Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0806(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0052/2007

Texte depuse :

A6-0052/2007

Dezbateri :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Voturi :

PV 29/03/2007 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0096

Texte adoptate
PDF 281kWORD 46k
Joi, 29 martie 2007 - Bruxelles
Siguranţa la meciurile de fotbal *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 martie 2007 privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranţa la meciurile de fotbal de anvergură internaţională (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere iniţiativa Republicii Austria (10543/2006)(1),

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0240/2006),

–   având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0052/2007),

1.   aprobă iniţiativa Republicii Austria astfel cum a fost modificată;

2.   invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial iniţiativa Republicii Austria;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei şi Republicii Austria.

Text propus de Republica Austria   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)
Articolul 2 alineatul (2) (Decizia 2002/348/JAI)
(2)  Punctul naţional de informare fotbalistică are acces, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în materie, la informaţii privind datele cu caracter personal referitoare la suporterii cu risc ridicat.
(2)  Punctul naţional de informare fotbalistică are acces, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în materie, la informaţii privind datele cu caracter personal referitoare la suporterii cu risc ridicat. Aceste date sunt prelucrate exclusiv în legătură cu meciurile de fotbal şi nu pot fi utilizate pentru alte eventuale activităţi.
Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)
Articolul 3 alineatul (3) (Decizia 2002/348/JAI)
(1a)  Articolul 3 alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
(3)  Schimbul de date cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă, având în vedere principiile Convenţiei nr. 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal şi ‐ dacă este cazul ‐ de Recomandarea nr. R (87)15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987 de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în sectorul poliţienesc. Aceste schimburi au ca scop pregătirea şi luarea măsurilor corespunzătoare, pentru respectarea legii şi a ordinii cu ocazia meciurilor de fotbal. Schimburile pot include, în special, informaţii referitoare la persoane care reprezintă sau ar putea reprezenta un pericol pentru lege şi ordine, precum şi pentru siguranţă.

(1) JO C 164, 15.7.2006, p. 30.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate