Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2166(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0112/2007

Texte depuse :

A6-0112/2007

Dezbateri :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.23

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0125

Texte adoptate
PDF 334kWORD 113k
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
P6_TA(2007)0125A6-0112/2007
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile autorităţii(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară(4) şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0112/2007),

1.   acordă directorului executiv al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului autorităţii aferent exerciţiului financiar 2005;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 22.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 42.
(3) JO L 248, 16.09.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005 (C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile autorităţii(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară(4) şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0112/2007),

1.   constată că situaţia conturilor anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 se prezintă după cum urmează:

Contul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 (în mii EUR)

2005

2004

Venituri din exploatare

27 405

20 591

Total venituri din exploatare

27 405

20 591

Cheltuieli administrative

Cheltuieli de personal

-13 012

-7 564

Clădiri şi cheltuieli conexe

-3 627

-4 192

Alte cheltuieli  (inclusiv cheltuieli cu entităţile consolidate ale CE)

-2 205

-1 263

Amortizare şi reducerea valorii entităţilor consolidate

-603

-333

Alte cheltuieli  (inclusiv cheltuieli cu entităţile consolidate ale CE)

-8 413

-6 431

Total cheltuieli de funcţionare

-27 674

-19 783

Profit / (pierdere) din exploatare

-761

808

Venituri din operaţiuni financiare

-

0

Cheltuieli din operaţiuni financiare

-7

-7

Profit / (pierdere) din operaţiuni financiare

-7

-6

Profit / (pierdere) curent(ă)

-768

802

Venit extraordinar

Cheltuieli extraordinare

-

-27

Profit / (pierdere) extraordinar(ă)

-

-27

Rezultat economic pentru exerciţiul financiar

-768

775

NB - Variaţiile sumelor totale se datorează rotunjirilor.

Sursa: Datele autorităţii - Prezentul tabel rezumă datele furnizate de autoritate în conturile sale anuale.

2.   aprobă închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 22.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 42.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 31, 01.02.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile autorităţii(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară(4) şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0112/2007),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2005 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subiacente, cu rezerve,

B.   întrucât la 27 aprilie 2006 Parlamentul a acordat directorului descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului autorităţii aferent exerciţiului financiar 2004(6), iar în rezoluţia care însoţea decizia Parlamentului de descărcare de gestiune, inter alia:

   constata cu dezamăgire că, din nou, Curtea de Conturi a descoperit anomalii în aplicarea normelor privind recrutarea personalului şi solicita autorităţii să aplice mai transparent normele privind procedurile de selecţie;
   îşi exprima îngrijorarea cu privire la neregulile constatate de Curtea de Conturi în procedurile de atribuire a contractelor;

Aspecte generale privind majoritatea agenţiilor UE care necesită descărcarea individuală de gestiune

1.   consideră că numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii comunitare şi activităţile unora dintre ele nu par să se integreze într-un cadru politic global, că misiunile unor agenţii nu reflectă întotdeauna nevoile reale ale Uniunii, şi nici aşteptările cetăţenilor, şi constată că, în general, agenţiile nu au întotdeauna o imagine bună, şi nici o bună reputaţie;

2.   invită, prin urmare, Comisia să definească un cadru politic global privind instituirea de noi agenţii comunitare şi să prezinte un studiu asupra raportului costuri-beneficii înainte de a institui o nouă agenţie, asigurându-se că se evită suprapunerea activităţilor între agenţii sau cu misiunile altor organizaţii europene;

3.   solicită Curţii de Conturi să îşi dea avizul cu privire la studiul asupra raportului costuri-beneficii înainte ca Parlamentul să adopte o decizie;

4.   invită Comisia să prezinte, la fiecare cinci ani, un studiu privind valoarea adăugată a fiecărei agenţii existente; invită toate instituţiile relevante ca, în cazul unei evaluări negative a valorii adăugate a unei agenţii, să ia măsurile care se impun, reformulând mandatul agenţiei respective sau închizând-o;

5.   având în vedere numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii de reglementare, regretă că negocierile privind proiectul de acord instituţional pentru încadrarea acestor agenţii nu s-au încheiat încă şi invită serviciile competente ale Comisiei să ia, împreună cu Curtea de Conturi, toate măsurile pentru ca acest acord să se realizeze rapid;

6.   constată că responsabilitatea bugetară a Comisiei presupune legături mai strânse între agenţii şi Comisie; solicită Comisiei şi Consiliului să ia toate măsurile pentru a acorda Comisiei, până la 31 decembrie 2007, o minoritate de blocaj în cadrul organismelor de control ale agenţiilor de reglementare şi să prevadă această minoritate de blocaj chiar de la început în cazul instituirii de noi agenţii;

7.   invită Curtea de Conturi să creeze un nou capitol în raportul său anual, consacrat tuturor agenţiilor cărora urmează să li se acorde descărcarea de gestiune în cadrul conturilor Comisiei, pentru a oferi o imagine mai clară a modului în care agenţiile utilizează fondurile UE;

8.   reaminteşte principiul conform căruia toate agenţiile comunitare, subvenţionate sau nu, primesc descărcarea de gestiune din partea Parlamentului, chiar şi în cazul în care, în temeiul actului lor constitutiv, intervine o autoritate de descărcare;

9.   invită Curtea de Conturi să realizeze audituri de performanţă pentru toate agenţiile şi să prezinte rapoarte în acest sens comisiilor relevante din Parlament, inclusiv Comisiei pentru control bugetar;

10.   constată că numărul de agenţii este în continuă creştere şi că, în conformitate cu responsabilitatea politică a Comisiei privind funcţionarea agenţiilor, care depăşeşte simpla asistenţă logistică, este tot mai necesar ca direcţiile generale din cadrul Comisiei care sunt responsabile cu instituirea şi supravegherea agenţiilor să dispună de o abordare comună în ceea ce priveşte agenţiile; consideră că o structură similară cu cea creată de agenţii pentru coordonare între DG implicate ar putea constitui o soluţie pragmatică pentru această abordare comună, la nivelul Comisiei, a tuturor aspectelor legate de agenţii;

11.   invită Comisia să amelioreze sprijinul administrativ şi tehnic acordat agenţiilor, ţinând seama de complexitatea crescândă a reglementărilor administrative ale Comunităţii şi de problemele tehnice;

12.   constată lipsa unui organism disciplinar în toate agenţiile comunitare şi invită Comisia să ia măsurile necesare pentru instituirea rapidă a unui astfel de mecanism;

13.   salută îmbunătăţirile considerabile constatate în coordonarea dintre agenţiile UE, care le permite să soluţioneze probleme recurente şi eficientizează cooperarea cu Comisia şi cu Parlamentul;

14.   consideră că instituirea de către mai multe agenţii a unui serviciu comun de asistenţă, care să asigure conformitatea sistemelor informatice de gestiune financiară cu sistemele Comisiei, este o măsură care trebuie dezvoltată şi extinsă;

15.   solicită agenţiilor să îmbunătăţească cooperarea dintre ele şi evaluarea comparativă cu actorii din domeniu; îndeamnă Comisia să adopte mijloacele pe care le va considera necesare pentru a ajuta agenţiile să-şi îmbunătăţească imaginea şi să mărească vizibilitatea activităţilor lor;

16.   solicită Comisiei să elaboreze o propunere de armonizare a formatului rapoartelor anuale ale agenţiilor şi să dezvolte indicatori de performanţă care să permită o comparaţie între nivelurile lor de eficienţă;

17.   invită agenţiile să prezinte, la începutul fiecărui an, indicatori de performanţă pe baza cărora să poată fi evaluate;

18.   invită toate agenţiile să utilizeze din ce în ce mai mult obiectivele SMART, ceea ce ar trebui să conducă la o planificare şi o realizare mai realiste a obiectivelor specifice;

19.   este de acord cu opinia Curţii de Conturi conform căreia Comisia este, de asemenea, responsabilă pentru gestiunea (financiară) a agenţiilor; îndeamnă, prin urmare, Comisia să supravegheze şi, dacă este cazul, să direcţioneze şi să ajute la gestiunea diferitelor agenţii, în special în ceea ce priveşte aplicarea corespunzătoare a procedurilor de licitaţie, transparenţa procedurilor de recrutare, buna gestiune financiară (subutilizare şi suprabugetare) şi, cel mai important, buna aplicare a normelor privind cadrul de control intern;

20.   consideră că programele de activitate ale agenţiilor ar trebui să prezinte contribuţiile acestora în termeni operaţionali şi măsurabili şi că ar trebui să se acorde atenţia cuvenită standardelor de control intern ale Comisiei;

Aspecte specifice

21.   constată că exerciţiul financiar 2005 a fost marcat de o execuţie semnificativ redusă a bugetului, cu o rată de utilizare a creditelor de angajament şi de plată de 80%; consideră că autoritatea ar trebui să facă eforturi considerabile pentru a îmbunătăţi utilizarea creditelor care îi sunt încredinţate pentru atingerea obiectivelor sale;

22.   deplânge în mod deosebit faptul că amendamentele aduse schemei de personal nu au fost respectate şi că autoritatea a restabilit gradele prevăzute iniţial în proiectul de buget pentru 19 posturi, fără a informa Parlamentul;

23.   observă că nu a fost introdusă gestionarea pe activităţi, în ciuda faptului că este prevăzută în regulamentul financiar al autorităţii, în concordanţă cu cea aplicată bugetului general, astfel încât să se amelioreze monitorizarea performanţelor;

24.   regretă faptul că autoritatea nu a făcut o analiză a riscurilor şi nici nu a adoptat oficial sistemele şi procedurile de control intern pe care le aplică şi invită autoritatea să facă acest lucru cât mai curând posibil;

25.   constată, în ceea ce priveşte recrutarea, că autoritatea a respins candidaţi pe baza unor criterii altele decât cele prevăzute în anunţurile pentru posturile vacante şi, în plus, nu a respectat dispoziţiile de reglementare privind gradele membrilor comisiilor de selecţie comparativ cu gradele posturilor care urmau a fi ocupate; insistă să fie respectate strict criteriile relevante şi să se verifice eficient dacă documentele depuse de candidaţi în sprijinul candidaturilor lor oferă dovezi reale;

26.   constată că AESA a întâmpinat dificultăţi la recrutarea de specialişti cu înaltă calificare la Parma;

27.   regretă faptul că, la auditarea adjudecării şi încheierii contractelor, s-a descoperit un număr semnificativ de anomalii; invită autoritatea să îşi îmbunătăţească urgent sistemul de control intern;

28.   constată că încă nu sunt disponibile clădirile în care autoritatea urmează să îşi desfăşoare activitatea şi că, prin urmare, aceasta este obligată să închirieze şi să amenajeze spaţii temporare (costuri în 2005: aproximativ 3 500 000 EUR); invită autoritatea ca, împreună cu Comisia, să clarifice această situaţie cu autorităţile naţionale, în special în ceea ce priveşte o eventuală compensaţie financiară.

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 22.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 42.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 340, 6.12.2006, p. 134.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate