Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0278(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0061/2007

Texte depuse :

A6-0061/2007

Dezbateri :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Voturi :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Explicaţii privind voturile
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Texte adoptate
PDF 630kWORD 393k
Joi, 29 martie 2007 - Bruxelles
Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Propunere de regulament al Consiliului cu privire la producţia biologică şi etichetarea produselor biologice (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Procedura de consultare)

Propunerea a fost modificată la 29 martie 2007, după cum urmează(1):

Text propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
Referirea 1
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37;
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 37 şi 95;
Amendamentul 2
Considerentul 1
(1)  Producţia biologică reprezintă un sistem global de gestionare agricolă şi producţie alimentară, care combină cele mai bune practici în domeniul mediului, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale, punerea în aplicare a unor standarde ridicate privind bunăstarea animalelor şi producţia în conformitate cu preferinţele anumitor consumatori pentru produse obţinute din procese şi substanţe naturale. Astfel, metoda de producţie biologică joacă un rol social dublu: pe de o parte, aprovizionează o piaţă specifică ce răspunde la cererea de produse biologice din partea consumatorilor şi, pe de altă parte, furnizează bunuri publice care contribuie la protecţia mediului înconjurător şi a bunăstării animalelor, precum şi la dezvoltarea rurală.
(1)  Producţia ecologică reprezintă un sistem global de gestionare agricolă şi producţie alimentară, care se concentrează asupra tuturor aspectelor producţiei durabile, care are drept obiectiv obţinerea unui echilibru, care combină cele mai bune practici în domeniul mediului, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale şi punerea în aplicare a unor standarde ridicate privind bunăstarea animalelor şi care are ca scop îmbunătăţirea fertilităţii solurilor prin metode naturale, precum şi garantarea producţiei în conformitate cu preferinţele anumitor consumatori pentru produse obţinute din procese şi substanţe naturale. Astfel, metoda de producţie ecologică joacă mai multe roluri pozitive: pe lângă faptul că aprovizionează o piaţă specifică ce răspunde la cererea de produse ecologice din partea consumatorilor, furnizând în acelaşi timp bunuri publice care nu se limitează numai la sectorul alimentar, contribuie totodată şi mai ales la protecţia mediului înconjurător şi a bunăstării animalelor, precum şi la dezvoltarea rurală socială.
Amendamentul 3
Considerentul 2
(2)  Contribuţia sectorului agricol biologic este în creştere în majoritatea statelor membre. Cererea consumatorilor a crescut considerabil în ultimii ani. Reformele recente din domeniul politicii agricole comune, axate pe orientarea producţiei în funcţie de piaţă şi furnizarea unor produse de calitate pentru a răspunde cererilor consumatorilor, ar putea să stimuleze în continuare piaţa produselor biologice. În acest context, legislaţia privind producţia biologică joacă un rol din ce în ce mai important în cadrul politicii agricole şi este strâns legată de evoluţia pieţelor agricole.
(2)  Agricultura ecologică corespunde integral obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Uniunea Europeană în cadrul Agendei de la Göteborg, întrucât contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile şi la producţia unor produse sănătoase şi de înaltă calitate, şi pune în aplicare metode de producţie durabile din punct de vedere al mediului. Contribuţia sectorului agricol ecologic este în creştere în majoritatea statelor membre. Cererea consumatorilor a crescut considerabil în ultimii ani. Reformele recente din domeniul politicii agricole comune, axate pe orientarea producţiei în funcţie de piaţă şi furnizarea unor produse de calitate pentru a răspunde cererilor consumatorilor, ar putea să stimuleze în continuare piaţa produselor ecologice. În acest context, este necesar ca producţia ecologică să joace un rol din ce în ce mai important în cadrul politicii agricole şi să fie strâns legată de evoluţia pieţelor agricole, precum şi de protecţia şi conservarea solurilor afectate activităţilor agricole.
Amendamentul 4
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Fiecare din reglementările şi politicile adoptate de Comunitate în acest domeniu ar trebui să contribuie la dezvoltarea agriculturii ecologice şi a producţiei ecologice, astfel cum sunt definite în prezentul regulament. Agricultura ecologică joacă un rol important în punerea în aplicare a politicii de dezvoltare durabilă a Comunităţii.
Amendamentul 5
Considerentul 3
(3)  Cadrul juridic comunitar aplicabil sectorului producţiei biologice trebuie să aibă ca obiectiv garantarea unei concurenţe loiale şi a unei bune funcţionări a pieţei interne a produselor biologice, precum şi menţinerea şi justificarea încrederii consumatorilor în produsele etichetate drept produse biologice. Acest cadru ar trebui să vizeze, de asemenea, crearea condiţiilor pentru a asigura dezvoltarea acestui sector în conformitate cu evoluţia producţiei şi a pieţei.
(3)  Cadrul juridic comunitar aplicabil sectorului producţiei ecologice trebuie să aibă ca obiectiv garantarea unei concurenţe loiale şi a bunei funcţionări a pieţei interne a produselor ecologice, precum şi menţinerea şi justificarea încrederii consumatorilor în produsele etichetate drept produse ecologice. Acest cadru ar trebui să vizeze, de asemenea, crearea condiţiilor pentru a asigura dezvoltarea acestui sector în conformitate cu evoluţia producţiei şi a pieţei şi într-un mod durabil din punct de vedere al mediului.
Amendamentele 6 şi 157
Considerentul 7
(7)  Trebuie stabilit un cadru comunitar general de norme de producţie biologică în ceea ce priveşte producţia vegetală şi producţia animală, inclusiv norme privind conversia şi producţia produselor alimentare prelucrate şi a furajelor. Ar trebui să i se confere Comisiei competenţa de a stabili detaliile acestor norme generale şi de a adopta norme de producţie comunitară privind acvacultura.
(7)  Trebuie stabilit un cadru comunitar general de norme de producţie ecologică în ceea ce priveşte producţia vegetală şi producţia animală, inclusiv norme privind conversia şi producţia produselor alimentare prelucrate şi a furajelor. Ar trebui să i se confere Comisiei competenţa de a stabili, după consultarea Parlamentului European şi a Consiliului, detaliile şi anexele acestor norme generale.
Amendamentul 7
Considerentul 8
(8)  Dezvoltarea producţiei biologice ar trebui facilitată, în special, prin promovarea utilizării unor tehnici şi substanţe noi, care se adaptează mai bine producţiei biologice.
(8)  Dezvoltarea producţiei ecologice ar trebui facilitată, pe baza celor mai bune practici recunoscute, în special prin promovarea fertilităţii solurilor, rotaţiei culturilor, conservării seminţelor la nivel local, practicilor de economisire a energiei şi a apei, precum şi a utilizării unor tehnici şi substanţe noi, care se adaptează mai bine producţiei ecologice.
Amendamentul 8
Considerentul 9
(9)  Organismele modificate genetic (OMG) şi produsele obţinute din sau prin OMG sunt incompatibile cu conceptul de producţie biologică şi cu percepţia consumatorilor în ceea ce priveşte produsele biologice. Prin urmare, acestea nu ar trebui utilizate în mod deliberat în agricultura biologică sau în prelucrarea produselor biologice.
(9)  Organismele modificate genetic (OMG) şi produsele obţinute din sau prin OMG sunt incompatibile cu conceptul de producţie ecologică şi cu percepţia consumatorilor în ceea ce priveşte produsele ecologice. Prin urmare, acestea nu ar trebui utilizate în agricultura ecologică sau în prelucrarea produselor ecologice. Orice risc de contaminare a seminţelor, resurselor, furajelor şi alimentelor ecologice trebuie eliminat printr-o legislaţie corespunzătoare la nivel naţional şi comunitar, bazată pe principiul precauţiei.
Amendamentul 187
Considerentul 9a (nou)
Având în vedere riscurile tot mai mari de contaminare cu OMG-uri a seminţelor şi a hranei pentru animale şi a produselor alimentare ecologice şi în absenţa, în multe state membre, a legislaţiei naţionale privind măsurile de prevenire şi răspunderea corespunzătoare, Comisia ar trebui să publice, înainte de 1 ianuarie 2008, o propunere de directivă-cadru privind măsurile de prevenire şi evitare a contaminării cu OMG-uri de-a lungul întregului lanţ alimentar, inclusiv un cadru legislativ de norme în materie de răspundere faţă de o eventuală contaminare cu OMG-uri, bazat pe principiul poluatorului plătitor.
Amendamentul 9
Considerentul 9b (nou)
(9b)  Utilizarea pesticidelor este incompatibilă cu producţia ecologică.
Amendamentul 10
Considerentul 14
(14)  Pentru a evita poluarea mediului înconjurător, în special a resurselor naturale, cum ar fi solul şi apa, producţia animală biologică trebuie, în principiu, să asigure o legătură strânsă între creşterea animalelor şi terenurile agricole, practica rotaţiilor multianuale corespunzătoare şi hrănirea animalelor cu produse vegetale provenite din agricultura biologică obţinute chiar pe exploataţia însăşi sau pe exploataţiile biologice învecinate.
(14)  Pentru a evita poluarea mediului înconjurător şi degradarea ireversibilă a calităţii şi a disponibilităţii resurselor naturale, cum ar fi solul şi apa, producţia animală ecologică trebuie, în principiu, să asigure o legătură strânsă între creşterea animalelor şi terenurile agricole, practica rotaţiilor multianuale corespunzătoare şi hrănirea animalelor cu produse vegetale provenite din agricultura ecologică obţinute chiar pe exploataţia însăşi sau pe exploataţiile ecologice învecinate.
Amendamentul 11
Considerentul 15
(15)  Având în vedere că activitatea de creştere biologică a animalelor este legată de sol, este necesar ca animalele să aibă acces, dacă este posibil, la zone în aer liber sau păşuni.
(15)  Având în vedere că activitatea de creştere ecologică a animalelor este legată de sol, este necesar ca animalele să aibă acces la zone în aer liber sau păşuni, ori de câte ori condiţiile climatice şi starea solului permit acest lucru.
Amendamentele 12 şi158
Considerentul 16
(16)  Creşterea biologică a animalelor trebuie să fie supusă unor norme riguroase de bunăstare a animalelor şi să răspundă nevoilor comportamentale specifice fiecărei specii, iar îngrijirea veterinară trebuie să se bazeze pe prevenirea bolilor. În acest sens, trebuie să se acorde o atenţie deosebită condiţiilor de adăpostire, practicilor de creştere şi densităţii. Pe de altă parte, la alegerea raselor trebuie să se favorizeze suşele cu creştere lentă şi să se aibă în vedere capacitatea lor de adaptare la condiţiile locale. Normele de aplicare pentru producţia de efective de animale şi producţia din acvacultură garantează cel puţin respectarea prevederilor Convenţiei europene pentru protecţia animalelor domestice şi recomandările sale.
(16)  Creşterea ecologică a animalelor trebuie să fie supusă unor norme riguroase de bunăstare a animalelor şi să răspundă nevoilor comportamentale specifice fiecărei specii, iar îngrijirea veterinară trebuie să se bazeze pe prevenirea bolilor. În acest sens, trebuie să se acorde o atenţie deosebită condiţiilor de adăpostire, practicilor de creştere şi densităţii. Pe de altă parte, la alegerea raselor trebuie să se favorizeze suşele ce trăiesc mult, rezistente la boli şi cu creştere lentă şi rasele autohtone locale să se aibă în vedere capacitatea lor de adaptare la condiţiile locale. Normele de aplicare pentru producţia de efective de animale garantează cel puţin respectarea prevederilor Convenţiei europene pentru protecţia animalelor domestice şi recomandările sale.
Amendamentul 13
Considerentul 17
(17)  Sistemul de producţie animală biologică ar trebui să vizeze completarea ciclurilor de producţie pentru diferite specii animale prin creşterea biologică a acestora. Prin urmare, acest sistem trebuie să favorizeze creşterea patrimoniului genetic al animalelor crescute biologic, îmbunătăţirea autonomiei şi, astfel, garantarea dezvoltării acestui sector.
(17)  Sistemul de producţie animală ecologică ar trebui să vizeze completarea ciclurilor de producţie pentru diferite specii animale prin creşterea ecologică a acestora. Prin urmare, acest sistem ar trebui să favorizeze creşterea patrimoniului genetic al animalelor crescute ecologic, îmbunătăţirea autonomiei şi, astfel, garantarea şi stimularea dezvoltării acestui sector.
Amendamentul 159
Considerentul 18
(18)  În aşteptarea adoptării normelor comunitarii privind producţia agricolă, este bine ca statele membre să facă posibilă aplicarea normelor naţionale, sau în lipsa acestora, norme private acceptate sau recunoscute de statele membre. Cu toate acestea, pentru a se evita distorsionarea pieţei interne, trebuie ca statele membre să recunoască reciproc normele de producţie în acest cadru.
(eliminat)
Amendamentul 14
Considerentul 22a (nou)
(22a)  Având în vedere actuala diversitate a practicilor din domeniul culturii şi al creşterii animalelor existente în agricultura ecologică, ar trebui să li se acorde statelor membre posibilitatea de a aplica norme suplimentare, mai stricte în ceea ce priveşte agricultura ecologică pe teritoriul lor.
Amendamentul 15
Considerentul 25
(25)  Pentru a asigura claritatea pe piaţa comunitară, utilizarea unui cod de referinţă standardizat simplu pentru totalitatea produselor biologice obţinute în Comunitate trebuie să devină obligatorie, cel puţin în cazul în care aceste produse nu poartă logo-ul comunitar de producţie biologică. Este necesar să se prevadă, de asemenea, posibilitatea utilizării acestei referinţe în ceea ce priveşte produsele biologice importate din ţări terţe, dar fără ca acest lucru să fie obligatoriu.
(25)  Pentru a asigura claritatea pe piaţa comunitară, utilizarea unui cod de referinţă standardizat simplu pentru totalitatea produselor ecologice obţinute în Comunitate trebuie să devină obligatorie, chiar în cazul în care aceste produse poartă logo-ul comunitar de producţie ecologică. Codul de referinţă standardizat trebuie să se aplice, de asemenea, produselor ecologice importate din ţări terţe şi să indice clar originea produselor şi a diferenţelor posibile în punerea în aplicare a normelor de producţie ecologică.
Amendament 170
Considerentul 27a (nou)
(27a)  Este necesar ca statele membre să-şi creeze un cadru legislativ adecvat, bazat pe principiul precauţiei şi pe principiul "poluatorul plăteşte", pentru a elimina orice risc de contaminare a produselor ecologice cu OMG. Operatorilor le incumbă luarea măsurilor de precauţie necesare pentru eliminarea oricărui risc de contaminare fortuită sau tehnic inevitabilă cu OMG. Prezenţa OMG în produsele ecologice este limitată exclusiv la cantităţi accidentale şi tehnic inevitabile având o valoare maximă de 0,1 %.
Amendamentul 17
Considerentul 32
(32)  Evaluarea echivalenţei cu privire la produsele importate trebuie să ia în considerare normele internaţionale prevăzute de Codex Alimentarius.
(32)  Evaluarea echivalenţei cu privire la produsele importate ar trebui să ia în considerare normele de producţie echivalente cu normele aplicabile producţiei ecologice comunitare.
Amendamentul 18
Considerentul 32a (nou)
(32a)  Regimul aplicabil importurilor de produse ecologice ar trebui considerat ca o modalitate de acces calificat pe piaţă, oferind producătorilor din ţările terţe accesul la o piaţă cu valoare adăugată ridicată, cu condiţia să respecte normele pieţei respective.
Amendamentul 19
Considerentul 36
(36)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei. Având în vedere că legislaţia privind producţia biologică este un factor important în cadrul politicii agricole comune, întrucât este strâns legată de evoluţia pieţelor agricole, este necesar să se asigure conformitatea acesteia cu procedurile legislative existente utilizate pentru gestionarea acestei politici. Prin urmare, competenţele conferite Comisiei în virtutea prezentului regulament trebuie exercitate în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 4 din Decizia 1999/468/CE,
(36)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei. Având în vedere că legislaţia privind producţia ecologică este un factor important în cadrul politicii agricole comune, întrucât este strâns legată de evoluţia pieţelor agricole, este necesar să se asigure conformitatea acesteia cu procedurile legislative existente utilizate pentru gestionarea acestei politici. Prin urmare, competenţele conferite Comisiei în virtutea prezentului regulament trebuie exercitate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE,
Amendamentul 20
Articolul 1 alineatul (1) teza introductivă
1.  Prezentul regulament stabileşte obiectivele, principiile şi normele cu privire la:
1.  Prezentul regulament oferă baza pentru dezvoltarea durabilă a producţiei ecologice şi stabileşte obiectivele, principiile şi normele cu privire la:
Amendamentul 21
Articolul 1 alineatul (1) litera (a)
(a) producţia, introducerea pe piaţă, importul, exportul şi controlul produselor biologice;
(a) toate stadiile producţiei, metodelor de producţie, prelucrării, distribuţiei, introducerii pe piaţă, importului, exportului, inspecţiei şi certificării produselor ecologice;
Amendamentul 160
Prezentul regulament se aplică următoarelor produse provenite din agricultură sau acvacultură, care sunt comercializate ca biologice:
Prezentul regulament se aplică următoarelor produse provenite din agricultură, care sunt comercializate ca ecologice:
Amendamentul 161
c) produse vii sau neprocesate rezultate din agricultură,
(eliminat)
Amendamentul 162
d) produse din avacultură procesate destinate consumului uman,
(eliminat)
Amendamentele 179 şi 153
Articolul 1 alineatul (2) litera (ea) (nouă)
(ea) alte produse precum sarea, hrana pentru animale de companie, lâna, textilele, conservele de peşte, produsele cosmetice, suplimentele alimentare şi uleiurile esenţiale.
Amendamentul 24
Articolul 1 alineatul (3) teza introductivă
3.  Prezentul regulament se aplică pe teritoriul Comunităţii Europene tuturor operatorilor care exercită activităţile următoare:
3.  Prezentul regulament se aplică tuturor operatorilor care exercită una din activităţile următoare în orice stadiu al producţiei, preparării şi distribuţiei produselor enumerate la articolul 1 alineatul (2):
Amendamentul 25
Articolul 1 alineatul (3) litera (b)
(b) prelucrarea produselor alimentare şi furajelor;
(b) condiţionarea, prelucrarea şi prepararea produselor alimentare şi furajelor;
Amendamentul 26
Articolul 1 alineatul (3) litera (c)
(c) ambalarea, etichetarea şi publicitatea;
(c) condiţionarea, ambalarea, stocarea, etichetarea şi publicitatea produselor provenite din agricultura ecologică;
Amendamentul 27
Articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf
Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică operaţiunilor de catering, cantinelor din întreprinderi, serviciilor de alimentaţie colectivă, restaurantelor sau altor servicii de alimentaţie similare.
(fa) operaţiuni de catering, cantine din întreprinderi, restaurante sau alte servicii de alimentaţie similare.
Amendamentul 28
Articolul 2 litera (a)
(a) "producţie biologică": utilizarea unor metode de producţie biologică în cadrul exploataţiilor agricole, precum şi activităţile inerente prelucrării, ambalării şi etichetării produselor, în conformitate cu obiectivele, principiile şi normele stabilite în prezentul regulament;
(a) "producţie ecologică": utilizarea unor metode de producţie ecologică în cadrul exploataţiilor agricole, precum şi activităţile inerente prelucrării, condiţionării, ambalării, încărcării, stocării şi etichetării produselor, în conformitate cu obiectivele, principiile şi normele stabilite în prezentul regulament;
Amendamentul 29
Articolul 2 litera (b)
(b) "produs biologic": un produs agricol provenit din producţia biologică;
(b) "produs ecologic": un produs provenit din producţia ecologică;
Amendamentul 30
Articolul 2 litera (ba) (nouă)
(ba) "operator": proprietarul unei întreprinderi care desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa domeniului de aplicare al prezentului regulament şi care este supus supravegherii autorităţilor sau organismelor de control al producţiei ecologice;
Amendamentul 163
Articolul 2 litera (e)
e) "acvacultura":creşterea sau cultura de organisme acvatice prin intermediul tehnicilor determinate să crească producţia peste capacitatea naturală a mediului, atunci când organismele sunt proprietatea unei persoane fizice sau juridice în timpul fazei de creşterea sau cultivare, şi până la recoltare;
(eliminat)
Amendamentul 31
Articolul 2 litera (f)
(f) "conversie": trecerea de la agricultura nebiologică la agricultura biologică;
(f) "conversie": o perioadă care marchează trecerea de la agricultura tradiţională la agricultura ecologică;
Amendamentul 32
Articolul 2 litera (j)
(j) "autoritate competentă": autoritatea centrală a unui stat membru competentă pentru organizarea de controale oficiale în domeniul producţiei biologice sau orice altă autoritate căreia i-a fost conferită această competenţă şi, dacă este cazul, autoritatea corespunzătoare unei ţări terţe;
(j) "autoritate competentă": autoritatea unui stat membru competentă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament şi a normelor detaliate adoptate de Comisie în vederea punerii sale în aplicare sau orice altă autoritate căreia i-a fost conferită această competenţă total sau parţial şi, în special, dacă este cazul, autoritatea corespunzătoare unei ţări terţe;
Amendamentul 33
Articolul 2 litera (k)
(k) "organism de control": o parte terţă independentă căreia autoritatea competentă i-a delegat anumite atribuţii de control;
(k) "organism de control": organismul independent care realizează inspecţia, certificarea şi trasabilitatea în sectorul producţiei ecologice, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi cu normele detaliate adoptate de Comisie în vederea punerii sale în aplicare, şi care a fost recunoscut şi controlat în acest scop de către autoritatea competentă; de asemenea, dacă este cazul, organismul omolog dintr-o ţară terţă căruia i se aplică normele specifice privind recunoaşterea;
Amendamentul 34
Articolul 2 litera (m)
(m) "marcaj de conformitate": atestarea, sub forma unui marcaj, a conformităţii cu un anumit set de norme sau cu alte documente normative;
(m) "marcaj de conformitate": atestarea, sub forma unui marcaj, a respectării cerinţelor care derivă dintr-un anumit set de norme sau alte documente normative;
Amendamentul 35
Articolul 2 litera (r)
(r) "produse obţinute prin OMG": aditivi alimentari şi furajeri, arome, vitamine, enzime, auxiliari tehnologici, anumite produse utilizate pentru hrănirea animalelor (în conformitate cu Directiva 82/471/CEE), produse fitosanitare, îngrăşăminte şi amelioratori pentru sol, obţinuţi prin hrănirea unui organism cu materiale compuse total sau parţial din OMG;
(r) "produse obţinute prin OMG": produse obţinute prin utilizarea unui OMG ca ultimul organism în viaţă în procesul de producţie, dar care nu conţin şi nu sunt obţinute din OMG;
Amendamentul 36
Articolul 2 litera (va) (nouă)
(va) "îngrăşăminte verzi": o cultură care poate conţine plante spontane şi buruieni şi care este încorporată în sol în vederea îmbunătăţirii acestuia;
Amendamentul 37
Articolul 2 litera (vb) (nouă)
(vb) "tratament veterinar": ansamblul măsurilor preventive şi curative utilizate pentru îngrijirea unui animal bolnav sau a unui grup de animale bolnave, pentru o anumită boală, în conformitate cu o prescripţie şi pentru o perioadă limitată de timp;
Amendamentul 38
Articolul 2 litera (vc) (nouă)
(vc) "sintetic" se referă la produse fabricate prin procese chimice şi industriale, inclusiv produsele care nu se găsesc în natură şi simularea de produse provenite din surse naturale, exclusiv produsele extrase din materii prime naturale sau modificate prin procese chimice simple.
Amendament 195
Articolul 2 litera (vd) (nouă)
(vd) "în interdependenţă cu solul", o zootehnie în interdependenţă cu solul respectă următoarele trei cerinţe obligatorii :
- asigura accesul la păşuni în aer liber al animalelor existente în fermă;
- asigură utilizarea integrală sau parţială a dejecţiilor acestora ca îngrăşăminte ;
- asigură integral sau în mare parte hrana animalelor.
Amendamentul 180
Articolul 3 alineatul (-1) (nou)
(-1) Obiectivele prezentului regulament sunt:
(a) promovarea dezvoltării durabile a sistemelor agricole ecologice şi a întregului lanţ alimentar ecologic uman sau animal;
(b) asigurarea funcţionării pieţei interne a produselor ecologice şi a unei concurenţe loiale între toţi producătorii de produse ecologice;
(c) stabilirea unor norme fiabile pentru sistemele de producţie ecologică, inclusiv a unor norme de control, certificare şi etichetare.
Amendamentul 39
Articolul 3 teza introductivă
Sistemul de producţie biologică are următoarele obiective:
(1)  Metoda de producţie ecologică are următoarele obiective:
Amendamentul 40
Articolul 3 litera (a) teza introductivă
(a)  Acesta asigură, în cadrul unui sistem de gestionare a agriculturii practic şi viabil din punct de vedere economic, producţia unei game largi de produse în conformitate cu metode care:
(a)  Asigură, în cadrul unui sistem de producţie durabilă din punct de vedere ecologic, social şi economic, producţia unei game largi de produse în conformitate cu metode care:
Amendamentul 41
Articolul 3 litera (a) punctul (i)
(i) reduc la minimum efectele negative asupra mediului înconjurător;
(i) reduc la minimum efectele negative asupra mediului înconjurător şi climei;
Amendamentul 42
Articolul 3 litera (a) punctul (ia) (nou)
(ia) garantează un echilibru durabil între sol, apă, plante şi animale;
Amendamentul 43
Articolul 3 litera (a) punctul (ii)
(ii) menţin şi asigură consolidarea unui nivel ridicat de diversitate biologică în cadrul exploataţiilor şi zonelor învecinate;
(ii) menţin şi asigură consolidarea unui nivel ridicat de diversitate ecologică şi genetică în cadrul exploataţiilor şi, implicit, pe o scară mai largă, în zonele învecinate, acordând în acest scop o atenţie deosebită conservării soiurilor locale care s-au adaptat mediului lor, precum şi raselor autohtone;
Amendamentul 44
Articolul 3 litera (a) punctul (iii)
(iii) conservă pe cât posibil resursele naturale, cum ar fi apa, solul, materia organică şi atmosfera;
(iii) valorifică în cel mai raţional mod posibil resursele naturale (apa, solul, atmosfera) şi resursele agricole (energia, mijloacele de protecţie a plantelor, substanţele nutritive);
Amendamentul 45
Articolul 3 litera (a) punctul (iv)
(iv) respectă standarde ridicate în domeniul bunăstării animalelor şi, în special, satisfac nevoile comportamentale specifice fiecărei specii animale.
(iv) respectă standarde ridicate în domeniul bunăstării şi sănătăţii animalelor şi, în special, satisfac nevoile comportamentale specifice fiecărei specii animale;
Amendamentul 46
Articolul 3 litera (a) punctul (iv a) (nou)
(iva) contribuie la conservarea metodelor tradiţionale de producţie a produselor alimentare de calitate, precum şi la îmbunătăţirea exploataţiilor de dimensiuni reduse şi a întreprinderilor;
Amendamentul 47
Articolul 3 litera (b)
(b)  Asigură o producţie a produselor alimentare şi a altor produse agricole, care răspunde cererii consumatorilor de bunuri produse prin utilizarea unor metode naturale sau a unor metode comparabile cu metodele naturale, şi a unor substanţe prezente în stare naturală.
(b)  Asigură o producţie a produselor alimentare şi a altor produse agricole, care răspunde cererii consumatorilor de bunuri produse prin utilizarea unor metode naturale sau a unor metode fizice comparabile cu metodele naturale, şi a unor substanţe prezente în stare naturală.
Amendamentul 48
Articolul 4 litera (a)
(a) utilizarea unor organisme vii şi a unor metode mecanice de producţie este preferată utilizării materialelor sintetice;
(a) numai organismele vii şi metodele mecanice de producţie sunt utilizate, utilizarea materialelor sintetice şi a unor metode de producţie pe bază de materiale sintetice fiind autorizată doar în conformitate cu articolul 16;
Amendamentul 49
Articolul 4 litera (aa) (nou)
(aa) utilizarea unor metode ecologice şi mecanice de producţie este preferată utilizării produselor externe, cum ar fi materialele sintetice;
Amendamentul 50
Articolul 4 litera (b)
(b) utilizarea substanţelor naturale este preferată utilizării substanţelor chimice de sinteză, care pot fi utilizate numai în cazul în care substanţele naturale nu sunt disponibile pe piaţă;
(b) în cazul în care este necesar să se recurgă la produse externe, sunt utilizate substanţele naturale, minerale şi materiile prime produse prin metoda ecologică; substanţele tratate chimic sau substanţele de sinteză trebuie să se limiteze strict la cazuri excepţionale, pot fi utilizate numai în cazul în care substanţele naturale nu sunt disponibile pe piaţă şi trebuie să fie explicit autorizate în conformitate cu articolul 11;
Amendamentul 51
Articolul 4 litera (c)
(c)  OMG şi produsele obţinute din sau prin OMG nu pot fi utilizate, cu excepţia medicamentelor de uz veterinar;
(c)  OMG şi produsele obţinute din sau prin intermediul OMG nu se utilizează;
Amendamentul 52
Articolul 4 litera (ca) (nou)
(ca) radiaţia ionizantă nu se poate folosi:
Amendamentul 172
Articolul 4 litera (cb) (nouă)
(cb)  Contaminarea accidentală cauzată de situarea, în apropiere, a unor zone de producţie a OMG, trebuie să fie evitată.
Amendamentul 53
Articolul 4 litera (d)
(d) normele de producţie biologică sunt adaptate condiţiilor locale, stadiilor de dezvoltare şi practicilor specifice din domeniul creşterii animalelor, menţinând în acelaşi timp o concepţie comună a producţiei biologice.
(d) normele de producţie ecologică sunt adaptate condiţiilor locale, stadiilor de dezvoltare şi practicilor specifice din domeniul creşterii animalelor, menţinând în acelaşi timp obiectivele şi principiile producţiei ecologice.
Amendamentul 54
Articolul 4 litera (da) (nouă)
(da) producţia ecologică menţine calitatea produsului, integritatea şi trasabilitatea pe parcursul lanţului alimentar;
Amendamentul 55
Articolul 4 litera (db) (nouă)
(db) producţia ecologică este o activitate durabilă pe plan social, economic şi al mediului;
Amendamentul 56
Articolul 4 litera (dc) (nouă)
(dc) culturile hidroponice, precum şi orice alte forme de culturi fără sol sau producţia animală fără sol sunt interzise;
Amendamentul 182
Articolul 4 alineatul (1) litera (dd) (nouă)
(dd) producţia ecologică menţine şi creează locuri de muncă, permite agricultorilor şi consumatorilor să instituie un acord social pentru practici durabile, modele de producţie şi de consum al alimentelor de calitate, inclusiv o combinaţie de măsuri care vizează conservarea naturii, producţia durabilă şi comercializarea la scurtă distanţă;
Amendamentul 57
Articolul 5 litera (a)
(a) agricultura întreţine şi îmbunătăţeşte fertilitatea solurilor, previne şi combate eroziunea acestora şi diminuează poluarea;
(a) agricultura întreţine şi îmbunătăţeşte viaţa şi fertilitatea solurilor, previne şi combate eroziunea acestora şi diminuează poluarea;
Amendamentul 58
Articolul 5 litera (aa) (nouă)
(aa) agricultura asigură şi creează locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea rurală durabilă;
Amendamentul 59
Articolul 5 litera (c)
(c) utilizarea resurselor neregenerabile şi a resurselor neagricole este redusă la minim;
(c) utilizarea resurselor neregenerabile şi a resurselor neagricole este redusă la minim; se promovează utilizarea energiilor regenerabile;
Amendamentul 60
Articolul 5 litera (f)
(f) plantele sunt hrănite în principal prin ecosistemul sol;
(f) plantele sunt hrănite în principal prin ecosistemul sol; prin urmare, se aplică bune practici de gestionare a solurilor;
Amendamentul 61
Articolul 5 litera (g)
(g) menţinerea sănătăţii animalelor şi a plantelor se bazează pe punerea în aplicare a unor tehnici preventive, în special selecţia raselor şi a varietăţilor adecvate;
(g) menţinerea sănătăţii plantelor se bazează pe punerea în aplicare a unor tehnici preventive, în special selecţia varietăţilor adecvate, rotaţia culturilor, policultura, promovarea inamicilor naturali ai paraziţilor şi dezvoltarea rezistenţei la paraziţi şi boli;
Amendamentul 62
Articolul 5 litera (ga) (nouă)
(ga) menţinerea sănătăţii animalelor se bazează pe stimularea sistemului imunitar şi a constituţiei animalelor, precum şi pe selecţia raselor adecvate şi pe practicile din domeniul creşterii animalelor;
Amendamentul 63
Articolul 5 litera (h)
(h) furajele destinate hrănirii animalelor provin în principal din exploataţia în care se află acestea sau sunt produse în colaborare cu alte exploataţii biologice din aceeaşi regiune;
(h) furajele destinate hrănirii animalelor provin, de preferinţă, din exploataţia în care se află acestea sau sunt produse în colaborare cu alte exploataţii ecologice, iar densitatea animalelor este limitată, pentru a garanta că gestionarea acestora este integrată producţiei vegetale;
Amendamentul 64
Articolul 5 litera (k)
(k) selecţia raselor favorizează rasele care cresc mai lent şi ţine seama de capacitatea animalelor de a se adapta condiţiilor locale, de vitalitatea şi de rezistenţa lor la boli şi probleme de sănătate;
(k) selecţia raselor favorizează rasele care cresc mai lent, rasele care trăiesc mult şi rasele autohtone locale şi ţine seama de capacitatea animalelor de a se adapta condiţiilor locale, de vitalitatea şi de rezistenţa lor la boli şi probleme de sănătate;
Amendamentul 65
Articolul 5 litera (l)
(l) hrana animalelor crescute biologic este alcătuită în principal din ingrediente agricole care provin din agricultura biologică şi din substanţe neagricole naturale;
(l) hrana animalelor crescute ecologic este alcătuită din ingrediente agricole care provin din agricultura ecologică şi din substanţe neagricole naturale şi răspunde necesităţilor nutriţionale specifice ale animalelor aflate în diferite stadii de dezvoltare; excepţiile sunt autorizate în conformitate cu articolul 11.
Amendament 196
Articolul 5 litera (m)
m) practicile zootehnice aplicate sunt de natură să întărească sistemul imunitar şi de apărare naturală împotriva bolilor;
m) practicile zootehnice aplicate sunt de natură să întărească sistemul imunitar şi de apărare naturală împotriva bolilor, în principal datorită mişcării zilnice şi accesului la păşuni în aer liber, atunci când condiţiile climatice şi starea solului permit aceasta;
Amendamentul 66
Articolul 5 litera (n)
(n) producţia de acvacultură va reduce la minimum efectul negativ asupra mediului acvatic;
(n) producţia de acvacultură menţine biodiversitatea şi calitatea ecosistemului acvatic natural şi reduce la minimum efectele negative asupra ecosistemelor acvatic şi terestru;
Amendamentul 67
Articolul 6 titlu
Principii aplicabile în domeniul prelucrării
Principii aplicabile în domeniul prelucrării şi preparării
Amendamentul 68
Articolul 6 teza introductivă
Pe lângă principiile generale enunţate la articolul 4, în cazul producţiei de produse alimentare şi furaje biologice prelucrate, se aplică următoarele principii:
Pe lângă obiectivele şi principiile generale enunţate la articolul 4, în cazul producţiei şi preparării de produse alimentare şi furaje ecologice prelucrate, se aplică următoarele principii, inclusiv definiţia şi eventualele modificări din anexe:
Amendamentul 69
Articolul 6 litera (a)
(a) produsele alimentare şi furajele biologice sunt produse în principal din ingrediente agricole biologice, cu excepţia cazurilor în care un ingredient biologic nu este disponibil în comerţ;
(a) produsele alimentare şi furajele ecologice sunt produse din ingrediente agricole ecologice, cu excepţia cazurilor în care un ingredient ecologic nu este disponibil în comerţ;
Amendamentul 70
Articolul 6 litera (b)
(b) aditivii şi auxiliarii tehnologici se utilizează în cea mai mică măsură şi numai în cazul în care există o nevoie tehnologică esenţială;
(b) aditivii şi auxiliarii tehnologici se utilizează în cea mai mică măsură şi numai în cazul în care există o nevoie tehnologică sau nutriţională şi dacă au fost autorizate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15;
Amendamentul 71
Articolul 6 litera (ca) (nouă)
(ca) produsele alimentare sunt prelucrate cu grijă, astfel încât să se garanteze integritatea produselor alimentare ecologice;
Amendamentul 72
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf
Ansamblul activităţii comerciale a unei exploataţii este gestionat în conformitate cu cerinţele aplicabile producţiei biologice sau transformării în producţie ecologică.
Ansamblul unei exploataţii agricole este gestionat în conformitate cu cerinţele aplicabile producţiei ecologice.
Amendamentul 184
Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf
2.  Agricultorilor li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din OMG-uri, atunci când au cunoştinţă despre prezenţa acestora prin intermediul informaţiilor prezente pe etichetele care însoţesc produsul sau în orice alt document însoţitor.
2.  Agricultorilor li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din sau prin OMG-uri.
Amendamentul 75
Articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf
În cazul în care fermierii utilizează produse achiziţionate de la terţi pentru a produce produse alimentare sau furaje biologice, ei solicită vânzătorului să confirme faptul că produsele furnizate nu au fost obţinute cu ajutorul OMG-urilor.
În cazul în care fermierii sau orice alt furnizor de produse ecologice utilizează produse achiziţionate de la terţi pentru a produce produse alimentare sau furaje ecologice, ei trebuie să solicite vânzătorului confirmarea faptului că produsele furnizate nu au fost obţinute din sau cu ajutorul OMG-urilor şi nu conţin OMG-uri.
Amendamentul 76
Articolul 7 alineatul (2) paragraful 2 a (nou)
În cazul unei contaminări accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic cu OMG-uri, operatorii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că au luat toate măsurile necesare pentru a evita o asemenea contaminare.
Amendamentul 77
Articolul 8 alineatul (1) litera (b)
(b) fertilitatea şi activitatea biologică a solului sunt menţinute şi îmbunătăţite prin rotaţia multianuală a culturilor, care include cultura de îngrăşăminte verzi şi prin răspândirea îngrăşămintelor şi a substanţelor organice care provin din exploataţii biologice;
(b) fertilitatea şi activitatea ecologică a solului sunt menţinute şi îmbunătăţite prin rotaţia multianuală a culturilor, care include cultura de îngrăşăminte verzi şi prin răspândirea efluenţilor rezultaţi în urma creşterii animalelor şi a substanţelor organice care provin din exploataţii ecologice, de preferinţă sub formă de composturi;
Amendamentul 78
Articolul 8 alineatul (1) litera (h)
(h) folosirea substanţelor de sinteză aprobate se supune unor condiţii şi limitări în ceea ce priveşte culturile cărora acestea pot fi aplicate, metoda de aplicare, dozarea, termenele limită de utilizare şi contactul cu culturile;
(h) folosirea substanţelor de sinteză aprobate se supune unor condiţii şi limitări riguroase în ceea ce priveşte culturile cărora acestea pot fi aplicate, metoda de aplicare, dozarea, termenele limită de utilizare şi contactul cu culturile;
Amendamentul 185
Articolul 8 alineatul (1) litera (i)
(i) pot fi folosite numai seminţe sau materiale de înmulţire obţinute prin metode biologice. În acest scop, planta mamă, în cazul seminţelor, şi planta tată, în cazul materialelor de înmulţire, au fost produse în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament timp de cel puţin o generaţie sau, în cazul recoltelor perene, două perioade de vegetaţie.
(i) pot fi folosite numai seminţe şi materiale de înmulţire obţinute prin metode ecologice pentru care s-au adus dovezi că nu conţin OMG-uri. În acest scop, planta mamă, în cazul seminţelor, şi planta tată, în cazul materialelor de înmulţire, au fost produse în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament timp de cel puţin o generaţie sau, în cazul recoltelor perene, două perioade de vegetaţie.
În cazul în care nu sunt disponibile seminţe produse ecologic, se pot acorda derogări, în conformitate cu normele stabilite la articolul 11 şi în anexa [XX] (având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1452/2003), cu condiţia ca acestea să nu fie sub nicio formă contaminate cu OMG-uri.
Amendamentul 79
Articolul 9 litera (b) punctul (iii)
(iii) animalele de crescătorie au permanent acces la o zonă în aer liber, de preferinţă păşuni, de fiecare dată când condiţiile meteorologice şi starea solului permit acest lucru;
(iii) animalele de crescătorie au permanent acces la zone în aer liber, de preferinţă păşuni, de fiecare dată când condiţiile meteorologice şi starea solului permit acest lucru, cu excepţia cazurilor în care legislaţia comunitară impune restricţii şi obligaţii cu privire la protecţia sănătăţii umane sau animale; Comisia şi statele membre se asigură că asemenea restricţii şi obligaţii nu generează suferinţe animalelor sau pierderea pieţelor pentru produsele ecologice;
Amendamentul 80
Articolul 9 litera (b) punctul (iv)
(iv) numărul de animale este limitat în vederea reducerii la minimum a exploatării în exces a păşunilor, a tasării solului, a eroziunii sau poluării cauzate de animale sau de răspândirea îngrăşămintelor;
(iv) numărul de animale este limitat în vederea reducerii la minimum a exploatării în exces a păşunilor, a tasării solului, a eroziunii sau poluării cauzate de animale sau de răspândirea efluenţilor lor;
Amendamentul 81
Articolul 9 litera (b) punctul (v)
(v) animalele de crescătorie biologică sunt adăpostite separat sau astfel încât să poată fi cu uşurinţă separate de restul animalelor;
(v) animalele de crescătorie ecologică sunt adăpostite separat de restul animalelor;
Amendamentul 186
Articolul 9 alineatul (1) litera (b) punctul (vi)
(vi) legarea sau izolarea animalelor este interzisă, cu excepţia unor animale individuale, pentru o perioadă limitată de timp, din motive de siguranţă, bunăstare sau din motive veterinare;
(vi) legarea sau izolarea animalelor este interzisă, cu excepţia unor animale individuale, pentru o perioadă limitată de timp, din motive de siguranţă, bunăstare sau din motive veterinare; derogările pot fi totuşi autorizate de autoritatea sau organul delegat de autoritatea competentă, dacă animalele sunt legate în construcţii care existau deja înainte de 24 august 2000 sau în micile exploataţii în care nu pot fi crescute în grupuri adecvate cerinţelor lor comportamentale, cu condiţia să aibă acces la păşuni cel puţin de două ori pe săptămână, la pistele de alergare sau zonele de antrenament, iar creşterea în aer liber să se efectueze în conformitate cu cerinţele bunăstării animalelor, asigurându-se aşternuturi din paie confortabile şi un tratament individual;
Amendamentul 82
Articolul 9 litera (b) punctul (x)
(x) stupii şi materialele utilizate în apicultură trebuie să fie fabricate din materiale naturale;
(x) stupii şi materialele utilizate în apicultură trebuie să fie fabricate din materiale care s-au dovedit a nu avea efecte adverse asupra mediului înconjurător;
Amendamentul 83
Articolul 9 litera (c) punctul (i)
(i) reproducerea nu este determinată de tratamente pe bază de hormoni, cu excepţia cazului în care există disfuncţii reproductive;
(i) reproducerea trebuie, în principiu, să se bazeze pe metode naturale. Cu toate acestea, inseminarea artificială este permisă. Alte forme de reproducere artificială sau asistată (de exemplu transferul de embrioni) sunt interzise;
Amendamentul 84
Articolul 9 litera (c) punctul (ii)
(ii) clonarea şi transferul de embrioni sunt interzise;
(ii) tehnicile de selecţie care recurg la ingineria genetică, la clonare şi la transferul de embrioni sunt interzise;
Amendamentul 85
Articolul 9 litera (d) punctul (i)
(i) animalele de crescătorie sunt hrănite cu furaje biologice, care pot conţine, parţial, produse care provin din unităţi agricole care se transformă în exploataţii biologice, care îndeplinesc cerinţele nutriţionale ale animalelor, în diferitele lor stadii de dezvoltare;
(i) animalele de crescătorie sunt hrănite cu furaje ecologice pentru a îndeplini cerinţele nutriţionale ale animalelor, în diferitele lor stadii de dezvoltare; se pot face excepţii, astfel cum se menţionează în anexa XX, care să determine procentul autorizat de furaje care provin din ferme în curs de transformare în exploataţii ecologice;
Amendamentul 86
Articolul 9 litera (d) punctul (ii)
(ii) animalele au acces permanent la păşuni sau furaje grosiere;
(ii) animalele au acces permanent la păşuni sau furaje grosiere, cu excepţia cazului în care acest lucru este contraindicat, din motive veterinare, stabilite de autorităţile competente sau medicul veterinar;
Amendamentul 87
Articolul 9 litera (e) punctul (ii)
(ii) bolile sunt tratate imediat pentru a scuti animalele de suferinţă; produsele alopatice, în special antibioticele, pot fi folosite, dacă este cazul, atunci când folosirea produselor fitoterapeutice, homeopatice sau a altor produse nu este oportună.
(ii) bolile sunt tratate imediat pentru a scuti animalele de suferinţă; medicamentele veterinare alopatice chimice de sinteză, în special antibioticele, pot fi folosite, dacă este cazul şi în condiţii stricte (trebuie să fie definite numărul maxim de tratamente pe animal şi perioada de aşteptare), atunci când folosirea produselor fitoterapeutice, homeopatice sau a altor produse nu este oportună.
Amendamentul 165
Articolul 10
Articulul 10
Norme de producţie de acvacultură
(1)  Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31. alineatul (2)şi cu respectarea obiectivelor şi principiilor stabilite în Titlul II, normele de producţie aplicabile în acvacultură, inclusiv normele privind conversiunea.
(2)  În aşteptarea adoptării normelor menţionate în alineatul(1), se aplică normele naţionale sau, în lipsa acestora, norme private acceptate sau recunoscute de statele membre, aâta timp cât acestea urmăresc obiective şi principii prevăzute în Titlul II.
(eliminat)
Amendamentul 89
Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă
(1)  În conformitate cu procedura enunţată la articolul 31 alineatul (2) şi sub rezerva obiectivelor şi principiilor stabilite la titlul II, Comisia stabileşte criterii specifice pentru aprobarea următoarelor produse şi substanţe care pot fi folosite în agricultura biologică:
(1)  În conformitate cu procedura enunţată la articolul 31 alineatul (2), în urma consultării cu părţile interesate şi sub rezerva obiectivelor şi principiilor stabilite la titlul II, Comisia stabileşte criterii specifice pentru aprobarea următoarelor produse şi substanţe care pot fi folosite în agricultura ecologică:
Amendamentul 90
Articolul 11 alineatul (1) litera (e)
(e) produse pentru curăţare;
(e) produse pentru curăţare, igienizare şi dezinfectare;
Amendamentul 91
Articolul 11 alineatul (1) litera (f)
(f) alte substanţe.
(f) alte substanţe, precum vitaminele, microorganismele şi îngrăşămintele pentru plante;
Amendamentul 92
Articolul 11 alineatul (2 a) (nou)
(2a)  Comisia garantează proceduri transparente în ceea ce priveşte punerea în aplicare, documentarea, analiza, evaluarea şi eficienţa procesului decizional. Comisia oferă orientări statelor membre şi valorifică experienţa câştigată în sectorul agriculturii şi al producţiei alimentare ecologice. Părţile interesate trebuie să aibă posibilitatea de a fi implicate în procesul de evaluare a anumitor produse şi substanţe, în vederea includerii lor pe listele pozitive. Cererile de modificare sau retragere, precum şi deciziile aferente sunt publicate.
Amendamentul 93
Articolul 11 alineatul (2b) (nou)
(2b)  În cazul produselor fitosanitare, se aplică următoarele norme:
(i) utilizarea acestora este esenţială în controlarea unui organism dăunător sau a unei anumite boli pentru care alte alternative ecologice, fizice ori de cultivare, alte practici de cultivare sau alte practici de gestiune nu sunt încă disponibile;
(ii) produsele care nu sunt de origine vegetală, animală, microbiană sau minerală şi diferă de forma lor naturală pot fi aprobate doar în cazul în care condiţiile lor de utilizare exclud orice contact direct cu partea (părţile) comestibilă/e a(le) unei recolte;
(iii) utilizarea lor este temporară, iar Comisia stabileşte o dată limită pentru eliminarea sau reînnoirea lor;
Amendamentul 94
Articolul 11 alineatul (2c) (nou)
(2c)  În hrana animalelor de la care se obţin produse alimentare nu se utilizează făina de carne şi oase.
Amendamentul 95
Articolul 12 litera (c)
(c) laptele şi produsele lactate provenite de la animale de lapte care nu au fost anterior destinate producţiei biologice pot fi comercializate ca produse biologice după o perioadă ce trebuie definită în conformitate cu procedura enunţată la articolul 31 alineatul (2);
(c) laptele şi produsele lactate provenite de la animale de lapte care nu au fost anterior destinate producţiei ecologice şi alte produse precum carnea, ouăle şi mierea pot fi comercializate ca produse ecologice după o perioadă ce trebuie definită în conformitate cu procedura enunţată la articolul 31 alineatul (2);
Amendamentul 96
Articolul 13 alineatul (3)
3.  Hexanul şi alţi solvenţi organici nu pot fi utilizaţi.
3.  Hexanul şi solvenţii chimici nu pot fi utilizaţi.
Amendamentul 189
Articolul 13 alineatul (4) primul paragraf
Agricultorilor li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din OMG-uri, atunci când au cunoştinţă despre prezenţa acestora prin intermediul informaţiilor prezente pe etichetele care însoţesc produsul sau în orice alt documente însoţitoare.
Producătorilor de nutreţuri li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din sau prin OMG-uri; operatorii iau toate măsurile necesare pentru a evita orice contaminare cu OMG-uri şi aduc dovezi că nu a avut loc nicio contaminare.
Amendamentul 156
Articolul 14 alineatul (1) litera (a)
(a) cel puţin 95%, în greutate, din ingredientele de origine agricolă din produs sunt biologice;
(a) cel puţin 95%, în greutate, din ingredientele de origine agricolă din produs sunt ecologice la adăugarea lor; cu toate acestea, se stabilesc reguli specifice pentru produse ce conţin peşte, alge, vin sau oţet într-o proporţie mai mare de 5%;
Amendamentul 99
Articolul 14 alineatul (1) litera (b)
(b) ingredientele de origine neagricolă şi auxiliarii tehnologici pot fi utilizaţi numai dacă au fost aprobaţi în conformitate cu articolul 15;
(b) doar aditivii, auxiliarii tehnologici, aromele, apa, sarea, substanţele obţinute din microorganisme şi enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, aminoacizii şi alţi micronutrienţi pot fi utilizaţi în produsele alimentare destinate unei anumite utilizări în scop nutriţional, cu condiţia ca aceştia să fi fost autorizaţi în conformitate cu articolul 15;
Amendamentul 100
Articolul 14 alineatul (1) litera (c)
(c) ingredientele agricole nebiologice pot fi utilizate doar dacă au fost aprobate în conformitate cu articolul 15.
(c) ingredientele agricole neecologice pot fi utilizate doar dacă au fost autorizate în conformitate cu articolul 15 sau autorizate provizoriu de un stat membru;.
Amendamentul 101
Articolul 14 alineatul (1) litera (ca) (nouă))
(ca) un ingredient ecologic nu poate fi prezent concomitent cu acelaşi ingredient provenit dintr-o sursă neecologică sau dintr-o fază de conversie;
Amendamentul 102
Articolul 14 alineatul (1) litera (cb) (nouă))
(cb) produsele alimentare recoltate de pe o exploataţie aflată în fază de conversie pot conţine numai un singur ingredient de origine agricolă.
Amendamentul 103
Articolul 14 alineatul (2)
2.  Extracţia, procesarea şi depozitarea produselor alimentare biologice sunt întreprinse cu atenţie, pentru a se evita pierderea proprietăţilor ingredientelor. Substanţele şi tehnicile care reconstituie aceste proprietăţi sau corectează rezultatele neglijenţei apărute în cursul procesării acestor produse nu pot fi utilizate.
2.  Extracţia, condiţionarea, transportul, procesarea, depozitarea şi vânzarea produselor alimentare ecologice este întreprinsă cu atenţie, pentru a se evita pierderea proprietăţilor ingredientelor şi ale produselor. Substanţele şi tehnicile care reconstituie aceste proprietăţi sau corectează rezultatele neglijenţei apărute în cursul procesării acestor produse nu pot fi utilizate.
Amendamentul 190
Articolul 14 alineatul (3) primul paragraf
(3)  Procesatorilor li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din OMG-uri, atunci când au cunoştinţă despre prezenţa acestora prin intermediul informaţiilor prezente pe etichetele care însoţesc produsul sau în orice alt document însoţitor..
(3)  Procesatorilor li se cere să nu folosească OMG-uri sau produse obţinute din sau prin OMG-uri; operatorii iau toate măsurile necesare pentru a evita orice contaminare cu OMG-uri şi aduc dovezi că nu a avut loc nicio contaminare.
Amendamentul 105
Articolul 14 alineatul (3a) (nou)
(3a)  Extracţia, procesarea şi depozitarea produselor alimentare ecologice sunt întreprinse în condiţii de garantare a separării în spaţiu şi timp de alte linii de producţie, neecologice.
Amendamentul 106
Articolul 14 alineatul (3b) (nou)
(3b)  Statele membre pot menţine sau introduce norme mai stricte privind producerea de alimente prelucrate, cu condiţia ca respectivele norme să respecte legislaţia comunitară şi să nu obstrucţioneze sau să restricţioneze libera circulaţie a produselor care sunt conforme cu prezentul regulament.
Amendamentul 107
Articolul 15 alineatul (3a) (nou)
(3a)  Statele membre pot menţine sau introduce norme mai stricte privind utilizarea anumitor produse şi substanţe în cadrul procesării, cu condiţia ca respectivele norme să respecte legislaţia comunitară şi să nu obstrucţioneze sau să restricţioneze libera circulaţie a produselor care sunt conforme cu prezentul regulament.
Amendamentul 108
Articolul 16 alineatul (2) litera (ba) (nouă)
(ba) în cazul în care legislaţia comunitară impune restricţii şi obligaţii cu privire la protecţia sănătăţii umane sau animale;
Amendamentul 109
Articolul 16 alineatul (2) litera (h)
(ba) în cazul în temeiul legislaţiei comunitare sunt impuse restricţii şi obligaţii cu privire la protecţia sănătăţii umane sau animale;
eliminat
Amendamentul 110
Articolul 16 alineatul (2) paragrafele 1a şi 1b (noi)
În cazul în care este necesar, vor fi permise excepţii pentru o perioadă de timp limitată, în temeiul unui plan de dezvoltare privind regiunea sau ferma vizată, cu scopul de a rezolva respectiva problemă.
Informaţiile referitoare la permiterea unor excepţii în temeiul prezentului articol sunt puse la dispoziţia publicului şi revizuite cel puţin o dată la fiecare trei ani.
Amendamentul 111
Articolul 17 alineatul (1) paragraful 1a (nou)
În ceea ce priveşte produsele prelucrate, aceşti termeni pot fi utilizaţi numai în cazurile în care:
(a) în desemnarea şi etichetarea produselor, cel puţin 95%, în greutate, din ingredientele care au o provenienţă agricolă sunt de producţie ecologică, iar toate ingredientele sunt de producţie ecologică;
(b) în lista ingredientelor, informaţia referitoare la ingredientele ecologice este dispusă în acelaşi mod şi utilizează aceeaşi culoare, aceeaşi dimensiune a caracterelor, şi acelaşi stil al acestora ca în cazul celeilalte informaţii din lista de ingrediente. Aceste produse prelucrate nu poartă nicio emblemă care să facă referire la modul de producţie ecologic.
Amendamentul 112
Articolul 17 alineatul (2)
2.  Termenii menţionaţi la anexa I, derivaţii şi diminutivele, de sine stătători sau combinaţi, nu pot fi folosiţi în Comunitate sau în limbajul comunitar pentru a eticheta sau a face publicitate unui produs care nu a fost fabricat şi controlat, sau importat, în conformitate cu prezentul regulament, cu condiţia ca aceşti termeni să nu poată fi asociaţi cu producţia agricolă.
2.  Termenii menţionaţi la anexa I, derivaţii şi diminutivele, de sine stătători, combinaţi sau impliciţi, nu pot fi folosiţi în Comunitate sau în limbajul comunitar pentru a eticheta sau a face publicitate unui produs care nu a fost fabricat, sau importat, controlat şi certificat, , în conformitate cu prezentul regulament, cu condiţia ca aceşti termeni să nu poată fi asociaţi cu producţia agricolă ecologică.
Amendament 171
Articolul 17 alineatul (3)
(3)  Termenii enumeraţi în anexa I, derivatele sau diminutivele acestora, utilizate singure sau asociate cu alţi termeni, nu pot fi folosiţi cu referire la produsele pe a căror etichetă se menţionează că conţin OMG, sunt constituite din OMG sau produse de OMG.
(3)  Termenii enumeraţi în anexa I, derivatele sau diminutivele acestora, utilizate singure sau în asociere cu alţi termeni, nu trebuie să fie folosiţi cu referire la produse pe a căror etichetă se menţionează că conţin OMG, sunt constituite din OMG sau derivate din OMG ori produse cu ajutorul OMG sau dacă există dovezi că produsele, ingredientele sau alimentele utilizate au fost contaminate cu OMG sau cu referire la produse contaminate accidental cu OMG într-o măsură ce depăşeşte pragul detectabil de 0,1 %.
Amendamentul 114
Articolul 17 alineatul (4)
(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul articol.
(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul articol, şi pentru a preveni folosirea frauduloasă a termenilor menţionaţi în prezentul articol.
Amendamentul 115
Articolul 18 alineatul (1) litera (a)
(a) numărul de cod menţionat la articolul 22 alineatul (7) al organismului competent de control la care este supus operatorul;
(a) numărul de cod menţionat la articolul 22 alineatul (7) al organismului competent sau al autorităţii competente de control, certificare şi inspecţie la care este supus operatorul;
Amendamentul 116
Articolul 18 alineatul (1) litera (b)
(b) acolo unde logo-ul menţionat la articolul 19 nu este folosit, cel puţin una dintre indicaţiile menţionate la anexa II cu majuscule.
(b) logo-ul menţionat la articolul 19 şi cel puţin una dintre indicaţiile menţionate la anexa II cu majuscule;
Amendamentul 117
Articolul 18 alineatul (1) litera (ba) (nouă)
(ba) indicaţia locului de origine a produsului sau a materiilor prime agricole din care este format produsul, şi anume dacă produsul provine din UE sau dintr-o ţară terţă sau dintr-o combinaţie a celor două. Locul de origine este însoţit de numele unei ţări dacă produsul sau materiile prime care intră în compoziţia sa provin din ţara respectivă.
Amendamentul 118
Articolul 19 titlu
Logo comunitar de producţie biologică
Logo-uri comunitare şi naţionale de producţie ecologică
Amendamentul 119
Articolul 19
În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia defineşte un logo comunitar care poate fi folosit la etichete, la prezentarea şi publicitatea produselor obţinute şi controlate, sau importate, în conformitate cu prezentul regulament.
În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia defineşte un logo comunitar care trebuie folosit la etichete, la prezentarea şi publicitatea produselor obţinute şi controlate, sau importate, în conformitate cu prezentul regulament, care va constitui principalul simbol de identificare a produselor ecologice pe întreg teritoriul UE.
Amendamentul 120
Articolul 19 alineatul (1a) (nou)
Logo-ul comunitar nu este folosit în cazul alimentelor prelucrate care nu respectă articolul 14 alineatul (1) şi pentru produsele de conversie.
Amendamentul 121
Articolul 21
În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia stabileşte cerinţele specifice de etichetare aplicabile alimentelor biologice şi produselor originare din exploataţiile în conversie.
În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia stabileşte cerinţele specifice de etichetare aplicabile alimentelor ecologice.
Amendamentul 122
Articolul 21 alineatele (1a) şi 1b (noi)
Produsele vegetale pot conţine indicaţii referitoare la conversia la producţia ecologică pe etichete sau în publicitate, cu condiţia ca aceste produse să îndeplinească cerinţele de la articolul 12.
Aceste indicaţii trebuie:
a) să menţioneze "produs de conversie către agricultura ecologică"
b) să apară într-o culoare, într-o mărime şi într-un stil care să permită consumatorilor să identifice clar produsul de conversie respectiv.
Amendamentul 123
Articolul 22 alineatul (4) primul paragraf
Autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, poate delega anumite atribuţii de control unuia sau mai multor organisme de control.
Autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) şi articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, poate delega anumite atribuţii de control unuia sau mai multor autorităţi sau organisme de control.
Amendamentul 124
Articolul 22 alineatul (4) al doilea paragraf
Organismele de control îndeplinesc cerinţele menţionate în standardul european EN 45011 sau în ghidul ISO 65 "Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor", în cea mai recentă versiune menţionată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
Organismele de control sunt acreditate în conformitate cu standardul european EN 45011 sau cu Ghidul ISO 65 "Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor", în cea mai recentă versiune menţionată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
Amendamentul 125
Articolul 22 alineatul (7)
(7)  Statele membre atribuie un număr de cod fiecărui organism competent să desfăşoare controale în conformitate cu prezentul regulament.
(7)  Statele membre atribuie un număr de cod fiecărui organism competent sau fiecărei autorităţi competente să desfăşoare controale, inspecţii şi certificări în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 126
Articolul 22 alineatul (8a) (nou)
(8a)  Statele membre se asigură că, în orice caz, sistemul de control stabilit permite o identificare a produselor în orice stadiu al producţiei, pregătirii şi distribuirii, pentru a garanta consumatorilor că produsele ecologice au fost fabricate în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 127
Articolul 23 alineatul (1) litera (a)
(a) comunică această activitate autorităţii competente a statului membru unde se desfăşoară această activitate;
(a) comunică întregul domeniu de aplicare a acestei activităţi autorităţii competente a statului membru unde se desfăşoară această activitate;
Amendamentul 128
Articolul 23 alineatul (4)
4.  Autoritatea competentă ţine o listă actualizată cu numele şi adresele operatorilor supuşi sistemului de control.
Autorităţile competente şi organismele de control ţin o listă actualizată cu numele şi adresele operatorilor supuşi sistemului de control. Această listă este pusă la dispoziţia părţilor interesate.
Amendamentul 129
Articolul 24 alineatul (3a) (nou)
(3a)  Audieri ale părţilor interesate sunt organizate regulat pentru a recunoaşte şi sublinia rolul important jucat de agricultorii ecologici în procesul decizional şi de certificare.
Amendamentul 130
Articolul 25 alineatul (1) litera (a)
(a) atunci când se constată o neregularitate referitoare la respectarea cerinţelor din prezentul regulament, se asigură că indicaţiile şi logo-ul menţionat la articolele 17, 18 şi 19 nu sunt folosite pentru întregul lot sau întreaga producţie afectate de această neregularitate;
(a) atunci când se constată o neregularitate referitoare la respectarea cerinţelor din prezentul regulament, se asigură că indicaţiile şi logo-ul menţionat la articolele 17, 18 şi 19 nu sunt folosite pentru întregul lot sau întreaga producţie afectate de această neregularitate sau sunt eliminate;
Amendamentul 131
Articolul 26
La cererea bine justificată de necesitatea de a garanta că un produs s-a obţinut respectând prezentul regulament, autorităţile competente şi organismele de control fac schimb de informaţii utile privind rezultatele controalelor lor cu alte autorităţi competente şi organisme de control. Pot, de asemenea, face schimb de informaţii din proprie iniţiativă.
La cererea bine justificată de necesitatea de a garanta că un produs s-a obţinut respectând prezentul regulament, autorităţile competente, reprezentanţii naţionali şi comunitari ai părţilor implicate în procesul decizional şi organismele de control fac schimb de informaţii utile privind rezultatele controalelor lor cu alte autorităţi competente şi organisme de control. Pot, de asemenea, face schimb de informaţii din proprie iniţiativă.
Amendamentul 132
Articolul 27 alineatul (1)
(1).  Un produs importat dintr-o ţară terţă poate fi comercializat pe piaţa comunitară fiind etichetat ca produs biologic atât timp cât respectă prevederile menţionate la Titlurile II, III şi IV din prezentul regulament.
(1).  Un produs importat dintr-o ţară terţă poate fi comercializat pe piaţa comunitară fiind etichetat ca produs ecologic atât timp cât:
(a) respectă prevederile menţionate în prezentul regulament;
(b) întreprinderile de producţie, import şi comercializare sunt supuse controalelor comunitare şi efectuate de o autoritate sau de un organism oficial recunoscut de Comunitate;
(c) întreprinderile de producţie, import şi comercializare sunt în măsură să furnizeze, în orice moment, documente justificative menţionate în prezentul regulament;
(d) produsele sunt acoperite de un certificat emis de autorităţile competente de control, care să garanteze respectarea prezentului regulament.
Amendamentul 133
Articolul 27 alineatul (2)
(2)  Operatorii din ţările terţe care doresc să comercializeze produsele lor etichetate ca produse biologice pe piaţa comunitară, sub rezerva condiţiilor menţionate la alineatul (1), îşi supun activităţile unei autorităţi competente sau unui organism de control menţionate la Titlul V, cu condiţia ca autoritatea sau organismul de control să realizeze controale în ţara terţă de producţie sau unui organism de control recunoscut în conformitate cu alineatul (5).
(2)  Operatorii din ţările terţe, care participă la orice etapă a producţiei, procesării sau distribuirii produselor, care doresc să comercializeze produsele lor etichetate ca produse ecologice pe piaţa comunitară, sub rezerva condiţiilor menţionate la alineatul (1), îşi supun activităţile unei autorităţi competente sau unui organism de control menţionate la Titlul V, cu condiţia ca autoritatea sau organismul de control să realizeze controale în ţara terţă de producţie sau unui organism de control recunoscut în conformitate cu alineatul (5).
Astfel de produse sunt acoperite de un certificat emis de autorităţile sau organismele de control, garantând respectarea condiţiilor menţionate în prezentul articol.
Amendamentul 134
Articolul 27 alineatul (2a) (nou)
(2a)  Operatorul respectiv trebuie să fie, în orice moment, în măsură să furnizeze importatorilor sau autorităţilor naţionale un document justificativ emis de autoritatea sau organismul competente menţionate la titlul V, ceea ce permite identificarea operatorului care a efectuat ultima operaţie şi verificarea respectării de către acesta a prezentului regulament.
Amendamentul 135
Articolul 27 alineatul (3) litera (a)
(a) produsul a fost realizat în conformitate cu standardele de producţie echivalente cu cele aplicabile producţiei biologice în cadrul Comunităţii sau în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional menţionate în orientările Codex Alimentarius;
(a) produsul a fost realizat în conformitate cu standardele de producţie echivalente cu cele aplicabile producţiei ecologice în cadrul Comunităţii care respectă orientările Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Amendamentul 136
Articolul 27 alineatul (3) litera (b)
(b) producătorul a fost supus prevederilor de control echivalente celor din sistemul de control comunitar sau în conformitate cu orientările Codex Alimentarius;
(b) operatorul a fost supus prevederilor de control echivalente celor din sistemul de control comunitar care respectă Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Amendamentul 137
Articolul 27 alineatul (3) litera (c)
(c) operatorul din ţara terţă care doreşte să comercializeze pe piaţa comunitară produsele sale etichetate ca produse biologice în condiţiile menţionate în prezentul paragraf îşi supune activităţile unui sistem de control recunoscut în conformitate cu alineatul (4) sau unui organism de control recunoscut în conformitate cu alineatul (5);
(c) agenţii economici din ţările terţe care participă la orice etapă a producţiei, prelucrării şi distribuirii produsului respectiv şi care doresc să comercializeze pe piaţa comunitară produsele lor etichetate ca produse ecologice în condiţiile menţionate în prezentul paragraf îşi supun activităţile unui sistem de control recunoscut în conformitate cu alineatul (4) sau unuia sau mai multor organisme de control recunoscute în conformitate cu alineatul (5);
Amendamentul 138
Articolul 27 alineatul (3) litera (d)
(d) produsul este acoperit de un certificat emis de autorităţile competente sau organismele de control dintr-o ţară terţă recunoscute în conformitate cu alineatul (4) sau de un organism de control recunoscut în conformitate cu alineatul (5), certificat care confirmă faptul că produsul respectă condiţiile menţionate în prezentul alineat.
(d) produsul este acoperit de un certificat emis de autorităţile competente sau organismele de control dintr-o ţară terţă recunoscute în conformitate cu alineatul (4) sau de un organism de control recunoscut în conformitate cu alineatul (5), certificat care confirmă faptul că produsul respectă condiţiile menţionate în prezentul alineat. Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), caracteristicile certificatului de control şi normele de punere în aplicare înaintea intrării în vigoare a noului sistem de import.
Amendamentul 139
Articolul 27 alineatul (3) litera (da) (nouă)
(da) organismele de control din ţările terţe recunoscute în conformitate cu prevederile menţionate la alineatul (4) sau (5) care îndeplinesc standardul european EN 45011 sau criteriile generale referitoare la organismele de certificare a produselor (Ghidul 65 ISO/IEC) şi sunt acreditate înainte de 1 ianuarie 2009 în conformitate cu standardul menţionat mai sus de către orice organism de acreditare semnatar al Acordului Recunoaştere Multilaterală.
Amendamentul 140
Articolul 27 alineatul (4) primul paragraf
(4)  În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia recunoaşte ţările terţe în care standardele de producţie şi dispoziţiile de control sunt echivalente celor aplicabile de către Comunitate sau respectă standardele recunoscute la scară internaţională menţionate în orientările Codex Alimentarius şi elaborează o listă cu aceste ţări.
(4)  În conformitate cu procedura menţionată la articolul 31 alineatul (2), Comisia recunoaşte ţările terţe în care standardele de producţie şi dispoziţiile de control sunt echivalente celor aplicabile de către Comunitate şi ţinând cont de orientările Codex Alimentarius CAC/GL 32 şi elaborează o listă cu aceste ţări.
Amendamentul 141
Articolul 27 alineatul (4) paragrafele 2a şi 2b (noi)
Autorităţile şi organismele de control furnizează rapoarte publicate de organismul de acreditare sau, dacă este cazul, de autoritatea competentă, referitoare la evaluarea regulată efectuată la faţa locului şi la reevaluarea multianuală a activităţilor lor. Aceste rapoarte de evaluare sunt publicate pe internet.
Pe baza acestor rapoarte de evaluare, Comisia, asistată de statele membre, veghează la asigurarea unui control corespunzător al autorităţilor şi organismelor de control acreditate, realizând o revizuire regulată a acreditării acestora. Natura acestui control se defineşte pe baza unei evaluări a riscurilor neregularităţilor sau a nerespectării dispoziţiilor menţionate în prezentul regulament.
Amendamentul 142
Articolul 27 alineatul (5a) (nou)
(5a)  Autorităţile naţionale competente participă la procedura de recunoaştere a organismelor de control şi certificare. Operatorii importatori le trimit certificate pentru toate activităţile de import. Aceştia creează o bază de date comunitară publică privind importurile.
Autorităţile naţionale şi comunitare competente pot efectua controale aleatorii la faţa locului ale organismelor de control şi de certificare.
Amendamentul 152
Articolul 28
Statele membre nu pot interzice sau restricţiona, pe motive legate de metoda de producţie, de etichetare sau de prezentare a metodei respective, comercializarea produselor biologice care respectă cerinţele prezentului regulament.
(1)  Autorităţile competente şi organismele de control nu pot interzice sau restricţiona, în ceea ce priveşte metoda de producţie, de etichetare sau de prezentare a metodei respective, comercializarea produselor ecologice care sunt controlate de un organism de control dintr-un alt stat membru, decât dacă aceste produse respectă cerinţele prezentului regulament
Nu se pot aplica în special alte dispoziţii de control ori sarcinile financiare decât cele menţionate în partea V din prezentul regulament.
(2)  Statele membre pot aplica reguli mai stricte pe propriul teritoriu, cu condiţia ca acestea să fie în conformitate cu legislaţia comunitară şi să nu interzică sau să restricţioneze comercializarea produselor ecologice produse în afara statelor membre în cauză.
Amendamentul 144
Articolul 31 titlu
Comitetul de gestionare al producţiei biologice
Comitetul de reglementare cu control al producţiei ecologice
Amendamentul 145
Articolul 31 alineatul (1)
(1)  Comisia este asistată de Comitetul de gestionare al producţiei biologice (denumit în continuare "Comitetul").
(1)  Comisia este asistată de Comitetul de reglementare cu control al producţiei ecologice (denumit în continuare "Comitetul").
Amendamentul 146
Articolul 31 alineatul (1a) (nou)
(1a)  Comitetul asigură consultarea şi cooperarea periodică cu reprezentanţii producătorilor ecologici şi cu reprezentanţii consumatorilor în vederea respectării permanente a obiectivelor agriculturii ecologice, astfel cum sunt menţionate la articolul 3, implicându-i pe reprezentanţi în actualizarea şi punerea în aplicare a tehnicilor corespunzătoare care respectă obiectivele şi principiile menţionate la titlul II.
Amendamentul 147
Articolul 31 alineatul (2)
(2)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 4 şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE.
(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE.
Amendamentul 148
Articolul 31 alineatul (2a) (nou)
(2a)  Comisia informează Parlamentul European în legătură cu orice modificare a regulamentului planificată în conformitate cu procedura de comitologie şi ţine cont de poziţia Parlamentului legată de aceasta.
Amendamentul 149
Articolul 31 alineatul (4)
(4)  Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.
(4)  Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură în conformitate cu articolul 7 din Decizia 1999/468/CE.
Amendamentul 150
Articolul 32 litera (a)
(a) modalităţile referitoare la regulile de producţie menţionate la Titlul III, în special cele privind cerinţele şi condiţiile specifice care trebuie respectate de către fermieri sau alţi producători de produse biologice;
(a) modalităţile referitoare la regulile de producţie menţionate la Titlul III, în special cele privind cerinţele şi condiţiile specifice care trebuie respectate de către fermieri sau alţi producători de produse ecologice, inclusive listele pozitive referitoare la resurse agricole, aditivi, auxiliari tehnologici şi alţi ingredienţi;
Amendamentul 151
ANEXA II
-  UE-BIOLOGIC
-  ECOLOGIC

(1) Problema a fost retrimisă către comisii în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură (A6-0061/2007).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate