Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2154(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0098/2007

Texte depuse :

A6-0098/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.12

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0114

Texte adoptate
PDF 580kWORD 119k
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile fundaţiei(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă,(4) în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

‐   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

‐   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0098/2007),

1.   acordă directorului executiv al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului fundaţiei aferent exerciţiului financiar 2005;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 37.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 80.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 1).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind închiderea conturilor anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005 (C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile fundaţiei(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă,(4) în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0098/2007),

1.   constată că situaţia conturilor anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 se prezintă după cum urmează:

Contul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 (în mii EUR)

 

2005

2004

Venituri

 

 

Subvenţii din partea Comisiei

18 800

18 000

Venituri diverse

5

5

Venituri din servicii prestate

158

81

Total venituri (a)

18 963

18 086

Cheltuieli

 

 

Personal - Titlul I din buget

 

 

Plăţi

8 814

8 606

Credite reportate

157

132

Administraţie - Titlul II din buget

 

 

Plăţi

875

1 267

Credite reportate

507

489

Activităţi de exploatare - Titlul III din buget

 

 

Plăţi

4 967

5 056

Credite reportate

3 809

2 522

Total cheltuieli (b)

19 130

18 072

Rezultatul exerciţiului financiar (a-b)

-167

14

Sold reportat din exerciţiul financiar anterior

-1 224

-1 296

Credite reportate şi anulate

71

34

Sume reportate din exerciţiul financiar anterior şi neutilizate

0

18

Venituri PHARE colectate

260

0

Venituri PHARE care urmează să fie colectate

0

0

Cheltuieli PHARE

-145

0

Alte ajustări

0

10

Diferenţe de curs valutar

0

-4

Soldul exerciţiului financiar

-1 205

-1 224

Sursa: Datele fundaţiei. Prezentul tabel rezumă datele furnizate de fundaţie în conturile sale anuale.

2.   aprobă închiderea conturilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 37.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 80.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 1).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile fundaţiei(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă(4), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0098/2007),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2005 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subiacente, în ansamblul lor;

B.   întrucât la 27 aprilie 2006 Parlamentul a acordat directorului descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului fundaţiei aferent exerciţiului financiar 2004(6), iar în rezoluţia care însoţea decizia Parlamentului de descărcare de gestiune, inter alia:

   lua notă de constatarea Curţii de Conturi conform căreia 37% dintre creditele reportate în 2005 erau aferente unor angajamente asumate în decembrie 2004 şi de faptul că majoritatea priveau contracte pentru studii ce urmau a fi realizate în 2005;
   reamintea fundaţiei principiul anualităţii bugetului şi îi solicita să respecte acest principiu pentru a permite execuţia corectă şi transparentă a bugetelor elaborate de autoritatea bugetară;

Aspecte generale privind majoritatea agenţiilor UE care necesită descărcarea individuală de gestiune

1.   consideră că numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii comunitare şi activităţile unora dintre ele nu par să se integreze într-un cadru politic global, că misiunile unor agenţii nu reflectă întotdeauna nevoile reale ale Uniunii, şi nici aşteptările cetăţenilor, şi constată că, în general, agenţiile nu au întotdeauna o imagine bună, şi nici o bună reputaţie;

2.   invită, prin urmare, Comisia să definească un cadru politic global privind instituirea de noi agenţii comunitare şi să prezinte un studiu asupra raportului costuri-beneficii înainte de a institui o nouă agenţie, asigurându-se că se evită suprapunerea activităţilor între agenţii sau cu misiunile altor organizaţii europene;

3.   solicită Curţii de Conturi să îşi dea avizul cu privire la studiul asupra raportului costuri-beneficii înainte ca Parlamentul să adopte o decizie;

4.   invită Comisia să prezinte, la fiecare cinci ani, un studiu privind valoarea adăugată a fiecărei agenţii existente; invită toate instituţiile pertinente ca, în cazul unei evaluări negative a valorii adăugate a unei agenţii, să ia măsurile care se impun, reformulând mandatul agenţiei respective sau închizând-o;

5.   având în vedere numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii de reglementare, regretă că negocierile privind proiectul de acord instituţional pentru încadrarea acestor agenţii nu s-au încheiat încă şi invită serviciile competente ale Comisiei să ia, împreună cu Curtea de Conturi, toate măsurile pentru ca acest acord să se realizeze rapid;

6.   constată că responsabilitatea bugetară a Comisiei presupune legături mai strânse între agenţii şi Comisie; solicită Comisiei şi Consiliului să ia toate măsurile pentru a acorda Comisiei, până la 31 decembrie 2007, o minoritate de blocaj în cadrul organismelor de control ale agenţiilor de reglementare şi să prevadă această minoritate de blocaj chiar de la început în cazul instituirii de noi agenţii;

7.   invită Curtea de Conturi să creeze un nou capitol în raportul său anual, consacrat tuturor agenţiilor cărora urmează să li se acorde descărcarea de gestiune în cadrul conturilor Comisiei, pentru a oferi o imagine mai clară a modului în care agenţiile utilizează fondurile UE;

8.   reaminteşte principiul conform căruia toate agenţiile comunitare, subvenţionate sau nu, primesc descărcarea de gestiune din partea Parlamentului, chiar şi în cazul în care, în temeiul actului lor constitutiv, intervine o autoritate de descărcare;

9.   invită Curtea de Conturi să realizeze audituri de performanţă pentru toate agenţiile şi să prezinte rapoarte în acest sens comisiilor relevante din Parlament, inclusiv Comisiei pentru control bugetar;

10.   constată că numărul de agenţii este în continuă creştere şi că, în conformitate cu responsabilitatea politică a Comisiei privind funcţionarea agenţiilor, care depăşeşte simpla asistenţă logistică, este tot mai necesar ca direcţiile generale din cadrul Comisiei care sunt responsabile cu instituirea şi supravegherea agenţiilor să dispună de o abordare comună în ceea ce priveşte agenţiile; consideră că o structură similară cu cea creată de agenţii pentru coordonare între DG implicate ar putea constitui o soluţie pragmatică pentru această abordare comună, la nivelul Comisiei, a tuturor aspectelor legate de agenţii;

11.   invită Comisia să amelioreze sprijinul administrativ şi tehnic acordat agenţiilor, ţinând seama de complexitatea crescândă a reglementărilor administrative ale Comunităţii şi de problemele tehnice;

12.   constată lipsa unui organism disciplinar în toate agenţiile comunitare şi invită Comisia să ia măsurile necesare pentru instituirea rapidă a unui astfel de mecanism;

13.   salută îmbunătăţirile considerabile constatate în coordonarea dintre agenţiile UE, care le permite să soluţioneze probleme recurente şi eficientizează cooperarea cu Comisia şi cu Parlamentul;

14.   consideră că instituirea de către mai multe agenţii a unui serviciu comun de asistenţă, care să asigure conformitatea sistemelor informatice de gestiune financiară cu sistemele Comisiei, este o măsură care trebuie dezvoltată şi extinsă;

15.   solicită agenţiilor să îmbunătăţească cooperarea dintre ele şi evaluarea comparativă cu actorii din domeniu; îndeamnă Comisia să adopte mijloacele pe care le va considera necesare pentru a ajuta agenţiile să-şi îmbunătăţească imaginea şi să mărească vizibilitatea activităţilor lor;

16.   solicită Comisiei să elaboreze o propunere de armonizare a formatului rapoartelor anuale ale agenţiilor şi să dezvolte indicatori de performanţă care să permită o comparaţie între nivelurile lor de eficienţă;

17.   invită agenţiile să prezinte, la începutului fiecărui an, indicatori de performanţă pe baza cărora să poată fi evaluate;

18.   invită toate agenţiile să utilizeze din ce în ce mai mult obiectivele SMART, ceea ce ar trebui să conducă la o planificare şi o realizare mai realiste a obiectivelor specifice;

19.   este de acord cu opinia Curţii de Conturi conform căreia Comisia este, de asemenea, responsabilă pentru gestiunea (financiară) a agenţiilor; îndeamnă, prin urmare, Comisia să supravegheze şi, dacă este cazul, să direcţioneze şi să ajute la gestiunea diferitelor agenţii, în special în ceea ce priveşte aplicarea corespunzătoare a procedurilor de licitaţie, transparenţa procedurilor de recrutare, buna gestiune financiară (subutilizare şi suprabugetare) şi, cel mai important, buna aplicare a normelor privind cadrul de control intern;

20.   consideră că programele de activitate ale agenţiilor ar trebui să prezinte contribuţiile acestora în termeni operaţionali şi măsurabili şi că ar trebui să se acorde atenţia cuvenită standardelor de control intern ale Comisiei;

Aspecte specifice

21.   invită fundaţia să acorde o atenţie sporită ratelor de reportare în ceea ce priveşte angajamentele pentru cheltuieli administrative (titlul II) şi activităţile operaţionale (titlul III), care s-au situat în 2005 la un nivel ridicat de 37%, respectiv 44%;

22.   invită Comisia şi fundaţia să continue să clarifice situaţia creditelor neanulate;

23.   invită fundaţia să prezinte un program de lucru care să reflecte contribuţia sa în termeni operaţionali şi măsurabili;

24.   consideră că fundaţia reprezintă o sursă de informaţii importante pentru toate instituţiile UE, pentru luarea deciziilor politice şi pentru publicul larg;

25.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la absenţa în 2005 a unui document exhaustiv de analiză a riscurilor generate de aspectele financiare şi operaţionale ale activităţilor fundaţiei şi a unei validări a procedurilor introduse de ordonatorii de credite pentru a asigura acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor financiare transmise contabilului, cu excepţia aspectelor care privesc procesarea datelor;

26.   încurajează fundaţia să continue eforturile de îmbunătăţire a metodelor sale de comunicare, pentru ca publicul să fie mai bine informat cu privire la rezultatele studiilor sale şi astfel să stimuleze dezbaterile publice cu privire la chestiuni importante, cum ar fi cauzele şi efectele măsurilor de restructurare a întreprinderilor;

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 37.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 80.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 1).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 340, 6.12.2006, p. 69.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate