Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2153(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0097/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0097/2007

Viták :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.11

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0113

Elfogadott szövegek
PDF 413kWORD 105k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEDEFOP
P6_TA(2007)0113A6-0097/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

‐   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére, a Központ válaszaival együtt(2),

‐   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

‐   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

‐   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 12a. cikkére,

‐   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(5) 185. cikkében említett szervezetek számára készült költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

‐   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0097/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatója számára a Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 28. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 60. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosította.
(4) HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A rendeletet utoljára a 2051/2004/EK rendelet (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosította.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolás lezárásáról (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

‐   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére, a Központ válaszaival együtt(2),

‐   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

‐   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

‐   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 12a. cikkére,

‐   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(5) 185. cikkében említett szervezetek számára készült költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

‐   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0097/2007),

1.   megállapítja, hogy az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ végleges éves beszámolója a 2004-es és a 2005-ös pénzügyi évekre vonatkozóan a következõképpen alakul:

A bevételek és kiadások elszámolása a 2004. és a 2005. pénzügyi évben (1000 EUR)

2005

2004

Bevételek

Bizottsági támogatások

16 418

13 700

Célhoz kötött bevételek

573

724

Egyéb bevételek

36

42

Összesen (a)

17 027

14 466

Költségvetési kiadások a pénzügyi évre vonatkozóan

Személyzeti kiadások - I költségvetési cím

Kifizetések

8 862

8 579

Átvitt előirányzatok

213

466

Adminisztráció - II költségvetési cím

Kifizetések

865

768

Átvitt előirányzatok

334

542

Működés - III költségvetési cím (kivéve a célhoz kötött bevételeket)

Kifizetések a pénzügyi évre vonatkozó kifizetési előirányzatok alapján

2 466

2 508

Kifizetések a 2003.12.31-én fennálló kötelezettségvállalások alapján

2 119

2 702

Átvitt előirányzatok

Célhoz kötött bevételek (PHARE és harmadik országok)

Kifizetések

68

415

Átvitt előirányzatok

505

309

Összesen (b)

15 433

16 289

Pénzügyi év eredménye (a-b)

1 594

-1 823

Az előző pénzügyi év átvitt eredménye

375

-993

N-1 átvitt és törölt előirányzatok (nem differenciált előirányzatok, I. és II. Cím)

111

56

A célhoz kötött bevételekből átvitt, törölt előirányzat (nem differenciált előirányzat, III. Cím)

A 3. Címbe átvitt N-1 semlegesítése, átállással az alábbiakra:

93

 

 3 138

Az előző pénzügyi év nem felhasznált, újra felhasználandó előirányzatai

1

Visszatérítések a Bizottsághoz

0

Árfolyamkülönbözet

1

-4

Pénzügyi év egyenlege

2 173

375

Forrás: Az információkat a Központ szolgáltatta - Ez a táblázat a Központ által szolgáltatott adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevõszéknek, valamint gondoskodjon azok közzétételérõl az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 28. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 60. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosította.
(4) HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A rendeletet utoljára a 2051/2004/EK rendelet (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosította.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére, a Központ válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 12a. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK,(5) Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervezetek számára készült költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0097/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek – fenntartások megfogalmazása mellett – egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2006. április 27-én a Parlament megadta a mentesítést a Központ 2004-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan az igazgatónak(6), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

   sürgette, hogy a Központ biztosítsa az elszámolás teljességét, és az összes tevékenység megfelelő ellenőrzését, beleértve az alkalmazotti étkezde beszerzéseit és értékesítéseit is;
   a szerződések odaítélésének eljárásában tudomásul veszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a Központ annak érdekében tett, hogy az említett szabálytalanságok ne ismétlődjenek meg; felhívja a Központot, hogy biztosítsa a pályázati kiírások és a versenyszabályok szigorú betartását;
   hangsúlyozza a felvételi eljárás tisztességességének, nyitottságának és átláthatóságának szükségességét;

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő EU-ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó orientációs keretbe; úgy véli, hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri a Bizottságot ezért, hogy határozzon meg az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozó átfogó orientációs keretet; bármilyen új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek képviseletei közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon tanulmányról;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben egy ügynökség hozzáadott értékéről negatív értékelés születik, tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újrafogalmazására vagy az ügynökség bezárására;

5.   tekintettel a szabályozó ügynökségek növekvő számára, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ezen ügynökségek szervezeti beépítéséről szóló intézményközi megállapodás-tervezetre vonatkozó tárgyalások még nem vezettek eredményre, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevőszékkel egyeztetve tegyenek meg minden intézkedést egy ilyen megállapodás gyors létrehozására;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig biztosítsanak blokkoló kisebbséget a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben és újraalapításuk során ezt előzetesen vegyék figyelembe;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésében hozzon létre további fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az uniós források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapszabályzatuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében ellenőrizze a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és készítsen erről jelentést a Parlament illetékes bizottságai számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, valamint összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatásnál, még nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai segítséget, tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja az összes ügynökségben a felügyeleti szerv hiányát, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az uniós ügynökségek közötti koordinációban bekövetkezett jelentős javulást, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat, és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és megerősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására, és fejlesszen ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető lesz;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és az túlzott költségvetés)vonatkozásában és , és leginkább az integrált belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   felhívja a Központot, hogy kerülje el a 2005-ös pénzügyi évhez hasonló helyzetet, amikor a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 90 %-os, illetve közel 85 %-os volt; ugyanakkor a működési tevékenységek előirányzatait viszont – különösen a szerződés-odaítélési eljárások átszervezése után – nem használták ki kellően (a kötelezettségvállalási előirányzatok 15 %-át és a kifizetési előirányzatok 20 %-át törölték, az előirányzatok 15 %-át pedig átvitték);

22.   felhívja a Központot, hogy az év során végezze el a programozás "finomhangolását" és javítsa az ellenőrzést. Ebben az összefüggésben a Számvevőszék megjegyzi, hogy a Központ – saját pénzügyi szabályzatának előírása ellenére – nem állt át a tevékenységalapú irányításra, pedig ennek a teljesítményellenőrzés javítása érdekében meg kellett volna történnie;

23.   felhívja a Központot, hogy orvosolja az általa használt számviteli szoftverben (FIBUS) felismert hiányosságokat, amely nem teszi lehetővé a lejárt kötelezettségvállalások zárolását, és a kifizetési utalványok elektronikus aláírására szolgáló eljárás nem felel meg a hatályos rendelkezéseknek, és amelyben nem könnyű a műveletek nyomon követése;

24.   kéri, hogy teljes mértékben alkalmazzák a számvitelért felelős tisztviselő és az engedélyező tisztviselő feladatai szétválasztásának elvét, a 2005-ös helyzethez hasonló helyzetek elkerülésére, amikor is a számvitelért felelős tisztviselő egyes feladatait az engedélyező tisztviselő alá tartozó szervezeti egységek látták el;

25.   megállapítja, hogy a Központ válaszában utal arra, hogy a hozott intézkedések biztosítják az eljárások szabályszerűségét, ezért bízik abban, hogy a Központ eleget tesz a Számvevőszék ajánlásainak, annál is inkább, mivel a belső ellenőrzési szolgálat 2006 őszén nem állapított meg szabálytalanságokat, és igazolja, hogy a Központ által hozott intézkedések a kívánt hatást eredményezték;

26.   felhívja a Központot, hogy készítsen kockázatelemzést, határozza meg az utólagos ellenőrzések gyakoriságát és jellegét, és készítsen leírást az irányítási eljárásokról és a belső ellenőrzési rendszerekről;

27.   felhívja a Központot, hogy sürgősen alakítsa ki az alkalmazottak panaszainak kezelésére létrehozott fellebbezési bizottság megbízását, amely bizottság nem lépheti túl hatáskörét;

28.   ragaszkodik hozzá, hogy a Központ alkalmazzon szabványos munkaerő-felvételi eljárásokat a 2005-ös helyzet elkerülése érdekében, amikor is belső versenyvizsga útján töltöttek be egy fontos vezetői állást, amelyre több jelentkező lett volna, ha a versenyvizsgán külsősök is indulhatnak;

29.   aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék által a megvizsgált szerződésekben feltárt szabálytalanságok igen magas aránya miatt, ahol hat szerződés közül egy kivételével mindegyiknél talált hiányosságokat(7); követeli, hogy a Központ tegyen lépéseket a szervezeti felépítésben, illetve a pályázati eljárásokban megállapított hiányosságok orvoslása érdekében;

30.   úgy véli, hogy a Központnak harmonizálnia kellene az informatikai kérdésekhez való hozzáállását, különösen az internetes és intranetes oldalak létrehozásakor, és hogy a jelenlegi szétaprózottság műszaki kockázatokat és túlzott költségeket von maga után;

31.   ösztönzi a Központot, hogy folytassa kommunikációja javítása érdekében tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a nyilvánosság bővebb tájékoztatást kapjon a tevékenységéről.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 28. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 60. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosította.
(4) HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A rendeletet utoljára a 2051/2004/EK rendelet (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosította.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 340., 2006.12.6., 63. o.
(7) A Központ nem tudta megindokolni, hogy miért választotta az alkalmazott eljárást, vagy nem tudta megmondani, hogy miért az illető pályázókat kérték fel pályázatok benyújtására, illetve nem volt megfelelő a szerződések dokumentációja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat