Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0102/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0102/2007

Viták :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.25

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0127

Elfogadott szövegek
PDF 405kWORD 99k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség
P6_TA(2007)0127A6-0102/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004 /EGK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,(4) és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0102/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatója számára a 2005-ös pénzügyi évére szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   megfigyeléseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, illetve gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 16. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 1. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 77, 2004.3.13., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004 /EGK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló létrehozó 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0102/2007),

1.   megállapítja, hogy az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója a 2005-ös pénzügyi évre a következőképpen alakul:

A bevételek és kiadások elszámolása a 2005-ös pénzügyi évben(6) (1000 EUR)

2005

Bevételek

Bizottsági támogatások

4 400

 

Célhoz kötött bevételek

 

Egyéb bevételek

 

Összesen (a)

4 400

 

Költségvetési kiadások a pénzügyi évre vonatkozóan

Személyzeti kiadások – I. költségvetési cím

Kifizetések

-1 490

 

Átvitt előirányzatok

-257

 

Igazgatás - II költségvetési cím

Kifizetések

-453

 

Átvitt előirányzatok

-1 065

 

Működés - III költségvetési cím (kivéve a célhoz kötött bevételeket)

Kifizetések a pénzügyi évre vonatkozó kifizetési előirányzatok alapján

-196

 

Kifizetések a 2003.12.31-én fennálló kötelezettségvállalások alapján

 

Átvitt előirányzatok

-790

Célhoz kötött bevételek (PHARE és harmadik országok)

Kifizetések

 

Átvitt előirányzatok

 

Összesen (b)

-4 251

 

Pénzügyi év eredménye (a-b)

149

 

Az előző pénzügyi év átvitt eredménye

N-1 átvitt és törölt előirányzatok (nem differenciált előirányzatok, I. és II. Cím)

 

A 3. Címbe átvitt N-1 semlegesítése, átállással az alábbiakra:

 

Az előző pénzügyi év nem felhasznált, újra felhasználandó előirányzatai

 

Visszatérítések a Bizottsághoz

 

Árfolyamkülönbözet

 

Pénzügyi év egyenlege

149

 

Forrás: Az információkat az Ügynökség szolgáltatta - Ez a táblázat az Ügynökség által az éves beszámolóban szolgáltatott adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 16. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 1. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 77, 2004.3.13., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) Újonnan létrehozott ügynökség lévén, csak 2005-ös adatok szerepelnek.


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló éves jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004 /EGK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0102/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő EU-ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó orientációs keretbe; úgy véli, hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri a Bizottságot ezért, hogy határozzon meg az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozó átfogó orientációs keretet; bármilyen új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek képviseletei közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon tanulmányról;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben egy ügynökség hozzáadott értékéről negatív értékelés születik, tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újrafogalmazására vagy az ügynökség bezárására;

5.   figyelembe véve a szabályozó ügynökségek folyamatosan növekvő számát, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökségek irányításáról szóló intézményközi megállapodás-tervezetre vonatkozó tárgyalások nem vezettek eredményre, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevőszékkel együttműködésben tegyenek meg minden intézkedést egy ilyen megállapodás gyors létrehozására;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig biztosítsanak blokkoló kisebbséget a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben és erről a kisebbségről új ügynökségek felállításakor a kezdetektől fogva rendelkezzenek;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésében hozzon létre további fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az uniós források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapszabályzatuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében végezzen teljesítményértékelést, és készítsen erről jelentést a Parlament illetékes bizottsága számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, valamint összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatásnál, még nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai segítséget tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja az összes ügynökségben a felügyeleti szerv hiányát, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az ügynökségek közötti koordinációban bekövetkezett jelentős javulást, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat, és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és megerősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására, és fejlesszen ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető lesz;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és az túlzott költségvetés)vonatkozásában és , és leginkább az integrált belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   megjegyzi, hogy a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtását a kötelezettségvállalások alacsony aránya (70%) és jelentős átviteli arány (átlagosan több mint 40%, de a működési kiadások tekintetében 80%) jellemezte, és hogy ez a helyzet részben azokkal a problémákkal áll összefüggésben, amelyek az Ügynökség működésének kezdeti időszakában jelentkeztek, valamint azzal, hogy az Ügynökség csak 2005 második félévében vált operatívvá;

22.   megállapítja, hogy nem vezették be a tevékenységalapú irányítást, holott az Ügynökség pénzügyi szabályzata – az általános költségvetésre alkalmazottaknak megfelelően – ezt írja elő az ellenőrzés teljesítményének javítása céljából.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 16. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 1. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 77., 2004.3.13., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat