Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2075(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0110/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0110/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0109

Elfogadott szövegek
PDF 295kWORD 50k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
Mentesítés, 2005: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0469/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276 . cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0110/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásba foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztoshoz, illetve gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0469/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276 . cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0110/2007),

1.   megállapítja, hogy 2005-ben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság106 880 105,67 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 94,99% volt;

2.   megállapítja, hogy az időbeli elhatárolás szerinti könyvelés 2005. január 1-jei bevezetését követően a Tanács pénzügyi kimutatásai 3 811 889,47 EUR összegű negatív mérleget mutatnak (hiány) és azonos összegű aktívákat és passzívákat (168 387 721,19 EUR);

3.   tudomásul veszi a Számvevőszék által a 2005-ös éves jelentés 10.16. bekezdésében tett megjegyzést, amely szerint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közös szolgálataira kiterjedő pénzügyi és szerződéses tevékenységek összehangolásáért felelős egység 2005-ös felállítása ellenére mégis felmerültek hiányosságok az új egység és operatív egységek között az egyes beszerzési és koordinációs eljárások operatív irányításával kapcsolatban, amelyeket még nem határoztak meg egyértelműen;

4.   emlékeztet arra, hogy 2005-ben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tárgyalásokat kezdett a Bizottsággal a van Maerlant épületben található irodahelyiségek átadásáról; megjegyzi továbbá, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság/Régiók Bizottsága irodahelyiségekkel kapcsolatos igényeinek felmérésére szolgáló kérdőívre adott válaszában úgy nyilatkozott, hogy a van Maerlant épület irodáinak átvétele után a két intézmény az elkövetkező években nem támaszt igényt további épületekre;

5.   üdvözli, hogy 2004 óta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság valamennyi plenáris ülésére az Európai Parlament épületeiben került sor;

6.   megjegyzi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységi jelentéséből, hogy az intézmény jegyzője felkérte az illetékes pénzügyi szereplőket és a quaestorokat, hogy vegyék fontolóra egy egyértelműbb rendszer létrehozását az útiköltségek visszatérítésére, valamint az utazási pótlékok és napidíjak kifizetésére, különösen a szabályokban előre nem látott helyzetekre vonatkozólag;

7.   észrevételezi, hogy a belga hatóságok által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyik volt tagja ellen az útiköltségek tekintetében indított büntetőeljárást követően (amelyre hivatkozott Parlament 2006. április 27-i mentesítési állásfoglalásának(6) 4. bekezdése is) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kártérítés iránti polgári keresetet nyújtott be, amelyben a belga bíróság ítélete 2007 közepe táján várható;

8.   érdeklődéssel veszi tudomásul, hogy a főtitkár és a belső ellenőr minden héten azonos időben rendszeres megbeszéléseket tart annak érdekében, hogy a belső ellenőr naprakészen tájékozódhasson az intézmény tevékenységeivel és az ott zajló eseményekkel kapcsolatban, és hogy a főtitkár maximálisan figyelembe vehesse a belső ellenőr megjegyzéseit;

9.   megjegyzi, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága jelenleg azt fontolgatja, hogy bizonyos tevékenységeit továbbra is közös szolgálatok segítségével irányítsa-e, és ha igen, az együttműködésnek milyen formát kellene öltenie a jövőben;

10.   megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti igazgatási együttműködés mindkét bizottság számára előnyös kell, hogy legyen, és pénzügyi előnyöket kell, hogy hozzon az EU adófizetői számára; ragaszkodik ahhoz, hogy a két bizottság közötti igazgatási együttműködés érdekében létrehozott új struktúráknak pénzügyi és szervezeti előnyöket eredményezzenek; követeli, hogy mindkét bizottság találjon megfelelő módot az igazgatási együttműködés folytatására;

11.   emlékeztet arra, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közös szolgálataik segítségével bizonyos tevékenységek (fordítás, nyomtatás, épületek, biztonság, könyvtár, beszerzések, étkeztetés, teremőrzés, orvosi szolgálat, autók és sofőrök, informatika stb.) irányítását közösen végzi, és hogy együttműködési megállapodását nemrégiben hat hónapra megújította (további hat hónapos hosszabbítás lehetőségével), azon döntés függvényében, hogy az együttműködés folytatódjon-e a jövőben;

12.   felkéri a Régiók Bizottságát és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy mivel jelentős eltérések mutatkoznak a közös szolgálatok és a Régiók Bizottsága két külső szakértője által készített jelentések megállapításai között, közösen elemezze – szükség esetén a Számvevőszék segítségével – az együttműködésből fakadó pontos költségekre, előnyökre és megtakarításokra vonatkozó megfelelő teljesítménymutatókat, és vizsgálata eredményét 2007. október 31-ig nyújtsa be az illetékes bizottságnak.

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. . Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(6) HL L 340., 2006.12.6., 41. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat