Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0806(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0052/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0052/2007

Viták :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Szavazatok :

PV 29/03/2007 - 8.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0096

Elfogadott szövegek
PDF 289kWORD 44k
2007. március 29., Csütörtök - Brüsszel
Biztonság a labdarúgó-mérkőzéseken *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Az Európai Parlament 2007. március 29-i jogalkotási állásfoglalása az Osztrák Köztársaság kezdeményezéséről a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló 2002/348/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére (10543/2006)(1),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0052/2007),

1.   jóváhagyja az Osztrák Köztársaság kezdeményezését annak módosított formájában;

2.   felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja az Osztrák Köztársaság kezdeményezését;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Osztrák Köztársaság kormányának.

Az Osztrák Köztársaság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
1. CIKK 1. PONT A. ALPONT
2. cikk (2) bekezdés (2002/348/IB határozat)
(2)  A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályoknak megfelelően hozzáférnek a fokozott kockázatot jelentő szurkolók személyes adataihoz.
(2)  A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően hozzáférnek a fokozott kockázatot jelentő szurkolók személyes adataihoz. Ezek az adatok kizárólag labdarúgó-mérkőzések alkalmával használhatók fel, más tevékenységekkel kapcsolatban nem.
Módosítás: 2
1. CIKK 1A. PONT (új)
3. cikk (3) bekezdés (2002/348/IB határozat)
1a.  A 3. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
(3)  A személyes adatok cseréjére a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kerül sor, figyelembe véve az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i, 108. Európa tanácsi egyezményben, valamint adott esetben a személyes adatok rendőri ágazatban való felhasználását szabályozó, 1987. szeptember 17-i, R(87)15 Európa tanácsi miniszteri bizottsági ajánlásban található elveket. Az ilyen cserék célja a közrend fenntartásához szükséges intézkedések előkészítése és végrehajtása labdarúgó esemény során. Az ilyen információcsere különösen a közrendet és a közbiztonságot ténylegesen vagy potenciálisan veszélyeztető személyekre vonatkozó részleteket foglalhat magába.

(1) HL C 164., 2006.7.15., 30. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat