Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0806(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0052/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0052/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0096

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 40k
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel
Turvallisuus jalkapallo-otteluissa *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä tehdyn päätöksen 2002/348/YOS muuttamisesta (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Itävallan tasavallan aloitteen (10543/2006)(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0240/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0052/2007),

1.   hyväksyy Itävallan tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Itävallan tasavallan aloitteeseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Itävallan tasavallan hallitukselle.

Itävallan tasavallan teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
2 artiklan 2 kohta (päätös 2002/348/YOS)
2.  Kansallisella jalkapalloalan tietopisteellä on pääsy riskikannattajien henkilötietoihin asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.
2.  Kansallisella jalkapalloalan tietopisteellä on pääsy riskikannattajien henkilötietoihin asiaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Näitä tietoja käsitellään yksinomaan jalkapallo-otteluiden yhteydessä, eikä niitä voi käyttää minkään muun mahdollisen toiminnan yhteydessä.
Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 3 kohta (päätös 2002/348/YOS)
1 a)  Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

(1) EUVL C 164, 15.7.2006, s. 30.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö