Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0806(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0052/2007

Předložené texty :

A6-0052/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Hlasování :

PV 29/03/2007 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0096

Přijaté texty
PDF 293kWORD 46k
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel
Bezpečnost v souvislosti s fotbalovými zápasy *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (10543/2006 – C6-0240/2006 –2006/0806 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Rakouské republiky (10543/2006)(1),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0240/2006),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0052/2007),

1.   schvaluje pozměněný podnět Rakouské republiky;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila znění podnětu;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu pozměnit podnět Rakouské republiky;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Rakouské republiky.

Znění navržené Rakouskou republikou   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A
Čl. 2 odst. 2 (rozhodnutí 2002/348/SVV)
2.  Národní fotbalová informační střediska mají v souladu s použitelnými vnitrostátními a mezinárodními pravidly přístup k informacím zahrnujícím osobní údaje o rizikových příznivcích.
2.  Národní fotbalová informační střediska mají v souladu s použitelnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy přístup k informacím zahrnujícím osobní údaje o rizikových příznivcích. Tyto údaje mohou být použity výlučně v souvislosti s fotbalovými zápasy a nelze je využívat pro případné další činnosti.
Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 ODST. 1A (nový)
Čl. 3 odst. 3 (rozhodnutí 2002/348/SVV)
1a) čl. 3 odst. 3 se nahrazuje tímto:
3.  Osobní údaje se vyměňují v souladu s platnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy a s ohledem na zásady úmluvy Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů a popřípadě doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(87)15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti. Tyto výměny se uskutečňují za účelem přípravy a uplatnění příslušných opatření k udržení veřejného pořádku v době konání fotbalového zápasu nebo soutěže. Výměna může zejména zahrnovat údaje o osobách, které představují nebo by mohly představovat ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

(1) Úř. věst. C 164, 15.7.2006, s. 30.

Právní upozornění - Ochrana soukromí