Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0036/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0036/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0100

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 409kWORD 124k
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (2006/2130(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ελσίνκι της 10ης Δεκεμβρίου 1999(1) και τη Δήλωση της Νίκαιας της 8ης Δεκεμβρίου 2000(2) για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 17 και ΙΙΙ-282 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης "Independent European Sport Review 2006" (ανεξάρτητη μελέτη για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό 2006),

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Πρωτοδικείο και τις αποφάσεις της Επιτροπής για ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0036/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπογράμμισε στην έκθεση του Ελσίνκι την ανάγκη για εταιρική σχέση μεταξύ των φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου και των δημοσίων αρχών για τη χρηστή διαχείριση του αθλήματος που σέβεται πλήρως τον αυτορυθμιστικό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός και ιδίως το ποδόσφαιρο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού και ότι το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αθλητικές διοργανώσεις στο πλαίσιο πυραμιδικής δομής όπου πολλοί ερασιτεχνικοί σύλλογοι και εκατομμύρια εθελοντών και παικτών αποτελούν τη βάση των κορυφαίων επαγγελματικών συλλόγων, είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας δημοκρατικής παράδοσης και λαϊκής στήριξης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και τον πολυπολιτισμικό διάλογο και πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της βίας, δεδομένου ότι πολλά τέτοια περιστατικά συμβαίνουν μέσα και γύρω από τα γήπεδα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία και οι επαγγελματικές λίγκες διαδραματίζουν επίσης ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στις τοπικές και εθνικές κοινότητές τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει τόσο οικονομική όσο και μη οικονομική διάσταση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο, και ότι η νομολογία αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλήματος και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί συνεπώς ευθύνη των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και αθλητικών αρχών να διασφαλίσουν ότι κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν διακυβεύονται οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, με την ανάπτυξη του κατάλληλου νομικού πλαισίου, που τηρεί πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, της αυτονομίας των φορέων και της επικουρικότητας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφασίστηκε, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας του αθλητισμού στις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελεύθερη κυκλοφορία, αναγνώριση των προσόντων, ανταγωνισμός, υγεία και οπτικοακουστικές πολιτικές), να συμπεριληφθεί ο αθλητισμός στη Συνταγματική Συνθήκη ως τομέας αρμοδιότητας της ΕΕ (δυνάμει των άρθρων 17 και III-282)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, ενώ η Δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τον αθλητισμό στην Ένωση δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει μόνη της τα τρέχοντα προβλήματα, που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και συνεπώς απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της αυξανόμενης επαγγελματοποίησης και εμπορευματοποίησης του αθλητισμού εν γένει και του ποδοσφαίρου ειδικότερα έχει ενισχυθεί η σημασία του κοινοτικού δικαίου στον εν λόγω τομέα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής,

   - έχει συνεπώς επιδεινωθεί το πρόβλημα της νομικής αβεβαιότητας, και ο τομέας θεωρεί ολοένα πιο ανεπαρκή προσέγγιση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη μεμονωμένη αντιμετώπιση των περιπτώσεων, άποψη που τεκμηριώθηκε στη μελέτη που ανατέθηκε από ορισμένους υπουργούς αθλητισμού στα κράτη μέλη και δημοσιεύθηκε προσφάτως στην Independent European Sport Review 2006·
   - δεν είναι σαφές, επί παραδείγματι, εάν ο κανονισμός της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFΑ) ορίζει ότι οι ομάδες οφείλουν να περιλαμβάνουν ελάχιστο αριθμό αυτόχθονων παικτών, διάταξη που είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη της νεολαίας, αποδεικνύοντας ότι είναι συνεπής με το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, σε περίπτωση που επανεξεταζόταν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
   Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα αυτής της νομικής αβεβαιότητας, δεν είναι σαφές πόση αυτονομία έχουν αυτορρυθμιζόμενοι φορείς, όπως η UEFA, οι εθνικές ενώσεις και οι εθνικοί όμιλοι, και σε ποιο βαθμό δεσμεύονται, κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορρύθμισής τους και κατά την εκτέλεση των κανονιστικών λειτουργιών τους, από ορισμένες αρχές του κοινοτικού δικαίου όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, η απαγόρευση των διακρίσεων και οι κανόνες ανταγωνισμού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νομική αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική αποστολή του ποδοσφαίρου, μειώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των φιλάθλων καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση του αθλητισμού και τη λειτουργία ως αρχής του "ευ αγωνίζεσθαι" (fair play),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ληφθεί απόφαση να συμπεριληφθεί ο αθλητισμός στη Συνταγματική Συνθήκη ως θέμα αρμοδιότητας της ΕΕ (άρθρα 17 και ΙΙΙ-282) προκειμένου να ενισχυθεί η ΕΕ για να αναπτύξει την ευρωπαϊκή της διάσταση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί όπως ο τυπικός τομέας της οικονομίας και ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους της αγοράς με τους οποίους λειτουργούν άλλοι οικονομικοί κλάδοι, λόγω της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αθλητικών αντιπάλων και της ανταγωνιστικής ισορροπίας που απαιτείται για τη διατήρηση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων, και ότι οι διάφοροι παράγοντες του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών, των παικτών, των σωματείων και των ομοσπονδιών, δεν λειτουργούν όπως οι κανονικοί καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη απειλείται από την αυξανόμενη συγκέντρωση οικονομικού πλούτου και αθλητικής ισχύος,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη σημασία των εσόδων από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης ενδέχεται να υπονομεύσει την ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ συλλόγων διαφόρων χωρών, καθώς τα εν λόγω έσοδα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών αγορών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλές δεκαετίες το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εκλαμβάνει αυξανόμενη διεθνή διάσταση και έχει εξίσου επηρεαστεί από διαφορετικά διεθνή ρυθμιστικά και νομοθετικά καθεστώτα,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίνουσες εθνικές νομοθεσίες και τα κριτήρια χορήγησης άδειας στην Ευρώπη έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση άνισων όρων ανταγωνισμού, σε οικονομικό και νομικό επίπεδο, και ότι η κατάσταση αυτή εγείρει σημαντικούς φραγμούς στον ελεύθερο και δίκαιο αθλητικό συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατά συνέπεια μεταξύ και των εθνικών ομάδων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εν γένει η συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερη από αυτή των ανδρών, ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα αθλητικά όργανα λήψης αποφάσεων και ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου στην αμοιβή των επαγγελματιών στο χώρο του αθλητισμού,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση Bosman του 1995 είχε θετικά αποτελέσματα για τα συμβόλαια και την κινητικότητα των παικτών -αν και δεν έχουν επιλυθεί ακόμα πολλά εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα-, επέφερε επίσης αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στο άθλημα, όπως η ενίσχυση της ικανότητας των πλουσιότερων συλλόγων να εξασφαλίζουν τους καλύτερους παίκτες, η ενίσχυση της σύνδεσης οικονομικής ισχύος και αθλητικής επιτυχίας, η πληθωριστική αύξηση των αποδοχών των παικτών, η μείωση των ευκαιριών ημεδαπών παικτών να εκφράσουν το ταλέντο τους στο ανώτατο επίπεδο και η μείωση της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παράνομες δραστηριότητες (στήσιμο αγώνων, διαφθορά κ.λπ.) οφείλονται στην κλιμάκωση των δαπανών, στον πληθωρισμό των αμοιβών και στη συνεπαγόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλοί σύλλογοι·

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει σε επίσημες αποφάσεις της τη συμβατότητα της συλλογικής πώλησης των δικαιωμάτων μετάδοσης με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού,

Γενικό πλαίσιο

1.   τονίζει την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από τη συμβιωτική σχέση του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου·

2.   επισημαίνει τη σπουδαιότητα των διασυνδεδεμένων εθνικών πυραμιδικών δομών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίες καλλιεργούν το λαϊκό ταλέντο και τον ανταγωνισμό, καθώς τα εθνικά πρωταθλήματα και οι εθνικές αθλητικές συναντήσεις αποτελούν επίσης τον δρόμο για τις ευρωπαϊκές αθλητικές συναντήσεις, και θα πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εθνικών δομών του αθλήματος και του ευρωπαϊκού επιπέδου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και ενώσεις να συνεργάζονται αποτελεσματικά·

3.   αναγνωρίζει την ανάγκη να καταβληθεί κοινή προσπάθεια από φορείς του ποδοσφαίρου και πολιτικές αρχές σε διάφορα επίπεδα για την αντιμετώπιση ορισμένων αρνητικών εξελίξεων, όπως η υπερβολική εμπορευματοποίηση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, με στόχο τη διασφάλιση θετικού μέλλοντος για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με συναρπαστικές διοργανώσεις, υψηλό βαθμό ταύτισης των φιλάθλων με τα σωματεία τους και ευρεία πρόσβαση του κοινού στις διοργανώσεις, μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών τιμών εισιτηρίων για οικογένειες και νέους, ειδικά για σημαντικές διεθνείς συναντήσεις·

4.   επιδοκιμάζει το έργο της προαναφερθείσας μελέτης "Independent European Sport Review 2006" και της μελέτης που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό στην εσωτερική αγορά, και καλεί τα κράτη μέλη, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και την Επιτροπή, στην επικείμενη Λευκή της Βίβλο για τον αθλητισμό, να συνεχίσουν τις προσπάθειες που εγκαινίασε η βρετανική Προεδρία για την αποτίμηση της ανάγκης λήψης μέτρων πολιτικής με τον δέοντα σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, εξετάζοντας τις αρχές και τις κύριες συστάσεις της εν λόγω ανασκόπησης·

5.   εκφράζει την επιθυμία του να αποφύγει τον καθορισμό του μέλλοντος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη αποκλειστικώς από κατά περίπτωση αποφάσεις και να ενισχύσει τη νομική ασφάλεια·

6.   συμφωνεί με τη βασική αρχή ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωση της Νίκαιας· θεωρεί ότι, από την άποψη αυτή, τα συνακόλουθα περιοριστικά αποτελέσματα μιας απόφασης στον τομέα του αθλητισμού, που προκαλεί οικονομικές δυσχέρειες, είναι συμβατά με τη νομοθεσία της ΕΕ, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω κανόνας επιδιώκει νόμιμο στόχο που συνδέεται με τη φύση και τον σκοπό του αθλήματος και ότι τα περιοριστικά αποτελέσματά του είναι εγγενή με την επιδίωξη του συγκεκριμένου στόχου και αναλογικά προς αυτόν·

7.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω αρχής και να εγκαινιάσει διαδικασία διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ποδοσφαιρικές αρχές με στόχο τη θέσπιση τυπικής συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων που διέπουν το ποδόσφαιρο·

8.   ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς που διέπουν το ποδόσφαιρο, καθώς και άλλους παράγοντες, να συμπεριλάβει τις αρχές και τις συστάσεις που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα, στην επικείμενη Λευκή Βίβλο της και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό γενικά και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, το οποίο θα αναφέρει τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση νομικής ασφάλειας και ίσους όρους ανταγωνισμού·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διαρθρωμένο διάλογο με τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου, περιλαμβανομένων των εθνικών ενώσεων και ομίλων, και τους λοιπούς φορείς με στόχο την υπερνίκηση του προβλήματος της νομικής αβεβαιότητας·

10.   χαιρετίζει την επιτυχία του γυναικείου ποδοσφαίρου και το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό στην Ευρώπη και εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη κοινωνική σημασία του·

Διοίκηση

11.   καλεί όλους τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να καθορίσουν καλύτερα και να συντονίσουν τις αρμοδιότητές τους, τις ευθύνες τους, τα καθήκοντά τους και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που ακολουθούν, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της νομιμότητάς τους προς όφελος του συνόλου του χώρου του ποδοσφαίρου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ποια είναι η νόμιμη και κατάλληλη αυτορρύθμιση που πρέπει να υποστηρίζεται, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εθνική νομοθεσία και τη χρηματοδοτική στήριξη ομοσπονδιών και ενώσεων με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών, καθώς και της εθνικής ομάδας·

12.   καλεί την UEFA να συμπεριλάβει οργανώσεις που εκπροσωπούν ποδοσφαιριστές, σωματεία και ομίλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

13.   θεωρεί ότι η βελτίωση της διοίκησης, που θα οδηγήσει σε πιο συντονισμένη αυτορρύθμιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα περιορίσει την τάση προσφυγής στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

14.   αναγνωρίζει την εμπειρογνωμοσύνη και νομιμότητα των αθλητικών δικαστηρίων στο βαθμό που αναγνωρίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε δίκαιη ακροαματική διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.   φρονεί ότι η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, έστω και αν δεν δικαιολογείται από αθλητική άποψη, δεν είναι δυνατό να τιμωρείται μέσω πειθαρχικών κανονισμών· καταδικάζει, από την άποψη αυτή, τις αυθαίρετες αποφάσεις της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFΑ)·

16.   ζητεί από την UEFA και τη FIFA να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις ότι ισχύει η αρχή της αυτορρύθμισης και δικαιολογεί τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένων των κανονισμών αντί-ντόπινγκ και των πειθαρχικών κυρώσεων·

17.   υπογραμμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει ζωτική σημασία για όλους τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορρύθμισης, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε νομικές υποθέσεις που αφορούν τον αθλητισμό·

18.   καλεί τη FIFA να ενισχύσει την εσωτερική δημοκρατία και τη διαφάνεια των δομών της·

19.   πιστεύει ότι η υπόθεση Charleroi που εκδικάζεται επί του παρόντος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την ικανότητα των μικρών και μεσαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις και να απειλήσει τις ζωτικές επενδύσεις εθνικών ενώσεων σε φυτώρια ποδοσφαίρου· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι σύλλογοι πρέπει να αποδεσμεύουν τους παίκτες τους για τα καθήκοντά τους στις εθνικές ομάδες χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση· ενθαρρύνει την UEFA και τη FIFΑ, από κοινού με τα ευρωπαϊκά σωματεία και ομίλους, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τους παίκτες που τραυματίζονται όταν εκπροσωπούν την χώρα τους και για ένα σύστημα συλλογικής ασφάλισης·

20.   στηρίζει το σύστημα χορήγησης άδειας σε συλλόγους της UEFA, το οποίο έχει ως στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συλλόγων και την παροχή βοήθειας για την οικονομική τους σταθερότητα, και καλεί την UEFA να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα αυτό σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδοτική διαφάνεια και ορθή διαχείριση·

21.   συνιστά την ανάληψη δυναμικής εκστρατείας από τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και αθλητικές αρχές προκειμένου να εδραιωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο·

22.   υποστηρίζει προσπάθειες για την προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος, αποκλείοντας συγκρούσεις συμφερόντων παραγόντων μείζονος σημασίας σε σωματεία ή φορείς διοίκησης·

23.   καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην ανάπτυξη προβληματισμού, μέσω διαβουλεύσεων με τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου, τους ομίλους και τα σωματεία, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος αθλητικών εταιρειών το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων διατηρώντας παράλληλα τα ειδικά χαρακτηριστικά τους που σχετίζονται με το άθλημα· ένα τέτοιο καθεστώς θα καθιστούσε δυνατή τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω εταιρειών και για τη συμμετοχή των φιλάθλων και της αντίστοιχης κοινότητας·

24.   καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των φιλάθλων του ποδοσφαίρου οι οποίοι τάσσονται υπέρ των αρχών του έντιμου παιχνιδιού και υποστηρίζουν τη δημιουργία και ανάπτυξη ενώσεων φιλάθλων (αναγνωρίζοντας έτσι την ευθύνη τους), οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ομάδων, μέσω του διορισμού διαμεσολαβητή ποδοσφαίρου και ειδικότερα μέσω της επέκτασης του μοντέλου της πρωτοβουλίας "Supporters Direct" σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

25.   ζητεί από την UEFA να εξετάσει με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι οργανώσεις φιλάθλων να συμμετέχουν ως σημαντικοί παράγοντες όταν είναι οργανωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού φορέα τύπου "Supporters Direct'·

26.   θεωρεί ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεών τους, τα σωματεία και οι όμιλοι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη διοίκηση του ποδοσφαίρου μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου·

Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων

27.   στηρίζει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου να ενισχύσουν τη διαφάνεια των δομών ιδιοκτησίας των συλλόγων και ζητεί από το Συμβούλιο να αναπτύξει και να θεσπίσει μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που μαστίζουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως το ξέπλυμα χρήματος, τα παράνομα στοιχήματα, το ντόπινγκ και το στήσιμο αγώνων, καθώς και την καταναγκαστική πορνεία στο περιθώριο σημαντικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων·

28.   υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για τη διαφάνεια και τη νομιμοποίηση εσόδων από το ξέπλυμα χρήματος από οντότητες που εμπλέκονται στον τομέα του ποδοσφαίρου·

29.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς που θα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των συλλόγων, της αστυνομίας και των οργανώσεων των φιλάθλων, με στόχο την καταπολέμηση της βίας και του χουλιγκανισμού καθώς και άλλων μορφών παραβατικής συμπεριφοράς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών·

30.   ζητεί από το Συμβούλιο να ενισχύσει τον συντονισμό των προληπτικών μέτρων και των κυρώσεων σχετικά με τους χούλιγκανς, μεταξύ άλλων, και στους αγώνες των εθνικών ομάδων· καλεί εν προκειμένω το Συμβούλιο να εφαρμόσει την απόφασή του 2002/348/ΔΕΥ σχετικά με την ασφάλεια στους ποδοσφαιρικούς αγώνες με διεθνή διάσταση και, εάν χρειάζεται, την έγκριση πρόσθετων μέτρων, μετά από τα πρόσφατα βίαια περιστατικά μέσα και έξω από τα γήπεδα·

31.   καλεί τα κράτη μέλη, τις ευρωπαϊκές αρχές του ποδοσφαίρου καθώς και τις ομοσπονδίες και του ομίλους να διεξαγάγουν μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης των φιλάθλων, ώστε να εξαλειφθεί η βία μέσα και έξω από τα γήπεδα·

Κοινωνικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος του ποδοσφαίρου

32.   επισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αποκατάσταση κοινωνικά ευάλωτων νέων και καλεί τα κράτη μέλη, τις εθνικές ενώσεις, ομίλους και συλλόγους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

33.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επίσης σχέδια κοινωνικής ένταξης εκ μέρους των ποδοσφαιρικών συλλόγων·

34.   εκφράζει ρητά τη στήριξή του στα μέτρα της UEFA για την ενθάρρυνση της προπόνησης νέων παικτών, θεσπίζοντας ελάχιστο αριθμό γηγενών παικτών στην ομάδα κάθε επαγγελματικού συλλόγου και θέτοντας όριο στο μέγεθός της· φρονεί ότι τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν αναλογικά και καλεί τους επαγγελματικούς συλλόγους να εφαρμόσουν αυστηρά αυτόν τον κανόνα·

35.   είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία για τους γηγενείς παίκτες δεν θα οδηγήσει στην εμπορία παιδιών, με ορισμένους συλλόγους να προσφέρουν συμβόλαια σε πολύ νέα παιδιά (κάτω των 16 ετών)·

36.   επισημαίνει ότι πρέπει να παρέχεται στους νέους παίκτες η δυνατότητα γενικής παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης, εκ παραλλήλου με τη δραστηριότητα τους στο πλαίσιο του συλλόγου και την προπόνηση, καθώς και ότι οι σύλλογοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή επιστροφή των νέων παικτών από τρίτες χώρες στην πατρίδα τους, σε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης σταδιοδρομίας τους στην Ευρώπη·

37.   επισημαίνει ότι η νομοθεσία για τη μετανάστευση θα πρέπει να τηρείται πάντοτε, σε ό,τι αφορά την απόκτηση νέων αλλοδαπών ταλέντων, και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης παιδιών σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(3) ή/και σύμφωνα με την εφαρμογή της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22 Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων στον τόπο εργασίας(4)· επισημαίνει ότι στους νέους παίκτες θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία γενικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, παράλληλα με την προπονητική τους δραστηριότητα με τον σύλλογό τους, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τους συλλόγους· ζητεί να αναληφθεί δράση για να προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων οι οποίοι, τελικά, δεν επιλέγονται·

38.   καλεί τους φορείς και τα σωματεία που διοικούν το ποδόσφαιρο να δεσμευθούν στο θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων μέσω

   - της προσχώρησής τους σε έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη για την αλληλεγγύη στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεσμεύει τα προσχωρήσαντα μέλη να σέβονται τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη, την πρόσληψη και την υποδοχή νέων, ξένων ποδοσφαιριστών,
   - της δημιουργίας ταμείου αλληλεγγύης το οποίο θα χρηματοδοτεί προληπτικά προγράμματα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων,
   - της αναθεώρησης του άρθρου 19 του κανονισμού της FIFA για το καθεστώς και τις μεταγραφές των παικτών σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων·

39.   υπογραμμίζει τον σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των προπονητικών κέντρων και τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν τόσο στην ευημερία των συλλόγων όσο και στη μελλοντική ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού ταλέντου, και στηρίζει τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τους συλλόγους που διαθέτουν προπονητικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κίνητρα είναι συμβατά με τους κανόνες της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίζει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο όταν αναπτύσσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις·

40.   τονίζει την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος στο οποίο οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αναπτυχθούν και να ανατραφούν με πνεύμα εντιμότητας και ευ αγωνίζεσθαι·

41.   προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πτυχές των αθλητικών πολιτικών, με στόχο την περαιτέρω μείωση της συνεχιζόμενης διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο ως προς την εκπροσώπηση στους αθλητικούς φορείς και την αμοιβή, όσο και ως προς την ουσιαστική συμμετοχή στον αθλητισμό, εξισορροπώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από το άθλημα·

Ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας

42.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις διαφορές που υπάρχουν στην κοινωνική και φορολογική νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών και την έλλειψη βούλησης από μέρους τους για την επίλυση του ζητήματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

43.   υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

44.   πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα σχετικά με τους μάνατζερ των παικτών απαιτεί από τους αρμόδιους ποδοσφαιρικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα, και σε διαβούλευση με την Επιτροπή, να βελτιώσουν τους κανόνες που διέπουν τους μάνατζερ των παικτών· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες της UEFA για τη ρύθμιση του καθεστώτος των διαμεσολαβητών παικτών, εφόσον είναι απαραίτητο, υποβάλλοντας πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαμεσολαβητές παικτών η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: αυστηρά πρότυπα και κριτήρια εξέτασης για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να εργαστεί ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών· διαφάνεια στις συναλλαγές των μάνατζερ· ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για τις συμβάσεις των μάνατζερ· αποτελεσματικό εποπτικό και πειθαρχικό σύστημα από τους ευρωπαϊκούς διοικητικούς φορείς· εισαγωγή "συστήματος χορήγησης αδειών μάνατζερ" και μητρώου των μάνατζερ· και τέλος, "διπλή εκπροσώπηση" και πληρωμή των μάνατζερ από τους παίκτες·

45.   καλεί την UEFA και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα όπως η διάρκεια των συμβολαίων, ο ορισμός της περιόδου προσαρμογής, δυνατότητες για τερματισμό των συμβολαίων και καταβολή αποζημίωσης σε προπονητές συλλόγων, καθώς μπορεί να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ παικτών και εργοδοτών·

46.   επικροτεί την κίνηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro), της UEFA και των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομίλων (EPFL) για την προώθηση των δικαιωμάτων των παικτών, διασφαλίζοντας ότι στους παίκτες παρέχονται πάντοτε γραπτά συμβόλαια με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις·

47.   αναγνωρίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η νομοθεσία για την απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλισθεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών παικτών και η εκπλήρωση από την πλευρά τους των υποχρεώσεών τους ως εργαζομένων·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά τις πρωτοβουλίες και τις εκστρατείες για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στις βιομηχανίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και να εξετάσει όλες τις πολιτικές και νομικές δυνατότητες προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·

Καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων

49.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους όσοι συμμετέχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αναλάβουν, δεδομένου ότι το νόμιμο δικαίωμα για έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων ισχύει επίσης και για τους ποδοσφαιριστές, την ευθύνη τους για τη συνέχιση και την εντατικοποίηση του αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καταδικάζοντας κάθε είδος διάκρισης εντός και εκτός του γηπέδου· ζητεί την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων που υπαγορεύονται από διακρίσεις στο ποδόσφαιρο, περιλαμβανομένης της επιλογής αποβολής παικτών, συλλόγων και ποδοσφαιρικών ενώσεων ή αποκλεισμού τους από τη διοργάνωση, και παροχής στους διαιτητές περισσότερων επιλογών αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, επί παραδείγματι με τη διακοπή των αγώνων· ζητεί από την UEFA και τα εθνικά πρωταθλήματα να εφαρμόσουν πειθαρχικούς κανόνες με συνεκτικό, αυστηρό και συντονισμένο τρόπο, χωρίς να παραμελείται η οικονομική κατάσταση των συλλόγων·

50.   καλεί επίσης εν προκειμένω την Επιτροπή, την UEFA και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν δράση όσον αφορά τη Δήλωση του Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο(5)· επικροτεί την UEFA και τη FIFA για την ενσωμάτωση σκληρότερων κυρώσεων στα καταστατικά τους και για τη λήψη μέτρων, και προσβλέπει σε περαιτέρω δράση από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές στον τομέα του ποδοσφαίρου·

51.   καλεί την Επιτροπή, την UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μην επιτρέψουν να μείνουν ατιμώρητες άλλες μορφές διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις λόγω φύλου, καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλης αιτίας, εντός ή εκτός των ποδοσφαιρικών γηπέδων·

52.   καταδικάζει κάθε μορφή βίαιης συμπεριφοράς στα γήπεδα ποδοσφαίρου, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα αυστηρότερα μέτρα που διαθέτουν προκειμένου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας στον χώρο του αθλητισμού και εκφράζει την υποστήριξή του για τα μέτρα της UEFA που στοχεύουν στον τερματισμό της βίας·

Δίκαιο του ανταγωνισμού και εσωτερική αγορά

53.   πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργία προσαρμοσμένου συστήματος ελέγχου του κόστους θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής σταθερότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των ομάδων, παραδείγματος χάρη εφόσον ενσωματωθεί σε ένα ενημερωμένο σύστημα χορήγησης άδειας στους συλλόγους·

54.   θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να εξασφαλίζει την αλληλεξάρτηση των ανταγωνιστών και την ανάγκη για διασφάλιση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των αγώνων, πράγμα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για τις αθλητικές ενώσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν συγκεκριμένο πλαίσιο στην αγορά για την παραγωγή και τη διάθεση αθλητικών γεγονότων· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, λόγω του αυξανόμενου οικονομικού βάρους αυτών των δραστηριοτήτων, δεν δικαιολογούν την αυτόματη εξαίρεση από τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο·

55.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, αναφέροντας ποιου είδους κρατική στήριξη είναι αποδεκτή και νόμιμη για την επίτευξη του κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ρόλου που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο όσον αφορά την οικονομική ή άλλης μορφής ενίσχυση που χορηγείται από τις δημόσιες αρχές για την παροχή ή την αναβάθμιση ποδοσφαιρικών σταδίων ή εγκαταστάσεων·

56.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να εξετάσουν τις συνέπειες μιας πιθανής απελευθέρωσης της αγοράς στοιχημάτων και τους μηχανισμούς διασφάλισης της χρηματοδότησης του αθλητισμού γενικά και του ποδοσφαίρου ειδικά, και να αναζητήσουν μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των εθνικών και ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων·

57.   αναγνωρίζει τη σημασία των εμπορικών σημάτων στον κλάδο του αθλητισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

58.   επισημαίνει ότι συχνά υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εισιτηρίων για σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, γεγονός που είναι επωφελές για τους διοργανωτές, αλλά επιζήμιο για τους καταναλωτές· τονίζει ότι πρέπει να συνεκτιμώνται πλήρως τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τη διανομή εισιτηρίων και ότι πρέπει να διασφαλίζονται δίκαιες και χωρίς διακρίσεις πωλήσεις εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η διανομή εισιτηρίων μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να περιοριστεί σε μέλη των συλλόγων φιλάθλων, των ταξιδιωτικών συλλόγων ή παρεμφερών δομών, η προσχώρηση στις οποίες δεν υπόκειται σε διακρίσεις·

Πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και δίκαιο του ανταγωνισμού

59.   υποστηρίζει ότι η συλλογική πώληση για όλα τα πρωταθλήματα είναι θεμελιώδης για την προστασία του χρηματοοικονομικού μοντέλου αλληλεγγύης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου· επιδοκιμάζει τη σχετική δημόσια συζήτηση και περαιτέρω διερεύνηση από την Επιτροπή για το αν αυτό το μοντέλο θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη τόσο για πανευρωπαϊκά όσο και για εγχώρια πρωταθλήματα, όπως προτείνεται από την Independent Sport Review του 2006· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στον οικονομικό τομέα και στον τομέα του αθλητισμού των αποφάσεών της σχετικά με τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω αποφάσεις αποφέρουν ή όχι αποτελέσματα·

60.   τονίζει ότι η πώληση των δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης που επενδύουν στα ευρωπαϊκά εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα θα πρέπει να συμμορφώνεται πάντα με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, και να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης που θα ολοκληρώνεται με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· φρονεί, με την εν λόγω διάταξη, ότι στην αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όσο το δυνατό περισσότεροι φίλαθλοι, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών καναλιών·

61.   τονίζει την εξαιρετική σημασία του άρθρου 3α της ισχύουσας οδηγίας για την "τηλεόραση χωρίς σύνορα" 97/36/ΕΚ(6)·

62.   επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα έσοδα από τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης να διανέμονται με δίκαιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αλληλεγγύη μεταξύ του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλήματος και μεταξύ των διαγωνιζόμενων συλλόγων σε όλα τα πρωταθλήματα· σημειώνει ότι η σημερινή διανομή των κερδών από τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης στο Κύπελλο Πρωταθλητριών (Champions League) της UEFA αντικατοπτρίζει σε σημαντικό βαθμό το μέγεθος των εθνικών τηλεοπτικών αγορών των συλλόγων· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό ευνοεί τις μεγάλες χώρες, περιορίζοντας συνεπώς την ισχύ των συλλόγων από τις μικρότερες χώρες·

63.   καλεί, για τον λόγο αυτόν, την UEFA μαζί με την Επιτροπή, να συνεχίσουν να εξετάζουν μηχανισμούς για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής ισορροπίας σε αυτό τον τομέα, μέσω αυξημένης αναδιανομής·

64.   επισημαίνει ότι η τηλεοπτική μετάδοση αθλητικών διοργανώσεων γίνεται ολοένα και περισσότερο από κωδικοποιημένα ή συνδρομητικά κανάλια, και ότι οι εν λόγω διοργανώσεις καθίστανται συνεπώς απρόσιτες για πολλούς καταναλωτές·

Ντόπινγκ

65.   συνιστά να αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση του ντόπινγκ σημαντικό μέλημα για τα κράτη μέλη· ζητεί πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης του ντόπινγκ και υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των παρατυπιών με τη βοήθεια των ελέγχων, της έρευνας, των ανιχνεύσεων, της διαρκούς παράλληλης παρακολούθησης από ανεξάρτητους ιατρούς, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα της πρόληψης και της κατάρτισης· ζητεί από τους επαγγελματικούς συλλόγους την ανάληψη δέσμευσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και την παρακολούθηση της σχετικής συμμόρφωσης μέσω εσωτερικών ελέγχων·

o
o   o

66.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην UEFA και τη FIFA, τους EPFL, το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Σωματείων και την FIFPro.

(1) COM(1999)0644.
(2) Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, 7-9 Δεκεμβρίου 2000, Παράρτημα IV.
(3) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 12.
(5) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 143.
(6) ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου