Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2154(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0098/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0098/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.12

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0114

Elfogadott szövegek
PDF 415kWORD 100k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évének végleges elszámolásáról, valamint az Alapítvány válaszaira(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom 185. cikkében szereplő intézmények általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0098/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évére szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL C 266, 2006.10.31., 37., o.
(2) HL C 312, 2006.12.19., 80. o.
(3) HL L 248, 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelet által módosítva (HL L 390, 2006.12.30., 1. o.)
(4) HL L 139, 1975.5.30., 1. o. Legutóbb az 1111/2005/EK rendelet által módosítva (HL L 184, 2005.7.15., 1. o.)
(5) HL L 357, 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolás lezárásáról C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évének végleges elszámolásáról, az Alapítvány válaszaira(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom 185. cikkében szereplő intézmények általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0098/2007),

1.   az alábbiak szerint tudomásul veszi az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2004. és 2005. pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását:

A bevételek és kiadások elszámolása a 2004. és a 2005. pénzügyi évben (1000 EUR)

 

2005

2004

Bevételek

 

 

Bizottsági támogatások

18 800

18 000

Egyéb bevételek

5

5

Bevételek szolgáltatások nyújtása után

158

81

Összesen (a)

18 963

18 086

Kiadások

 

 

Személyzeti kiadások - I költségvetési cím

 

 

Kifizetések

8 814

8 606

Átvitt előirányzatok

157

132

 

 

 

Adminisztráció - II költségvetési cím

 

 

Kifizetések

875

1 267

Átvitt előirányzatok

507

489

 

 

 

Működés - III költségvetési cím

 

 

Kifizetések

4 967

5 056

Átvitt előirányzatok

3 809

2 522

Összesen (b)

19 130

18 072

Pénzügyi év eredménye (a-b)

-167

14

Az előző pénzügyi év átvitt eredménye

-1 224

-1 296

Átvitt és törölt előirányzatok

71

34

Az előző pénzügyi év újra felhasználandó és nem felhasznált előirányzatai

0

18

Beszedett PHARE bevétel

260

0

Beszedendő PHARE bevétel

0

0

PHARE kiadás

-145

0

Egyéb kiigazítások

0

10

Árfolyamkülönbözet

0

-4

Pénzügyi év egyenlege

-1 205

-1 224

Forrás: Az Alapítvány adatai. A táblázat az Alapítvány éves elszámolásaiban szereplő adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre vonatkozó elszámolását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL C 266, 2006.10.31., 37., o.
(2) HL C 312, 2006.12.19., 80. o.
(3) HL L 248, 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelet által módosítva (HL L 390, 2006.12.30., 1. o.)
(4) HL L 139, 1975.5.30., 1. o. Legutóbb az 1111/2005/EK rendelet által módosítva (HL L 184, 2005.7.15., 1. o.)
(5) HL L 357, 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évének végleges elszámolásáról, valamint az Alapítvány válaszaira(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom 185. cikkében szereplő intézmények általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0098/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2006. április 27-én a Parlament megadta a mentesítést az Alapítvány 2004-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan az igazgatónak(6), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

   tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2005-re átvitt előirányzatok 37%-a 2004 decemberében vállalt kötelezettségekhez, ezek többsége pedig 2005-ben elkészítendő tanulmányokra vonatkozó szerződésekhez kapcsolódik;
   emlékezteti az Alapítványt a költségvetés évenkéntiségének elvére, és sürgeti, hogy tartsa tiszteletben ezt az elvet a költségvetési hatóság által megállapított költségvetések pontos és átlátható végrehajtásának lehetővé tétele érdekében;

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő EU-ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó politikai keretbe, és hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri ezért a Bizottságot, hogy határozzon meg átfogó orientációs keretet az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozóan, és minden új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon elemzésről;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által létrehozott hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben valamelyik ügynökség hozzáadott értékéről negatív értékelés születik, tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újraformálására vagy bezárására;

5.   figyelembe véve a szabályozó ügynökségek folyamatosan növekvő számát, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ezen intézmények irányításáról szóló intézményközi megállapodás-tervezetre vonatkozó tárgyalások még nem fejeződtek be, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevőszékkel együttműködve tegyenek meg minden intézkedést egy ilyen megállapodás gyors létrehozására;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig biztosítsanak blokkoló kisebbséget a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben és új ügynökségek létrehozásakor ezt előzetesen vegyék figyelembe;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésébe foglaljon bele egy újabb fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az EU-források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapszabályzatuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében ellenőrizze teljesítményüket, és készítsen erről jelentést a Parlament illetékes bizottsága számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, és hogy összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatásnál, egyre nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; úgy véli, hogy az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy növelje az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai támogatást tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja, hogy egyik ügynökségnek sincs felügyeleti szerve, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az uniós ügynökségek közötti koordináció jelentős javulását, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat, és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület szereplőivel való fokozottabb együttműködésre és tevékenységük összehasonlításra (benchmarking); kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és növeljék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására és fejlesszen ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok elérése érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénzügyi) gazdálkodásáért is; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és túlköltekezés) vonatkozásában és legfőképpen az integrált belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségek munkaprogramjainak operatív és mérhető módon kell ismertetniük tevékenységüket, és az ügynökségeknek kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   felszólítja az Alapítványt, hogy az adminisztrációs kiadási (II. cím) és a működési tételek (III. cím) tekintetében fordítson nagyobb figyelmet a maradványrátára, amely mindkét tétel esetében magas, 37%, illetve 44% volt;

22.   felhívja a Bizottságot és az Alapítványt, hogy folytassák a nem-törölt előirányzatok helyzetének tisztázását;

23.   felhívja az Alapítványt, hogy nyújtson be munkaprogramot, amely operatív és mérhető módon ismerteti tevékenységét;

24.   úgy véli, hogy az Alapítvány fontos információforrás minden EU-intézmény, a politikai döntéshozatal és a széles körű nyilvánosság számára;

25.   aggodalmát fejezi ki, amiért 2005-ben nem talált olyan átfogó dokumentumot, amely az Alapítvány tevékenységének pénzügyi és működési kockázatait elemezné, sem pedig az elszámolást végző tisztviselőnek megküldött pénzügyi információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében az engedélyező tisztviselők által végzett eljárások érvényesítésére vonatkozó dokumentumot;

26.   ösztönzi az Alapítványt, hogy folytassa kommunikációs módszerei javítása érdekében tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a nyilvánosság bővebb tájékoztatást kaphasson tanulmányai eredményeiről, és ily módon gazdagítani lehessen a fontos kérdésekről, például a vállalatok szerkezetátalakítási intézkedéseinek hatásairól és okairól folytatott nyilvános vitát.

(1) HL C 266, 2006.10.31., 37., o.
(2) HL C 312, 2006.12.19., 80. o.
(3) HL L 248, 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelet által módosítva (HL L 390, 2006.12.30., 1. o.)
(4) HL L 139, 1975.5.30., 1. o. Legutóbb az 1111/2005/EK rendelet által módosítva (HL L 184, 2005.7.15., 1. o.)
(5) HL L 357, 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 340., 2006.12.6., 69. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat