Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2159(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0105/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0105/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.16

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0118

Elfogadott szövegek
PDF 423kWORD 121k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
P6_TA(2007)0118A6-0105/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget létrehozó 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 14. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(5) 185. cikkében említett szervezetek számára készült költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0105/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának a 2005-ös pénzügyi évére szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint annak szerves részét képezõ állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevõszéknek, és gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételrõl (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 19. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 24. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget létrehozó 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 14. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK,(5) Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervezetek számára készült költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0105/2007),

1.   megállapítja, hogy az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség végleges éves beszámolója a 2004-es és 2005-ös pénzügyi évre a következõképpen alakul:

A bevételek és kiadások elszámolása a 2004. és a 2005. pénzügyi évben (1000 EUR)

 

2005

2004

Bevételek

 

 

Közösségi támogatások

12 209

9 542

Egyéb támogatások

150

66

Egyéb bevételek

66

111

PHARE bevételek

340

121

Összes bevétel (a)

12 765

9 840

Kiadások

 

 

Személyzeti kiadások – I. költségvetési cím

 

 

Kifizetések

3 435

3 379

Átvitt elõirányzatok

75

60

Igazgatás –- II költségvetési cím

 

 

Kifizetések

1 052

966

Átvitt elõirányzatok

331

248

Mûködés – III költségvetési cím

 

 

Kifizetések (1)

4 589

2 426

Átvitt elõirányzatok

2 213

2 549

PHARE kiadás

 

 

Kifizetések

133

0

Átvitt elõirányzatok

206

0

Összes kiadás (b)

12 035

9 628

Pénzügyi év eredménye (c = a–b)

730

212

Átvitt és törölt elõirányzatok

404

887

Az elõzõ pénzügyi év nem felhasznált, újra felhasználandó elõirányzatai

0

Fel nem használt RO (PHARE II) elõirányzatok

144

Kifizetések a 2002-ben törölt kötelezettségvállalások alapján

0

Árfolyamkülönbözet

0

A Bizottságnak visszatérítendõ PHARE összegek.

-39

Kiigazítási tételek

24

3

A pénzügyi év gazdasági kiigazítások elõtti eredménye (d)

1 158

1 208

Az elõzõ pénzügyi év átvitt eredménye

-779

-1 987

Halmozott, gazdasági kiigazítások elõtti eredmény (e)

379

-779

Visszatérítendõ költségvetési bevétel

 

0

Egyéb visszatérítendõ bevétel

 

0

Eszközbeszerzés

171

57

Értékcsökkenés

-161

-174

Készlet

0

-6

Eszközök selejtezése

0

-91

Értékcsökkenés

0

88

Egyéb kiadások

 

-34

Az EK-nak visszatérítendõ, halmozott 2005. évi költségvetési eredmény

-379

 

PHARE III – kapott elõfinanszírozás

-206

 

Adott elõfinanszírozás

-314

 

Hosszú távú kintlevõségek

4

 

Költségvetési kiadások kiigazítása

1 990

 

Bevételek kiigazítása

-806

 

A növekménnyel kapcsolatos mûveletek visszkönyvelése

1 585

 

Kifizetett összegek átvezetése 2004-2005

-2 453

 

Gazdasági kiigazítások (f)

-571

-161

Pénzügyi év egyenlege (e+f)

587

-940

Forrás: Az Ügynökség adatai - A táblázat az Ügynökség éves beszámolójában szereplõ adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevõszéknek, valamint gondoskodjon azok közzétételérõl az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 19. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 24. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 14. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK,(5) Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervezetekre vonatkozó költségvetési keretrendeletet létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére.

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0105/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2006. április 27-én a Parlament mentesítést adott az ügynökség igazgatója számára a 2004-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(6), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

   üdvözli az átvitt előirányzatok csökkentése során elért eredményeket;
   sürgeti az ügynökséget, hogy a lehető leghamarabb léptesse életbe új pénzügyi szabályzatának részletes végrehajtási szabályait és a kockázatelemzésen alapuló belső ellenőrzési eljárásokat;
   kitart amellett, hogy az ügynökségnek tiszteletben kell tartania a keretszerződések időtartamára vonatkozó szabályokat;
   elvárja az ügynökségtől, hogy a jövőben az adott év negatív egyenlegeit vegye fel egy, a következő pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-módosításba;

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő uniós ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó orientációs keretbe; úgy véli, hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri a Bizottságot ezért, hogy határozzon meg az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozó átfogó orientációs keretet; bármilyen új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek képviseletei közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon tanulmányról;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben egy ügynökség hozzáadott értékéről negatív értékelés születik, tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újrafogalmazására vagy az ügynökség bezárására;

5.   figyelembe véve a szabályozó ügynökségek folyamatosan növekvõ számát, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ezen intézmények mûködési kereteirõl szóló intézményi megállapodástervezetre vonatkozó tárgyalások ez idáig nem vezettek eredményre, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevõszékkel együttmûködve tegyenek meg minden intézkedést egy ilyen megállapodás gyors létrehozására;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig biztosítsanak blokkoló kisebbséget a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben és újraalapításuk során ezt előzetesen vegyék figyelembe;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésében hozzon létre további fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az uniós források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapszabályzatuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében ellenőrizze a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és készítsen erről jelentést a Parlament illetékes bizottsága számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, valamint összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatásnál, még nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai segítséget tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja az összes ügynökségben a felügyeleti szerv hiányát, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az ügynökségek közötti koordinációban bekövetkezett jelentős javulást, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és megerősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására, és fejlesszen ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető lesz;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és az túlzott költségvetés)vonatkozásában és , és leginkább az integrált belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   megjegyzi, hogy a 2005-ös pénzügyi év költségvetésében szereplő előirányzatok kötelezettségvállalási aránya meghaladta a 90%-ot, és hogy a működési tevékenységekre (III. cím) vonatkozó előirányzatok áthozatalának aránya továbbra is magas maradt (30 %-os), ugyanakkor az átvitt előirányzatok törlési aránya megközelítette a 15%-ot; felhívja az Ügynökséget, hogy javítson a programozásán és szigorúbban tartsa be azt; megjegyzi, hogy a költségvetés igazgatása nagy számban tárt fel átcsoportosításokat a költségvetési sorok között, és úgy véli, hogy ezen átcsoportosítások támogató dokumentációja nem megfelelő; felhívja az Ügynökséget, hogy garantálja az átcsoportosításokra alkalmazandó szabályok és korlátozások betartását;

22.   az ügynökséget fontos információforrásnak tartja minden uniós szerv számára, a politikai döntések szempontjából, a vállalkozások és a széles körű nyilvánosság számára;

23.   megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési rendszer végrehajtása 2005-ben még nem történt meg, és hogy az irányító testület még nem fogadta el a belső ellenőrzés szabványait; sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy nem létezik kockázatelemzés és nincsenek ellenőrző listák az engedélyezésre jogosult tisztviselő és a működési ellenőrzést végző munkatársak igényeinek kielégítésére; felhívja az Ügynökséget, hogy az átláthatóság és a hatékonyság érdekében oldja meg ezeket a kérdéseket;

24.   megjegyzi, hogy az Ügynökség munkaerő-felvétellel kapcsolatos általános végrehajtási rendelkezései nem tartalmazzák a jelentkezők kiválasztásának különböző szakaszaiban betartandó követelményeket és formaságokat; ragaszkodik hozzá, hogy az e területen hozott döntéseket szigorúan dokumentálják az átláthatóság és a pártatlanság biztosítása érdekében;

25.   sajnálatosnak tartja, hogy a közbeszerzési eljárások során a pályázatok értékelésével foglalkozó bizottságnak az ajánlatok minőségével kapcsolatos véleményét gyakran nem támasztották alá bizonyítékokkal; sajnálatosnak tartja továbbá, hogy az értékelési jelentéseket a pályázatok értékelését végző bizottság összes tagja helyett egyedül csak a felelős engedélyezésre jogosult tisztviselő írta alá; felhívja az Ügynökséget, hogy tegyen még nagyobb erőfeszítéseket a beszerzési eljárások megfelelő dokumentálása érdekében;

26.   örül annak, hogy az Ügynökség javította kommunikációs módszereit, és szakértelmét egyre nagyobb mértékben veszik igénybe éppen a kis- és középvállalkozások.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 19. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 24. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosította.
(4) HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A rendeletet utoljára a 1112/2005/EK rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosította.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o
(6) HL L 340., 2006.12.6., 96. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat