Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 18 januari 2007 - Straatsburg
 Samenstelling van de commissies
 Sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst ACS/EG-lidstaten ***
 Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap ***II
 Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen ***II
 Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer ***II
 Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") ***II
 Terdoodveroordeling van het in Libië vastgehouden medisch personeel
 Zevende en achtste jaarverslag betreffende wapenuitvoer
 Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid - tussentijdse evaluatie
 Geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de werkzaamheden van de commissies
Teksten (464 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid