Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0806(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0052/2007

Внесени текстове :

A6-0052/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0096

Приети текстове
PDF 362kWORD 44k
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
Сигурност по време на футболни мачове *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 март 2007 г. относно инициативата на Република Австрия с оглед приемането на решение на Съвета за изменение на Решение 2002/348/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Република Австрия (10543/2006)(1),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се консултира с него (C6-0240/2006),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0052/2007),

1.  Одобрява инициативата на Република Австрия във вида, в който е изменена;

2.  Приканва Съвета да промени съответно текста;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе изменения в инициативата на Република Австрия;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на правителството на Република Австрия.

Текст, предложен от Република Австрия   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА А) (нова)
Член 2, параграф 2 (Решение 2002/348/ПВР)
2.  Националният информационен център "футбол" има достъп, в съответствие с приложимото в тази област национално и международно законодателство, до информацията, касаеща личните данни на рисковите запалянковци.
2.  Националните футболни информационни центрове имат достъп, в съответствие с приложимото национално и международно законодателство, до информацията, касаеща личните данни на рисковите запалянковци. Тези данни се обработват единствено във връзка с футболни мачове и не могат да бъдат използвани за други дейности.
Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА А) (нова)
Член 3, параграф 3 (Решение 2002/348/ПВР)
1а) Член 3, параграф 33 се заменя както следва:
"3. Лични данни се обменят в съответствие с приложимото национално и международно законодателство, като се вземат предвид принципите, заложени в Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защитата на лицата при автоматична обработка на лични данни и, според случая, Препоръка № R 87(15) на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. относно използването на лични данни в полицейския сектор. Такъв обмен се извършва с оглед подготвянето и предприемането на подходящи мерки за поддържането на закона и реда при провеждане на футболни мероприятия. Такъв обмен може по-специално да касае подробни данни за лица, които действително или потенциално представляват заплаха за закона, реда и сигурността."

(1) ОВ С 164, 15.7.2006 г., стр. 30.

Правна информация - Политика за поверителност