyta;
Módosítás: 101
14. cikk (1) bekezdés ca) pont (új))
ca) egy ökológiai összetevővel egyidejűleg nem lehet jelen nem ökológiai forrásból vagy az átállás időszakában lévő gazdaságból származó ugyanolyan összetevő;
Módosítás: 102
14. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)
cb) az átállás időszakában lévő gazdaságban betakarított terményből előállított termékek csak egy mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazhatnak.
Módosítás: 103
14. cikk, (2) bekezdés
(2)  Az ökológiai élelmiszer előállítását, feldolgozását és tárolását gondossággal kell végezni az összetevők tulajdonságvesztésének elkerülése érdekében. Nem használhatók olyan anyagok és technológiák, amelyek visszaállítják ezeket a tulajdonságokat vagy korrigálják az e termékek feldolgozásakor elkövetett gondatlanság következményeit.
(2)  Az ökológiai élelmiszer előállítását, előcsomagolását, szállítását, feldolgozását, tárolását és marketingjét gondossággal kell végezni az összetevők és termékek tulajdonságvesztésének elkerülése érdekében. Nem használhatók olyan anyagok és technológiák, amelyek visszaállítják ezeket a tulajdonságokat vagy korrigálják az e termékek feldolgozásakor elkövetett gondatlanság következményeit.
Módosítás: 190
14. cikk (3) bekezdés 1. albekezdés
(3)  A feldolgozókkal szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat vagy GMO-kból előállított termékeket, amennyiben tudomásuk van ezek jelenlétéről valamely terméket kísérő címkén vagy más kísérő dokumentumon szereplő információ alapján;
(3)  A feldolgozókkal szemben követelmény, hogy ne használjanak GMO-kat, GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított termékeket; a gazdasági szereplőknek minden megfelelő lépést meg kell tenniük a GMO-kal való szennyeződés elkerülésére, és bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra, hogy ilyen szennyeződés nem történt.
Módosítás: 105
14. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a)  Az ökológiai élelmiszertermékek előállítását, feldolgozását és tárolását olyan módon kell megoldani, hogy garantálható legyen a más, nem ökológiai termelési módszerektől való térbeli és időbeli elkülönítés.
Módosítás: 106
14. cikk (3b) bekezdés (új)
(3b)  A tagállamok szigorúbb szabályokat állapíthatnak meg vagy vezethetnek be a feldolgozott élelmiszerek termelésére vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy az ilyen szabályok megfelelnek a közösségi jognak, és nem akadályozzák vagy korlátozzák az e rendeletnek megfelelő áruk szabad mozgását.
Módosítás: 107
15. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a)  A tagállamok szigorúbb szabályokat állapíthatnak meg vagy vezethetnek be egyes termékek és anyagok feldolgozásban történő felhasználására vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy az ilyen szabályok megfelelnek a közösségi jognak, és nem akadályozzák vagy korlátozzák az e rendeletnek megfelelő áruk szabad mozgását.
Módosítás: 108
16. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)
ba) ha a közösségi jogszabályok az emberi egészség és az állategészségügy védelmével kapcsolatos korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő;
Módosítás: 109
16. cikk (2) bekezdés h) pont
h) ha emberi és állati egészséggel kapcsolatos korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő közösségi jogszabályok alapján.
törölve
Módosítás: 110
16 cikk (2) bekezdés első a) és első b) albekezdés (új)
Az adott esettől függően mentességek korlátozott időtartamra adhatóak az érintett régió vagy gazdaság fejlesztési terve alapján, az adott problémák megoldása céljából.
Az e cikk alapján adott mentességekre vonatkozó információt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, és azt legalább háromévente felülvizsgálják.
Módosítás: 111
17. cikk (1) bekezdés, első a) albekezdés
A feldolgozott termékek esetében e kifejezések csak az alábbiak szerint használhatók:
a) a termék jelölésekor és címkézésekor, ha a mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 95 tömegszázalékát ökológiai módszerekkel állítják elő, és ha emellett valamennyi lényeges összetevőt ökológiai módszerekkel állítanak elő;
b) az összetevők listáján, feltéve, hogy az ökológiai összetevőkre vonatkozó információkat hasonló módon közlik, ugyanolyan szín és betűméret, valamint betűtípus felhasználásával, mint amivel az egyéb összetevőkről szóló információkat feltüntetik. E termékek nem viselhetnek ökológiai előállításra utaló logót.
Módosítás: 112
17. cikk (2) bekezdés
(2)  Az I. mellékletben felsorolt kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat vagy rövidítéseket, önmagukban vagy összetételben a Közösség egészében és bármely közösségi nyelven nem lehet használni olyan termék címkézésére és reklámozására, amelyet nem e rendelettel összhangban állítottak elő és ellenőriztek, vagy importáltak, kivéve ha ezeket a kifejezéseket nem lehet egyértelműen összefüggésbe hozni a mezőgazdasági termeléssel.
(2)  Az I. mellékletben felsorolt kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat vagy rövidítéseket, önmagukban, összetételben vagy ráutalással a Közösség egészében és bármely közösségi nyelven nem lehet használni olyan termék címkézésére és reklámozására, amelyet nem e rendelettel összhangban állítottak elő, importáltak, ellenőriztek és tanúsítottak, kivéve, ha ezeket a kifejezéseket nem lehet egyértelműen összefüggésbe hozni az ökológiai mezőgazdasági termeléssel.
Módosítás: 171
17. cikk (3) bekezdés
3.  Az I. mellékletben felsorolt kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat vagy rövidítéseket, önmagukban vagy összetételben nem lehet olyan termék esetében használni, amelyen GMO-tartalomra, GMO-összetevőkre vagy GMO-kból való előállításra utaló jelölést tartalmazó címke van.
3.  Az I. mellékletben felsorolt kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat vagy rövidítéseket, önmagukban vagy összetételben nem szabad olyan termék esetében használni, amelyen olyan címke van, mely szerint GMO-t tartalmaz, GMO-összetevőkből áll vagy GMO-ból, illetve GMO segítségével készült, vagy amennyiben bizonyított, hogy GMO-k fertőzték meg a terméket, az összetevőt vagy a felhasznált élelmiszert, sem azon termékek jelölésére, amelyeknek a véletlen GMO-fertőzöttsége meghaladja a 0,1%-os kimutatható küszöbértéket.
Módosítás: 114
17. cikk (4) bekezdés
(4)  A tagállamoknak megteszik a szükséges intézkedéseket a e cikknek való megfelelés biztosítására.
(4)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e cikknek való megfelelés biztosítására, és az e cikkben említett feltételek csalárd használatának megelőzésére.
Módosítás: 115
18. cikk (1) bekezdés a) pont
a) a gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzésekben illetékes szervezet 22. cikk (7) bekezdésében említett kódszáma;
a) a gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzésekben, tanúsításban és felügyeletben illetékes szervezet vagy hatóság 22. cikk (7) bekezdésében említett kódszáma;
Módosítás: 116
18. cikk (1) bekezdés b) pont
b) ha a 19. cikkben említett logót nem használják, a II. mellékletben felsorolt jelölések közül legalább egy, nagybetűkkel nyomtatva.
b) a 19. cikkben említett logó és a II. mellékletben felsorolt jelölések közül legalább egy, nagybetűkkel nyomtatva;
Módosítás: 117
18. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)
ba) a termék vagy a terméket alkotó mezőgazdasági nyersanyagok származási helyének feltüntetése, pontosabban az, hogy a termék a Közösség, harmadik származási ország vagy mindkettő terméke. A származás helyét egy ország nevével kell kiegészíteni, amennyiben a termék vagy az előállítás alapjául szolgáló nyersanyag az említett országból származik.
Módosítás: 118
19. cikk cím
Közösségi ökológiai termelési logó
Közösségi és nemzeti ökológiai termelési logók
Módosítás: 119
19. cikk
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatároz egy közösségi logót, amelyet az e rendeletnek megfelelően előállított és ellenőrzött, vagy importált termékek címkézésében, megjelenítésében és reklámozásában lehet használni.
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatároz egy közösségi logót, amelyet az e rendeletnek megfelelően előállított és ellenőrzött, vagy importált termékek címkézésében, megjelenítésében és reklámozásában kell használni, és amely az egész EU-ban az ökológiai termékek azonosítására szolgáló fő jelzés.
Módosítás: 120
19. cikk első a) albekezdés (új)
A közösségi logó nem használható a 14. cikk (1) bekezdésének nem megfelelő feldolgozott élelmiszerek vagy átalakított termékek esetében.
Módosítás: 121
21. cikk
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az átállás időszakában lévő gazdaságokból származó ökológiai takarmányokra és termékekre alkalmazandó különleges címkézési követelményeket határoz meg.
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az ökológiai takarmányokra alkalmazandó különleges címkézési követelményeket határoz meg.
Módosítás: 122
21. bekezdés első a) és első b) albekezdés (új)
A növénytermesztésből származó termékek a címkéken vagy a hirdetésekben az ökológiai termelésre való átállásra utaló jelöléseket hordozhatnak, amennyiben az ilyen termékek megfelelnek a 12. cikkben szereplő követelményeknek.
Az ilyen jelöléseknek:
a) viselniük kell az "ökológiai gazdálkodásra való átállás során előállított" szavakat,
b) olyan színű, méretű és típusú betűvel kell megjelenniük, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára az átállás során előállított termék egyértelmű azonosítását.
Módosítás: 123
22. cikk (4) bekezdés első albekezdés
Az illetékes hatóság a 882/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban átruházhat bizonyos ellenőrzési feladatokat egy vagy több ellenőrző szervezetre.
Az illetékes hatóság a 882/2004/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével és 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban átruházhat bizonyos ellenőrzési feladatokat egy vagy több ellenőrző hatóságra vagy szervezetre.
Módosítás: 124
22. cikk (4) bekezdés második albekezdés
Az ellenőrző szervezetek teljesítik az EN 45011 európai szabványban vagy az ISO 65 "Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények" című útmutatónak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában legutóbb közzétett változatában meghatározott követelményeket.
Az ellenőrző szervezetek az EN 45011 európai szabványban vagy az ISO 65 "Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények" című útmutatónak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában legutóbb közzétett változatával összhangban kerülnek akkreditálásra.
Módosítás: 125
22. cikk (7) bekezdés
(7)  A tagállamoknak kódszámot kell rendelniük minden szervezethez, amely e rendelet szerint ellenőrzéseket végezhet.
(7)  A tagállamoknak kódszámot kell rendelniük minden szervezethez vagy hatósághoz, amely e rendelet szerint ellenőrzéseket, felügyeletet és tanúsítást végezhet.
Módosítás: 126
22. cikk (8a) bekezdés (új)
(8a)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosítékot lehessen nyújtani arról, hogy az ökológiai termékeket e rendeletnek megfelelően állították elő, a tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell azt, hogy a kialakított ellenőrzési rendszer lehetővé teszi a termékek nyomon követését a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában.
Módosítás: 127
23. cikk (1) bekezdés a) pont
a) értesíteni e tevékenységről annak a tagállamnak valamely illetékes hatóságát, amelyben a tevékenységet végzi;
a) értesíteni e tevékenység teljes hatóköréről annak a tagállamnak valamely illetékes hatóságát, amelyben a tevékenységet végzi;
Módosítás: 128
23. cikk (4) bekezdés
(4)  Az illetékes hatóság az ellenőrzési rendszer alá tartozó gazdasági szereplők nevét és címét tartalmazó aktualizált listát vezet.
(4)  Az illetékes hatóságok és a jóváhagyott ellenőrző szervezetek az ellenőrzési rendszer alá tartozó gazdasági szereplők nevét és címét tartalmazó aktualizált listát vezetnek. A listát az érdekelt felek rendelkezésére bocsátják.
Módosítás: 129
24. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a)  Az érdekelt felek számára rendszeres meghallgatást kell biztosítani az ökológiai gazdálkodók döntéshozatali és minősítési folyamatban játszott fontos szerepének elismerése és hangsúlyozása érdekében.
Módosítás: 130
25. cikk (1) bekezdés a) pont
a) gondoskodik arról, hogy amennyiben az e rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében szabálytalanságot állapítanak meg, a 17., 18. és 19. cikkben előírt jelöléseket és a logót ne használják a szabálytalanság által érintett teljes tételen vagy gyártási sorozatban;
a) gondoskodik arról, hogy amennyiben az e rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében szabálytalanságot állapítanak meg, a 17., 18. és 19. cikkben előírt jelöléseket és a logót ne használják illetve távolítsák el azokat a szabálytalanság által érintett teljes tételből vagy gyártási sorozatból;
Módosítás: 131
26. cikk
Megfelelően indokolt kérelemre, ahol ez annak a garantálása érdekében szükséges, hogy egy termék e rendelet előírásainak megfelelően készült, az illetékes hatóságok és az ellenőrző szervezetek az ellenőrzésük eredményére vonatkozó lényeges információkat más illetékes hatóságokkal vagy ellenőrző szervezetekkel megoszthatják. A fenti információkat saját kezdeményezésre is megoszthatják egymással.
Megfelelően indokolt kérelemre, ahol ez annak a garantálása érdekében szükséges, hogy egy termék e rendelet előírásainak megfelelően készült, az illetékes hatóságok, a döntéshozatalban részt vevő érdekelt felek nemzeti és közösségi képviselői és az ellenőrző szervezetek az ellenőrzésük eredményére vonatkozó lényeges információkat más illetékes hatóságokkal vagy ellenőrző szervezetekkel megoszthatják. A fenti információkat saját kezdeményezésre is megoszthatják egymással.
Módosítás: 132
27. cikk (1) bekezdés
(1)  Harmadik országból behozott terméket akkor lehet ökológiai címkével a közösségi piacon forgalmazni, ha az megfelel az e rendelet II., III. és IV. címében meghatározott rendelkezéseknek.
(1)  Harmadik országból behozott terméket akkor lehet ökológiai címkével a közösségi piacon forgalmazni, ha:
a) az megfelel az e rendeletben meghatározott rendelkezéseknek;
b) a Közösség által hivatalosan elismert hatóság vagy szerv a közösségi ellenőrzésekkel egyenértékű ellenőrzést végez a termelésért, importért és marketingért felelős vállalkozások vonatkozásában;
c) a termelésért, importért és marketingért felelős vállalkozások bármely időben képesek bizonyítékot szolgáltathatni arra, hogy teljesítik e rendelet előírásait;
d) a termékeket az illetékes ellenőrző hatóság által kiadott tanúsítványok kísérik, melyek igazolják az e rendeletnek való megfelelést.
Módosítás: 133
27. cikk (2) bekezdés
(2)  Egy harmadik ország gazdasági szereplője, amely ökológiai jelöléssel kívánja termékeit a Közösség piacán forgalmazni, az (1) bekezdésben előírt feltételek szerint tevékenységeit aláveti az V. címben említett valamely illetékes hatóságnak vagy ellenőrző szervezetnek, feltéve, hogy az érintett hatóság vagy szervezet végez ellenőrzéseket az előállító harmadik országban, vagy egy, az (5) bekezdéssel összhangban jóváhagyott ellenőrző szervezetnek.
(2)  Egy harmadik ország gazdasági szereplője, amely ökológiai jelöléssel kívánja termékeit a Közösség piacán forgalmazni, az (1) bekezdésben előírt feltételek szerint tevékenységeit a termékek előállításának, feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszában aláveti az V. címben említett valamely illetékes hatóságnak vagy ellenőrző szervezetnek, feltéve, hogy az érintett hatóság vagy szervezet végez ellenőrzéseket az előállító harmadik országban, vagy egy, az (5) bekezdéssel összhangban jóváhagyott ellenőrző szervezetnek.
E termékeket az ellenőrző hatóságok vagy szervezetek által kiadott tanúsítvány védi, amely megerősíti, hogy eleget tesznek az e cikkben foglalt feltételeknek.
Módosítás: 134
27. cikk (2a) bekezdés (új)
Az érintett üzemeltető mindenkor képes az importőrök vagy a nemzeti hatóságok számára az V. címben említett illetékes hatóság vagy ellenőrző szervezet által kiadott írásos bizonyítékot szolgáltatni, amellyel azonosítható az utolsó műveletet elvégző üzemeltető, illetve ellenőrizhető, hogy eleget tesz-e az üzemeltető e rendeletnek.
Módosítás: 135
27. cikk (3) bekezdés a) pont
a) a terméket a Közösségben folyó ökológiai termelésre alkalmazott termelési szabványokkal egyenértékű szabványok szerint, vagy a Codex Alimentarius iránymutatásokban meghatározott, nemzetközileg elismert szabványoknak megfelelően állították elő;
a) a terméket a Közösségben folyó ökológiai termelésre alkalmazott termelési szabványokkal egyenértékű szabványok szerint állították elő, figyelembe véve a Codex Alimentarius CAC/GL 32 iránymutatását;
Módosítás: 136
27. cikk (3) bekezdés b) pont
b) a termelő olyan ellenőrzési intézkedések alanya, amelyek egyenértékűek a közösségi ellenőrzési rendszerrel, vagy amelyek megfelelnek a Codex Alimentarius iránymutatásainak;
b) a termelő olyan ellenőrzési intézkedések alanya, amelyek egyenértékűek a közösségi ellenőrzési rendszerrel, figyelembe véve a Codex Alimentarius CAC/GL 32 iránymutatását;
Módosítás: 137
27. cikk (3) bekezdés c) pont
c) a harmadik ország gazdasági szereplője, amely ökológiai jelöléssel kívánja termékeit a Közösség piacán forgalmazni e bekezdés feltételei szerint, alávetette tevékenységeit egy, a (4) bekezdés szerint elismert ellenőrzési rendszernek vagy egy, az (5) bekezdés szerint elismert ellenőrző szervezetnek;
c) az olyan, harmadik országbeli termelő, amely ökológiai jelöléssel kívánja termékeit a Közösség piacán forgalmazni e bekezdés feltételei szerint, a termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása minden szakaszában alávetette tevékenységeit egy, a (4) bekezdés szerint elismert ellenőrzési rendszernek vagy egy vagy több, az (5) bekezdés szerint elismert ellenőrző szervezetnek;
Módosítás: 138
27. cikk (3) bekezdés d) pont
d) a termék tanúsítvánnyal rendelkezik, amelyet egy harmadik ország (4) bekezdés szerint elismert illetékes hatósága vagy ellenőrző szervezetei, vagy az (5) bekezdés szerint elismert ellenőrző szervezet bocsátott ki, és amely igazolja, hogy a termék megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek.
d) a termék tanúsítvánnyal rendelkezik, amelyet egy harmadik ország (4) bekezdés szerint elismert illetékes hatósága vagy ellenőrző szervezetei, vagy az (5) bekezdés szerint elismert ellenőrző szervezet bocsátott ki, és amely igazolja, hogy a termék megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek. A Bizottság, a 31. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban megállapítja az ellenőrzési tanúsítványt irányító feltételeket, illetve az új behozatali rendszer hatályba lépését megelőzően lefekteti a végrehajtási szabályokat.
Módosítás: 139
27. cikk (3) bekezdés da) pont (új)
da) a (4) bekezdés szerint jóváhagyott vagy az (5) bekezdés szerint elismert, harmadik országbeli ellenőrző szervek megfelelnek a terméktanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételekről szóló, EN 45011 európai szabványnak (ISO/IEC 65. útmutató) és ezeket 2009. január 1. előtt akkreditálta az említett szabvánnyal összhangban a többoldalú elismerési megállapodást aláíró akkreditáló szerv.
Módosítás: 140
27. cikk (4) bekezdés első albekezdés
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elismeri azokat a harmadik országokat, amelyeknek termelési szabványai és ellenőrzési rendszerei egyenértékűek a Közösségben alkalmazottakkal, vagy összhangban vannak a Codex Alimentarius iránymutatásokban meghatározott, nemzetközileg elfogadott szabványokkal, és egy jegyzéket állít össze ezen országokról.
A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elismeri azokat a harmadik országokat, amelyeknek termelési szabványai és ellenőrzési rendszerei egyenértékűek a Közösségben alkalmazottakkal, és figyelembe veszi a Codex Alimentarius CAC/GL 32 iránymutatásait, és egy jegyzéket állít össze ezen országokról.
Módosítás: 141
27. cikk (4) bekezdés második a) és második b) albekezdés (új)
Az elismert ellenőrző szervezetek vagy ellenőrző hatóságok átadják az akkreditáló szerv vagy adott esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság által tevékenységeik rendszeres helyszíni értékelése, felügyelete és több éves újraértékelése során kiadott értékelési jelentéseket. Ezeket az értékelési jelentéseket közzéteszik az interneten.
Az említett értékelési jelentések alapján a Bizottság a tagállamok támogatásával biztosítja az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletét, elismerésük rendszeresen felülvizsgálata révén. A felügyelet jellegét a szabálytalanságok előfordulásának kockázata vagy az e rendeletben szereplő rendelkezések megsértésének értékelése alapján határozzák meg.
Módosítás: 142
27. cikk (5a) bekezdés (új)
(5a)  Az illetékes nemzeti hatóságok részt vesznek az eljárásban, amely elismeri az ellenőrző szervezeteket. Az importáló üzemeltetők megküldik számukra az összes importtevékenységre vonatkozó tanúsítványt. Létrehoznak egy nyilvános közösségi importadatbázist.
Az illetékes nemzeti és közösségi hatóságok szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhetnek az ellenőrző és tanúsító szervezeteknél.
Módosítás: 152
28. cikk
A tagállamok a termelési móddal, a címkézéssel, illetve a termelési mód bemutatásával kapcsolatos okokból nem tilthatják és nem korlátozhatják az e rendelet előírásainak megfelelő ökológiai termékek forgalmazását.
(1)  Az illetékes hatóságok és felügyeleti szervek a termelési móddal, a címkézéssel, illetve a termelési mód bemutatásával kapcsolatos okokból nem tilthatják és nem korlátozhatják a más tagállam felügyeleti szerve által ellenőrzött ökológiai termékek forgalmazását, amennyiben ezek megfelelnek e rendelet előírásainak.
Különösen nem szabad alkalmazni az e rendelet V. címe alatt említetteken kívül más ellenőrzési rendszert vagy pénzügyi terhelést.
(2)  Saját területükön a tagállamok alkalmazhatnak szigorúbb szabályokat, amennyiben ezek összhangban állnak a közösségi jogszabályokkal, és nem tiltják vagy korlátozzák az ökológiai termékeknek az illető tagállam határain kívül történő forgalmazását.
Módosítás: 144
31. cikk cím
Ökológiai termeléssel foglalkozó irányítóbizottság
Ökológiai termeléssel foglalkozó ellenőrzéssel történő szabályozási bizottság
Módosítás: 145
31. cikk (1) bekezdés
(1)  A Bizottságot segíti az ökológiai termeléssel foglalkozó irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság).
(1)  A Bizottságot segíti az ökológiai termeléssel foglalkozó, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottság (a továbbiakban: bizottság).
Módosítás: 146
31. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a)  A bizottság biztosítja az ökológiai termelők és a fogyasztók képviselőivel folytatott rendszeres konzultációt és együttműködést az ökológiai termelés 3. cikkben kifejtett céljainak következetes betartása érdekében, és ennek érdekében bevonja őket a II. címben meghatározott célokkal és elvekkel összhangban lévő megfelelő technikák korszerűsítésébe és végrehajtásába.
Módosítás: 147
31. cikk (2) bekezdés
(2)  Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás: 148
31. cikk (2a) bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság a rendelet komitológiai eljárás alapján tervezett változtatásáról értesíti az Európai Parlamentet, és kellően figyelembe veszi a Parlament arra vonatkozó álláspontját.
Módosítás: 149
31. cikk (4) bekezdés
(4)  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.
(4)  Az 1999/468/EK határozat 7. cikke alapján a bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.
Módosítás: 150
32. cikk a) pont
a) a III. címben meghatározott termelési szabályokra vonatkozó részletes szabályok, különös tekintettel a gazdálkodók és más, ökológiai termékeket előállítók által betartandó specifikus követelményekre és feltételekre;
a) a III. címben meghatározott termelési szabályokra vonatkozó részletes szabályok, különös tekintettel a gazdálkodók és más, ökológiai termékeket előállítók által betartandó specifikus követelményekre és feltételekre, ideértve a haszonnövény-felhasználás, az adalékok, a feldolgozási segédanyagok és más összetevők engedélyező listáit;
Módosítás: 151
II. melléklet
-  EU-ÖKOLÓGIAI
-  ÖKOLÓGIAI

(1) Ezt követően az ügyet ismételt vizsgálat céljából visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján (A6-0061/2007).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat