Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2162(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0120/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0120/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.19

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0121

Elfogadott szövegek
PDF 425kWORD 88k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Eurojust
P6_TA(2007)0121A6-0120/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére, valamint az EU-Szerzõdésre, és különösen annak 41. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bûnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/JHA tanácsi határozatra(4), és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrõl szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0120/2007),

1.   mentesítést ad az Eurojust ügyvezető igazgatója számára a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alól;

2.   megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, illetve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 34. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 67. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o. A legutóbb a 2003/659/JHA határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított határozat.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére, valamint az EU-Szerzõdésre, és különösen annak 41. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bûnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/JHA tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrõl szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0120/2007),

1.   megállapítja, hogy az Eurojust végleges éves beszámolója a 2004-es és 2005-ös pénzügyi évre a következõképpen alakul:

Eredménykimutatás a 2004-es és a 2005-ös pénzügyi évekre (1000 euróban)

 

2005

2004

Működési bevételek

 

 

Közösségi támogatások

11 991 

8 726

Egyéb bevételek

59 

397

Összesen (a)

12 050 

9 123

Működési kiadások

 

 

Vásárolt áruk és szolgáltatások

4 854 

4 476

Személyi juttatások

5 149 

4 142

Értékcsökkenés

508 

332

Összesen (b)

10 511 

8 950

Pénzügyi év eredménye (a-b)

1 539 

173

Forrás: Az Eurojust adatai. A táblázat az Eurojust éves beszámolójában szereplõ adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust ügyvezetõ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevõszéknek, valamint gondoskodjon azok közzétételérõl az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 34. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 67. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o. A legutóbb a 2003/659/JHA határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított határozat.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevõszéknek az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerzõdésre és különösen annak 276. cikkére, valamint az EU-Szerzõdésre, és különösen annak 41. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bûnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/JHA tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrõl szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság jelentésére, és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0120/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2006. április 27-én a Parlament megadta a mentesítést az Eurojust igazgatója számára a 2004-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan(6), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

   reményét fejezi ki, hogy teljes mértékben tájékoztatják a holland hatóságok szándékairól az Eurojust új helyszíneivel kapcsolatban; tájékoztatást vár különösen azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy az Eurojust és az Europol ugyanabban az épületben kaphasson helyet, ennek feltételeiről és az állami hatóságok által az Eurojustnak e tekintetben adandó támogatásról;
   megállapítja, hogy az Eurojust a költségvetési hatóság által megállapított költségvetéstől eltérő költségvetést hajtott végre; kitart amellett, hogy az Eurojustnak a helyes eljárásokat kell követnie, és a jövőben az ilyen változtatások végrehajtása előtt meg kell várnia a költségvetési hatóság jóváhagyását;
   hangsúlyozza, hogy a számvitelért felelős tisztviselői és az engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatok elkülönítésének elvét tiszteletben kell tartani, és hogy nem ismétlődhet meg a 2004-ben előállt helyzet, amikor a személyzet egyik tagja mindkét tisztséget betöltötte;

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő EU-ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó politikai keretbe; úgy véli, hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri a Bizottságot ezért, hogy határozzon meg az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozó átfogó politikai keretet; bármilyen új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek képviseletei közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon tanulmányról;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben valamelyik ügynökség hozzáadott értékéről szóló negatív értékelés esetén tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újraformálására vagy bezárására;

5.   figyelembe véve a szabályozó ügynökségek folyamatosan növekvő számát, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ezen intézmények irányításáról szóló intézményközi megállapodás-tervezetre vonatkozó tárgyalások nem vezettek eredményre, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevőszékkel együttműködve tegyenek meg minden intézkedést egy ilyen megállapodás gyors létrehozására;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig blokkoló kisebbséget biztosítsanak a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben, illetve hogy ilyen blokkoló kisebbséget biztosítsanak az újonnan felállított ügynökségekben már a kezdetektől fogva;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésében hozzon létre további fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az uniós források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapszabályzatuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében végezzen teljesítményértékelő ellenőrzéseket, és ezekről készítsen jelentést a Parlament illetékes bizottsága számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, valamint összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatáson, még nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; úgy véli, hogy az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai segítséget tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja az összes közösségi ügynökségben a fegyelmi szerv hiányát, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az uniós ügynökségek közötti koordinációban bekövetkezett jelentős javulást, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és megerősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására, és dolgozzon ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető lesz;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és túlzott költségvetés), illetve leginkább a belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásának vonatkozásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtása megmutatta, hogy az adott évre odaítélt előirányzatok 90%-át kötötték le, és az általános kifizetési arány 84% volt; megjegyzi továbbá, hogy a működési tevékenységek előirányzatainak (III. cím) felhasználási aránya az érintett pénzügyi év kötelezettségvállalási előirányzatainak csupán 80%-át tette ki, és hogy a kötelezettségvállalások harmadát át kellett vinni a következő évre; megjegyzi, hogy az érintett évre átvitt kötelezettségvállalások több mint 15%-át törölni kellett; felhívja az Eurojustot, hogy javítsa még tovább a működési kiadások programozását;

22.   megjegyzi, hogy a biztosok kollégiuma úgy döntött, hogy összesen 285 484 euró értékben engedélyezi az előirányzatok nem automatikus átvitelét, és emlékeztet, hogy az ilyen átvitelt csak akkor engedélyezik, ha a kötelezettségvállalás előkészítő szakaszainak többsége a pénzügyi év vége előtt lezárult, azonban ebben az esetben ez nem így történt;

23.   hangsúlyozza, hogy az Eurojust továbbra sem rendelkezik saját költségvetési szabályzattal, és továbbra is a 2343/2002/EK, Euratom rendeletet alkalmazza; felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet az Eurojust által benyújtott szabályzattervezettel kapcsolatos véleményéről;

24.   felhívja az Eurojustot, hogy javítsa leltáreljárását;

25.   felhívja az Eurojustot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az igazgatósága belső ellenőrzési szabványt fogad el; aggasztja, hogy a formális működési és könyvvizsgálati eljárások jórészt hiányoznak, és hogy 2005-ben a fontos működési eljárásokkal kapcsolatos költségvetési kötelezettségvállalásokkal (beszerzés és munkaerő-felvétel) összefüggésben elvégzendő ellenőrzéseket tartalmazó listát nem dolgozták ki megfelelően; felhívja az Eurojustot, hogy a 2006. évi mentesítési eljárás céljaira időben nyújtsa be a Parlamentnek az e téren elért előrelépések rövid leírását;

26.   felhívja az Eurojustot, hogy tartsa tiszteletben a közbeszerzési eljárásokat és a szerződések igazgatását, és tartsa tiszteletben a keretmegállapodások számára a szabályozásban megállapított határidőket.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 34. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 67. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o. A legutóbb a 2003/659/JHA határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított határozat.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 340, 2006.12.6., 112. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat