Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 januari 2007 - Strasbourg
 Utskottens sammansättning
 Avtal om ändring av partnerskapsavtalet AVS/EG ***
 Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***II
 Behörighetsprövning av personal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen ***II
 Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer i internationell järnvägstrafik ***II
 Lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***II
 Dödsdomar mot sjukvårdspersonal i Libyen
 Sjunde och åttonde årliga rapporterna om vapenexport
 Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – lägesrapport efter halva tiden
 Integrerad metod för jämställdheten mellan kvinnor och män inom ramen för utskottens arbete
Texter (442 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy