Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2170(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0111/2007

Texte depuse :

A6-0111/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.9

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0111

Texte adoptate
PDF 209kWORD 54k
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Secţiunea VIIIB, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2005, Secţiunea VIIIB - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2005 - Volumul I (C6-0472/2006)(2),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi Europene privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005 şi rapoartele sale speciale, însoţite fiecare de răspunsurile instituţiilor verificate(3) ,

–   având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0111/2007),

1.   acordă Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului European şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 60, 8.3.2005.
(2) JO C 264, 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263, 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263, 31.10.2006, p.10.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).


2.Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 conţinând observaţiile ce fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2005, Secţiunea VIIIB – Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2005 - Volumul I (C6-0472/2006)(2),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005 şi rapoartele sale speciale, însoţite fiecare de răspunsurile instituţiilor verificate(3) ,

–   având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0111/2007),

1.   constată că, în 2005, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) a avut la dispoziţie credite de angajament în valoare de 2.840.733 EUR, cu o rată de utilizare de 82,77 %;

2.   constată că, în urma auditării AEPD, Curtea de Conturi Europeană nu a făcut nici o observaţie de fond; constată că, în urma introducerii contabilităţii de angajamente începând de la 1 ianuarie 2005, situaţiile financiare ale AEPD prezintă un rezultat economic pozitiv de 211 631 EUR şi un excedent al pasivului în raport cu activul de 202 504 EUR;

3.   constată că 2005 este primul an în care AEPD a fost complet operaţională; aminteşte că bugetul pentru 2005 a reprezentat o creştere cu 48,8% faţă de bugetul pentru 2004

4.   constată că AEPD a prezentat un buget de 5 080 699 EUR pentru 2007, ceea ce reprezintă o creştere cu 23% faţă de bugetul definitiv pentru 2006 (4 147 378 EUR), reflectând cererea de 5 noi posturi, extinderea birourilor şi o creştere a costurilor de traducere;

5.   aminteşte că la 24 iunie 2004, Secretarii Generali ai Comisiei, Parlamentului şi Consiliului au semnat cu AEPD un acord de cooperare administrativă vizând acordarea de asistenţă AEPD, pentru o perioadă iniţială de trei ani, conform căruia:

   contabilul şi auditorul intern al Comisiei sunt numiţi contabil, respectiv, auditor intern al AEPD;
   departamentele Comisiei acordă asistenţă pentru toate sarcinile referitoare la gestionarea persoanelor care lucrează cu instituţia (determinarea indemnizaţiilor, plata salariilor, rambursarea costurilor medicale, plata misiunilor etc.);
   departamentele Comisiei acordă, de asemenea, asistenţă AEPD pentru elaborarea şi execuţia bugetului;
   AEPD se instalează în clădirile Parlamentului European; departamentele Parlamentului acordă AEPD asistenţă în ceea ce priveşte echipamentele materiale şi cunoştinţele tehnice aferente instalării (securitatea clădirilor, servicii poştale, computere, telefoane, birouri şi aprovizionare);
   Consiliul asigură serviciile de traducere;

6.   constată că, la 7 decembrie 2006, acordul de cooperare administrativă a fost reînnoit pentru o perioadă de 3 ani, cu efect de la 16 ianuarie 2007;

7.   constată că, printr-o decizie din 7 noiembrie 2006, AEPD a decis să creeze o structură de control intern adaptată activităţilor şi cerinţelor instituţiei;

8.   salută decizia AEPD şi a adjunctului acesteia de a publica anual o declaraţie privind interesele lor economice şi financiare, imediat ce noul lor site internet va fi terminat, la începutul anului 2007; constată că, între timp, aceştia au transmis declaraţii scrise privind interesele lor financiare pentru anii 2005 şi 2006, într-un formular similar cu cel completat în fiecare an de deputaţii în Parlamentul European, fără a indica activităţile profesionale, funcţiile sau activităţile remunerate care trebuie declarate sau alte informaţii pertinente;

9.   salută disponibilitatea manifestată de AEPD de a se asocia acordului interinstituţional privind Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi o încurajează să ia, cât mai curând posibil, toate măsurile necesare în acest scop.

(1) JO L 60, 8.3.2005.
(2) JO C 264, 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263, 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263, 31.10.2006, p.10.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate