Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2232(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0091/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0091/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.35
CRE 24/04/2007 - 7.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0137

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 342kWORD 101k
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009
P6_TA(2007)0137A6-0091/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (2006/2232(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 6 Ιουλίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με το HIV/AIDS – Ώρα για δράση(1),

–   έχοντας υπόψη το από 30 Νοεμβρίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με το AIDS(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

–   έχοντας υπόψη το από 24 Νοεμβρίου 2005 σημείωμα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS – Δήλωση της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη του HIV για μια γενιά απαλλαγμένη από το AIDS,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (COM(2005)0654),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέμησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης (COM(2004)0726),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – Έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (COM(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη τη "δήλωση του Δουβλίνου" σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα "Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία", που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη "δήλωση του Βίλνιους" σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, που εγκρίθηκε από υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών κατά τη διάσκεψη "Ευρώπη και HIV/AIDS - Νέες προκλήσεις, Νέες Ευκαιρίες", που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 55η σύνοδό της στις 8 Σεπτεμβρίου 2000, καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), ιδίως δε τον στόχο να αναστραφεί η εξάπλωση του HIV/AIDS έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS, που ενέκρινε η έκτακτη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS στις 27 Ιουνίου 2001,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 2 Αυγούστου 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο "Δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση παρακολούθησης που εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 24 Μαρτίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης δέσμευσης για το HIV/AIDS με τίτλο "Προς την καθολική πρόσβαση: αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS σχετικά με την ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας, της περίθαλψης και της υποστήριξης σε σχέση με το HIV/AIDS",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της 24ης Μαρτίου 2006 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο "Δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS: Πέντε χρόνια μετά",

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση "Πολιτική δήλωση για το HIV/AIDS", που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 2 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του 2006 της ΠΟΥ σχετικά με το HIV/AIDS "Προς την καθολική πρόσβαση έως το 2010",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του UNAIDS για το 2006 με τίτλο "Έκθεση σχετικά με την παγκόσμια επιδημία AIDS",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του UNAIDS με τίτλο "Epidemic Update" σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση "Mid-year Report 2005" (έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2005) που εξέδωσε το EuroHIV (Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιδημιολογίας του AIDS) τον Αύγουστο του 2006,

–   έχοντας υπόψη το ευρωβαρόμετρο του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πρόληψη του AIDS,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1399 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη σύστασή του αριθ. 1675 (2004) με τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0091/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, περισσότερα από 39,5 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν με τον ιό HIV, ενώ το 2006 καταγράφηκαν άλλα 4,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ίδιο ιό, και ότι το 95% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV/AIDS ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του EuroHIV για το πρώτο εξάμηνο του 2005, 215 510 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διάστημα 1998-2005 και 646 142 άτομα μολύνθηκαν από τον ίδιο ιό στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EuroHIV, περί το 25% όλων των νέων μολύνσεων από τον HIV αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV/AIDS αντιμετωπίζουν στιγματισμό και δυσμενείς διακρίσεις,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, σε συνδυασμό με μείωση στη χρηματοδότηση της πρόληψης, συνέτεινε στην αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών και, κατά συνέπεια, στην άνοδο του αριθμού νέων μολύνσεων από τον ιό HIV,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του EuroHIV και του UNAIDS επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις γειτονικές χώρες, και ότι σε ορισμένες χώρες ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HIV είναι σχεδόν τριπλάσιος του επισήμου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων από τον ιό HIV, η σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια συνεχίσθηκε το 2005, με αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων το 2005 μικρότερο από το υποδιπλάσιο σε σχέση με το 1998,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν αν είναι οροθετικά ή οροαρνητικά και κινδυνεύουν να το ανακαλύψουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS(3),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV αυξάνονται σημαντικά εάν υπάρχουν άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (όπως γονόρροια, χλαμύδια, έρπης και σύφιλη),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου μόλυνσης από τον ιό HIV περιλαμβάνονται οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι άνδρες που έχουν ερωτικές επαφές με άνδρες, άτομα που εκδίδονται και οι πελάτες τους, οι διακινούμενοι πληθυσμοί, οι φυλακισμένοι και οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι η μια από τις αιτίες για τη ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, περίπου τα τρία τέταρτα των μολύνσεων από τον ιό HIV δι" επαφής με άτομο του άλλου φύλου στη δυτική και στην κεντρική Ευρώπη προέρχονται από τις τάξεις των μεταναστών και των διακινούμενων πληθυσμών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης, ο επιπολασμός του HIV σε δωρεές αίματος παραμένει χαμηλός· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, πρόσφατα στοιχεία για ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δείχνουν ανησυχητική τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Δουβλίνου αναγνωρίζει ότι "η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και κοριτσιών και αγοριών, καθώς και ο σεβασμός του δικαιώματος στην αναπαραγωγική και γενετήσια υγεία, και η πρόσβαση στη σεξουαλική αγωγή, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες υγείας καθώς και η ευθύτητα σχετικά με τη σεξουαλικότητα, είναι θεμελιώδεις παράγοντες στην καταπολέμηση της πανδημίας",

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα πρόληψης, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην πληροφόρηση και στα προφυλακτικά, και της πρόσβασης στη θεραπεία και στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και σε υπηρεσίες μείωσης των βλαβών, αποτελούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γυναικείο προφυλακτικό εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται, μολονότι είναι το μόνο διαθέσιμο μέχρι στιγμής μέσο που ελέγχεται από τη γυναίκα και την προστατεύει από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, HIV και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το EuroHIV δεν έχει στη διάθεσή του εθνικά στοιχεία από τη Ισπανία και την Ιταλία, παρότι αμφότερες οι χώρες αυτές θεωρούνται από το EuroHIV ως εστίες μειζόνων επιδημιών,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το φάσμα των νέων μολύνσεων από τον HIV και ο αριθμός του ατόμων που ζουν με το AIDS διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών, όπως επίσης και οι ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 50% των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οι ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τους ασφαλείς τοκετούς και τον θηλασμό των μωρών συχνά παραβλέπονται λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS), την τελευταία διετία, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, οι γυναίκες είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο ευάλωτες από τους άνδρες σε μόλυνση από τον ιό HIV σε κάθε ετεροφυλοφιλική επαφή, λόγω βιολογικών παραγόντων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται ακούσια με τον ιό HIV στην προσωπική τους ζωή με ανασφαλείς ετεροφυλοφιλικές επαφές, και γίνονται φορείς του ιού τον οποίο είναι δυνατόν να μεταδώσουν στους απογόνους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά τους παράγοντες που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους, όπως η έλλειψη αυτεξουσιότητας, η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις λόγω φύλου,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την πρόληψη του AIDS, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2006, το 54% του πληθυσμού της ΕΕ των 25 πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να μολυνθεί κανείς από τον ιό HIV "φιλώντας στο στόμα κάποιον που έχει AIDS ή είναι οροθετικός" και το 42% πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να μολυνθεί κανείς από τον HIV "πίνοντας από το ίδιο ποτήρι που έχει μόλις χρησιμοποιήσει κάποιος άνθρωπος που έχει AIDS ή είναι οροθετικός",

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη "δήλωση του Δουβλίνου", οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την κεντρική Ασία υποσχέθηκαν να προωθήσουν την ανάληψη ισχυρού και υπεύθυνου ηγετικού ρόλου στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την προστασία των πολιτών (τους) από αυτήν την απειλή για το μέλλον τους, και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση του στιγματισμού και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων που έχουν ανάγκη στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες, και καθώς και να καταστήσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στη Ευρώπη και την κεντρική Ασία τακτικό θέμα στις ημερήσιες διατάξεις των περιφερειακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει με τη "δήλωση του Δουβλίνου" και τη "δήλωση του Βίλνιους'· αμφότερες οι δηλώσεις αυτές δίνουν έμφαση στην ανάγκη να ληφθούν ισχυρά και ολοκληρωμένα μέτρα που θα δίνουν συνέχεια στις δράσεις που περιγράφονται σε αυτές,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η "δήλωση του Βίλνιους" αναφέρει ρητώς τη χρήση εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς και κοινοτικών ταμείων, περιλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ συχνά εξαρτώνται από τη δημόσια χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα είναι συνήθως περίπλοκες και η ένταξη στην ΕΕ συχνά επιφέρει τον απότομο τερματισμό της χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΚΟ από άλλες διεθνείς πηγές πέραν των κοινοτικών,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη ίση πρόσβαση στη θεραπεία και τα φάρμακα και ότι σε πολλά από αυτά - ιδίως τα νέα κράτη μέλη - υφίστανται ανισότητες ως προς τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και πόρων,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται υποστήριξη για την κατάρτιση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, την κατάρτιση ειδικών συμβούλων καθώς και τη διά βίου παρακολούθηση και στήριξη των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV, ιδίως καθώς η φαρμακευτική αγωγή είναι διά βίου, συχνά προκαλεί παρενέργειες και δεδομένου ότι η μη πλήρης συμμόρφωση προς τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων HIV, αφότου αρχίσει η λήψη τους, μπορεί να οδηγήσει στην ανθεκτικότητά τους έναντι των στελεχών του ιού,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο σκληρός ανταγωνισμός στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων όσον αφορά τα αντιρετροϊικά φάρμακα πρώτης γραμμής έχει οδηγήσει σε μείωση της τιμής τους σχεδόν κατά 99%, από 10 000 αμερικανικά δολάρια σε περίπου 130 αμερικανικά δολάρια ανά ασθενή ετησίως, ωστόσο οι τιμές των φάρμακων δεύτερης γραμμής, τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς, καθώς αναπτύσσεται φυσιολογικά η αντίσταση στα φάρμακα, παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω των μεγαλύτερων εμποδίων όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις βασικές χώρες παραγωγής γενόσημων φαρμάκων,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον HIV και ότι οι έρευνες για τα μικροβιοκτόνα και άλλες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων καινοτόμων φάρμακων συνεχίζονται,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια μετά τη Δήλωση της Ντόχα (σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί υποχρεωτικές άδειες και την ελευθερία να καθορίζει τις βάσεις για τη χορήγηση των αδειών), ο ΠΟΥ τόνισε ότι το 74% των φαρμάκων κατά του AIDS προστατεύεται ακόμη από διπλώματα ευρεσυτεχνίας,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ εκτιμά πως το 10% όλων των νέων μολύνσεων από τον HIV παγκοσμίως σχετίζονται με τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, και ότι λιγότερο από το 5% των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία, θεραπεία και υπηρεσίες περίθαλψης σε σχέση με τον HIV,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυματίωση επιταχύνει την εξέλιξη του HIV σε AIDS, και ότι το 90% των οροθετικών πεθαίνει μέσα σε λίγους μήνες μετά την εμφάνιση ενεργών συμπτωμάτων φυματίωσης λόγω της έλλειψης επαρκούς θεραπείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το ένα τρίτο των θανάτων ατόμων με AIDS να οφείλεται σε φυματίωση,

1.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 2006-2009, και στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που προτείνονται σε αυτή·

2.   επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγειονομική εκπαίδευση, στην ορθή ενημέρωση, στην πρόληψη ασθενειών, στην ιατρική περίθαλψη, στις ιατρικές υπηρεσίες και στην πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις νέες μολύνσεις από τον HIV προκειμένου να εντοπίσει τις χώρες και τις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από αυτήν την επιδημία και να κοινοποιήσει τα ευρήματά της στα κράτη μέλη·

4.   καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, σύμφωνα με τα εθνικά στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη, τις πιο ευάλωτες ομάδες σε κάθε κοινωνία και να καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των ομάδων αυτών, ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να τις προσεγγίζουν αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, και να τους παρέχουν πληροφόρηση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους συντρόφους τους·

5.   ανησυχεί για τον ραγδαία αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων ανθεκτικών σε πολλά φάρμακα στελεχών HIV/AIDS καθώς και ανθεκτικών σε πολλά ή σε όλα τα φάρμακα στελεχών της φυματίωσης και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θέματα αυτά καθώς και να αναζητήσει και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές πρόληψής τους·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσέγγιση των διακινούμενων και μεταναστευτικών πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν προέρχονται από χώρες με υψηλά ποσοστά επιπολασμού, προκειμένου να επιβραδυνθεί η ανησυχητική τάση των νέων μολύνσεων από τον HIV στις ομάδες αυτές·

7.  Απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος(4), ιδίως όσον αφορά το συστηματικό έλεγχο για HIV στις δωρεές αίματος·

8.   τονίζει ότι η συλλογή στοιχείων πρέπει να είναι εμπιστευτική και να βασίζεται σε ανώνυμους και εθελοντικούς ελέγχους· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των μεθόδων ελέγχου και υποβολής στοιχείων που χρησιμοποιούν·

9.   σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Έλεγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της παρακολούθησης, της συλλογής και της δημοσίευσης στοιχείων σχετικά με το HIV/AIDS το 2008· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί πιθανό κενό όσον αφορά την υποβολή νέων στοιχείων· ζητεί από το ΕΚΠΕΝ να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό κατά τη δημοσίευση των εκθέσεών του·

10.   καλεί την Ισπανία και την Ιταλία να υποβάλουν τα εθνικά τους δεδομένα στο ΕΚΠΕΝ·

11.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως η Πολιτική Γειτονίας, η Βόρεια Διάσταση και το TACIS, προκειμένου να προσεγγίσει τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στις γειτονικές χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας·

12.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων και να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμού της βλάβης, όπως η χρήση προφυλακτικών, η θεραπεία υποκατάστασης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η πρόσβαση σε εθελοντικό έλεγχο, η ανταλλαγή καθαρών βελόνων και συριγγών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους ανήκουν σε ομάδες που θεωρούνται ευάλωτες, σε όσους επηρεάζονται ή έχουν μολυνθεί από τον HIV, και να προωθήσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές θετικής πρόληψης· και να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων·

13.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες θα παράσχουν στον πληθυσμό σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη μόλυνση από τον HIV,τρόπους πρόληψης της μόλυνσης, μη ασφαλείς πρακτικές και πρακτικές που συμβάλλουν στην πρόληψη από τη μόλυνση από τον ΗΙV·

14.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι γυναίκες που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV έχουν συχνά υποστεί βία από άρρενα σύντροφο και ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, να λάβουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που προβλέπονται στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες(5)·

15.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο του φόρουμ αυτού·

16.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες δημιουργίας φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης, των δημόσιων αρχών, των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των τοπικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του HIV/AIDS·

17.   τονίζει τη σημασία τόσο της "δήλωσης του Δουβλίνου" όσο και της "δήλωσης του Βίλνιους" και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτές τις δύο δηλώσεις·

18.   τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στο πλαίσιο των διαφόρων αρμοδίων γενικών διευθύνσεών της και να βελτιώσει τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμούς, προκειμένου να παράσχει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα, να αποφύγει τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών και να επιτύχει τις βέλτιστες δυνατές συνεργίες·

19.   προτρέπει την Επιτροπή να προσφέρει ισχυρή πολιτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε γείτονες χώρες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ευελιξίες που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα δημόσιας υγείας, και να παράσχει υποστήριξη για τη δημιουργία υποδομής για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έλεγχο HIV καθώς και για τη διανομή και παρακολούθηση των φαρμάκων·

20.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχουν εναρμονιστεί οι ισχύοντες κανόνες για την άμεση χρηματοδότηση των ΜΚΟ από την Κοινότητα και οι κανόνες για τη συμμετοχή τους σε έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ισχύουσες διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΚΟ στις διάφορες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης·

21.   επαναλαμβάνει ότι η προσχώρηση στην ΕΕ επιφέρει συχνά τον αιφνίδιο τερματισμό της χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΚΟ από άλλες διεθνείς πηγές πέραν των κοινοτικών· για τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατεπειγόντως, την κατάσταση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να προτείνει μέτρα για τη γεφύρωση του οικονομικού χάσματος·

22.   καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια τους κανόνες για τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Κοινωνικού Ταμείου για έργα ή / και προγράμματα που σχετίζονται με το HIV/AIDS·

23.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται εντός του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, προκειμένου να συνεχίσει τη χρηματοδότηση και τον εντοπισμό νέων και πολλά υποσχόμενων έργων ανάπτυξης νέων καινοτόμων αντιρετροϊικών φαρμάκων, εμβολίων και μικροβιοκτόνων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η έρευνα για το HIV/AIDS να είναι ισόρροπη από την άποψη του φύλου και να περιλαμβάνει διάφορα φυσιολογικά και βιολογικά ζητήματα όσον αφορά τον χαρακτήρα της μετάδοσης των ιών·

24.   χαιρετίζει το στόχο της Επιτροπής να αναπτύξει την έρευνα και την αξιολόγηση συμπεριφορικών προληπτικών μεθόδων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την κατάρτιση συμπεριφορικών προγραμμάτων πρόληψης βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων·

25.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανείμουν περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση στη φαρμακευτική έρευνα απαιτώντας από τους αποδέκτες των δημόσιων κονδυλίων να αφιερώσουν σημαντικό μέρος της έρευνάς τους στα νοσήματα αυτά·

26.   καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πόρους για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη δημόσια υγεία με στόχο την καταπολέμηση του HIV/AIDS·

27.   παρακινεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες, τα πρακτικά μέσα και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της κλινικής έρευνας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στις χώρες εταίρους, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία, ακολουθώντας τις διαδικασίες περί εξωτερικής βοήθειας και σεβόμενη την εντολή για δράση όπως συμφωνήθηκε στα έγγραφα στρατηγικής με τις σχετικές χώρες και τα ενδεικτικά προγράμματα·

28.   πιστεύει ότι η παρηγορητική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη ατόμων με HIV/AIDS και ζητεί την ανάπτυξη και την επέκτασή της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.   καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση προγραμμάτων για τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της επιδημίας στις γυναίκες·

30.   απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και γυναικείων προφυλακτικών, που παρέχουν στη γυναίκα τη δυνατότητα να προστατεύει τον εαυτό της και τον άρρενα σύντροφό της από το HIV/AIDS, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι τα προφυλακτικά παραμένουν η πλέον γνωστή και διαθέσιμη προστασία έναντι του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά απαιτούν τη συγκατάθεση του συντρόφου(6)·

31.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών να προστατευθούν από τον κίνδυνο της μόλυνσης από HIV·

32.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της πρόληψης του HIV/AIDS και των προγραμμάτων για την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων και της σεξουαλικής υγείας·

33.   καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται τα γενετήσια και αναπαραγωγικά δικαιώματα των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS·

34.   καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ισόρροπη συμμετοχή τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών στην αντιμετώπιση του AIDS· τα προτρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση των εθνικών φορέων συντονισμού για το AIDS·

35.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα που έχουν προσβληθεί, και ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες, να έχουν πρόσβαση βάσει προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας, σε φάρμακα για το HIV προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα μετάδοσης της νόσου σε αγέννητα παιδιά·

36.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση και γενικότερη υποστήριξη στις πολύτιμες προσπάθειες του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας· καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν παρομοίως·

37.   επισημαίνει ότι η παράλληλη λοίμωξη HIV/φυματίωσης αποτελεί την αιτία θανάτου για το ένα τρίτο των οροθετικών ατόμων· για τον λόγο αυτόν, συνιστά θερμά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό, συγκροτώντας και προωθώντας προγράμματα για την καταπολέμηση και των δύο λοιμώξεων ταυτοχρόνως· επισημαίνει την άκρως ανησυχητική εξάπλωση στελεχών της φυματίωσης που είναι ανθεκτικά σε πολλά ή και σε όλα τα φάρμακα· επισημαίνει επίσης τη συχνή διπλή διάγνωση HIV και ηπατίτιδας και κατάθλιψης, και ζητεί την ανάληψη δράσης για τη θεραπεία και την περίθαλψη αυτών των ασθενών·

38.   τονίζει τη σημασία της λογοδοσίας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, των παρόχων υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων καθολικής κάλυψης όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη·

39.   ανησυχεί για το υψηλό κόστος των νέων και δεύτερης γραμμής φαρμάκων για τη θεραπεία του AIDS· ζητεί μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας· θεωρεί ότι μικρές προσαρμογές σε ένα προϊόν ή σε μία δραστική ουσία πρέπει να οδηγούν μόνο σε ανάλογη παράταση της περιόδου προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

40.   καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 300 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, να δώσουν περιορισμένη σε εύρος και χρόνο εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί εξ ονόματος της ΕΕ συμφωνία με τη φαρμακευτική βιομηχανία, με στόχο τη μείωση των τιμών των αντιρετροϊκών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

41.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των μέσων και των καταλληλότερων συστημάτων διανομής για την αναβάθμιση της ενημέρωσης του πληθυσμού, ιδίως των εφήβων και των νέων, για τη μόλυνση από τον ιό HIV, τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται, τη διάγνωση της μόλυνσης από τον ιό HIV και το είδος της συμπεριφοράς που ενισχύει την πρόληψη·

42.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ένα τμήμα αφιερωμένο στην καταπολέμηση του AIDS, περιλαμβανομένων δεδομένων για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και τους πόρους περίθαλψης σχετικά με το HIV/AIDS που είναι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη·

43.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα και να προβούν σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, του στιγματισμού όλων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS και των διακρίσεων κατά ευάλωτων ομάδων και των μολυσμένων από τον HIV, με στόχο την άρση των εμποδίων που καθυστερούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ασθενών με HIV/AIDS, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. όσον αφορά την ασφάλιση, τις τραπεζικές υπηρεσίες και την περίθαλψη)·

44.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές και προγράμματα για την κοινωνική ένταξη και είσοδο στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν HIV/AIDS·

45.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση και τη χρηματοδότηση –σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο– της πρόσβασης στην εκπαίδευση σχετικά με το HIV/AIDS, περιλαμβανομένης και της παροχής συμβουλών για την υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά και την πρόληψη των αφροδίσιων νοσημάτων, καθώς και στην πληροφόρηση, στον έλεγχο και στις συναφείς υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της συνειδητής συγκατάθεσης·

46.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την υγειονομική εκπαίδευση στα σχολεία για να ενισχύσουν την ενημέρωση και να προωθήσουν την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά·

47.   απευθύνει θερμή παρότρυνση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση σε όλους τους πολίτες· στη διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνεται ο σεβασμός και η ευθύνη για το σύντροφο και ίσα δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και άτομα που έχουν αλλάξει φύλο· τονίζει τη σημασία που έχει να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία·

48.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαπιστώσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σχετικά με το θέμα του HIV/AIDS και να παράσχουν κατάρτιση για εργαζομένους του τομέα υγείας ώστε να μπορούν να προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση και να ενημερώνουν το κοινό με κατάλληλο τρόπο·

49.   καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την αμέριστη στήριξή τους στις γυναίκες και τους άνδρες που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή περίθαλψη των ανθρώπων που ζουν με το AIDS ή/και να φροντίσουν για τα παιδιά και τα ορφανά των ανθρώπων αυτών· τονίζει πως πρέπει να τους παρασχεθεί εκπαίδευση για κατ' οίκον περίθαλψη και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της μόλυνσης από HIV/AIDS και για τα οφέλη της καλής αγωγής και περίθαλψης των ατόμων που ζουν με AIDS·

50.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες δημιουργίας συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις γειτονικές χώρες, με στόχο την προώθηση πρόσθετων τρόπων για την καταπολέμηση του HIV/AIDS·

51.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γερμανικής Προεδρίας να διοργανώσει διάσκεψη με θέμα "Ευθύνη και εταιρική σχέση – Ενωμένοι κατά του HIV/AIDS" στις 12 και 13 Μαρτίου 2007 στη Βρέμη, καθώς και το γεγονός ότι η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει την 11η ευρωπαϊκή διάσκεψη για το AIDS από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2007·

52.   υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των κοινοτήτων, των κοινοτικών οργανώσεων, των ΜΚΟ και των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS στην καταπολέμηση του HIV/AIDS·

53.   προτείνει τη συγκρότηση "κέντρου διαλογής" σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή και την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών από όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης του HIV/AIDS· πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός θα βοηθούσε στον εντοπισμό των αδυναμιών των υφιστάμενων δράσεων και στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών·

54.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην ΠΟΥ (Ευρώπη) καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0321.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0526.
(3) HIV/AIDS in Europe, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων, εισηγήτρια: κ. Christine McCafferty, εγγρ. 11033, 27 Σεπτεμβρίου 2006.
(4) ΕΕ L 33, 8.2.2003, σ. 30.
(5) ΕΕ C 288 Ε, 25.11.2006, σ. 66.
(6) "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου