Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2155(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0116/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0116/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.34
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0136

Elfogadott szövegek
PDF 413kWORD 98k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség
P6_TA(2007)0136A6-0116/2007
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

‐   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(2),

‐   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

‐   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 8. cikkére,

‐   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

‐   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0116/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Újjáépítési Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alól;

2.   megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Újjáépítési Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, illetve gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 7. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

‐   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(2),

‐   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

‐   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 8. cikkére,

‐   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

‐   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0116/2007),

1.   megállapítja, hogy az Európai Újjáépítési Ügynökség végleges éves beszámolója a 2004-es és a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan a következőképpen alakul:

A bevételek és kiadások elszámolása a 2004. és a 2005. pénzügyi évben (1000 EUR)

 

2005

2004

Bevételek

 

 

EK-támogatás

261 009

231 909

Visszanyert kiadások (újrafelhasználás: III. cím)

546

1 229

Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek (újrafelhasználás: I. és II. cím)

210

181

Egyéb működési bevétel

1 076

6 113

Összes működési bevétel

262 841

239 432

Kiadások

 

 

Adminisztratív kiadások

 

 

- Személyzeti kiadások

15 727

17 575

- Egyéb adminisztratív kiadások

7 212

6 290 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

- Központosított közvetlen irányítás

243 442

268 965

Összes adminisztratív és működési kiadás

266 381

292 830

A tevékenységekből eredő többlet/(hiány)

-3 540

-53 398

Rendkívüli nyereségek

0

738 

Rendkívüli veszteségek

0

-1.269

Az év gazdasági eredménye

-3 540

-53 929

Forrás: Az ügynökség adatai - A táblázat az ügynökség éves beszámolójában szereplő adatokat foglalja össze.

2.   jóváhagyja az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Újjáépítési Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 266., 2006.10.31., 7. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

‐   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(2),

‐   tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

‐   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Újjáépítési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 8. cikkére,

‐   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 94. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint V. mellékletére,

‐   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0116/2007),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én zárult pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek – fenntartások megfogalmazása mellett – egészében véve jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2006. április 27-én a Parlament megadta a mentesítést az ügynökség igazgatója számára a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása alól(6), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

   sürgeti az ügynökséget, hogy javítson pénztárkezelési politikáján annak érdekében, hogy a banki folyószámlákon tartott – gyakran jelentős – összegeket a lehető legjobban lehessen felhasználni;
   megállapítja, hogy a hosszú távú kinnlevőségek hatékony belső ellenőrzésére vonatkozó eljárások hiányában a partneralapokkal, a hitelkeretrendszerekkel és a speciális alapokkal kapcsolatos tranzakciók is maradéktalanul rögzítésre kerültek; ragaszkodik hozzá, hogy az összes tranzakciónak a Számvevőszék által igazolhatónak kell lennie;
   a különösen érzékeny projektekhez (például mobiltelefon-szolgáltatók) kapcsolódó közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítélésének feltételeit jelenleg körülvevő megbízhatatlanság (és korrupt gyakorlatok vádja) súlyos problémájának orvoslása érdekében sürgeti a Bizottságot és az Európai Újjáépítési Ügynökséget, hogy az ENSZ Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziójával és a FIU-val (Pénzügyi Nyomozóegység) szoros együttműködésben fektessen le egyértelmű és átlátható közbeszerzési szabályokat, hozzon létre belső és legfelső ellenőrző intézményeket és az ügy előrehaladásáról folyamatosan tájékoztassa az Európai Parlamentet;

Általános észrevételek az egyedi mentesítést igénylő EU-ügynökségek többségével kapcsolatban

1.   úgy véli, hogy a közösségi ügynökségek folyamatosan növekvő száma, valamint számos ügynökség tevékenysége nem illeszkedik egy átfogó politikai keretbe; úgy véli, hogy egyes ügynökségek feladatköre nem mindig tükrözi az Unió valós igényeit, sem pedig a polgárok elvárásait, valamint megállapítja, hogy nem mindig rendelkeznek jó hírnévvel és sajtónyilvánossággal;

2.   felkéri a Bizottságot ezért, hogy határozzon meg az új közösségi ügynökségek létrehozására vonatkozó átfogó politikai keretet; bármilyen új ügynökség létrehozása előtt nyújtson be költség-haszon tanulmányt, az ügynökségek, illetve az egyéb európai szervezetek képviseletei közötti párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében;

3.   felhívja a Számvevőszéket, hogy a Parlament határozatát megelőzően nyilvánítson véleményt a költség-haszon tanulmányról;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy amennyiben egy ügynökség hozzáadott értékéről negatív értékelés születik, tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának újrafogalmazására vagy az ügynökség bezárására;

5.   figyelembe véve a szabályozó ügynökségek folyamatosan növekvő számát, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ezen intézmények irányításáról szóló intézményközi megállapodás-tervezetre vonatkozó tárgyalások nem vezettek eredményre, és felkéri a Bizottság illetékes szolgálatait, hogy a Számvevőszékkel együttműködésben tegyenek meg mindent egy ilyen megállapodás mielőbbi létrehozása érdekében;

6.   megállapítja, hogy a Bizottság költségvetési felelőssége az ügynökségek és a Bizottság közötti kapcsolat szorosabbá tételét teszi szükségessé; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Bizottság számára 2007. december 31-ig blokkoló kisebbséget biztosítsanak a szabályozó ügynökségek felügyelő testületeiben, illetve hogy ilyen blokkoló kisebbséget biztosítsanak az újonnan felállított ügynökségekben már a kezdetektől fogva;

7.   felhívja a Számvevőszéket, hogy éves jelentésében hozzon létre további fejezetet a Bizottság elszámolása alatt mentesítésben részesülő ügynökségek számára annak érdekében, hogy sokkal tisztább képet lehessen kapni az uniós források ügynökségek által történő felhasználásáról;

8.   emlékeztet arra az elvre, amelynek értelmében a Parlament általi mentesítés valamennyi közösségi ügynökségre vonatkozik – függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy nem –, még abban az esetben is, ha alapító okiratuk alapján egy másik mentesítő hatóság is közreműködik;

9.   felhívja a Számvevőszéket, hogy minden ügynökség esetében végezzen teljesítményértékelő ellenőrzéseket, és ezekről készítsen jelentést a Parlament illetékes bizottságai számára, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot is;

10.   megjegyzi, hogy az ügynökségek száma egyre nő, valamint hogy összhangban a Bizottság ügynökségek működésére vonatkozó politikai felelősségével, mely felelősség jelentősen túlmegy egyfajta egyszerű logisztikai támogatáson, még nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság ügynökségek felállításával és ellenőrzésével megbízott főigazgatóságai közös megközelítést dolgozzanak ki az ügynökségekkel kapcsolatban; az ügynökségekkel kapcsolatos valamennyi ügyre vonatkozó közös bizottsági megközelítés kialakítása felé pragmatikus lépés lenne egy olyan struktúra kidolgozása, amely hasonló ahhoz, amelyet az ügynökségek hoztak létre az illetékes főigazgatóságok közötti koordináció érdekében;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségeknek nyújtott adminisztratív és technikai segítséget tekintettel a Közösség egyre összetettebb adminisztratív szabályaira és technikai problémáira;

12.   megállapítja az összes közösségi ügynökségben a fegyelmi szerv hiányát, és felkéri a Bizottság szolgálatait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy ilyen mechanizmus lehető leggyorsabban történő létrehozására;

13.   üdvözli az uniós ügynökségek közötti koordinációban bekövetkezett jelentős javulást, amelynek köszönhetően az ügynökségek kezelni tudják az ismétlődő problémákat, és hatékonyabban tudnak együttműködni a Bizottsággal és a Parlamenttel;

14.   úgy véli, hogy a több ügynökség által létrehozandó közös támogató szolgálat, melynek célja a pénzügyi gazdálkodás informatikai rendszerének a Bizottság rendszerével történő összehangolása, olyan intézkedés, amelyet folytatni és bővíteni kell;

15.   felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és megerősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16.   felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumának összehangolására, és dolgozzon ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékonysága összehasonlíthatóvá válik;

17.   felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján teljesítményük mérhető lesz;

18.   felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében fokozottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19.   egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljárások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és túlzott nagyságú költségvetés), illetve leginkább a belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásának vonatkozásában;

20.   úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21.   nagyra értékeli az ügynökség által elért eredményeket és a jelentős fejlődést, amelyet az ügynökségek megvalósítottak a Számvevőszék és az Európai Parlament ajánlásaira adott pozitív válaszként;

22.   gratulál az igazgatónak és személyzetének a nagyon nehéz körülmények között végzett munkáért, amellyel jelentősen javították az EU imázsát és láthatóságát;

23.   ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság hosszabbítsa meg az ügynökség megbízását, amely a tervek szerint 2008-ban lejár; úgy véli, hogy az ügynökséget előzetes költség-haszon elemzés után az EU egyes külső tevékenységeit végrehajtó ügynökséggé kell átalakítani, különösen a válság utáni helyzetben levő területek kezelése céljából, megakadályozandó a megszerzett tapasztalatok elvesztését, elkerülve ugyanakkor az egyéb európai és nemzetközi szervezetek tevékenységei közötti átfedéseket;

24.   felhívja a Bizottságot, tájékoztassa a Parlamentet, hogy eltekintve attól az októl, hogy 2008-ban meg szándékozik szüntetni az ügynökséget, milyen más okok vezettek ahhoz, hogy az ügynökség nem kapta meg az Unió észak-ciprusi, valamint a palesztin lakosság támogatására irányuló különprogramjának végrehajtására vonatkozó megbízást;

25.   úgy véli, hogy az ügynökségnek nemcsak a (logisztikai, informatikai és egyéb) rendszerek állnak rendelkezésére, hogy a konfliktus utáni helyzetben lévő területeken jelentős támogatást nyújtson gördülékenyen, hanem bizonyítottan magas szintű szakértelem és hozzáértés is a háború utáni újjáépítés területén;

26.   meg van győződve arról, hogy amikor a Bizottság át akarja majd venni az új előcsatlakozási támogatási eszköz irányítását a Balkánnal kapcsolatban a közösségi vívmányokban előírt feladatok miatt, az ügynökségnek át kellene vennie a "RELEX külső tevékenységekkel foglalkozó ügynöksége" által megkívánt feladatokat is;

27.   úgy véli, hogy e sikeres ügynökség új megbízása lenne a külső tevékenységek területén adódó azon új feladatok végrehajtásának leghatékonyabb módja, amelyeket a Bizottság brüsszeli szolgálatai, illetve a Bizottság küldöttségei nem tudnak végrehajtani;

28.   úgy véli, hogy az ügynökség hatékonyabb szerepet tölthet be azokon a területeken, ahol a hagyományos fejlesztési támogatás nem valósítható meg; úgy véli, hogy ez jelentősen fokozná az EU láthatóságát;

29.   üdvözli, hogy a Számvevőszék 2003-as és 2004-es éves jelentésében közzétett észrevételeket felhasználva az ügynökség intézkedéseket tett a szerződések odaítélésének javítása érdekében, ami több területen jobb átláthatóságot eredményezett; jobban dokumentálják például az értékelési eljárás során hozott fontos, a szerződések odaítélését befolyásoló döntéseket, ami hozzájárult a szerződésértékelési és -odaítélési eljárások általános javulásához is;

30.   felkéri az ügynökséget, hogy javítsa tovább a kiválasztási kritériumokat, hogy azok reálisabbak legyenek, mivel azok néha nem állnak összhangban az ügynökség működésének körülményeivel;

31.   üdvözli a pályáztatás területén tett előrelépést, és arra ösztönzi az ügynökséget, hogy fokozza tovább törekvéseit annak biztosítása érdekében, hogy az odaítélt szerződések teljes mértékben megfeleljenek valamennyi szabályozási előírásnak;

32.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 2004-es jelentésében az UNMIK feladatkörébe tartozó műveletek áttekintése kapcsán megjegyezte, hogy az ügynökség nem gyakorolt megfelelő pénzügyi felügyeletet a kifizetések folyósításakor, és elsősorban a projektekre vonatkozó elszámolások hiánya, illetve a kiadások nem megfelelő igazolása miatt komoly nehézségekkel szembesült a műveletek lezárásakor; üdvözli azokat a jelentős erőfeszítéseket, amelyeket az ügynökség 2005-ben tett e helyzet megoldására, de megállapítja, hogy a műveletek lezárásával kapcsolatos néhány probléma továbbra is fennáll.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 7. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 340., 2006.12.6., 74. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat