Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2232(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0091/2007

Predkladané texty :

A6-0091/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/04/2007 - 7.35
CRE 24/04/2007 - 7.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0137

Prijaté texty
PDF 275kWORD 112k
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg
Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006-2009
P6_TA(2007)0137A6-0091/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách (2006 – 2009) (2006/2232(INI))

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 s názvom HIV/AIDS: čas konať(1),

‐   so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o AIDS(2),

‐   so zreteľom na závery Rady zo 6. júna 2005 o boji proti HIV/AIDS,

‐   so zreteľom na správu generálneho sekretariátu Rady z 24. novembra 2005 o Svetovom dni boja proti AIDS – vyhlásenie EÚ o prevencii HIV pre generáciu bez AIDS,

‐   so zreteľom na protidrogovú stratégiu EÚ (2005 – 2012) prijatú Európskou radou 17. decembra 2004,

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006 – 2009 (KOM(2005)0654),

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o spoločnom rámci európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, (KOM(2004)0726),

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie o strategickom dokumente o európskej susedskej politike (KOM(2004)0373),

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní európskej susedskej politiky (KOM(2006)0726),

‐   so zreteľom na vyhlásenie z Dublinu o partnerstve v boji proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii prijaté na ministerskej konferencii pod názvom Prelomenie bariér – partnerstvo v boji proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii, ktorá sa konala v rámci írskeho predsedníctva EÚ 23. a 24. februára 2004,

‐   so zreteľom na vyhlásenie z Vilniusu o opatreniach na posilnenie reakcie na HIV/AIDS v Európskej únii a v susedných krajinách prijaté ministrami a zástupcami vlád na konferencii pod názvom Európa a HIV/AIDS – nové výzvy, nové možnosti, ktorá sa konala v litovskom Vilniuse 16. a 17. septembra 2004,

‐   so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie spojených národov prijatú Valným zhromaždením OSN na svojom 55. zasadnutí 8. septembra 2000, ako aj na rozvojové ciele milénia OSN (RCM), a to predovšetkým na cieľ zabrániť rozširovaniu HIV/AIDS do roku 2015,

‐   so zreteľom na vyhlásenie záväzkov v oblasti HIV/AIDS prijaté 27. júna 2001 na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o HIV/AIDS,

‐   so zreteľom na uznesenie prijaté 2. augusta 2001 Valným zhromaždením OSN o vyhlásení záväzkov v oblasti HIV/AIDS,

‐   so zreteľom na dokument Valného zhromaždenia OSN nadväzujúci na uplatňovanie vyhlásenia záväzkov v oblasti HIV/AIDS s názvom Pre všeobecný prístup: hodnotenie prostredníctvom programu OSN v oblasti HIV/AIDS týkajúce sa zlepšenia prevencie HIV, liečby, starostlivosti a podpory z 24. marca 2006,

‐   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN týkajúcu sa vyhlásenia záväzkov v oblasti HIV/AIDS: päť rokov od 24. marca 2006,

‐   so zreteľom na politické vyhlásenie o HIV/AIDS prijaté Valným zhromaždením OSN 2. júna 2006,

‐   so zreteľom na program organizácie WHO v oblasti HIV/AIDS z roku 2006 s názvom Pre všeobecný prístup do roku 2010,

‐   so zreteľom na správu UNAIDS z roku 2006 o celosvetovej epidémii AIDS,

‐   so zreteľom na aktualizáciu správy UNAIDS o epidémii z decembra 2006,

‐   so zreteľom na polročnú správu centra EuroHIV 2005 z augusta 2006,

‐   so zreteľom na výsledky prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006,

‐   so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1399 (2004), ako aj na jeho odporúčanie 1675 (2004) o európskej stratégii na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv,

‐   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

‐   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0091/2007),

A.   keďže podľa aktualizovanej správy UNAIDS o epidémii za rok 2006 žije s HIV na svete viac ako 39,5 milióna ľudí a 4,3 milióna ľudí bolo infikovaných HIV v roku 2006 a keďže 95 % infikovaných HIV a chorých na AIDS žije v rozvojových krajinách,

B.   keďže polročná práva centra EuroHIV 2005 ukazuje, že 215 510 ľudí bolo infikovaných vírusom HIV v rokoch 1998 – 2005 v rámci Európskej únie a 646 142 ľudí bolo novo infikovaných vírusom HIV v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO),

C.   keďže podľa centra EUROHIV takmer štvrtina všetkých nových prípadov infekcie HIV sa týka mladých ľudí vo veku do 25 rokov,

D.   keďže ľudia žijúci s HIV/AIDS čelia verejnému odsúdeniu a diskriminácii,

E.   keďže nedávny pokrok pri liečení HIV/AIDS spolu so znížením finančných prostriedkov na prevenciu prispeli k nárastu rizikového správania, a tým k zvýšenému počtu nových infekcií HIV,

F.   keďže správy centra EuroHIV a programu UNAIDS potvrdzujú, že počet ľudí novo infikovaných vírusom HIV stále alarmujúco narastá v rámci Európskej únie, ako aj v susedných krajinách, a že v niektorých krajinách je odhadovaný počet infikovaných vírusom HIV takmer trikrát vyšší než ich udávaný oficiálny počet,

G.   keďže napriek zvýšenému počtu infekcií HIV pokračoval trvalý pokles počtu prípadov AIDS diagnostikovaných v posledných rokoch aj v roku 2005, pričom v roku 2005 bola v porovnaní s rokom 1998 diagnostikovaná menej ako polovica prípadov,

H.   keďže infekcia HIV z veľkej časti nie je diagnostikovaná a keďže mnoho ľudí nepozná svoj sérologický stav a pravdepodobne sa o ňom dozvie iba vtedy, keď ochorie na chorobu súvisiacu s HIV/AIDS(3),

I.   keďže infekčnosť HIV závažne narastá za prítomnosti iných pohlavne prenosných chorôb (ako napr. kvapavka, chlamýdie, herpes a syfilis),

J.   keďže skupiny vystavené najväčšiemu riziku infikovania vírusom HIV zahŕňajú užívateľov drog injekčným spôsobom, mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, sexuálnych pracovníkov, prisťahovalcov, väzňov a mladých ľudí do 25 rokov,

K.   keďže jednou z príčin veľmi rýchleho šírenia infekcie vírusom HIV v krajinách východnej Európy je práve nákaza medzi užívateľmi drog injekčným spôsobom,

L.   keďže aktualizovaná správa UNAIDS o epidémii za rok 2006 uvádza, že približne tri štvrtiny ľudí infikovaných HIV heterosexuálnym stykom v západnej a strednej Európe sú medzi prisťahovalcami a migrantmi,

M.   keďže vo väčšine krajín strednej a západnej Európy je výskyt HIV v darcovskej krvi nízky, avšak keďže najnovšie štatistiky situácie v krajinách východnej Európy ukazujú opačný trend,

N.   keďže sa vo vyhlásení z Dublinu ako základné faktory boja proti tejto pandémii uznali: propagácia rovnosti medzi mužmi a ženami, dievčatami a chlapcami, rešpektovanie práva na reprodukčné a sexuálne zdravie, prístup k sexuálnej výchove, informačným a zdravotným službám, ako aj otvorená diskusia o sexualite,

O.   keďže programy prevencie zahŕňajúce vzdelávanie, lepší prístup k informáciám a prezervatívom, prístup k liečbe, protidrogovým liečeniam a službám na zníženie poškodenia zdravia predstavujú najúčinnejší nástroj boja proti HIV/AIDS,

P.   keďže kondómy pre ženy sú stále využívané nedostatočne, aj keď sú jediným ochranným prostriedkom kontrolovaným samotnou ženou proti neželanému otehotneniu, HIV a iným pohlavne prenosným infekciám, a ktorý je dnes prístupný,

Q.   keďže EuroHIV nemá národné údaje zo Španielska alebo Talianska, a to napriek tomu, že obidve krajiny sú centrom EuroHIV považované za oblasti s najväčším výskytom epidémie,

R.   keďže nedávne údaje potvrdzujú, že rozsah nových infekcií HIV, ako aj počet ľudí žijúcich s AIDS, sa vo všetkých členských štátoch a susedných krajinách líši, rovnako ako skupiny ľudí, ktoré sú považované za najzraniteľnejšie,

S.   keďže ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí žijúcich s HIV/AIDS vo svete, ale ich špeciálne potreby týkajúce sa reprodukčného zdravia so zreteľom na plánovanie rodiny, bezpečný pôrod a dojčenie detí sú často prehliadané; keďže podľa UNAIDS sa za posledné dva roky na celom svete zvýšil počet žien a dievčat nakazených HIV, pričom toto množstvo sa veľmi rýchlo zvyšuje najmä vo východnej Európe, Ázii a Latinskej Amerike; a keďže podľa WHO sú ženy z biologických dôvodov pravdepodobne náchylnejšie ako muži na infikovanie sa HIV pri heterosexuálnom styku,

T.   keďže stále vyšší počet žien je vo svojom súkromnom živote nevedome infikovaných vírusom HI v dôsledku nechráneného heterosexuálneho styku a stávajú sa nositeľkami vírusu, ktorý potom môžu preniesť na svojich potomkov; keďže účinné opatrenia proti AIDS musia zahŕňať reakciu na faktory, ktoré stále vystavujú ženy riziku a zvyšujú ich zraniteľnosť, ako je napr. nedostatočné sebaurčenie žien, násilie na ženách, obchodovanie so ženami, chudoba a rodová diskriminácia,

U.   keďže najnovšie výsledky prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006 ukazujú, že 54 % obyvateľov krajín EÚ - 25 sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV "bozkávaním na ústa niekoho, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny" a 42 % sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV "napitím z pohára, ktorý práve použil niekto, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny",

V.   keďže vo vyhlásení z Dublinu sľúbili zástupcovia vlád krajín Európy a Strednej Ázie, že "budú podporovať silné a zodpovedné vedenie na úrovni hláv štátov a vlád na ochranu (našich) ľudí pred touto hrozbou pre ich budúcnosť, podporovať ľudské práva, bojovať proti stigmatizovaniu a zabezpečovať prístup k vzdelávaniu, informáciám a službám pre všetkých, ktorí to potrebujú," a "urobia z boja proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii pravidelný bod programu našich regionálnych inštitúcií a organizácií,"

W.   keďže ministri a zástupcovia vlád z Európskej únie a susedných krajín vo vyhlásení z Vilniusu znovu potvrdili svoje záväzky z vyhlásenia z Dublinu; obidve vyhlásenia zdôrazňujú potrebu silných a komplexných opatrení nadväzujúcich na v nich odsúhlasené kroky,

X.   keďže sa vyhlásenie z Vilniusu výslovne zmieňuje o používaní národných finančných prostriedkov, ako aj prostriedkov Spoločenstva vrátane štrukturálnych fondov, na uplatňovanie politík v boji proti HIV/AIDS,

Y.   keďže mimovládne organizácie sú často závislé od financovania z verejných zdrojov; keďže postupy verejných súťaží pre Spoločenstvom financované programy sú väčšinou komplikované a členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ,

Z.   keďže všetky členské štáty nemajú rovnaký prístup k liečbe a liekom a v mnohých z nich – najmä v nových členských štátoch – existujú nerovnosti pokiaľ ide o dostupnosť finančných prostriedkov a zdrojov,

AA.   keďže členské štáty potrebujú podporu pri vytváraní programov, ktoré podporujú testovanie, vyškolenie poradcov ako aj celoživotné sledovanie a podporu ľudí s HIV, najmä z dôvodu ich celoživotnej liečby, ktorá často vyvoláva vedľajšie účinky a z dôvodu možnosti vytvorenia rezistencie na kmene HIV, ak dôjde k nedostatočnému dodržiavaniu pokynov pri užívaní liekov proti HIV,

AB.   keďže za posledné roky ostrá generická konkurencia v oblasti liekov proti retrovírusom prvej generácie prispela k zníženiu cien takmer o 99 %, a to z 10 000 USD na približne 130 USD na pacienta za rok, ale ceny liekov druhej generácie, ktoré pacienti potrebujú, keďže sa im prirodzene vyvíja odolnosť, ostávajú vysoké, hlavne z dôvodu patentových prekážok v kľúčových krajinách vyrábajúcich generické lieky,

AC.   keďže neexistuje vakcína proti HIV a prebieha výskum mikrobicídov a vývoj inovatívnych liekov,

AD.   keďže päť rokov po vyhlásení z Doha (podľa ktorého má každý členský štát WTO "právo udeliť povinnú licenciu a slobodu určiť podmienky na udelenie takejto licencie") WHO zdôraznila, že 74 % liekov proti AIDS je stále pod patentovou ochranou,

AE.   keďže organizácia WHO odhaduje, že 10 % všetkých nových infekcií HIV vo svete je spojených s užívaním drog injekčným spôsobom a menej ako 5 % užívateľov drog injekčným spôsobom na celom svete má prístup k účinnej prevencii HIV, liečbe a starostlivosti,

AF.   AB. keďže tuberkulóza (TBC) urýchľuje rozvinutie HIV do AIDS a 90 % HIV pozitívnych ľudí zomrie na TBC do niekoľkých mesiacov od vyvinutia aktívnych príznakov TBC z dôvodu chýbajúcej primeranej liečby, čo vedie k tomu, že TBC je podľa odhadov príčinou jednej tretiny úmrtí na AIDS,

1.   víta oznámenie Komisie o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a susedných krajín, 2006-2009 a podporuje činnosti a iniciatívy v ňom navrhnuté;

2.   znovu potvrdzuje právo každého človeka na vzdelávanie v oblasti zdravia, správne informácie, prevenciu pred chorobami, zdravotnú starostlivosť, zdravotnícke služby a prístup k liečivám;

3.   žiada Komisiu, aby vypracovala analýzu najnovších dostupných údajov o nových infekciách HIV tak, aby identifikovala krajiny a skupiny obyvateľstva, ktoré sú touto epidémiou najviac postihnuté, a aby oznámila svoje zistenia príslušným členským štátom;

4.   vyzýva Komisiu, aby na základe národných údajov poskytnutých členskými štátmi určila najzraniteľnejšie skupiny v každej spoločnosti a aby vytvorila podrobný zoznam týchto skupín tak, aby na ne Komisia a členské štáty mohli účinne upriamiť svoje pôsobenie, s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých krajín a aby týmto skupinám poskytli informácie o tom, ako chrániť seba a svojich partnerov;

5.   na základe znepokojenia z rýchlo rastúceho počtu prípadov, v ktorých sa objavili kmene vírusu HIV odolné proti viacerým liečivám ako aj kmene TBC odolné proti viacerým alebo všetkým liečivám vyzýva Komisiu, aby o nich viedla osobitnú štatistiku, a aby určila najlepší spôsob ich prevencie;

6.   nalieha na Komisiu, aby zvážila primerané opatrenia zamerané na prisťahovalcov v rámci Európskej únie, a to predovšetkým na tých, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou výskytu, s cieľom spomaliť alarmujúci trend výskytu nových infekcií HIV v týchto skupinách;

7.   nalieha na členské štáty, aby plne uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti odberu, testovania, spracovania, uskladnenia a distribúcie ľudskej krvi a krvných zložiek(4), najmä pokiaľ ide o systematickú kontrolu výskytu HIV v darcovskej krvi;

8.   zdôrazňuje význam hlásenia správnych údajov; zdôrazňuje, že zhromažďovanie údajov by malo byť dôverné a založené na anonymných a dobrovoľných testoch; vyzýva členské štáty, aby zlepšili kvalitu svojich metód testovania a hlásenia;

9.   berie na vedomie, že Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) prevezme plnú zodpovednosť za dohľad, zhromažďovanie a zverejňovanie údajov týkajúcich sa HIV/AIDS v roku 2008; nalieha na Komisiu, aby prijala primerané opatrenia na zabránenie vzniku možných medzier v hlásení nových údajov; žiada ECDC, aby pri uverejňovaní správ zohľadňovalo citlivé otázky súvisiace s touto témou;

10.   vyzýva Španielsko a Taliansko, aby oznámili svoje národné údaje ECDC;

11.   nalieha na Komisiu, aby využívala všetky dostupné nástroje, akými sú susedská politika a nástroje Severnej dimenzie, aby sa dostala k zraniteľným skupinám obyvateľstva v susedných krajinách, osobitne so zreteľom na oblasť Kaliningradu v Rusku;

12.   vyzýva Komisiu, aby vyvinula programy založené na dôkazoch a podporovala uplatňovanie opatrení na prevenciu a zmierňovanie škôd vrátane používania prezervatívov, substitučnú liečbu drogovej závislosti, prístup k dobrovoľnému testovaniu, výmenu použitých ihiel a striekačiek za čisté a poradenstvo pre členov skupín, ktoré sú považované za zraniteľné, ovplyvnené alebo infikované vírusom HIV, a podnecovala a šírila osvedčené postupy pozitívnej prevencie a poskytovala výročnú správu o vykonávaní takýchto opatrení;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali komunikačné kampane, ktorými sa obyvateľstvu podajú zrozumiteľné informácie o infekcii HIV, prevencii nákazy, postupoch, ktoré nie sú bezpečné a postupoch, ktorými sa predchádza nákaze HIV;

14.   vyzýva členské štáty a Komisiu – so zreteľom na fakt, že ženy infikované HIV boli často vystavené násiliu zo strany mužského partnera a že ženy podstupujú väčšie riziko infikovania sa HIV – aby prijali opatrenia na boj proti násiliu, ktoré boli stanovené v jeho uznesení z 2. februára 2006 o súčasnej situácii v boji proti násiliu páchanom na ženách a ďalších opatreniach(5);

15.   víta iniciatívu Komisie na vytvorenie fóra občianskej spoločnosti a povzbudzuje ju, aby pokračovala a zintenzívnila spoluprácu s občianskou spoločnosťou v rámci tohto fóra;

16.   nabáda členské štáty, aby preskúmali možnosti zriadenia fór občianskej spoločnosti na národnej úrovni s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi národnými vládami, verejnými úradmi, službami zdravotnej starostlivosti a miestnymi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti HIV/AIDS;

17.   zdôrazňuje dôležitosť vyhlásenia z Dublinu a vyhlásenia z Vilniusu a nalieha na Komisiu, aby na ne nadviazala;

18.   zdôrazňuje potrebu toho, aby Komisia zjednotila svoje snahy v boji proti HIV/AIDS v rámci zodpovedných generálnych riaditeľstiev, a aby zlepšila rôzne administratívne postupy a mechanizmy s cieľom poskytnúť najúčinnejšie a najlepšie koordinované opatrenia tak, aby zabránila dvojitým normám a dosiahla najlepšiu možnú súčinnosť;

19.   nabáda Komisiu, aby ponúkla politickú podporu a technickú pomoc susedným krajinám, ktoré prejavia záujem o využitie pružnosti dohody TRIPS v otázkach verejného zdravia; a aby poskytla podporu pri budovaní infraštruktúry pre poradenstvo a testy v súvislosti s HIV, ako aj na distribúciu liekov a sledovanie liečby;

20.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že neboli harmonizované súčasné pravidlá priameho financovania mimovládnych organizácií Spoločenstvom, ako aj pravidlá ich účasti na projektoch financovaných programami Spoločenstva; žiada Komisiu, aby preskúmala súčasné postupy so zreteľom na prístup mimovládnych organizácií k rôznym formám financovania Spoločenstvom;

21.   znova zdôrazňuje, že členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala situáciu v Bulharsku a Rumunsku a aby navrhla opatrenia na preklenutie finančných rozdielov;

22.   vyzýva Komisiu, aby jasne definovala pravidlá používania štrukturálnych fondov a sociálnych fondov pre projekty alebo programy súvisiace s HIV/AIDS;

23.   nabáda Komisiu, aby využila všetky dostupné možnosti v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum a rozvoj na pokračovanie vo financovaní a výbere ďalších sľubných projektov týkajúcich sa výskumu v oblasti HIV/AIDS a vývoja nových inovačných liekov, vakcín a mikrobicídov proti retrovírusom; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výskum HIV/AIDS bude rodovo vyvážený a bude zahŕňať rôzne fyziologické a biologické aspekty týkajúce sa povahy prenosných vírusov;

24.   víta zámer Komisie vyvinúť výskum a hodnotenie preventívnych metód správania sa a podporuje Komisiu v práci smerom k preventívnym programom správania sa založených na dôkazoch;

25.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili väčšie verejné prostriedky na farmaceutický výskum tak, že od príjemcov verejných dotácií budú požadovať, aby určitú časť svojho výskumu venovali týmto chorobám;

26.   nalieha na Komisiu, aby pridelila zdroje na preventívne opatrenia v rámci akčného programu verejného zdravia na boj proti HIV/AIDS;

27.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti a praktické prostriedky a aby využila výsledky klinického výskumu na boj proti HIV/AIDS v partnerských krajinách, na západnom Balkáne a v strednej Ázii, a to v rámci postupov v oblasti zahraničnej pomoci a v súvislosti so smernicami na činnosť, ako boli schválené v strategických dokumentoch s príslušnými krajinami a v príslušných programoch;

28.   verí, že paliatívna starostlivosť hrá významnú úlohu v starostlivosti o ľudí infikovaných HIV a chorých na AIDS a naliehavo vyzýva na jej rozvoj a rozšírenie v celej Európskej únii;

29.   žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť podpore programov sexuálneho a reprodukčného zdravia pre ženy, s cieľom potlačiť rozširovanie epidémie medzi ženami;

30.   dôrazne žiada Komisiu a členské štáty, aby dotovali a financovali výskum a vývoj mikrobicídov a ženských prezervatívov, ktoré ženám umožňujú chrániť seba aj svojho mužského partnera pred HIV/AIDS so súhlasom partnera alebo bez neho, keďže prezervatívy sú zatiaľ najznámejšou a najdostupnejšou ochranou proti HIV/AIDS a pohlavne prenosným chorobám, ale vyžadujú si súhlas mužského partnera(6);

31.   vyzýva členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne stratégie na zvýšenie schopnosti žien a mladých dievčat chrániť sa pred rizikom infekcie HIV;

32.   zdôrazňuje potrebu posilniť súčinnosť medzi prevenciou proti HIV/AIDS a programami na podporu sexuálnych práv a zdravia;

33.   vyzýva členské štáty, aby rešpektovali sexuálne a reprodukčné práva ľudí žijúcich s HIV/AIDS;

34.   žiada členské štáty, aby podporovali rodovo vyváženú účasť žien a mužov v aktivitách zameraných proti AIDS; vyzýva ich, aby preskúmali národné koordinačné orgány pre oblasť AIDS;

35.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby umožnili všetkým postihnutým osobám, a najmä tehotným ženám, prístup k liekom proti HIV s cieľom znížiť počet prípadov prenosu choroby na nenarodené dieťa;

36.   žiada Komisiu, aby pokračovala vo finančnej pomoci a celkovej podpore cenného úsilia Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii; vyzýva členské štáty aby konali rovnako;

37.   poukazuje na to, že súčasná infekcia vírusmi HIV/TBC je príčinou jednej tretiny úmrtí HIV pozitívnych ľudí; preto dôrazne odporúča Komisii a členským štátom, aby vzali na vedomie túto skutočnosť zriadením a podporou programov na boj proti obidvom infekciám zároveň; upozorňuje na alarmujúce šírenie kmeňov TBC odolných voči niektorým alebo všetkým liečivám; ďalej poukazuje na častý výskyt dvojitej diagnózy HIV a hepatitídy spolu s depresiou, a naliehavo vyzýva na podporu liečby a starostlivosti o týchto pacientov;

38.   zdôrazňuje dôležitosť zodpovednosti národných, regionálnych a miestnych vlád, poskytovateľov služieb zdravotnej starostlivosti, farmaceutického priemyslu, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti za zabezpečenie plnenia cieľov týkajúcich sa všeobecného pokrytia prevencie, liečby a starostlivosti;

39.   vyjadruje znepokojenie nad vysokými nákladmi na nové lieky a lieky druhého radu na liečbu AIDS; vyzýva na zásadnú debatu o patentovom práve; vyjadruje názor, že patentová ochrana by mala byť po malej úprave výrobku alebo účinnej látky predĺžená len o primeranú lehotu;

40.   žiada členské štáty, aby zvážili, v súlade s článkami 300 a 308 Zmluvy o ES, udelenie vecne i časovo obmedzeného mandátu Komisii, aby v mene EÚ rokovala o dohode s farmaceutickým priemyslom zameranej na zníženie cien liekov proti retrovírusom v EÚ;

41.   vyzýva členské štáty, aby podporili väčšie využitie médií a najvhodnejších distribučných kanálov na intenzívnejšie poskytovanie informácií obyvateľstvu, najmä mladistvým a mladým ľuďom o infekcii HIV, o spôsoboch prenosu, o testovaní na HIV a o správaní, ktoré podporuje prevenciu;

42.   vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť začlenenia sekcie venovanej boju proti AIDS do Európskeho portálu pre mládež, a to vrátane údajov o dostupných zdrojoch informácií, poradenstva a zdravotnej starostlivosti v súvislosti s HIV/AIDS v členských štátoch;

43.   vyzýva Komisiu, členské štáty, občiansku spoločnosť a súkromný sektor, aby iniciovali alebo podporovali programy a vyvíjali informačné a osvetové kampane, ktoré bojujú proti homofóbii, stigme, ktorou sú poznačení všetci ľudia žijúci s HIV/AIDS, a diskriminácii zraniteľných skupín a nakazených HIV, s cieľom prelomiť bariéry, ktoré spomaľujú účinný boj proti HIV/AIDS; nalieha na členské štáty, aby zabránili diskriminácii ľudí s HIV/AIDS, najmä v oblasti služieb (napríklad v oblasti poisťovníctva, bankových služieb a zdravotnej starostlivosti);

44.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili politiky a programy zamerané na sociálne začlenenie ľudí postihnutých HIV/AIDS a ich vstup na trh práce;

45.   nabáda Komisiu a členské štáty, aby zaujali vedúce postavenie v podpore a financovaní prístupu k vzdelávaniu o HIV/AIDS na európskej, národnej a miestnej úrovni vrátane poradenstva v oblasti zodpovedného sexuálneho správania, prevencie a liečby sexuálne prenosných chorôb a prístupu k informáciám, testovacím a súvisiacim službám, s primeraným prihliadnutím na zásady dôvernosti informácií a informovaného súhlasu;

46.   vyzýva členské štáty, aby podporovali vzdelávanie v oblasti zdravotníctva na školách s cieľom zvýšiť povedomie a propagovať bezpečné sexuálne správanie;

47.   dôrazne žiada členské štáty, aby zaručili, že všetkým občanom sa poskytne vzdelanie a informácie v sexuálnej oblasti, ktoré zahŕňajú rešpekt a zodpovednosť vo vzťahu k partnerovi a rovnaké práva pre homosexuálne, bisexuálne a transsexuálne osoby, a zdôrazňuje význam sexuálnej výchovy na školách;

48.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zistili úroveň kompetencií a znalostí pracovníkov základnej zdravotnej starostlivosti v oblasti HIV/AIDS a zabezpečili pre zdravotníkov školenia, na základe ktorých budú môcť poskytovať primerané verejné poradenstvo a vhodným spôsobom zvýšiť povedomie verejnosti;

49.   vyzýva členské štáty, aby plne podporovali ženy a mužov zodpovedných za každodennú starostlivosť o ľudí trpiacich na AIDS a/alebo za starostlivosť o ich deti či siroty; poukazuje na to, že je potrebné poskytnúť im odbornú prípravu o domácom ošetrovaní, zvyšovať ich informovanosť o prevencii nákazy HIV/AIDS a o prínosoch dobrej liečby a ošetrovania ľudí trpiacich na AIDS;

50.   nalieha na Komisiu, aby preskúmala možnosti zriadenia verejno-súkromných partnerstiev v rámci susedných krajín s cieľom podporovať dodatočné spôsoby boja proti HIV/AIDS;

51.   víta iniciatívu nemeckého predsedníctva zorganizovať konferenciu s názvom Zodpovednosť a partnerstvo – spoločne proti HIV/AIDS od 12. do 13. marca 2007 v Brémach, ako aj skutočnosť, že v Madride sa od 24. do 27. októbra 2007 uskutoční XI. európska konferencia na tému AIDS;

52.   zdôrazňuje ústrednú úlohu spoločenstiev, komunitných organizácií, mimovládnych organizácií a ľudí žijúcich s HIV/AIDS (PLWHA) v boji proti HIV/AIDS;

53.   navrhuje zriadenie informačného strediska na úrovni EÚ s cieľom zhromaždiť a analyzovať najlepšie postupy zo všetkých inštitúcií a organizácií, ktoré aktívne pôsobia v boji proti HIV/AIDS; domnieva sa, že takýto mechanizmus by pomohol lepšie odhaliť nedostatky v existujúcich opatreniach a vypracovať nové stratégie;

54.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu stredisku Svetovej zdravotníckej organizácie pre prevenciu a kontrolu chorôb a vládam členských štátov.

(1)1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0321.
(2)2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0526.
(3) HIV/AIDS v Európe, Rada Európy, Výbor pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, spravodajkyňa: pani Christine McCafferty, dok. 11033, 27. september 2006.
(4) Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2003, s. 30.
(5) Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
(6) "Women and HIV/AIDS: Confronting the crisis" ("Ženy a HIV/AIDS: Konfrontácia s krízou"), spoločná správa UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia