Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2232(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0091/2007

Texte depuse :

A6-0091/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.35
CRE 24/04/2007 - 7.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0137

Texte adoptate
PDF 257kWORD 112k
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg
Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările vecine, 2006-2009
P6_TA(2007)0137A6-0091/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009 (2006/2232(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţia sa din 6 iulie 2006 intitulată "HIV/SIDA: E timpul să trecem la fapte"(1),

–   având în vedere rezoluţia sa din 30 noiembrie 2006 privind SIDA(2),

–   având în vedere concluziile Consiliului din 6 iunie 2005 privind combaterea HIV/SIDA,

–   având în vedere nota Secretariatului general al Consiliului din 24 noiembrie 2005 privind "Ziua Mondială Anti-SIDA - Declaraţia UE privind prevenirea HIV pentru o generaţie fără SIDA",

–   având în vedere Strategia UE împotriva drogurilor (2005-2012) adoptată de Consiliul European la 17 decembrie 2004,

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind "Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009" (COM(2005)0654),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind un "Cadru politic european coerent pentru acţiuni externe de combatere a HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei" (COM(2004)0726),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la Documentul de strategie privind politica europeană de vecinătate (COM(2004)0373),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind consolidarea politicii europene de vecinătate (COM(2006)0726),

–   având în vedere "Declaraţia de la Dublin" privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi în Asia Centrală, adoptată în cadrul Conferinţei ministeriale "Să eliminăm barierele - Parteneriat pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi Asia Centrală", organizată în cadrul Preşedinţiei irlandeze a UE, în 23-24 februarie 2004,

–   având în vedere "Declaraţia de la Vilnius" privind măsurile de consolidare a luptei împotriva HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, adoptată de miniştri şi reprezentanţi ai guvernelor Uniunii Europene şi ai ţărilor învecinate, în cadrul conferinţei "Europa şi HIV/SIDA - noi provocări, noi oportunităţi", organizată la Vilnius, Lituania, în 16-17 septembrie 2004,

–   având în vedere Declaraţia Mileniului adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 55-a sesiuni, la 8 septembrie 2000, precum şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi, în special, obiectivul inversării tendinţei actuale de propagare a HIV/SIDA, până în 2015,

–   având în vedere Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA adoptată de Adunarea Generală a ONU în cadrul sesiunii extraordinare consacrată HIV/SIDA, din 27 iunie 2001,

–   având în vedere rezoluţia adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la "Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA", la 2 august 2001,

–   având în vedere urmărirea de către Adunarea Generală a ONU a punerii în aplicare a Declaraţiei de angajament privind HIV/SIDA, "Spre un acces universal: evaluare de către Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA a activităţilor vizând dezvoltarea prevenirii şi a tratamentului HIV, precum şi a serviciilor de îngrijire şi sprijin", până la 24 martie 2006,

–   având în vedere raportul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA: cinci ani mai târziu, din 24 martie 2006,

–   având în vedere "Declaraţia politică privind HIV/SIDA" adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 iunie 2006,

–   având în vedere programul OMS privind HIV/SIDA "Spre un acces universal până în 2010", din 2006,

–   având în vedere raportul ONUSIDA din 2006 privind epidemia mondială de SIDA,

–   având în vedere actualizarea epidemiologică ONUSIDA din decembrie 2006,

–   având în vedere raportul semestrial EuroHIV 2005, din august 2006,

–   având în vedere Eurobarometrul privind prevenirea SIDA, din februarie 2006,

–   având în vedere rezoluţia 1399(2004) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei, precum şi recomandarea 1675(2004) a acestuia referitoare la o Strategie Europeană pentru promovarea sănătăţii şi a drepturilor în materie de sexualitate şi reproducţie,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru drepturile femeilor şi egalitatea între sexe (A6-0091/2007),

A.   întrucât, conform raportului ONUSIDA privind actualizarea epidemiologică în 2006, în lume peste 39,5 milioane de oameni trăiesc cu HIV, iar în 2006 au fost infectaţi cu HIV 4,3 milioane, întrucât 95% dintre persoanele afectate de HIV/SIDA trăiesc în ţări în curs de dezvoltare,

B.   întrucât raportul semestrial EuroHIV 2005 indică faptul că 215 510 de persoane au fost infectate cu virusul HIV în perioada 1998-2005 în Uniunea Europeană iar 646 142 în Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS),

C.   întrucât, conform EuroHIV aproape un sfert din numărul noilor infecţii cu HIV se înregistrează în rândul tinerilor sub 25 de ani,

D.   întrucât persoanele care suferă de SIDA sunt ţinta stigmatizării şi discriminării,

E.   întrucât progresul recent înregistrat în tratarea HIV/SIDA şi reducerea fondurilor pentru prevenirea acestei boli au contribuit la accentuarea comportamentului nesigur şi, în consecinţă, la creşterea numărului de noi cazuri de infecţie cu virusul HIV,

F.  Întrucât rapoartele EuroHIV şi ONUSIDA confirmă faptul că numărul noilor infecţii cu HIV continuă să crească într-un ritm alarmant atât în Uniunea Europeană cât şi în ţările învecinate iar în unele ţări numărul estimat al persoanelor infectate cu HIV este de trei ori mai mare decât numărul oficial,

G.   întrucât, în ciuda numărului crescut de cazuri de infecţie cu HIV, scăderea constantă a numărului de cazuri de SIDA diagnosticate în ultimii ani a continuat şi în 2005, cu mai puţin de jumătate din numărul cazurilor diagnosticate în 2005, în comparaţie cu 1998,

H.   întrucât un procent ridicat din infecţiile cu HIV rămâne nediagnosticat; întrucât numeroase persoane contaminate nu ştiu că sunt seropozitive şi este posibil să afle acest lucru numai după ce sunt afectate de boli legate de HIV/SIDA(3),

I.   întrucât infecţiozitatea virusului HIV creşte în mod semnificativ în prezenţa altor boli cu transmitere sexuală (precum gonoreea, chlamydia, herpesul sau sifilisul),

J.   întrucât printre categoriile de persoane, cele mai expuse la riscul de infecţie cu HIV se numără consumatorii de droguri injectabile, bărbaţii având acte sexuale cu alţi bărbaţi, persoanele ce lucrează în domeniul sexului şi clienţii acestora, persoanele aparţinând populaţiilor migratoare, deţinuţii şi tinerii sub 25 de ani,

K.   întrucât epidemia la nivelul consumatorilor de droguri injectabile stă la baza extinderii rapide a infecţiei cu HIV în numeroase ţări din Europa de Est,

L.   întrucât raportul ONUSIDA privind actualizarea epidemiologică în 2006 indică faptul că în Europa Centrală şi de Vest, aproximativ trei sferturi din numărul infecţiilor cu HIV pe cale heterosexuală se produc în rândul imigranţilor şi a populaţiilor migratoare,

M.   întrucât, în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Vest, prezenţa HIV în donaţiile de sânge rămâne scăzută; întrucât date recente indică totuşi o tendinţă opusă în unele ţări din Europa de Est,

N.   întrucât în Declaraţia de la Dublin se recunoaşte că "promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, precum şi între fete şi băieţi, respectarea dreptului la sănătatea reproductivă şi sexuală, accesul la educaţia sexuală, la informare şi la serviciile de sănătate, precum şi o atitudine deschisă faţă de sexualitate, reprezintă factori esenţiali de luptă împotriva pandemiei",

O.   întrucât programele de prevenire, inclusiv educaţia, accesul mai larg la informaţii şi la prezervative, accesul la tratament şi la programe de dezintoxicare, precum şi la servicii de diminuare a consecinţelor negative ale infecţiei, reprezintă cele mai eficiente instrumente de combatere a HIV/SIDA;

P.   întrucât prezervativul feminin încă este puţin utilizat, deşi este unicul instrument controlat de femei pentru a se proteja de sarcini nedorite, HIV şi alte infecţii cu transmitere sexuală, care este deja disponibil,

Q.   întrucât EuroHIV nu posedă date naţionale din Spania sau Italia, deşi ambele ţări sunt considerate focare însemnate de epidemie, de către EuroHIV,

R.   întrucât date recente confirmă faptul că amploarea noilor cazuri de infecţie cu HIV, precum şi numărul persoanelor care trăiesc cu SIDA diferă în fiecare stat membru şi în ţările învecinate, la fel precum diferă şi categoriile considerate a fi cele mai vulnerabile,

S.   întrucât femeile reprezintă, în momentul de faţă, 50% din persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA în lume, însă nevoile lor speciale în materie de sănătate reproductivă, planificare familială, naştere şi alăptare naturală sigure sunt adesea trecute cu vederea; întrucât, potrivit ONUSIDA, în decursul ultimilor doi ani, numărul femeilor şi al tinerelor infectate cu HIV a crescut peste tot în lume, rata infecţiilor crescând cu rapiditate în special în Europa de Est, Asia şi America Latină şi întrucât, potrivit OMS, în cadrul unui raport heterosexual, riscul de infecţie cu HIV este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor, datorită unor factori biologici,

T.   întrucât tot mai multe femei sunt contaminate cu virusul HI în cadrul vieţii private, ca urmare a contactelor heterosexuale neprotejate, devenind astfel purtătoare de virus pe care îl pot transmite descendenţilor lor; întrucât, pentru a reacţiona în mod eficient la SIDA, trebuie luaţi în considerarea factorii care continuă să prezinte riscuri pentru femei şi să le sporească vulnerabilitatea, precum lipsa autodeterminării, violenţa împotriva acestora şi traficul de femei, sărăcia şi discriminarea pe bază de sex,

U.   întrucât ultimul Eurobarometru cu privire la prevenirea SIDA, din februarie 2006, indică faptul că 54% din populaţia UE-25 crede sau este convinsă că s-ar putea infecta cu HIV "sărutând pe gură o persoană care are SIDA sau este infectată cu virusul HIV" iar 42% din aceasta crede sau este convinsă că se poate infecta cu HIV "bând din acelaşi pahar care a fost folosit de o persoană care are SIDA sau este infectată cu virusul HIV",

V.   întrucât, în "Declaraţia de la Dublin", reprezentanţii guvernelor din Europa şi Asia Centrală şi-au luat angajamentul să "promoveze orientări puternice şi responsabile la nivelul şefilor lor de stat şi de guvern, în scopul protejării oamenilor de această ameninţare pentru viitorul lor şi, de asemenea, să promoveze drepturile omului, să combată stigmatizarea şi să asigure accesul la informaţii şi servicii pentru toţi cei care au nevoie de acestea" şi "să facă din lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi Asia Centrală un aspect care să figureze în mod regulat pe ordinea de zi a instituţiilor şi a organizaţiilor lor regionale",

W.   întrucât, în cadrul "Declaraţiei de la Vilnius", miniştrii şi reprezentanţii de guverne din Uniunea Europeană şi din ţările învecinate şi-au reconfirmat angajamentele luate în "Declaraţia de la Dublin", ambele declaraţii subliniind necesitatea unor măsuri de urmărire ferme şi ample a acţiunilor prezentate în acestea,

X.   întrucât "Declaraţia de la Vilnius" menţionează în mod expres utilizarea instrumentelor financiare naţionale, precum şi a fondurilor comunitare, inclusiv a Fondurilor Structurale pentru punerea în aplicare a politicilor de combatere a HIV/SIDA,

Y.   întrucât ONG-urile depind adesea de finanţare publică; întrucât, de cele mai multe ori, procedurile de licitaţie pentru programe finanţate de Comunitate sunt complicate iar aderarea la UE implică adesea o încetare bruscă a sprijinului financiar pentru ONG-uri din surse internaţionale, altele decât cele ale UE,

Z.   întrucât nu toate statele membre au acces egal la tratament şi la medicamente iar în multe dintre acestea, în special în noile state membre, există disparităţi în ceea ce priveşte disponibilitatea finanţării şi a resurselor,

AA.   întrucât statele membre au nevoie de sprijin pentru crearea unor programe care să promoveze realizarea testelor, formarea consilierilor, precum şi supravegherea şi sprijinirea continuă a persoanelor infectate cu HIV, în special pentru că medicamentaţia se administrează pe tot parcursul vieţii, ceea ce creează deseori efecte secundare şi deoarece nerespectarea specificaţiilor de utilizare a medicamentaţiei pentru HIV, o dată iniţiată administrarea medicamentelor, poate duce la rezistenţa tulpinilor HIV,

AB.   întrucât, în decursul ultimilor ani, o competiţie generică acerbă în ceea ce priveşte medicamentele folosite în tratamentul antiretroviral din prima linie a contribuit cu o reducere de aproape 99% a preţului acestora, de la 10.000 $ la aproximativ 130 $ pe an pentru un pacient, însă preţurile pentru medicamentele folosite în tratamentul de a doua linie, necesare pacienţilor, întrucât rezistenţa se dezvoltă în mod natural, rămân ridicate, în special datorită obstacolelor în procesul de brevetare în principalele ţări care produc medicamente generice,

AC.   întrucât nu există nici un vaccin anti-HIV iar cercetările pentru microbicide şi noi medicamente inovatoare sunt în plină desfăşurare,

AD.   întrucât la cinci ani de la Declaraţia de la Doha (care prevede că fiecare stat membru al OMC "are dreptul de a acorda licenţe obligatorii şi are libertatea de a determina criteriile pe baza cărora astfel de licenţe sunt acordate"), OMS a indicat că 74% dintre medicamentele pentru SIDA sunt protejate încă printr-un brevet,

AE.   întrucât OMS estimează că 10% din noile infecţii cu HIV la nivel global sunt legate de consumul de droguri pe cale intravenoasă, mai puţin de 5% din consumatorii de droguri pe cale intravenoasă având acces la o prevenire eficientă a HIV, la tratament şi la servicii de îngrijire,

AF.   întrucât tuberculoza (TBC) accelerează evoluţia infecţiei HIV spre faza SIDA şi 90% din persoanele seropozitive mor datorită tuberculozei în lunile imediat următoare apariţiei simptomelor active ale acestei boli datorită lipsei unui tratament adecvat, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din numărul deceselor datorate maladiei SIDA sunt cauzate de TBC,

1.   salută comunicarea Comisiei privind lupta împotriva HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009 şi susţine acţiunile şi iniţiativele propuse;

2.   reafirmă dreptul fiecărei fiinţe umane la educaţie sanitară, informare corectă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijire şi servicii medicale, precum şi la acces la produse farmaceutice;

3.   solicită Comisiei să analizeze cele mai noi informaţii disponibile cu privire la infecţiile HIV pentru a identifica ţările şi categoriile de populaţie cele mai afectate şi, respectiv, pentru a comunica aceste concluzii respectivelor state membre;

4.   invită Comisia să precizeze, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, cele mai vulnerabile categorii din fiecare comunitate şi să stabilească o listă detaliată a acestora pentru a permite Comisiei şi statelor membre să se poată adresa şi intra în contact cu acestea într-un mod eficient, luând în considerare particularităţile la nivel naţional, şi să le furnizeze informaţii despre mijloacele de protecţie atât pentru ele, cât şi pentru partenerii lor;

5.   alarmat de ritmul rapid de creştere a numărului de cazuri de tulpini HIV/SIDA rezistente la mai multe tipuri de medicamente, precum şi de tulpini TBC rezistente la mai multe tipuri de medicamente sau imune la acestea, invită Comisia să păstreze statistici separate cu privire la aceste aspecte şi să identifice şi să împărtăşească cele mai bune practici pentru prevenirea acestora;

6.   îndeamnă Comisia să aibă în vedere stabilirea unor măsuri adecvate care să vizeze imigranţii şi populaţiile migratoare din Uniunea Europeană, în special în cazurile în care vin din ţări în care există un nivel ridicat de contaminare, în vederea reducerii ritmului alarmant de apariţie de noi infecţii cu HIV în cadrul acestor grupuri;

7.   insistă ca statele membre să pună pe deplin în aplicare Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sangvine(4), în special în ceea ce priveşte testarea sistematică a transfuziilor sangvine pentru infecţia cu HIV;

8.   subliniază importanţa comunicării unor date corecte; indică faptul că orice colectare de date trebuie să fie confidenţială şi bazată pe teste anonime şi voluntare; invită statele membre să îmbunătăţească calitatea metodelor lor de testare şi de prezentare a datelor;

9.   constată că Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDPC) îşi va asuma răspunderea deplină pentru supravegherea, colectarea şi publicarea de date cu privire la HIV/SIDA în 2008; îndeamnă Comisia să adopte măsurile adecvate pentru prevenirea unei posibile discrepanţe în furnizarea de noi date; solicită ECDPC să ia în considerare natura delicată a subiectului atunci când publică rapoarte;

10.   solicită Spaniei şi Italiei să transmită ECDPC datele lor naţionale;

11.   îndeamnă Comisia să folosească toate instrumentele disponibile, printre care politica de vecinătate şi dimensiunea nordică, pentru a ajuta grupurile de populaţii vulnerabile din ţările vecine, în special din zona Kaliningrad din Rusia;

12.   invită Comisia să dezvolte programe bazate pe observaţii, să promoveze punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de diminuare a consecinţelor negative ale infecţiei, printre care folosirea prezervativelor, tratamentele de substituţie a drogurilor, accesul la depistarea voluntară, furnizarea de ace şi de seringi sterile şi consilierea la nivelul grupurilor considerate vulnerabile, afectate de sau infectate cu HIV, şi să sprijine şi să facă cunoscute cele mai bune practici de profilaxie pozitivă şi, de asemenea, să furnizeze un raport anual privind punerea în aplicare a acestor măsuri;

13.   invită Comisia şi statele membre să promoveze campanii de comunicare prin care să furnizeze populaţiei informaţii clare privind infecţia cu HIV, modalităţile de prevenire a acesteia, comportamentele care prezintă risc şi cele care favorizează prevenirea infecţiei cu acest virus;

14.   invită statele membre şi Comisa, având în vedere faptul că de cele mai multe ori femeile infectate cu HIV sunt victime ale unor acte de violenţă din parte partenerilor lor de sex masculin şi că, în cazul femeilor, riscul de contaminare cu HIV este mult mai ridicat decât în cazul bărbaţilor, să adopte măsurile de combatere a violenţei prevăzute în rezoluţia sa din 2 februarie 2006 cu privire la situaţia actuală în ceea ce priveşte combaterea violenţei asupra femeilor şi orice alte acţiuni viitoare(5);

15.   salută iniţiativa Comisiei de a crea un Forum al societăţii civile şi, de asemenea, încurajează Comisia să continue şi să intensifice cooperarea cu societatea civilă în cadrul acestui Forum;

16.   încurajează statele membre să examineze posibilităţile instituirii unui Forum al societăţii civile la nivel naţional în scopul îmbunătăţirii cooperării dintre guvernele naţionale, autorităţile publice, serviciile de sănătate şi ONG-urile locale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul combaterii HIV/SIDA;

17.   subliniază importanţa "Declaraţiei de la Dublin" şi a "Declaraţiei de la Vilnius" şi îndeamnă Comisia să continue acţiunile în acest sens;

18.   subliniază necesitatea raţionalizării de către Comisie a eforturilor sale de combatere HIV/SIDA în cadrul directoratelor sale generale competente şi să îmbunătăţească diversele procese şi mecanisme administrative în scopul adoptării celor mai eficiente şi coordonate măsuri cu putinţă, pentru a evita aplicarea unor criterii divergente şi pentru a obţine un nivel optim de sinergie;

19.   încurajează Comisia să ofere sprijin politic şi asistenţă tehnică ţărilor vecine care, confruntate cu o problemă de sănătate publică, doresc să beneficieze de flexibilitatea prevăzută în Acordul TRIPS şi să ofere sprijin pentru realizarea unei infrastructuri de consiliere şi testare privind HIV, precum şi pentru distribuirea şi monitorizarea medicamentaţiei;

20.   regretă faptul că dispoziţiile actuale privind finanţarea directă a ONG-urilor de către Comunitate, precum şi dispoziţiile referitoare la implicarea acestora în proiecte finanţate prin programe comunitare nu au fost armonizate; solicită Comisiei să evalueze procedurile actuale în scopul îmbunătăţirii accesului ONG-urilor la diferite forme de finanţare comunitară;

21.   reiterează faptul că aderarea la UE implică adesea o încetare bruscă a sprijinului financiar pentru ONG-uri din surse internaţionale, altele decât cele ale UE; prin urmare, invită Comisia să monitorizeze, cu prioritate, situaţia din Bulgaria şi România şi să propună măsuri pentru reducerea disparităţilor de natură financiară;

22.   invită Comisia să definească în mod clar regulile de utilizare a Fondurilor structurale şi a celor sociale pentru proiectele şi/sau programele legate de combaterea HIV/SIDA;

23.   încurajează Comisia să facă uz de toate oportunităţile disponibile în cadrul celui de-al şaptelea Program cadru privind cercetarea şi dezvoltarea pentru a identifica finanţarea şi identificarea altor proiecte promiţătoare privind cercetarea în domeniul HIV/SIDA şi dezvoltarea unor noi medicamente antiretrovirale, vaccinuri şi microbicide inovative; invită Comisia să se asigure că cercetarea în domeniul HIV/SIDA ia în considerare o pondere echilibrată a ambelor sexe şi include diferite aspecte psihologice şi biologice privind natura transmiterii de viruşi;

24.   salută obiectivul Comisiei de a dezvolta cercetarea metodelor de prevenire comportamentale şi evaluarea acestora şi încurajează comisia să elaboreze programe de prevenire comportamentală bazate pe probe;

25.   ivită Comisia şi statele membre să aloce mai multe fonduri publice cercetării în domeniul farmaceutic, solicitând ca beneficiarii fondurilor publice să dedice acestor boli o anumită parte a cercetării pe care o efectuează;

26.   îndeamnă Comisia să aloce resurse pentru măsuri de prevenire în cadrul programului de acţiune în domeniul sănătăţii publice pentru combaterea HIV/SIDA;

27.   îndeamnă Comisia să analizeze posibilităţile şi mijloacele practice şi, de asemenea, să utilizeze rezultatele cercetărilor clinice pentru combaterea HIV/SIDA în ţările partenere, Balcanii de Vest şi Asia Centrală, aplicând procedurile în vigoare pentru ajutor extern şi respectând liniile de acţiune stabilite cu ţările vizate în documentele de strategie, precum şi în programele indicative;

28.   consideră că îngrijirile paliative reprezintă o parte importantă a îngrijirii persoanelor cu HIV/SIDA şi îndeamnă la dezvoltarea şi răspândirea acestora în întreaga Uniune Europeană;

29.   solicită Comisiei să acorde o atenţie specială promovării programelor de sănătate în domeniul sexual şi reproductiv destinate femeilor pentru a evita propagarea rapidă a epidemiei în rândul populaţiei feminine;

30.   încurajează cu tărie Comisia şi statele membre să acorde subvenţii şi fonduri pentru cercetarea şi dezvoltarea microbicidelor şi a prezervativelor pentru femei, cu ajutorul cărora femeile se pot proteja atât pe ele însele, cât şi pe partenerul masculin, împotriva HIV/SIDA, cu sau fără acordul acestuia, deoarece prezervativele continuă să fie cel mai cunoscut şi cel mai disponibil mijloc de protecţie împotriva HIV/SIDA şi a bolilor cu transmitere sexuală (BTS), dar necesită acordul partenerului masculin(6);

31.   invită statele membre să dezvolte strategii naţionale menite să sporească capacitatea femeilor şi fetelor de a se proteja împotriva riscului de infecţie cu HIV;

32.   subliniază necesitatea consolidării sinergiilor dintre prevenirea HIV/SIDA şi a programelor de promovare a drepturilor şi a sănătăţii sexuale;

33.   invită statele membre să respecte drepturile sexuale şi de reproducere ale persoanelor infectate cu HIV/AIDS;

34.   invită statele membre să promoveze o participare echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în lupta împotriva SIDA şi, de asemenea, le îndeamnă să revizuiască structura organelor naţionale de coordonare în domeniul SIDA;

35.   ivită Comisia şi statele membre să faciliteze tuturor persoanelor afectate şi, în special, femeilor însărcinate, accesul la medicamente pentru tratamentul HIV, pentru a reduce transmiterea acestei boli la copiii nenăscuţi;

36.   solicită Comisiei să continue acordarea de asistenţă financiară şi sprijinul global al eforturilor considerabile ale Fondului mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei şi invită statele membre să facă acelaşi lucru;

37.   indică faptul că o treime din persoanele infectate cu HIV mor din cauza coinfecţiei HIV/TBC; îndeamnă, prin urmare, Comisia şi statele membre să ţină seama de acest lucru stabilind şi promovând programe de combatere a ambelor infecţii în acelaşi timp; constată răspândirea alarmantă a tulpinilor TBC rezistente la mai multe tipuri de medicamente sau imune la acestea; constată, de asemenea, asocierea frecventă la infecţia cu HIV a hepatitei şi a depresiei şi solicită luarea de măsuri pentru tratarea şi îngrijirea pacienţilor cu acest diagnostic multiplu;

38.   subliniază importanţa responsabilităţii guvernelor naţionale, regionale şi locale, a furnizorilor de servicii de sănătate, a industriei farmaceutice, a ONG-urilor şi a societăţii civile în asigurarea îndeplinirii obiectivelor de realizare universală a profilaxiei, tratamentului şi îngrijirii;

39.   este îngrijorat de costurile ridicate ale medicamentelor de ultimă generaţie sau de a doua linie pentru tratarea SIDA; invită la o dezbatere fundamentală cu privire la legislaţia aplicabilă brevetelor; consideră că o modificare neesenţială a unui produs sau a unui ingredient activ trebuie să conducă doar la o prelungire proporţională a perioadei de protecţie a brevetului.

40.   solicită statelor membre să ia în considerare posibilitatea acordării unui mandat Comisiei în numele UE, în conformitate cu articolele 300 şi 308 din Tratatul CE, limitat în privinţa domeniului şi perioadei de aplicare, în vederea negocierii cu industria farmaceutică a unui acord în scopul reducerii preţurilor medicamentelor antiretrovirale în Uniunea Europeană;

41.   invită statele membre să promoveze o mai mare utilizare a mijloacelor de comunicare şi a celor mai potrivite canale de difuziune pentru a informa mai bine populaţia şi, în special, adolescenţii şi tinerii, cu privire la infecţia cu HIV, căile de transmitere, testul de depistare şi comportamentele care favorizează prevenirea acesteia;

42.   invită Comisia să ia în considerare posibilitatea includerii în Portalul european pentru tineret a unei secţiuni dedicate luptei împotriva SIDA, inclusiv a unor date privind posibilităţile de informare, orientare şi îngrijire disponibile în statele membre în ceea ce priveşte HIV/SIDA;

43.   invită Comisia, statele membre, societatea civilă şi sectorul privat să iniţieze sau să sprijine programe şi să elaboreze campanii de informare şi sensibilizare în scopul combaterii homofobiei, a stigmatizării cu care se confruntă toate persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, precum şi a discriminării împotriva grupurilor vulnerabile şi a persoanelor infectate cu HIV, în scopul înlăturării barierelor care diminuează eficienţa luptei împotriva HIV/SIDA; îndeamnă statele membre să interzică discriminarea persoanelor cu HIV/SIDA, în special în sectorul servicii (de exemplu, în ceea ce priveşte asigurările, serviciile bancare şi medicale);

44.   invită Comisia şi statele membre să stabilească politici şi programe de integrare socială şi intrare pe piaţa muncii pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;

45.   încurajează Comisia şi statele membre să deschidă calea în ceea ce priveşte promovarea şi finanţarea la nivel european, naţional şi local a accesului la o educaţie în materie de HIV/SIDA, inclusiv în ceea ce priveşte un comportament sexual responsabil şi prevenirea şi tratamentul bolilor cu transmitere sexuală şi, de asemenea, a accesului la informaţii, testare şi servicii conexe, respectând principiul confidenţialităţii, precum şi pe cel al consimţământului declarat;

46.   invită statele membre să promoveze educaţia sanitară în şcoli în vederea sensibilizării elevilor şi a promovării unui comportament sexual protejat;

47.   încurajează cu tărie statele membre să se asigure că toţi cetăţenii beneficiază de educaţie şi informaţii privind sănătatea sexuală, care includ respectul şi responsabilitatea faţă de partener şi drepturi egale pentru homosexuali, bisexuali şi transsexuali şi subliniază importanţa educaţiei sexuale în şcoli;

48.   invită Comisia şi statele membre să evalueze competenţa şi cunoştinţele personalului medical de bază în materie de HIV/SIDA şi să asigure cursuri de formare pentru lucrătorii din sectorul medical pentru a le permite să ghideze şi să sensibilizeze opinia publică în mod adecvat;

49.   invită statele membre să susţină fără rezerve femeile şi bărbaţii responsabili de îngrijirea zilnică a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi/sau a copiilor acestora şi a orfanilor; subliniază faptul că aceştia trebuie să beneficieze de o formare privind îngrijirea la domiciliu şi, respectiv, să fie sensibilizaţi cu privire la măsurile de prevenire a HIV/SIDA şi la beneficiile unui tratament şi a unei îngrijiri de calitate pentru persoanele care trăiesc cu SIDA;

50.   îndeamnă Comisia să evalueze posibilităţile de creare de parteneriate public-private în ţările învecinate, în scopul promovării unor modalităţi suplimentare de combatere a HIV/SIDA;

51.   salută iniţiativa Preşedinţiei germane de a organiza Conferinţa "Responsabilitate şi parteneriat - Împreună împotriva HIV/SIDA" în perioada 12-13 martie 2007, în Bremen, precum şi faptul că oraşul Madrid va găzdui cea de-a XI-a Conferinţă europeană privind SIDA, în perioada 24-27 octombrie 2007;

52.   subliniază rolul central al comunităţilor, al organizaţiilor de la nivelul comunităţilor, al ONG-urilor şi al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în lupta împotriva HIV/SIDA;

53.   sugerează înfiinţarea unui "centru de informare" la nivel UE în scopul colectării şi analizării celor mai bune practici de la toate instituţiile şi organizaţiile active în lupta împotriva HIV/SIDA; consideră că un astfel de mecanism ar facilita identificarea deficienţelor iniţiativelor existente şi, respectiv, formularea unor noi strategii;

54.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, OMS (Europa) şi guvernelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2006)0321.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2006)0526.
(3) HIV/SIDA în Europa, Consiliul Europei, Comisia pentru afaceri sociale, sănătate şi familie, raportoare: doamna Christine McCafferty, doc. 11033, 27 septembrie 2006.
(4) JO L 33, 8.2.2003, p. 30.
(5) JO C 288 E, 25.11.2006, p.66.
(6) Femeile şi HIV/SIDA: Faţă în faţă cu criza" Un raport comun al ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM 2004:45.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate