Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2161(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0099/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0099/2007

Debates :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.18

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0120

Pieņemtie teksti
PDF 420kWORD 107k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra
P6_TA(2007)0120A6-0099/2007
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada pārskatiem ar aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un it īpaši tās 68. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0099/2007),

1.   sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 4. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 12. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1901/2006 (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un it īpaši tās 68. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0099/2007),

1.   konstatē, ka Eiropas Zāļu aģentūras galīgie pārskati attiecībā uz 2004. un 2005. finanšu gadu ir šādi:

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005

2004

Ieņēmumi

Maksājumi par tirdzniecības atļaujām

72 613

68 412

Komisijas subsīdija kopā ar subsīdijām, kas saņemtas no EEZ

  22 847 

20 529

Kopienas subsīdija medikamentiem, kas paredzēti reti sastopamu slimību ārstēšanai

6 110 

4 026

Atbalsts Kopienas programmām

0

0

Administratīvie ieņēmumi

3 423

1 973

Dažādi ieņēmumi

1 643

1 473

Kopā (a)

106 636

96 413

Izdevumi

Personāla izdevumi

40 057

34 333

Administratīvie izdevumi

17 022

11 224

Darbības izdevumi

41 999

38 573

Amortizācija

5 333

3 650

Citi izdevumi

104

280

Kopā (b)

104 515

88 060

Darbības rezultāti (c = a – b)

2 121

8 353

Finanšu rezultāti (e)

2 257

1 160

Saimnieciskās darbības rezultāti (f = c + e)

4 378

9 513

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šajā tabulā ir apkopoti aģentūras gada pārskatos sniegtie dati.

2.   apstiprina Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 4. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 12. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1901/2006 (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un it īpaši tās 68. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0099/2007),

A.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir ticami un ka notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi,

B.   tā kā 2006. gada 27. aprīlī Parlaments sniedza aģentūras direktoram apstiprinājumu par tās 2004. finanšu gada budžeta izpildi(6) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā:

   atzīmē Revīzijas palātas konstatējumu, ka ar bankām noslēgtie līgumi ir bijuši spēkā ilgāk par pieciem gadiem, tādējādi pārkāpjot aģentūras finanšu noteikumu īstenošanas noteikumus, kas nosaka, ka vismaz reizi piecos gados jāizsludina jauns konkursa uzaicinājums, atzīmē aģentūras atbildi, kurā sniegts skaidrojums par kavēšanās iemesliem attiecībā uz konkursa uzaicinājuma izsludināšanu un norādīti aģentūras guvumi, vedot tiešas sarunas ar attiecīgo banku, un ņems to vērā, apsverot grozījumus Finanšu regulā,
   norāda, ka jaunie tiesību akti farmācijas jomā, kurus pieņēma 2004. gadā, ievērojami ietekmēja aģentūras darbu un pārvaldības struktūras,

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina atsevišķi

1.   uzskata, ka aizvien pieaugošais Kopienas aģentūru skaits un dažu aģentūru darbība, šķiet, neiekļaujas vispārējā pamatievirzē un ka atsevišķu aģentūru uzdevumi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības faktiskās vajadzības un tās pilsoņu cerības, un konstatē, ka kopumā aģentūrām ne vienmēr ir laba reputācija un labas atsauksmes presē;

2.   tādēļ aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatievirzi attiecībā uz jaunu Kopienas aģentūru izveidi un ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu analīzi, vienlaikus raugoties, lai nenotiktu nekāda darbību pārklāšanās starp aģentūrām vai ar citu Eiropas organizāciju uzdevumiem;

3.   aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu par izmaksu un guvumu analīzi;

4.   aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5.   ņemot vērā regulatīvo aģentūru pieaugošo skaitu, pauž nožēlu, ka vēl nav pabeigtas sarunas saistībā ar iestāžu nolīguma projektu par šo aģentūru darbības pamatnoteikumiem, un aicina Komisijas kompetentos dienestus sadarbībā ar Revīzijas palātu darīt visu iespējamo, lai ātri noslēgtu šādu nolīgumu;

6.   konstatē, ka sakarā ar Komisijai deleģēto atbildību par budžeta pareizu izpildi ir nepieciešama ciešāka aģentūru piesaiste Komisijai; aicina Komisiju un Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai Komisijai līdz 2007. gada 31. decembrim paredzētu tādu pārstāvību regulatīvās aģentūras uzraugošās struktūrās, kas tai ļautu bloķēt lēmumu pieņemšanu, kā arī jau sākotnēji nodrošināt šādu pārstāvību jaunu aģentūru dibināšanas gadījumā;

7.   aicina Revīzijas palātu savā gada pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

8.   atgādina principu, saskaņā ar kuru visas Kopienas aģentūras, gan subsidçtâs, gan nesubsidçtâs, ir pakïautas Parlamentam attiecîbâ uz to budþeta izpildes apstiprinâðanu, pat gadîjumos, kad saskaòâ ar ðo aìentûru izveides tiesîbu aktiem darbojas budþeta izpildes apstiprinâðanas lçmçjinstitûcija;

9.   aicina Revīzijas palātu veikt izpildes revīzijas visās aģentūrās un ziņot par to rezultātiem attiecīgajām Parlamenta komitejām, tai skaitā Budžeta kontroles komitejai;

10.   atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka saskaņā ar Komisijas politisko atbildību par aģentūru darbību, kura ietver daudz vairāk par vienkāršu materiāltehnisku atbalstu, Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā kopēja pieeja visām aģentūrām; uzskata, ka struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem jautājumiem;

11.   aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

12.   konstatē, ka nevienā no Kopienas aģentūrām nav disciplināras struktūras, un aicina Komisijas dienestus īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ātri ieviestu atbilstīgu mehānismu;

13.   atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu;

14.   uzskata, ka jāturpina un jāvērš plašumā vairāku aģentūru īstenotā kopēja atbalsta dienesta izveide nolūkā saskaņot šo aģentūru datorizētās finanšu pārvaldības sistēmas ar atbilstīgajām Komisijas sistēmām;

15.   aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aģentūrām palīdzētu uzlabot reputāciju un pastiprināt to darbību atpazīstamību;

16.   aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, un izstrādāt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

17.   aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt to darbu;

18.   aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

19.   piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka arī Komisija ir atbildīga par aģentūru (finanšu) pārvaldību; tāpēc mudina Komisiju uzraudzīt, kā arī vajadzības gadījumā vadīt dažādo aģentūru pārvaldību un sniegt tām nepieciešamo palīdzību, it īpaši saistībā ar konkursa procedūru pareizu piemērošanu, darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību (līdzekļu nepilnīgs izlietojums un pārāk lielu izdevumu iekļaušana budžetā) un, kas ir vissvarīgākais, iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pareizu piemērošanu;

20.   uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un izmantojot izmērāmus rādītājus un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpašas piezīmes

21.   atzīmē, ka budžeta izpilde, saistību apropriāciju izlietojuma līmenis (94 %) un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis (82 %) kopumā ir bijis augsts un ka administratīvajiem izdevumiem (II sadaļa) paredzēto saistību apropriāciju izlietojuma līmenis nav sasniedzis 90 %, turklāt uz nākamo finanšu gadu pārnests vairāk nekā 40 % saistību apropriāciju;

22.   atzīmē, ka saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos un jauniem uzdevumiem aģentūras budžets laikā no 2003. līdz 2005. gadam ir ievērojami palielinājies; pauž lielu gandarījumu par apropriāciju palielināšanu budžeta pozīcijā, kura attiecas uz medikamentiem reti sastopamu slimību ārstēšanai, un to, ka šajā pozīcijā iekļautie līdzekļi tika izlietoti pilnībā;

23.   aicina aģentūru nodrošināt, ka atbilstīgajai datorsistēmai var piekļūt tikai darbinieki ar deleģēšanas tiesībām;

24.   aicina aģentūru savos kontos integrēt līdzekļus(7), kas iegūti no citām aģentūrām un iestādēm, lai finansētu kopīgu atbalsta dienestu nolūkā pilnveidot savas finanšu pārvaldības informācijas sistēmas;

25.   prasa, lai pasūtījumu piešķiršanas procedūras būtu pārredzamas un lai tajās tiktu ievēroti pamatnoteikumi, tostarp IT jomā;

26.   aicina aģentūru iespējami drīz informēt Parlamentu par jaunajiem uzaicinājumiem uz konkursu attiecībā uz banku līgumiem saskaņā ar pamatnoteikumiem;

27.   norāda, ka jaunie tiesību akti farmācijas jomā, kurus pieņēma 2004. gadā, ievērojami ietekmēja aģentūras darbu, pārvaldības struktūru un personālu; izsaka aģentūrai atzinību par veiksmīgu pielāgošanos jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas stājās spēkā 2005. gada novembrī;

28.   pauž prieku par to, ka darbu uzsācis saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2049/2005(8) izveidotais "MVU birojs", kas nodrošina finansiālu un administratīvu atbalstu mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

29.   atzinīgi vērtē aģentūras centienus sniegt vairāk zinātnisku konsultāciju jaunu zāļu izstrādes agrīnos posmos, kā arī jaunu pasākumu ieviešanu nolūkā paātrināt zāļu novērtēšanu, kam ir izšķiroša nozīme sabiedrības veselības nodrošināšanā; atzīmē darbu, ko aģentūra veikusi, lai sekmētu vakcīnu ātru novērtēšanu gripas pandēmijas gadījumā;

30.   prasa, lai līdz 2010. gada 1. janvārim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem aģentūra pasūta savas darbības sasniegumu neatkarīgu ārēju izvērtējumu, pamatojoties uz dibināšanas regulu un valdes pieņemtajām darba programmām; turklāt prasa, lai izvērtējumā novērtē aģentūras darba metodes un ietekmi un ņem vērā gan Kopienas, gan dalībvalsts līmeņa ieinteresēto pušu viedokļus; prasa, lai aģentūras valde iepazīstas ar izvērtējuma rezultātiem un sniedz Komisijai un Eiropas Parlamentam ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām aģentūrā, tās darba metodēs un programmās, lai izvērtējumu un ieteikumus Komisijai un Eiropas Parlamentam publisko, piemēram, to tīmekļa vietnēs un lai ārējā izvērtējuma veikšanai nepieciešamos līdzekļus piešķir no attiecīgā ģenerāldirektorāta budžeta.

(1) OV C 266, 31.10.2006., 4. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 12. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1901/2006 (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 340, 6.12.2006., 107. lpp.
(7) Aptuveni EUR 400 000
(8) Komisijas 2005. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2049/2005, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 726/2004 paredz noteikumus par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu maksām Eiropas Zāļu aģentūrai un tās administratīvās palīdzības saņemšanu (OV L 329, 16.12.2005., 4. lpp.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika