Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο
 Σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών
 Τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ/ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού) ***
 Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II
 Πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών ***II
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών ***II
 Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) ***II
 Καταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη
 Έβδομη και όγδοη ετήσια έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια - Ενδιάμεσος απολογισμός
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών
Κείμενα (726 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου