Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0806(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0052/2007

Pateikti tekstai :

A6-0052/2007

Debatai :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Balsavimas :

PV 29/03/2007 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0096

Priimti tekstai
PDF 359kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 29 d. - Briuselis
Saugumas futbolo rungtynių metu *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant patvirtinti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos iniciatyvą (10543/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0240/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0052/2007),

1.   pritaria Austrijos Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Austrijos Respublikos iniciatyvą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Austrijos Respublikos vyriausybei.

Austrijos Respublikos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTO A PAPUNKTIS
2 straipsnio 2 dalis (Sprendimas 2002/348/TVR)
2.  Pagal taikomas vidines ir tarptautines taisykles nacionaliniai futbolo informacijos centrai turi prieigą prie informacijos, susijusios su asmens duomenimis dėl riziką keliančių sirgalių.
2.  Pagal taikomus vidaus ir tarptautinius teisės aktus nacionaliniai futbolo informacijos centrai turi prieigą prie informacijos, susijusios su didelę riziką keliančių sirgalių asmens duomenimis. Tokie duomenys gali būti naudojami tik futbolo varžybų klausimais ir jie negali būti panaudoti jokiai kitai veiklai.
Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1 A PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 3 dalis (Sprendimas 2002/348/TVR)
(1a) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Asmens duomenimis keičiamasi laikantis galiojančių vidaus ir tarptautinių teisės aktų, atsižvelgiant į 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos Konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir, jei reikia, į 1987 rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R (87) dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje. Šia informacija keičiamasi siekiant pasirengti taikyti atitinkamas teisėtvarkos palaikymo priemones vykstant futbolo varžyboms. Visų pirma gali būti keičiamasi informacija apie asmenis, kurie faktiškai ar potencialiai kelia grėsmę teisėtvarkai ir saugumui."

(1) OL C 164, 2006 7 15, p. 30.

Teisinė informacija - Privatumo politika