Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 18. jaanuar 2007 - Strasbourg
 Komisjonide koosseis
 Leping, millega muudetakse AKV riikide rühma ning EÜ ja selle liikmesriikide vahelist koostöölepingut ***
 Ühenduse raudteede arendamine ***II
 Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II
 Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II
 Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) ***II
 Liibüas meditsiinitöötajatele mõistetud surmanuhtlus
 Relvaekspordi seitsmes ja kaheksas aastaaruanne
 Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm - vahekokkuvõte
 Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide töö raames
Tekstid (402 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika